YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal betekenis woordkeuze woordgebruik uitdrukkingen en spreekwoorden werkwoord etymologie aaneenschrijven voorzetsels engels samenstelling lastige woorden bijvoeglijk naamwoord aardrijkskundige namen afleiding barbarisme stijlfouten woordgeslacht meervoudsvorming lidwoord enkelvoud/meervoud voegwoord ontkenningen uitspraak en klemtoon trappen van vergelijking ei/ij oude naamvallen buigings-n bezitsvorm persoonlijk voornaamwoord c/k meewerkend voorwerp leestips afbrekingen namen tussen-n getallen hulpwerkwoord sterk/zwak werkwoord koppelwerkwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1909 voor - betekenis - in 0.116641044616699 seconden.

Wat is precies de betekenis van sanctioneren?

De grote Van Dale (2005) geeft bij sanctioneren drie betekenissen: ... is precies de betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kan ik faciliteren gebruiken in de betekenis 'van faciliteiten voorzien'? Of is alleen faciliëren juist?

Faciliteren is juist in de betekenis 'van faciliteiten voorzien, ondersteuning bieden'; faciliëren wordt doorgaans gebruikt in de betekenis 'vergemakkelijken, gemakkelijk(er) maken'. ... ik faciliteren gebruiken in de betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Naast het bijvoeglijk naamwoord zwoel bestaat ook zoel. Heeft dit dezelfde betekenis?

In de praktijk worden zoel en zwoel door elkaar gebruikt. Beide woorden kunnen zowel de betekenis 'drukkend warm, benauwd' als 'aangenaam warm, zacht voor de tijd van het jaar' hebben. De vorm zwoel komt veruit het vaakst voor van de twee. ... naamwoord zwoel bestaat ook zoel. heeft dit dezelfde betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Bo gaat zomers elke dag naar het strand' of 'Bo gaat 's zomers elke dag naar het strand'?
Het is allebei juist. In de betekenis 'in de zomer' zijn 's zomers en zomers synoniemen. Wel is 's zomers iets duidelijker, omdat zomers ook de betekenis 'als in de zomer, geschikt voor de zomer' kan hebben, zoals in zomerse dagen en zomers gekleed. ... zomers elke dag naar het strand'? het is allebei juist. in de betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking te berde brengen vandaan?
Berde betekent van oorsprong 'plank, tafel'; het is verwant aan bord. Ook het Duitse Brett ('plank') en het Deense, Noorse en Zweedse bord ('tafel') zijn verwante woorden. De letterlijke betekenis van iets te berde brengen is dus 'iets ter tafel brengen (om het te bespreken)'. ... zweedse bord ('tafel') zijn verwante woorden. de letterlijke betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: corps of korps?
Corps en korps bestaan allebei, maar hebben niet dezelfde betekenis. ... corps en korps bestaan allebei, maar hebben niet dezelfde betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is het precieze betekenis- en gebruiksverschil tussen omdat en doordat?

Omdat en doordat kunnen allebei een oorzaak aanduiden; omdat kan daarnaast betrekking hebben op een reden (er zit dan een drijfveer, overtuiging en/of gedachte achter). ... is het precieze betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'In mijn puberteit was ik best braaf' of 'In mijn pubertijd was ik best braaf'?
Het is allebei mogelijk. Puberteit en pubertijd zijn allebei correcte Nederlandse woorden. Het zijn niet zomaar varianten; ze hebben een iets verschillende betekenis, en ze worden ook verschillend uitgesproken. ... zijn niet zomaar varianten; ze hebben een iets verschillende betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: eis en weder dienende of ijs en weder dienende?
IJs en weder dienende is juist. Het betekent namelijk: 'als ijs en weer dienen', oftewel 'als de (weers)omstandigheden meewerken'. In deze uitdrukking wordt dienen gebruikt in de betekenis 'geschikt, gunstig zijn (voor iets)'. ... meewerken'. in deze uitdrukking wordt dienen gebruikt in de betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is een alloniem?
Een alloniem is een bijzonder pseudoniem. Van Dale vermeldt als betekenis bij alloniem: "de naam van iemand anders als auteursnaam gebruikt". Zo ondertekende Hugo Brandt Corstius sommige van zijn stukken ooit met "Joop den Uyl", en gaan achter 'Joyce & Co. ... alloniem is een bijzonder pseudoniem. van dale vermeldt als betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kun je zeggen: 'De minister ging vergezeld van haar zoon en dochter'?
Nee. Vergezeld gaan van (of met ) heeft de betekenis 'gepaard gaan met, samengaan met', en dat kun je niet van personen zeggen. Wel juist is: 'De minister werd vergezeld door haar zoon en dochter. ... zoon en dochter'? nee. vergezeld gaan van (of met ) heeft de betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is precies het verschil tussen willekeurig en onwillekeurig?
Willekeurig en onwillekeurig zijn lang niet altijd elkaars tegenovergestelde; soms lijkt de betekenis juist eerder ongeveer hetzelfde. ... zijn lang niet altijd elkaars tegenovergestelde; soms lijkt de betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Mijn schoonzus spreekt over mijn acht maanden oude zoon als 'die grote gofferd'. Ik geloof dat ik – als rechtgeaard moeder – hier iets van moet zeggen, maar zou graag eerst willen weten wat een gofferd is.
Van Dale geeft drie betekenissen bij het verouderde woord goffer, gofferd: 'een groot en zwaar persoon', 'ruwe, onbehouwen vent' en 'grote mond, grote bek'. Ook het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel V, 1900) vermeldt gofferd, in de betekenis 'groot en zwaar persoon, hetzij volwassene of kind'. ... eerst willen weten wat een gofferd is. van dale geeft drie betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is er verschil in betekenis tussen samenstellingen die beginnen met aansluit- ( aansluitpunt ) en samenstelling die beginnen met aansluitings- ( aansluitingspunt )?

In het Nederlands kunnen samenstellingen onder meer gevormd worden door twee zelfstandige naamwoorden te koppelen (zoals in aansluitings+kosten ) of door een werkwoordsstam en een zelfstandig naamwoord samen te voegen (zoals in aansluit+punt ). ... er verschil in betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze iemand de das omdoen vandaan?
De betekenis van dat deed hem/haar de das om hangt sterk af van de context. In bijvoorbeeld 'Ik probeerde nog een kwartier door te fietsen, maar uiteindelijk deden de regen en wind me de das om' betekent het iets als 'de regen en wind zorgden ervoor dat ik moest opgeven'. ... komt de zegswijze iemand de das omdoen vandaan? de betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Zoutloos betekent 'zonder zout' en zouteloos betekent 'flauw, kinderachtig'. Zijn er nog meer van dit soort woordparen?
Ja. Volgens de meeste hedendaagse woordenboeken wordt er in elk geval bij de volgende vier woordparen verschil gemaakt tussen de vorm op -loos en die op -eloos. Doorgaans heeft de vorm op -loos een vrij letterlijke betekenis en die op -eloos een figuurlijke. ... -eloos. doorgaans heeft de vorm op -loos een vrij letterlijke betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is digibeet ('iemand die niets snapt van computers') een goed Nederlands woord?
Ja, er is niets mis met het woord digibeet. De betekenis van het woord digibeet vloeit niet voort uit de onderdelen waaruit het is opgebouwd. Digibeet is een combinatie van het voorvoegsel digi-, dat gebruikt wordt voor zaken die met digitaal dataverkeer te maken hebben, en -beet, het laatste gedeelte van analfabeet. ... woord? ja, er is niets mis met het woord digibeet. de betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt het woord putjesvet vandaan?
In woordenboeken is de term putjesvet nergens te vinden. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) kent wel putvet, maar kan er geen betekenis aan toekennen; het geeft alleen het volgende cryptische citaat: "Talk [= dierenvet] traag . ... der nederlandsche taal (wnt) kent wel putvet, maar kan er geen betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: hard lopen of hardlopen?
Het is allebei juist, maar er is een verschil in betekenis. Hardlopen is vooral een aanduiding voor de activiteit/hobby ('joggen, rennen'); hard lopen betekent meestal letterlijk 'snel lopen'. ... of hardlopen? het is allebei juist, maar er is een verschil in betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is er verschil tussen uitwijden en uitweiden?
Ja: uitwijden betekent 'wijder maken, worden' en uitweiden 'uitvoerig bespreken'. In de praktijk wordt bij die laatste betekenis ook vaak uitwijden geschreven, maar dat is onjuist. ... 'uitvoerig bespreken'. in de praktijk wordt bij die laatste betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
In een negentiende-eeuwse brief kwam ik het woord item tegen. Is dit woord echt al zo oud?
Ja, het zelfstandig naamwoord item bestond zelfs al in het Middelnederlands; het is een Latijns leenwoord, dat werd uitgesproken als [ietem]. Oorspronkelijk betekende het 'post op een rekening', later kreeg het de algemenere betekenis 'onderwerp (dat aan bod komt)'. ... het 'post op een rekening', later kreeg het de algemenere betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Mijn opa pleegde te zeggen ...' of 'Mijn opa placht te zeggen ...'?
Placht is hier juist. Dat is de verleden tijd van plegen in de betekenis 'gewoon zijn, de gewoonte hebben (om)'. Vroeger bestond ook het voltooid deelwoord geplogen, maar dat is langgeleden uit onze taal verdwenen. ... placht is hier juist. dat is de verleden tijd van plegen in de betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je beslissen en wanneer besluiten? Bijvoorbeeld: 'Het bestuur heeft beslist/besloten over de aanvraag.'
Beslissen en besluiten zijn (bijna) synoniem in de betekenis 'de knoop doorhakken', 'bepalen wat er moet gebeuren'. Deze werkwoorden kunnen meestal allebei gebruikt worden. ... aanvraag.' beslissen en besluiten zijn (bijna) synoniem in de betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat betekent getogen in de uitdrukking geboren en getogen?
Het voltooid deelwoord getogen komt volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel 4, 1889) van het Middelnederlandse werkwoord tien ('trekken'), dat later tijgen geworden is. In de uitdrukking geboren en getogen heeft het werkwoord tijgen de specifieke betekenis 'grootbrengen'. ... geboren en getogen heeft het werkwoord tijgen de specifieke betekenis - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 41