YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur benedictijn benedictus benedictijnen bernard van clairvaux heilige bernard memorare architectuur abdij romaanse klooster kloosters prior priorij romaanse-stijl abt johannieters kunst novice johanniters romaans romaanse-kunst kloosterkerk hospitaalridders orde-van-malta kloosterorde kanunnik stavelot antwerpenaars antwerpse dom antwerpen anvers antwerpenaar begijnhoven duomo muziek thomas-van-aquino begijnhof domkerk : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 15 van 15 voor - benedictijnen - in 0.0075688362121582 seconden.

benedictijnen

Kunstbus - De orde der benedictijnen en benedictinessen ( Latijn: Ordo Sancti Benedicti), afgekort tot OSB, is een kloosterorde die de regel van Sint- Benedictus (480 - 540 n. Chr.) volgt. De orde rekent zich, in tegenstelling tot de latere bedelorden, tot de "stabilitas loci" ( Nederlands: plaatsgebondenheid). ... benedictijnen

                                                                                                                                           
Bernard van Clairvaux
Kunstbus - De heilige Bernard of Bernardus van Clairvaux (Fontaine-lès-Dijon (bij Dijon), 1090 - Clairvaux, 20 augustus 1153) was een Franse abt en de belangrijkste promotor van de hervormende kloosterorde van de Cisterciënzers. ... (1113-28) de kleine gemeenschap van hervormingsgezinde benedictijnen

                                                                                                                                           
Romaanse-Kunst
Kunstbus - Romaanse Stijl Onder Romaanse stijl verstaat men de kunst in geheel west europa van Ca 1000 tot in het begin van de 13de eeuw. Het was de eerste stijl die een algemene verspreiding kende in geheel Europa (ondanks duidelijke regionale verschillen). ... waren de voornaamste centra van wetenschap en kunst. uit de benedictijnen

                                                                                                                                           
Klooster
Kunstbus - 1 kloostergemeenschap 2 gebouw waarin een klooster gevestigd is Een klooster (van het Latijn claustrum = afgesloten ruimte) is de gemeenschappelijke woning van monniken of monialen. Er bestaan verschillende soorten kloosters. ... van een contemplatieve (beschouwende) kloosterorde, zoals de benedictijnen

                                                                                                                                           
Orde-van-Malta
Kunstbus - Orde van Malta De Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (ook wel Maltezer Orde of Orde van Malta of kortweg SMHOM genoemd) is een Rooms-katholieke ridderorde. ... op poten gezet, en werd in eerste instantie geleid door benedictijnen

                                                                                                                                           
begijnhof
Kunstbus - Begijnhof Een begijnhof is een verzameling van individuele en/of gemeenschappelijke woningen, huizen en conventen genoemd, van begijnen meestal in de nabijheid van een kapel of kerk en al dan niet omgeven door een muur met een of meerdere toegangspoorten. ... duitsland en vlaanderen namen de bedelorden, franciscanen en benedictijnen

                                                                                                                                           
Westminster-Abbey
Kunstbus - Westminster Abbey Westminster Abbey (officieel The Collegiate Church of St Peter) is een voornamelijk in gotische stijl opgetrokken kerk. Het is traditioneel de plaats waar kroningen en begrafenissen van leden van de Britse vorstenhuizen plaatsvinden. ... kloosters, en in 1540 werd hij gesloten. de abdij werd aan de benedictijnen

                                                                                                                                           
Kanunnik
Muziekbus - De kanunnik (m.), ~en Wereldlijk geestelijke van het kapittel van een kathedrale kerk => domheer, kapittelheer, koorheer Ook canonicus (Latijns), lid van een, aan stiftskerken en domkerken ingericht kapittel. ... heetten reguliere kanunnikessen. net als cistercienzers of benedictijnen

                                                                                                                                           
Nico van der Laan
Kunstbus - Nico van der Laan (1908 - 1986) was een Nederlands architect. Ook zijn twee broers Jan en Hans waren Nederlands architecten. Nico van der Laan studeerde in 1937 af aan de Technische Hoogeschool (TH) in Delft. ... in delft. samen met zijn broer hans, die in 1927 intrad bij de benedictijnen

                                                                                                                                           
Thomas-van-Aquino
Thomas-van-Aquino
Kunstbus - Thomas van Aquino Thomas van Aquino; altaarstuk van Carlo Crivelli (detail) Thomas van Aquino of Thomas Aquinas (kasteel Roccasecca bij Napels, ca. 28 januari 1225 – Fossanova, 7 maart 1274) was een Italiaanse filosoof en theoloog, die tot de scholastici gerekend wordt. ... familie die wilde dat thomas na zijn jeugd intrede deed bij de benedictijnen

                                                                                                                                           
congregatie
Kunstbus - de congregatie (v) Een congregatie (van het Latijnse woord congregare: bijeenbrengen, verenigen) kan in de rooms-katholieke Kerk verschillende betekenissen hebben: 1. een vrome vereniging van leken met eigen statuten die is opgericht tot een godsdienstig doel (bijvoorbeeld de Mariacongregatie) of een liefdadig doel (bijvoorbeeld de Vincentiuscongregatie) 2. ... een gemeenschappelijke overste, de abt-primaat. zo telt de benedictijnen

                                                                                                                                           
Dom
Kunstbus - De dom (m) 1 kathedraal (mv domkerken) 2 Portugese eretitel (mv doms) 3 titel van een benedictijner monnik (mv doms) 4 koepelvormige opbouw van een stoomketel (mv dommen; dommetje) dom ( bijvoeglijk naamwoord; dommer, domst; domheid) 1 beperkt van verstand 2 min of meer toevallig De -dom1 (dem) 1 toestand die het eerste lid noemt -dom2 (het) 1 grondgebied dat bestuurd wordt door de genoemde persoon 2 het geheel van alle individuen die het eerste lid noemt Dom kan verwijzen naar:. ... titel van een priester in een oude kloosterorde, o.a. bij de benedictijnen

                                                                                                                                           
Kloosterregel
Kunstbus - Een kloosterregel is in het Christendom de leefregel of het geheel van leefregel en constituties waarnaar de leden van een kloosterorde zich richten. In het Christendom is er een aantal belangrijke kloosterregels geweest, hier opgesomd in chronologische volgorde: de Regel van Pachomius de Regel van Basilius de Regel van Johannes Cassianus de Regel van Aurelius Augustinus - feitelijk een vijftal teksten, namelijk drie (bewerkte) brieven en twee andere geschriften de Regula Benedicti, geschreven door Benedictus van Nursia, die een anonieme Regula Magistri bewerkte de Regula monachorum en de Regula coenobialis van Columbanus de Regel van Chrodegang van Metz (754) de Regel van de Karmel (1209) de Regel van Franciscus van Assisi - de Regula non bullata (1221) en de Regula bullata (1223) De regel van Chrodegang van Metz gold in eerste instantie voor kanunniken, niet voor monniken. ... benedictus is door de grote verspreiding van de kloosters der benedictijnen

                                                                                                                                           
Antwerpen
Kunstbus - Antwerpen ( Frans: Anvers) is de hoofdstad van de gelijknamige provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement Antwerpen. Antwerpen telt ca. 466.000 inwoners (01/01/2007), die Antwerpenaars worden genoemd, en is daarmee, qua inwonertal, de grootste gemeente van België. ... stromende schelde. de eyendijk wordt in 770 aangelegd door benedictijnen

                                                                                                                                           
Stavelot
Kunstbus - Stavelot ( Duits: Stablo, Waals: Ståvleu) is een stad aan de Amblève in de provincie Luik, arrondissement Verviers in België. De stad telt ruim 6600 inwoners. Geschiedenis Van weinig oude steden is zo goed bekend wanneer ze gesticht zijn, als van Stavelot en het naburige Malmedy. ... wordt in het british museum bewaard. in 1951 stichtten de benedictijnen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1