YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: afkortingen taal samenstelling aaneenschrijven namen benelux rome raad van europa europese grondwet verdrag betreffende de werking van de europese unie meer over euroscepsis west-europese unie profijt interne markt verdrag tot oprichting van een europese gemeenschap voor kolen en staal (egks-verdrag) beleid uitbreiding eu navo europese unie meer over de totstandkoming van het verdrag van lissabon verdrag van lissabon douane-unie verdrag van maastricht klaas dijkhoff asiel- en migratiebeleid raad raad justitie en binnenlandse zaken schengen- en visabeleid stef blok ronald plasterk vicky maeijer (pvv) commissie asielrecht europese commissie kati piri (pvda) visum visa aangepaste europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (frontex) schengen onder druk europees parlement beleid schengen en visa : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 51 voor - benelux - in 0.0112240314483643 seconden.

Wat is juist: Beneluxland of Benelux-land?

Volgens de officiële spelling is alleen Benelux-land, met een streepje, correct. Wat ons betreft is ook Beneluxland goed te verdedigen. Die vorm is daarom ook opgenomen in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingsite Spellingsite. ... is juist: benelux - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... en ook belgie, nederland en luxemburg, die al geruime tijd als benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... tot vrij verkeer van personen. frankrijk, duitsland en de benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (BENE)

De leden van deze delegatie van de Tweede Kamer maken deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, ook wel het Beneluxparlement genoemd. Het adviseert de regeringen van België, Nederland en Luxemburg over onder meer buitenlands beleid, mensenrechten, tarieven, douanerechten, waterwegen, uitlevering en auteursrechten. ... naar de raadgevende interparlementaire benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. V.G.M. (Victor) Marijnen
KVP-minister, minister-president en bestuurder. Was afkomstig uit de katholieke werkgeversorganisatie. Werd minister van Landbouw en Visserij in het kabinet-De Quay en in 1963 vrij verrassend minister-president, nadat De Quay niet meer beschikbaar was en Zijlstra stuitte op een veto van de KVP. ... nederlandse delegatie in de commissie voor de volksgezondheid, benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Locatie (stad) ... de liaison meetings met het euipo vertegenwoordigd door het benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.Ph.J.B. (Herman) Heinsbroek
Flamboyante zakenman, die fortuin maakte in de platenindustrie en die door LPF-voorman Ferry Hoogendijk werd gevraagd voor het ministerschap. Zoon van een manager uit de distilleerderijbranche. Na een diplomatieke opleiding koos hij voor een loopbaan in de platenbusiness, die eindigde als directeur van Arcade. ... "cbs records", van 1978 tot 1979 - algemeen directeur "arcade benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. L. (Leo) de Block
KVP-bewindsman. Zoon van een generaal. Begon zijn loopbaan in het bankwezen en was topambtenaar op financiën en EZ, en daarna financieel directeur van de KLM. Staatssecretaris van Europese samenwerking in de kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra. ... delegatie in de raad van de economische unie van de benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Luxemburg
Het internationaal georiënteerde Luxemburg is één van de meest welvarende landen van de wereld. Als deel van de Benelux behoorde het in 1951 tot de zes landen die in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie, vormden. ... van de meest welvarende landen van de wereld. als deel van de benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. W. (Wiebe) Draijer
Wiebe Draijer (1965) is sinds 1 juli 2014 in dienst van de Rabobank. Op 1 oktober zal hij aantreden als bestuursvoorzitter van de Rabobank. Tot die tijd zal hij zich voorbereiden op zijn nieuwe functie. ... was hij lid van het innovatieplatform en managing partner benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ozark Henry
Ozark Henry is de artiestennaam van Piet Goddaer geboren Kortrijk, 29-4- 1970 Vlaamse singer-songwriter, platenproducer en arrangeur Ozark Henry. De inspiratie voor de bandnaam haalde hij uit een gebergte in de Verenigde Staten, Ozark mountains, en uit het boek "Junkie" van William S. ... marc francois. birthmarks werd uitgebracht in de benelux - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
M.J. (Martin) van Beek MBA
Martin van Beek (1960) is sinds 28 maart 2017 Eerste Kamerlid voor de PVV. Eerder was hij dat van 2 oktober 2012 tot 9 juni 2015. Hij was werkzaam in de zorg en is nu consultant interim-management in de zorg. ... van 1987 tot 1991 - manager verkoopafdeling benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J.W. (Jan) de Pous
Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. ... de wet tot goedkeuring van het verdrag tot instelling van de benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. G.M. (Gijs) de Vries
Rustige, welsprekende liberaal die vooral carrière maakte op Europees niveau. Na wetenschappelijk medewerker aan de Leidse universiteit te zijn geweest, werd hij op 28-jarige leeftijd lid van het Europees Parlement. ... enkele gezaghebbende en invloedrijke bijdragen, zoals - het benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Billboard
Billboard is een Amerikaans weekblad voor de muziekindustrie. Zie ook Billboard Hot 100 Het eerste nummer, getiteld Billboard Advertising, verscheen op 1 november 1894 in Cincinnati als maandblad, bevatte 8 pagina's, en kostte 10 dollarcent. ... (1978-1980) in nederland gepubliceerd onder de naam "billboard benelux - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees IV (1956-1958)
Deze formatie is de tot dan toe langste en moeilijkste uit de parlementaire geschiedenis. De opgelopen spanningen tussen KVP en PvdA zijn daar debet aan. Had de VVD bij de vorige formatie nog gezegd niets meer te zien in samenwerking in een brede basis, deze keer zetten zij de deur weer op een kier. ... in den haag een verdrag ondertekend over instelling van de benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Mr.dr. G.M. Verrijn Stuart
Econoom die in 1934 zijn vader, de vooraanstaande econoom C.A. Verrijn Stuart, opvolgde als hoogleraar staathuishoudkunde en handelsrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Was aanvankelijk werkzaam in het bankwezen en werd in 1925 hoogleraar in Rotterdam. ... n.v. "amsterdamsche bank", vanaf 1955 - voorzitter commissie benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. Y.C.M.Th. (Yvonne) van Rooy
CDA-politica, dochter van een oud-minister en oud-gouverneur van Limburg. Kwam via de Christelijke werkgeversorganisatie en het Europees Parlement tussentijds in het tweede kabinet-Lubbers. Als staatssecretaris van Economische Zaken leidde zij vele handelsmissies. ... verband als in internationale organisaties zoals gatt, oeso, benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
D.P. (Dick) Spierenburg
Vooraanstaand ambtenaar en diplomaat, die zijn sporen met name verdiende op het gebied van de Europese eenwording. Werd nog voor zijn afstuderen als econoom door Economische Zaken aangetrokken als ambtenaar en was na de oorlog directeur van de directie buitenlandse economische betrekkingen. ... te parijs, van 1950 tot 1951 - lid raad van presidenten van de benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
samentrekking
Samentrekking ... die een eigen betekenis heeft.. brunch (breakfast/lunch). benelux - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Drs. P. (Piet) Bukman
Vooraanstaand CDA-politicus van antirevolutionairen huize, afkomstig uit een tuindersgezin. Maakte carrière in de Christelijke Land- en Tuinbouwbond. Was in 1980 de eerste voorzitter van het CDA na de fusie van KVP, ARP en CHU. ... verband als in internationale organisaties zoals gatt, oeso, benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
afkorting
1. In schriftelijk taalgebruik is een afkorting een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). ... "horeca": verkort van "ho(tel), re(staurant), ca(fe)" " benelux - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
glastuinbouw
In de glastuinbouw wordt CO 2 gebruikt als "gasvormige bemesting". Planten hebben CO 2 nodig voor de fotosynthese. Als het CO 2 -gehalte in de kas wordt verhoogd, groeien de planten beter en sneller. ... ocap is een joint venture tussen gassenleverancier linde gas benelux - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. G. (Gidi) Markuszower
Gidi Markuszower (1977) is sinds 23 maart 2017 lid van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. In 2015-2017 was hij Eerste Kamerlid. De heer Markuszower was directeur van VAT-it, een internationale onderneming op het gebied van teruggave van b. ... b.v., vanaf 1 februari 2007 - managing director vat it benelux - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 31