YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek bes kunst peter bes bugel wet 1989/423; publicatieblad: staatscourant (journal officiel neerlandais) wet kieswet inwerkingtreding: 01/11/1989; referentie: (mne(2007)56246) - kieswet wet - kieswet mol nummer: 423 saxofoon publicatiedatum: 28/09/1989 cultuur taal architectuur euphonium zigeuner-toonladder napolitaanse as-dur harmonie-orkest wolfgang amadeus mozart richard wagner aardrijkskundige namen jakob van domselaer betekenis napolitaanse-sext wagner sergej rachmaninov bouwkunde kort-oktaaf as zigeuner stemmen tweede kamer der staten-generaal stemrecht samenstelling europees parlement eerste kamer der staten-generaal tue greenfort : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 43 voor - bes - in 0.0199260711669922 seconden.

bes

Muziekbus - (notennaam) De met een halve toon verlaagde zevende toon van de toonladder van c, ofwel een halve toon onder de b. Dezelfde toon als de Aïs (A♯), een met een halve toon verhoogde A. Bes wordt ook geschreven als B♭. ... bes

                                                                                                                                           

Peter Bes

Kunstbus - Peter Bes (1945) Geboren in Den Helder 3 april 1945. Woonde en werkte tot 1962 in Den Helder, dan Schoorl, Bergen en Anna Paulowna. Opleiding Rijksnormaalschool, M.O. tekenen, Amsterdam (1961-1964) Rijksacademie, Amsterdam (1966-1968) Schildert, aquarelleert, tekent met pen en pastel, etst, lithografeert en maakt houtsneden. ... bes

                                                                                                                                           
bugel
Muziekbus - Koperen blaasinstrument, in timbre tussen piston en trompet. De bugel of flugelhorn ( Duits: flügelhorn) is een koperen blaasinstrument in Bes of Es of sporadisch ook wel C met drie ventielen, dat een belangrijk instrument is in fanfare-orkesten. ... ( duits: flugelhorn) is een koperen blaasinstrument in bes

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemeen bes

                                                                                                                                           
Mol
Muziekbus - mol (de ~, ~len, ~en) 1 [muz.] muziekteken dat aanduidt dat een noot een halve toon verlaagd moet worden. Het teken b (mol) betekent dat de noot een halve toon is verlaagd. Het molteken of alteratie-teken in de muziek wordt op de lijn van de notenbalk geplaatst van de noot die men een halve toon wil verlagen. ... f) is bijvoorbeeld een samentrekking van fa diese en de bes

                                                                                                                                           
Saxofoon
Saxofoon
Muziekbus - De Saxofoon Altsaxofoon Een door de Belgische klarinettist, fluitist en instrumentmaker Adolphe Sax (1814-1894) in de jaren achttienveertig ontworpen metalen met een enkel riet aangeblazen blaasinstrument die er op 28 juni 1846 in Frankrijk een patent op verwierf. ... patent op verwierf. houten blaasinstrument? de saxofoon, die bes

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de K3-eilanden?
Genootschap Onze Taal - Veel mensen zullen K3 vooral kennen als de naam van een Belgisch meidengroepje. Maar K3 heeft sinds 2006 ook een andere betekenis: de K3 of de K3-eilanden is de verzamelnaam voor de Caraïbische eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. ... de belangrijkste industrielanden). overigens is de aanduiding bes

                                                                                                                                           
Harmonie-orkest
Muziekbus - Een harmonieorkest of kortweg harmonie is een orkest dat bestaat uit blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten. In tegenstelling tot de fanfare bestaat een harmonie niet uitsluitend uit koperblazers, slagwerkers en saxofoons maar doen ook houtblazers als klarinet, dwarsfluit, hobo en fagot mee. ... een harmonieorkest of kortweg harmonie is een orkest dat bes

                                                                                                                                           
As-Dur
Muziekbus - As-dur Grote terts, toonsoort met vier mollen. As majeur of As groot ( afkorting: As) is een toonsoort met als grondtoon As. De voortekening telt vier mollen: Bes, Es, As en Des. ... met als grondtoon as. de voortekening telt vier mollen: bes

                                                                                                                                           
Napolitaanse-sext
Muziekbus - In de Italiaanse opera in de Napolitaanse stijl van de 18de eeuw wordt vaak bij cadensen de kwint van de subdominant in mineur vervangen door een kleine sext, wat het akkoord oplevert dat bekend staat als Napels' Sextakkoord (bijvoorbeeld F-Ab,-Db in c-mineur). ... van a kleine terts is het napolitaans sextakkoord d-f- bes

                                                                                                                                           
Sergej Rachmaninov<#>Sergej Rachmaninov
Sergej Rachmaninov<#>Sergej Rachmaninov
Muziekbus - Sergei Rachmaninov speelt zijn piano concerto No 2, deze unieke opname werd gemaakt in 1929 voor RCA, met het Philadelphia Symphony Orchestra en de dirigent Leopold Stokowski Sergej Rachmaninov geboren Oneg/Novgorod 1 april 1873, gestorven 28 maart 1943 in Beverly Hills Russisch pianist, dirigent en componist Naamsvarianten: Wasiljewitsj Rachmaninow, Sergei Vassilivich Rachmaninoff, Rachmaninow, Sergej Rachmaninov, Sergej Vassiljevitsj Rachmaninov Rachmaninov werd geboren op zijn vaders landgoed in het district Nowgorod met zijn bloeiende volksmuziek, in de tijd dat Moessorgski de definitieve Boris Goedonov juist voltooid had en Tsjaikovski schetsen voor zijn Pianoconcert in bes maakte. ... voltooid had en tsjaikovski schetsen voor zijn pianoconcert in bes

                                                                                                                                           
Richard Wagner
Muziekbus - Wilhelm Richard Wagner, geboren 22 mei 1813 in Leipzig - gestorven 13 februari 1883 in Venetië Duitse operacomponist Biografie De eerste indrukken die van invloed geweest kunnen zijn op Wagners levenswerk, het muziekdrama, waren in het ouderlijk huis (vanaf 1814 te Dresden) de persoon van Carl Maria von Weber en de werken uit de Griekse dichtkunst, die hem bij zijn eerste onderwijs al wisten te boeien. ... werd zijn eerste eigen compositie uitgevoerd, de ouverture in bes

                                                                                                                                           
Kort-Oktaaf
Muziekbus - Kort Oktaaf het groot oktaaf van een oud klavier met toetsen voor de tonen C-D-E-F-G-A- Bes-B. De ontbrekende bastonen werden bij de stemming toch niet bruikbaar als basis voor samenklank. Op deze wijze werden enkele grote en kostbare orgelpijpen uitgespaard. ... van een oud klavier met toetsen voor de tonen c-d-e-f-g-a- bes

                                                                                                                                           
euphonium
Muziekbus - Euphonium Koperen blaasinstrument behorend tot de familie van de tuba. Wordt ook wel Bes-tuba genoemd. Blaasinstrument met een brede mensuur. Het in b gestemde euphonium wordt ook baritonhoorn genoemd. ... behorend tot de familie van de tuba. wordt ook wel bes

                                                                                                                                           
Jakob van Domselaer
Muziekbus - Nederlands componist van moderne klassieke muziek, (15 april 1890 - 5 januari 1960). Muzikale vertegenwoordiger van De Stijl. ' de welluidendheid is het listigst in de ruwe dissonant' (Van Domselaer) ' Ik ben een begin; de bloei zal me niet gegeven worden. ... van een officiele loopbaan als pianist, al kwamen concerten in bes

                                                                                                                                           
Zigeuner-Toonladder
Muziekbus - ( Tartini's) kleine-tertstoonladder met een overmatige secunde van de 3de naar de 4de en van de 6de naar de 7de trap (b.v. d-e-f-gis-a- bes- cis-d). ). ... naar de 4de en van de 6de naar de 7de trap (b.v. d-e-f-gis-a- bes

                                                                                                                                           
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart
Muziekbus - Oostenrijks Musicus, pianist, violist, dirigent en componist, Doopnaam: Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, Geboren: Salzburg, Oostenrijk, 27 januari 1756 Gestorven: Wenen, Oostenrijk, 5 december 1791 Mozart wordt beschouwd als een der grootste meesters der muziek door zijn buitengewoon grote vakmanschap, zijn muzikale inventie en zijn vermogen karakters muzikaal gestalte te geven. ... gestorven: wenen, oostenrijk, 5 december 1791 mozart wordt bes

                                                                                                                                           
Johannes Brahms
Johannes Brahms
Muziekbus - Johannes Brahms Hamburg, 7-5-1833 - Wenen, 3-4-1897 Duits componist biografie Johannes Brahms was de zoon van de Hamburgse musicus Johann Jakob Brahms en de 11 jaar oudere winkelierster Henrika Christiane Nissen. ... dit is een uitverkorene." schumann werd zijn vriend en bes

                                                                                                                                           
Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk
Parlement & Politiek - Ronald Plasterk (1957) is sinds 5 november 2012 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en sinds 27 januari 2017 tevens minister van Wonen en Rijksdienst in het kabinet-Rutte II. Plasterk was van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. ... onderwijs, onderzoek, innovatieplatform, cultuur en media, bes

                                                                                                                                           
Grote-Terts-Majeur
Muziekbus - Grote Terts Majeur Toongeslacht in de muziek. Men spreekt in verband met grote terts over een toonladder, een akkoord of een toonaard. Bij de majeur- toonladder vormt de derde toon een grote terts. dit in tegenstelling tot de mineur- toonladder met de kleine terts als derde toon. ... derde toon. een akkoord heet een majeur- akkoord, wanneer het bes

                                                                                                                                           
Toonladder
Muziekbus - Een gestandaardiseerde opeenvolging van tonen van een toonsysteem, het eindresultaat van een systematische ordening, waarvan het aantal en de afstand in verschillende tijdperken en culturen verschillend zijn. ... groepering worden gebruikt. het westerse toonsysteem bijv. bes

                                                                                                                                           
Gwendolyn Sommereyns
Gwendolyn Sommereyns
Muziekbus - Gwendolyn Sommereyns geboren 24 november 1982 Belgisch componiste Toen zij 12 jaar was schreef Gwendolyn Sommereyns reeds haar eerste stukjes voor piano en werd op haar veertiende door Sabam erkend als componist. ... de tweede prijs piet vermeulen en de speciale prijs voor de bes

                                                                                                                                           
Waarom heeft panne(n)koek een tussenklank? Waarom is het niet gewoon pankoek?
Genootschap Onze Taal - Het zou inderdaad heel wat makkelijker zijn als er geen tussenklank tussen pan en koek stond. Het was dan gewoon pankoek en niemand hoefde na te denken over een tussen-n in panne(n)koek. Maar helaas: we zeggen geen [pankoek] maar [pannuhkoek], en die tussenklank schrijven we dus ook. ... deel van de samenstelling een woord is dat uit een lettergreep bes

                                                                                                                                           
Rococo
Muziekbus - Rococo De musici maakten zich los van de strenge contrapunctie van de Barok en gaven de voorkeur aan galante vormen, zoals bijv. J.A. Hasse, Ph.E. Bach en Boyce deden. De Rococo is hier vooral de overgangsstijl naar de klassieke stijl van Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart. ... thema). bron: johann christian bach (1735-1782), sinfonia in bes

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4