YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal bezitsvorm apostrof namen bijvoeglijk naamwoord aardrijkskundige namen aaneenschrijven uitspraak en klemtoon engels oude naamvallen buigings-e woordkeuze persoonlijk voornaamwoord hoofdletter of kleine letter woordgeslacht lidwoord verwijswoord alternatieve spelling enkelvoud/meervoud ei/ij basisregels titulatuur ontleden : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 28 voor - bezitsvorm - in 0.0070040225982666 seconden.

Hoe schrijf je de bezitsvorm van namen op -th? Is het Keith' moeder of Keiths moeder?

Genootschap Onze Taal - Juist is Keiths moeder: de bezits-s wordt in principe direct aan een naam die eindigt op -th vast geschreven. ... schrijf je de bezitsvorm

                                                                                                                                           
Het feest waarmee Leiden elk jaar op 3 oktober de bevrijding van de stad van de Spanjaarden in 1574 viert, is dat Leidens Ontzet of het Leids Ontzet?
Genootschap Onze Taal - Beide vormen zijn goed. Leidens Ontzet (zonder het ) lijkt de meest officiële vorm te zijn; dit betekent letterlijk 'het ontzet (= de bevrijding) van Leiden'. Leidens is de bezitsvorm van de naam Leiden. ... 'het ontzet (= de bevrijding) van leiden'. leidens is de bezitsvorm

                                                                                                                                           

Hoe luidt de bezitsvorm van de naam George? Schrijf je Georges boek, George's boek of George' boek?

Genootschap Onze Taal - Dat hangt af van de uitspraak. ... luidt de bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: collectors item of collector's item?
Genootschap Onze Taal - Collector's item is juist, met een apostrof + s. De woordgroep collector's item is ongewijzigd uit het Engels in het Nederlands overgenomen. In het Engels is in zo'n geval een apostrof nodig: collector's is in die taal de juiste bezitsvorm en item komt daar los achter. ... geval een apostrof nodig: collector's is in die taal de juiste bezitsvorm

                                                                                                                                           
Mag je in plaats van mijn zusje ook me zusje schrijven?
Genootschap Onze Taal - Nee, me zusje is niet goed. Wie mijn zusje informeler of met minder nadruk wil opschrijven, kan wel voor m'n zusje kiezen. ... op. geef me dat boek. kijk naar me. bezittelijk voornaamwoord bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: ons inziens of onzes inziens?
Genootschap Onze Taal - Onzes inziens wordt vanouds als de beste vorm beschouwd. Van de recente naslagwerken vermeldt alleen de Grote Van Dale (2015) ons inziens als variant. ... is een zogenaamde genitiefbepaling, een bepaling met een bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: een Breda's museum of een Bredaas museum?
Genootschap Onze Taal - Het is een Bredaas museum ('een museum in/uit Breda') en ook het Bredase museum ('het museum in/uit Breda'). Maar let op: Breda heeft een museum dat Breda's Museum ('het museum van Breda') heet. Daar kan geen lidwoord voor worden geplaatst. ... lidwoord voor worden geplaatst. bij de stad breda hoort de bezitsvorm

                                                                                                                                           
Mag je in plaats van Jans fiets ook zeggen Jan z'n fiets, of is dat fout?
Genootschap Onze Taal - Jan z'n fiets is in gesproken taal heel normaal, net als Emma d'r fiets. Voor geschreven taal wordt deze constructie meestal als te informeel beschouwd. ... (of zijn en haar ) niet goed. het alternatief is dan de gewone bezitsvorm

                                                                                                                                           
'We ontmoetten elkaar in een Parijs café .' Moet dat niet een Parijs' café zijn, met een apostrof?
Genootschap Onze Taal - Nee, een Parijs café zonder apostrof is juist. Ook in een Goes huis en een Maassluis meisje komt na de s geen apostrof. ... boek / georges boek / george' boek trefwoorden apostrof bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Bo gaat zomers elke dag naar het strand' of 'Bo gaat 's zomers elke dag naar het strand'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. In de betekenis 'in de zomer' zijn 's zomers en zomers synoniemen. Wel is 's zomers iets duidelijker, omdat zomers ook de betekenis 'als in de zomer, geschikt voor de zomer' kan hebben, zoals in zomerse dagen en zomers gekleed. ... woensdagsavonds en dergelijke geldt hetzelfde. trefwoorden bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'We gaan met zijn allen op vakantie' of 'We gaan met ons allen op vakantie'?
Genootschap Onze Taal - Beide zinnen zijn juist. ... in formele schrijftaal, geen bezwaar tegen. trefwoorden bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: u beider aanwezigheid of uw beider aanwezigheid?
Genootschap Onze Taal - De juiste vorm is u beider aanwezigheid. In deze uitdrukking komt niet het bezittelijk voornaamwoord uw voor, maar het persoonlijk voornaamwoord u. ... alle tijden / te allen tijde u en uw / u partner trefwoorden bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: u en uw partner of u en u partner?
Genootschap Onze Taal - U en uw partner is juist. In een zin als 'U en uw partner zijn welkom om 15.00 uur' is u een persoonlijk voornaamwoord en uw een bezittelijk voornaamwoord. Uw betekent 'van u'; u en uw partner betekent dus 'u en de partner van u'. ... met zijn / ons allen uw / u beider aanwezigheid trefwoorden bezitsvorm

                                                                                                                                           
Is 'Het echtpaar was idolaat van hun kind' juist?
Genootschap Onze Taal - Ja. Hoewel het echtpaar enkelvoud is, kan hier het best het meervoudige bezittelijk voornaamwoord hun gebruikt worden. De gedachte aan de twee personen waaruit het echtpaar bestaat, dringt zich namelijk heel sterk op. ... verwijswoorden: haar, zijn, hem, het, zij, hij trefwoorden bezitsvorm

                                                                                                                                           
Is het dein of dijn in de zin 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dein/dijn'?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dijn.' Het mijn en (het) dijn betekent letterlijk 'het mijne en het jouwe', oftewel 'mijn bezit en jouw bezit'. 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dijn' wil dus zeggen dat iemand een dief is. ... en (het) dijn komt nog een oude vorm van du terug. trefwoorden bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: Jehovah's Getuigen, Jehovahs getuigen of Jehova's Getuigen?
Genootschap Onze Taal - Het kerkgenootschap heet officieel Jehovah's Getuigen; de leden daarvan noemen we Jehova's getuigen of Jehovagetuigen, dus zonder h en met een kleine g. Een informele aanduiding is jehova's. ... / kerk rooms-katholiek / rooms-katholiek trefwoorden apostrof bezitsvorm

                                                                                                                                           
Is het Coetzees roman of Coetzee's roman? Wanneer moet of mag er een apostrof voor de bezits-s staan?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen Coetzees roman juist. Wat ons betreft is ook Coetzee's roman mogelijk; de eigennaam Coetzee komt door de apostrof duidelijker naar voren. ... z'n fiets / jan zijn fiets / jans fiets trefwoorden apostrof bezitsvorm

                                                                                                                                           
Kun je - en mag je - heur haar schrijven in plaats van haar haar of d'r haar ('het haar van die vrouw/dat meisje')?
Genootschap Onze Taal - Heur haar is niet fout, maar wel 'gemarkeerd': het is geen neutrale formulering. In geschreven taal is het beter om haar haar te gebruiken. ... heur nochtans in alle gevallen getrouw." trefwoorden bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: in hemelsnaam of in 's hemelsnaam?
Genootschap Onze Taal - Het kan allebei. In hemelsnaam lijkt de gewoonste vorm te zijn. In onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu nemen we beide vormen op. ... in de plaatsnaam 's-hertogenbosch. trefwoorden apostrof bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is correct: iets fris of iets fris' (dus met een apostrof na fris )?
Genootschap Onze Taal - Iets fris, zonder apostrof na fris, is juist. ... na de s of [s]-klank komt in het nederlands wel voor bij bezitsvorm

                                                                                                                                           
Is des vrouws juist in 'Agressie is niet des vrouws'?
Genootschap Onze Taal - Ja, 'Agressie is niet des vrouws' is juist. In de specifieke betekenis 'typisch voor, kenmerkend voor' mag de constructie des ...s ook bij vrouwelijke woorden gebruikt worden. ... tantes bedrijf. verwante adviezen wiens / wier trefwoorden bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: ' D'r haar is opgestoken, ' Der haar is opgestoken' of ' 'r Haar is opgestoken'?
Genootschap Onze Taal - D'r haar is opgestoken is juist. ... jan z'n fiets / jan zijn fiets / jans fiets trefwoorden bezitsvorm

                                                                                                                                           
Is jouw juist in 'Ik heb het jouw gevraagd'?
Genootschap Onze Taal - Nee, jouw moet hier jou zijn, zonder w. ... je. verwante adviezen je / jij u en uw / u partner trefwoorden bezitsvorm

                                                                                                                                           
Wat is een zelfstandig naamwoord?
Genootschap Onze Taal - Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die 'een zelfstandigheid' aanduiden; dat kunnen concrete zaken zijn als mensen ( man, Ineke ), dieren ( paard ) en dingen ( huis, hout ), maar ook plaatsen ( Den Haag, Frankrijk ) en abstracte zaken als gevoelens ( liefde ), tijdsruimten ( dag ), eigenschappen ( grootte ), gebeurtenissen ( botsing ) en denkbeeldige personen of zaken ( elf, luilekkerland ), enz. ... aanduiden kan, door een s achter het woord te zetten ook een bezitsvorm

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6