YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur benedictus benedictijn benedictijnen muziek priorij kloosters novice klooster abdij abt kloosterorde prior kloosterkerk architectuur kunst bernard van clairvaux heilige bernard kloosterregel memorare benedictus buns baruch spinoza baruch de spinoza spinoza benedictus de spinoza spinozas geart benedictus hans klein breteler eerste kamer yvonne timmerman-buck jos werner peter essers isabelle diks fatma koser-kaya europees parlement henk ten hoeve feij t.r. doesburg camiel eurlings ger biermans : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 50 voor - benedictijnen benedictus - in 0.0123319625854492 seconden.

benedictijnen

Kunstbus - De orde der benedictijnen en benedictinessen ( Latijn: Ordo Sancti Benedicti), afgekort tot OSB, is een kloosterorde die de regel van Sint- Benedictus (480 - 540 n. Chr.) volgt. De orde rekent zich, in tegenstelling tot de latere bedelorden, tot de "stabilitas loci" ( Nederlands: plaatsgebondenheid). ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Klooster
Kunstbus - 1 kloostergemeenschap 2 gebouw waarin een klooster gevestigd is Een klooster (van het Latijn claustrum = afgesloten ruimte) is de gemeenschappelijke woning van monniken of monialen. Er bestaan verschillende soorten kloosters. ... van een contemplatieve (beschouwende) kloosterorde, zoals de benedictijnen

                                                                                                                                           
Bernard van Clairvaux
Kunstbus - De heilige Bernard of Bernardus van Clairvaux (Fontaine-lès-Dijon (bij Dijon), 1090 - Clairvaux, 20 augustus 1153) was een Franse abt en de belangrijkste promotor van de hervormende kloosterorde van de Cisterciënzers. ... (1113-28) de kleine gemeenschap van hervormingsgezinde benedictijnen

                                                                                                                                           
Kloosterregel
Kunstbus - Een kloosterregel is in het Christendom de leefregel of het geheel van leefregel en constituties waarnaar de leden van een kloosterorde zich richten. In het Christendom is er een aantal belangrijke kloosterregels geweest, hier opgesomd in chronologische volgorde: de Regel van Pachomius de Regel van Basilius de Regel van Johannes Cassianus de Regel van Aurelius Augustinus - feitelijk een vijftal teksten, namelijk drie (bewerkte) brieven en twee andere geschriften de Regula Benedicti, geschreven door Benedictus van Nursia, die een anonieme Regula Magistri bewerkte de Regula monachorum en de Regula coenobialis van Columbanus de Regel van Chrodegang van Metz (754) de Regel van de Karmel (1209) de Regel van Franciscus van Assisi - de Regula non bullata (1221) en de Regula bullata (1223) De regel van Chrodegang van Metz gold in eerste instantie voor kanunniken, niet voor monniken. ... benedictus is door de grote verspreiding van de kloosters der benedictijnen

                                                                                                                                           

Benedictus

Muziekbus - Liturgisch gezang, 4e vaste deel van de r.k. mis, het ordinarium. Hoort, met het "Hosanna" bij het Sanctus. De tekst is ontleend aan psalm 118. ... benedictijnen

                                                                                                                                           

Benedictus Buns

Muziekbus - Pater Benedictus a Sancto Josepho, geboren Buns, geb. Geldern ( Duitsland) 1642 - gest. Boxmeer 6-12-1716 Nederlands Componist In 1659 trad Buns bij de Karmelieten in Geldern en nam hij de naam Benedictus a Sancto Josepho aan. ... benedictijnen

                                                                                                                                           

Benedictus de Spinoza

Kunstbus - Benedictus de Spinoza (24 november 1632 Amsterdam – - 21 februari 1677 Den Haag), was een Nederlands filosoof en lenzenslijper, zoon van Portugees- Joodse immigranten. Spinoza was een van de rationalisten van de vroege moderne filosofie samen met René Descartes en Gottfried Leibniz. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
CDA en Eerste Kamerverkiezingen 2007
Parlement & Politiek - Het CDA haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 29 mei 2007 21 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Jos Werner. Het CDA had voor de verkiezingen 23 zetels in de Eerste Kamer. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Voorkeurstemmen
Parlement & Politiek - Voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker ) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Het uitbrengen van voorkeurstemmen komt veel voor. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Sanctus
Muziekbus - Het derde vaste misgezang van het ordinarium van de r.k. mis, die begint met de tekst " Sanctus" (= "heilig"). Het Sanctus bestaat eigenlijk uit twee delen, het Sanctus en het Benedictus. Het eerste deel is overgenomen uit de liturgie van de synagoge, waar het op sabbatmorgen gezongen wordt (het zgn "Keduscha"). ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Ordinarium
Muziekbus - De zgn "vaste gezangen". De teksten van de vijf gezangen die tot het ordinarium behoren zijn voor iedere mis hetzelfde, al zijn er incidenteel afwijkingen. Deze vijf gezangen, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus- Benedictus en Agnus Dei worden in de muziekgeschiedenis ook wel kortweg " Mis" genoemd, hoewel een mis in liturgische zin uit meer onderdelen bestaat (zie aldaar). ... benedictijnen

                                                                                                                                           
dominicanen
Kunstbus - De dominicanen of predikheren (Ordo Praedicatorum, O.P.) vormen een kloosterorde die in 1216 is gesticht door Dominicus Guzman (circa 1170-1221), ten tijde van de kruistocht in de Languedoc tegen de Katharen. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
canticum
Muziekbus - Canticum (ook kantiek of canticle) Geestelijk loflied, kerkzang, loflied, gewijde zang Het canticum (cantica; canticumpje) == lofzang Van het Latijnse, “canticulum,” of “liedje.” Een Kantiek is een liedachtige passage uit de Bijbel die lijkt op een Psalm maar voorkomt in een ander boek dan het boek van de Psalmen. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Romaanse-Kunst
Kunstbus - Romaanse Stijl Onder Romaanse stijl verstaat men de kunst in geheel west europa van Ca 1000 tot in het begin van de 13de eeuw. Het was de eerste stijl die een algemene verspreiding kende in geheel Europa (ondanks duidelijke regionale verschillen). ... waren de voornaamste centra van wetenschap en kunst. uit de benedictijnen

                                                                                                                                           
Missa-Brevis
Muziekbus - Missa Brevis Korte mis. In tegenstelling tot een missa longa waarin ook delen met een wisselende tekst zijn opgenomen, is de missa brevis een korte mis bestaande uit de misdelen met een vaste tekst: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Iers-Angelsaksische kunst
Kunstbus - Book of Durrow Boekband van het Book of Durrow, 7de eeuw, Dublin, Trinity College Library Miniatuur van de evangelist Matteus uit het boek of Durrow, 7de eeuw, Dublin, Trinity College Library Miniatuur met een Leeuw uit het Book of Durrow, 7de eeuw, Dublin, Trinity College Library Ierland werd niet geteisterd door de grote volksverhuizingen. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Orde-van-Malta
Kunstbus - Orde van Malta De Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (ook wel Maltezer Orde of Orde van Malta of kortweg SMHOM genoemd) is een Rooms-katholieke ridderorde. ... op poten gezet, en werd in eerste instantie geleid door benedictijnen

                                                                                                                                           
Sint-Pieter
Kunstbus - Sint-Pietersbasiliek De Sint-Pietersbasiliek ( Italiaans: Basilica di San Pietro) is een katholieke kerk en Basilica Major in Barokke architectuur in Vaticaanstad. De kerk werd tussen 1506 en 1626 gebouwd op de plek van het vroegere Circus van Nero in Rome, waar ooit de Apostel en eerste Paus, Petrus, gekruisigd en begraven zou zijn. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Gregorius
Muziekbus - Paus Gregorius I (de heilige Gregorius de Grote) 64ste paus van de Katholieke Kerk, geboren omstreeks 540 in Rome, gestorven 12 maart 604 in Rome. Hij was zes jaar lang pauselijk gezant te Constantinopel voor hij in 590 tot paus werd verkozen. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Mis
Muziekbus - 1 katholieke kerkdienst met eucharistieviering => offermaaltijd 2 muziek of liederen voor de katholieke kerkdienst De mis is in liturgische zin: het geheel van gebeden, lofprijzingen, acclamaties (aanroepingen) en lezingen tijdens de rooms-katholieke eredienst, de centrale vormgeving van de katholieke godsdienst. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
abdij van Cîteaux
Kunstbus - De Abdij van Cîteaux is een abdij in Saint-Nicolas-lès- Cîteaux (departement Côte-d'Or), ten zuiden van Dijon in Frankrijk. Ze behoort tot de orde van de cisterciënzers van de strikte observantie. Er wonen ongeveer 35 monniken in de abdij, die het moederhuis van de cisterciënzerorde is. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Stefan Wellens
Muziekbus - Stefan Wellens Belgisch componist, Geb. 1974, Stefan Wellens studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Daar studeerde hij altviool bij Kristiaan van Severen, bij wie hij in 1999 het Meestergraadsdiploma behaalde. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Carlo Gesualdo da Venosa
Muziekbus - ( Don) Carlo Gesualdo da Venosa Napolitaans componist en luitspeler, prins van Venosa, Napels ca 1566 – Gesualdo 1613 Don Carlo Gesualdo, een vriend van T. Tassos, componeerde kerkmuziek in min of meer traditionele stijl, maar ook madrigalen die door hun vooruitstrevende harmoniek en expressieve chromatiek hun tijd ver vooruit waren. ... benedictijnen

                                                                                                                                           
begijnhof
Kunstbus - Begijnhof Een begijnhof is een verzameling van individuele en/of gemeenschappelijke woningen, huizen en conventen genoemd, van begijnen meestal in de nabijheid van een kapel of kerk en al dan niet omgeven door een muur met een of meerdere toegangspoorten. ... duitsland en vlaanderen namen de bedelorden, franciscanen en benedictijnen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8