YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: betekenis nis teken inhoud be betekenen betekenis taal woordkeuze zoveel mogelijk of zo veel mogelijk in meer of meerdere of mindere mate uitdrukkingen en spreekwoorden woordgebruik etymologie engels werkwoord los, aan elkaar of streepje lastige woorden voorzetsels samenstelling barbarisme meervoudsvorming stijlfouten ontkenningen ei of ij metonymie namen bijvoeglijk naamwoord aardrijkskundige namen ei of ij: twijfelgevallen oudburgemeester of oud-burgemeester zolang of zo lang onguur of guur weer oude naamvallen lidwoord niet-lid of niet lid c of k weifelen of twijfelen hoelang of hoe lang hoever of hoe ver : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1779 voor - betekenis - in 0.180300951004028 seconden.
Zoekterm betekenis is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

betekenis - (inhoud)

betekenen ww. ‘van een teken voorzien, beduiden’ Onl. beceignedo (lees: beteigneda, of -c- staat met Duitse spelling voor /ts/) ‘de dingen die betekend worden’ [10 e eeuw; W. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Zo min mogelijk / zo weinig mogelijk
Zo weinig mogelijk en zo min mogelijk zijn allebei goed. In de praktijk komen zo weinig mogelijk en zo min mogelijk al minstens twee eeuwen door elkaar voor in de betekenis ‘zo weinig als kan’. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Fiebelefors
De meeste bronnen maken geen melding van fiebelefors; alleen in Van Dale vinden we het terug: "fiebelefors (gewestelijk), op stel en sprong, overhaast". De toevoeging 'gewestelijk' duidt erop dat fiebelefors niet tot de standaardtaal gerekend kan worden. ... fiebelefors home taalloket fiebelefors wat is de herkomst en betekenis van het woord fiebelefors? de meeste bronnen maken geen melding van fiebelefors; alleen in van dale vinden we het terug: "fiebe - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Interim-manager, interimwerk
Interim-manager is juist. In interim-manager betekent interim 'tijdelijk, tussentijds, voorlopig'. In die betekenis wordt er een streepje na interim geschreven. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Pubertijd / puberteit
Het is allebei mogelijk. Puberteit en pubertijd zijn allebei correcte Nederlandse woorden. Het zijn niet zomaar varianten; ze hebben een iets verschillende betekenis, en ze worden ook verschillend uitgesproken. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Balorig
Bal- in balorig betekent ‘kwaad, slecht’. Vroeger sprak men niet van balorig maar van balhorig; iemand die niet goed wilde luisteren, was balhorig (‘slechthorend’). Hieruit is de huidige betekenis van balorig ontstaan: ‘niet naar goede raad luisterend, tegendraads, ontevreden’. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Paarswitte / paars-witte shirts
Shirts die de kleuren paars en wit bevatten, zijn paars-wit, met een koppelteken. Paarswit heeft een andere betekenis, namelijk 'naar paars neigend wit'. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Herdenken
Nee. Herdenken betekent volgens de grote Van Dale onder meer 'de herinnering aan iets vieren, hulde aan een afgestorvene of afwezige brengen'. En die betekenis past niet goed in deze zin: niet de herinnering aan het 75-jarig bestaan wordt gevierd, maar de oprichting van het genootschap 75 jaar geleden. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Op de schop
Op de schop gaan heeft in elk geval niet de betekenis 'failliet gaan'. Het betekent zoveel als 'bewerkt worden, onderzocht worden, opnieuw ingericht worden, veranderd worden, gerenoveerd worden', etc. De hedendaagse woordenboeken noemen als voorbeeldzinnen onder meer 'De hele buurt gaat op de schop' (= 'wordt opnieuw ingericht') en 'De wijk gaat op de schop' (= 'wordt gerenoveerd'). - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Alloniem
Een alloniem is een bijzonder pseudoniem. Van Dale vermeldt als betekenis bij alloniem: "de naam van iemand anders als auteursnaam gebruikt". Zo ondertekende Hugo Brandt Corstius sommige van zijn stukken ooit met "Joop den Uyl", en gaan achter 'Joyce & Co. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Getogen
Het voltooid deelwoord getogen komt volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel 4, 1889) van het Middelnederlandse werkwoord tien ('trekken'), dat later tijgen geworden is. In de uitdrukking geboren en getogen heeft het werkwoord tijgen de specifieke betekenis 'grootbrengen'. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wielrennen (herkomst)
Wielrennen kwam rond het begin van de twintigste eeuw in gebruik. Rennen had toen nog de algemene betekenis ‘zich snel voortbewegen’. Dat kon op allerlei manieren zijn. Wielrennen betekent eigenlijk ‘je snel voortbewegen op de fiets’ en vandaar ‘om het hardst rijden, racen op de fiets’. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
De chemie ontbrak
Tot niet zo heel lang geleden betekende chemie uitsluitend 'scheikunde' (of, metonymisch, 'chemische industrie'). Hier is een betekenis bij gekomen, die door de grote Van Dale (2005) omschreven wordt als "specifieke reactie tussen bep. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Positief testen
Het kan allebei, maar er kan een klein verschil in betekenis zijn. In beide gevallen heeft iemand een positieve testuitslag. In de zin ‘Ze is positief getest’ kan soms doorklinken dat de vrouw in kwestie door iemand getest is. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
De langste / langsten van de wereld
Dat hangt van de betekenis af: - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Slachtveld / slagveld
Slagveld is juist. Het woord betekent 'plaats waar gevochten wordt'; de letterlijke betekenis is 'veld waar een slag wordt geleverd'. Slagveld wordt ook wel in figuurlijke zin gebruikt. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Lekkende ambtenaar
Ja, lekken is in deze betekenis helemaal ingeburgerd. Bijna alle hedendaagse woordenboeken vermelden bij lekken onder andere iets als 'geheime, vertrouwelijke informatie laten uitlekken'. Van Dale geeft deze betekenis voor het eerst in de elfde druk (1984). - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Meer / meerdere websites
Ja, deze zin is juist. Meerdere betekent ‘verschillende, verscheidene’, ‘meer dan één’. Deze betekenis van meerdere is relatief jong. We hebben haar in de negentiende eeuw geleend uit het Duits, naar het voorbeeld van het Duitse mehrere. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
De fles was praktisch leeg
Ja, praktisch heeft hier de betekenis 'vrijwel', die in alle woordenboeken wordt gegeven. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Vergezeld van / met / door
Nee. Vergezeld gaan van (of met ) heeft de betekenis 'gepaard gaan met, samengaan met', en dat kun je niet van personen zeggen. Wel juist is: 'De minister werd vergezeld door haar zoon en dochter. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Beslissen / besluiten
Beslissen en besluiten zijn (bijna) synoniem in de betekenis ‘de knoop doorhakken’, ‘bepalen wat er moet gebeuren’. Deze werkwoorden kunnen in de meeste zinnen allebei gebruikt worden. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Gedood / omgekomen
‘Bij de overstromingen zijn drie mensen omgekomen ’ is voor veel mensen het best. Gedood worden is een betekenisontlening aan het Engels ( to be killed ). In oudere naslagwerken wordt gedood worden in deze betekenis daarom een anglicisme genoemd: een vertaling uit het Engels die in het Nederlands vermeden moet worden omdat ze tegen het Nederlandse ‘taaleigen’ ingaat. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Pleegde / placht
Placht is hier juist. Dat is de verleden tijd van plegen in de betekenis ‘de gewoonte hebben (om)’. Vroeger bestond ook het voltooid deelwoord geplogen, maar dat is langgeleden uit onze taal verdwenen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Daar ik hoofdpijn had
Daar is hier gebruikt als een voegwoord in de betekenis 'omdat'. Hoewel de hedendaagse woordenboeken het woord in deze betekenis zonder voorbehoud geven, zouden wij het liever niet gebruiken. Daar is in deze betekenis nogal ambtelijk en formeel; het adviesboek Vraagbaak Nederlands (2005) noemt het zelfs 'verouderd, stoffig'. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 148