YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal betekenis woordkeuze woordgebruik uitdrukkingen en spreekwoorden werkwoord etymologie aaneenschrijven voorzetsels engels samenstelling lastige woorden bijvoeglijk naamwoord aardrijkskundige namen afleiding barbarisme stijlfouten meervoudsvorming woordgeslacht voegwoord enkelvoud/meervoud lidwoord ontkenningen uitspraak en klemtoon trappen van vergelijking ei/ij oude naamvallen buigings-n bezitsvorm persoonlijk voornaamwoord c/k leestips meewerkend voorwerp afbrekingen namen tussen-n getallen hulpwerkwoord sterk/zwak werkwoord accenten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1846 voor - betekenis - in 0.0790040493011475 seconden.

Kan ik faciliteren gebruiken in de betekenis 'van faciliteiten voorzien'? Of is alleen faciliëren juist?

Genootschap Onze Taal - Faciliteren is juist in de betekenis 'van faciliteiten voorzien, ondersteuning bieden'; faciliëren wordt doorgaans gebruikt in de betekenis 'vergemakkelijken, gemakkelijk(er) maken'. ... ik faciliteren gebruiken in de betekenis

                                                                                                                                           

Naast het bijvoeglijk naamwoord zwoel bestaat ook zoel. Heeft dit dezelfde betekenis?

Genootschap Onze Taal - In de praktijk worden zoel en zwoel door elkaar gebruikt. Beide woorden kunnen zowel de betekenis 'drukkend warm, benauwd' als 'aangenaam warm, zacht voor de tijd van het jaar' hebben. De vorm zwoel komt veruit het vaakst voor van de twee. ... naamwoord zwoel bestaat ook zoel. heeft dit dezelfde betekenis

                                                                                                                                           

Wat is precies de betekenis van sanctioneren?

Genootschap Onze Taal - De grote Van Dale (2005) geeft bij sanctioneren drie betekenissen: ... is precies de betekenis

                                                                                                                                           
Betekent om de maand 'elke maand' of 'elke twee maanden'?
Genootschap Onze Taal - Als er na het lidwoord geen getal wordt genoemd, is de betekenis van om minder duidelijk. Bij kleinere tijdseenheden ( seconde, minuut, uur ) betekent om meestal 'na verloop van één eenheid', ' elke/iedere'. ... om kan in combinatie met een tijdsaanduiding verschillende betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik zal het meteen even doen' of 'Ik zal het gelijk even doen'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist: beide woorden kunnen gebruikt worden in de betekenis 'direct, dadelijk, terstond, onmiddellijk' en 'ook, in één moeite door'. Gelijk past prima in een informele context; meteen is in teksten met een formeler karakter meestal de beste keus. ... is allebei juist: beide woorden kunnen gebruikt worden in de betekenis

                                                                                                                                           
Is herdenken juist in bijvoorbeeld 'In 2006 herdacht het Genootschap Onze Taal zijn 75-jarig bestaan'?
Genootschap Onze Taal - Nee. Herdenken betekent volgens de grote Van Dale onder meer 'de herinnering aan iets vieren, hulde aan een afgestorvene of afwezige brengen'. En die betekenis past niet goed in deze zin: niet de herinnering aan het 75-jarig bestaan wordt gevierd, maar de oprichting van het genootschap 75 jaar geleden. ... hulde aan een afgestorvene of afwezige brengen'. en die betekenis

                                                                                                                                           
Wat betekent het als je zegt dat een bedrijf 'op de schop gaat'? Wordt het dan gereorganiseerd of gaat het failliet?
Genootschap Onze Taal - Op de schop gaan heeft in elk geval niet de betekenis 'failliet gaan'. Het betekent zoveel als 'bewerkt worden, onderzocht worden, opnieuw ingericht worden, veranderd worden, gerenoveerd worden', etc. De hedendaagse woordenboeken noemen als voorbeeldzinnen onder meer 'De hele buurt gaat op de schop' (= 'wordt opnieuw ingericht') en 'De wijk gaat op de schop' (= 'wordt gerenoveerd'). ... gaat het failliet? op de schop gaan heeft in elk geval niet de betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: brei of brij?
Genootschap Onze Taal - Dat hangt af van wat er bedoeld is. Brei en brij bestaan allebei, maar het zijn verschillende woorden met ook een verschillende betekenis. ... maar het zijn verschillende woorden met ook een verschillende betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'U rijdt te snel' of 'U rijdt te hard'?
Genootschap Onze Taal - Beide formuleringen zijn juist. Snel wordt in de woordenboeken onder meer omschreven als 'zich vlug voortbewegend of daartoe in staat', en 'vlug, niet veel tijd nodig hebbend, haastig'. Bij hard staat als betekenis onder meer 'snel', met voorbeelden als hard lopen en hard rijden. ... niet veel tijd nodig hebbend, haastig'. bij hard staat als betekenis

                                                                                                                                           
Wat is een portal? En is er ook een Nederlandse naam voor?
Genootschap Onze Taal - Portal is Engels voor 'toegangspoort, ingang'. Het woord is in het Nederlands overgenomen in de betekenis "webtoegang, website die bedoeld is als startpunt bij het surfen op internet en die, naast doorklikmogelijkheden naar andere sites, vaak ook nieuws, het weerbericht, de beurskoersen e. ... ingang'. het woord is in het nederlands overgenomen in de betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Klik op de afbeelding' of 'Click op de afbeelding'?
Genootschap Onze Taal - 'Klik op de afbeelding' is juist. Alle recente naslagwerken vermelden het werkwoord klikken, en niet clicken, in de 'computermuis-betekenis'. Volgens de grote Van Dale (2005) betekent klikken 'de knop van een computermuis indrukken en loslaten om een programma of functie te (des)activeren of een link te volgen'. ... het werkwoord klikken, en niet clicken, in de 'computermuis- betekenis

                                                                                                                                           
Als iemand het heeft over een enerverende middag, heeft hij het dan naar zijn zin gehad of niet?
Genootschap Onze Taal - Daarover zijn de meningen verdeeld. In Van Dale staan sinds de elfde druk (1984) twee betekenissen bij enerverend: 'zenuwachtig, prikkelbaar makend' en 'opwindend' (een enerverende wedstrijd). In de tiende druk (1976) vermeldde Van Dale nog alleen de negatieve betekenis. ... verdeeld. in van dale staan sinds de elfde druk (1984) twee betekenis

                                                                                                                                           
Wat betekent een afgewisselde koe?
Genootschap Onze Taal - Een afgewisselde koe is volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) ''een koe waarbij de tandwisseling is afgelopen''. Van Dale geeft bij afwisselen 'het (tanden) wisselen beëindigen': ''het paard heeft nog niet afgewisseld, is nog niet aftands'' ( aftands betekent 'een af (= volledig) gebit hebbend'; later ontstond de betekenis 'aftakelend, sporen van slijtage vertonend'). ... 'een af (= volledig) gebit hebbend'; later ontstond de betekenis

                                                                                                                                           

Bestaat er een betekenisverschil tussen merengue en meringue?

Genootschap Onze Taal - Ja. Deze woorden lijken op elkaar, maar hebben een verschillende betekenis. ... er een betekenis

                                                                                                                                           
In een negentiende-eeuwse brief kwam ik het woord item tegen. Is dit woord echt al zo oud?
Genootschap Onze Taal - Ja, het zelfstandig naamwoord item bestond zelfs al in het Middelnederlands; het is een Latijns leenwoord, dat werd uitgesproken als [ietem]. Oorspronkelijk betekende het 'post op een rekening', later kreeg het de algemenere betekenis 'onderwerp (dat aan bod komt)'. ... het 'post op een rekening', later kreeg het de algemenere betekenis

                                                                                                                                           
Wat is een alloniem?
Genootschap Onze Taal - Een alloniem is een bijzonder pseudoniem. Van Dale vermeldt als betekenis bij alloniem: "de naam van iemand anders als auteursnaam gebruikt". Zo ondertekende Hugo Brandt Corstius sommige van zijn stukken ooit met "Joop den Uyl", en gaan achter 'Joyce & Co. ... alloniem is een bijzonder pseudoniem. van dale vermeldt als betekenis

                                                                                                                                           
Waar komt het woord putjesvet vandaan?
Genootschap Onze Taal - In woordenboeken is de term putjesvet nergens te vinden. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) kent wel putvet, maar kan er geen betekenis aan toekennen; het geeft alleen het volgende cryptische citaat: "Talk [= dierenvet] traag . ... der nederlandsche taal (wnt) kent wel putvet, maar kan er geen betekenis

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan' vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Dit spreekwoord betekent: 'een gerucht of een roddel heeft altijd wel een kern van waarheid'. Misschien is het gerucht of de roddel wat overdreven, maar van elk praatje is wel íéts waar. Dit spreekwoord heeft dus dezelfde betekenis als 'Waar rook is, is vuur': een praatje komt niet zómaar de wereld in. ... praatje is wel iets waar. dit spreekwoord heeft dus dezelfde betekenis

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze een robbertje vechten ('een partijtje vechten') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Het woord robbertje, of beter gezegd robber, komt uit het kaartspel. Onder andere bij de Engelse kaartspelen whist en bridge duidde robber (ook wel rubber ) een reeks bijeenhorende partijen aan. In overdrachtelijk gebruik kreeg robber(tje) de betekenis 'bepaalde korte periode (van een actie)', aldus het Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN). ... partijen aan. in overdrachtelijk gebruik kreeg robber(tje) de betekenis

                                                                                                                                           

Zijn zo min mogelijk en zo weinig mogelijk allebei goed? En bestaat er verschil in betekenis?

Genootschap Onze Taal - Zowel zo weinig mogelijk als zo min mogelijk is correct. In de constructie zo ... mogelijk kan vrijwel elk bijvoeglijk naamwoord worden ingevuld ( zo snel mogelijk, zo getrouw mogelijk ), en de onbepaalde telwoorden veel, weinig en min. ... en zo weinig mogelijk allebei goed? en bestaat er verschil in betekenis

                                                                                                                                           
Wat betekent om niet, en waar komt deze formulering vandaan?
Genootschap Onze Taal - Om niet wordt tegenwoordig vooral gebruikt in de betekenis 'gratis, zonder dat er een vergoeding tegenover staat'. Het is een tamelijk formele uitdrukking, die onder meer in juridische contexten kan worden aangetroffen. ... vandaan? om niet wordt tegenwoordig vooral gebruikt in de betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'In mijn puberteit was ik best braaf' of 'In mijn pubertijd was ik best braaf'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. Puberteit en pubertijd zijn allebei correcte Nederlandse woorden. Het zijn niet zomaar varianten; ze hebben een iets verschillende betekenis, en ze worden ook verschillend uitgesproken. ... zijn niet zomaar varianten; ze hebben een iets verschillende betekenis

                                                                                                                                           
Waar komt het woord balorig vandaan?
Genootschap Onze Taal - Bal- in balorig betekent 'kwaad, slecht'. Vroeger sprak men niet van balorig maar van balhorig; iemand die niet goed wilde luisteren, was balhorig ('slecht horend'). Hieruit is de huidige betekenis van balorig ontstaan: 'niet naar goede raad luisterend, tegendraads, ontevreden'. ... was balhorig ('slecht horend'). hieruit is de huidige betekenis

                                                                                                                                           
Wat zijn homoniemen?
Genootschap Onze Taal - Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). ... zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar een verschillende betekenis

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2