YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst ben d'armagnac d'armagnac gerrit dekker cultuur performances performance muziek taal literair d/t werkwoord persoonsvorm namen uitdrukkingen en spreekwoorden architectuur woordkeuze basisregels betekenis architecten persoonlijk voornaamwoord gebouwen - hoofdletter of kleine letter ontleden aaneenschrijven etymologie film meewerkend voorwerp pvda europees parlement ei/ij design voorzetsels kabinet-rutte i woordgebruik gebiedende wijs trappen van vergelijking afleiding fotografie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2842 voor - ben d armagnac - in 0.0999300479888916 seconden.

Ben d'Armagnac

Kunstbus - Belgische schilder en multi-media kunstenaar, Geboren 1940 Amsterdam - Gestorven: 1978 Amsterdam Het werk van Ben d'Armagnac neemt binnen de Nederlandse kunstwereld een heel eigen plaats in. Opgeleid als etser woonde hij na zijn studietijd aan de Rietveld Academie in Amsterdam korte tijd bij Anton Heyboer. ... ben

                                                                                                                                           
Performance
Kunstbus - Vorm van kunst waarbij de performer tevoren bedachte handelingen uitvoert m.b.v. video, lucht, muziek, enz. Het publiek participeert niet. De performancekunst is enerzijds nauw verwant aan de dans en het toneel. ... pane en schneemann) performances zijn gehouden door o.a. ben

                                                                                                                                           

Is het vind of vindt in: 'Ik ben het die dit onzin vind/vindt'?

Genootschap Onze Taal - Juist is hier vindt, met -dt (' stam + t '): 'Ik ben het die dit onzin vindt. ... het vind of vindt in: 'ik ben

                                                                                                                                           

Waarom is geweest met een t, zoals in 'Ik ben nog nooit in Zweden geweest'? In het hele werkwoord wezen zit toch een z, en geen s?

Genootschap Onze Taal - Geweest is een uitzondering. Vergelijkbare voltooide deelwoorden (zoals verweesd, gesjeesd en gevreesd ) krijgen inderdaad allemaal een d, omdat het hele werkwoord eindigt op -zen ( verwezen, sjezen, vrezen ), en niet op -sen. ... is geweest met een t, zoals in 'ik ben

                                                                                                                                           

Dr. H.P.M. (Ben) Knapen

Parlement & Politiek - Ben Knapen (1951) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I. In 2013 werd hij vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank bij de Europese Unie. ... h.p.m. ( ben

                                                                                                                                           

Guy Ben-Ner

Kunstbus - Israelische kunstenaar, geboren in 1969 te Ramat Gan in Israel, leeft en werkt in New York. Website: Guy Ben-Ner, an Israeli artist, focuses on mobility in Münster, the "city of bikes". In his project "I`d give it to you if I could but I borrowed it" Ben-Ner will equip a number of bicycles with screens and video players, and place them around the city. ... ben

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Waar vind u ons?' of 'Waar vindt u ons?'

Genootschap Onze Taal - 'Waar vindt u ons?' is juist. ... ) ontwikkeld tot een beleefde vorm van de tweede persoon ( u ben

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Katrien is verhuist naar Norg' of 'Katrien is verhuisd naar Norg'?

Genootschap Onze Taal - 'Katrien is verhuisd naar Norg' is juist. In deze zin is verhuisd een voltooid deelwoord; in dat voltooid deelwoord komt de d terug van de verleden tijd verhuisde. Verhuist is wel juist in de zin 'Morgen verhuist Katrien naar Norg': nu is verhuist een persoonsvorm, in dit geval de derde persoon van de tegenwoordige tijd, en hoort er een t te staan. ... de bakkerstraat' juist; in gedachten voeg je dan 'we zijn/ik ben

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Meld u aan!' of 'Meldt u aan!'?

Genootschap Onze Taal - ' Meld u nu aan voor deze cursus!', met alleen een d, is juist. Meld is een gebiedende wijs, en de gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord. Vervang bij twijfel meld ... aan door geef . ... / redt de tijger u hebt zich / u vergist wees maar niet bang / ben

                                                                                                                                           
Christine D'haen

Christine D'haen

Kunstbus - Vlaamse schrijfster, geboren 25 oktober 1923, Sint-Amandsberg. Christine D’haen won in 1992 de grote Prijs der Nederlandse Letteren. Andere prijzen die zij kreeg zijn de Anna Bijnsprijs en de Henriëtte de Beaufortprijs. ... autobiografische fictie en poezie (o.a. de bundels onyx, ik ben

                                                                                                                                           

Wanneer is verandert juist en wanneer veranderd?

Genootschap Onze Taal - Verandert is juist in de volgende gevallen: ... juist; een andere werkwoordsvorm is dus de persoonsvorm. ik ben

                                                                                                                                           

Communistische Partij van Nederland (CPN)

Parlement & Politiek - De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). ... oppositie. bekende personen in de cpn waren henk gortzak, ger ben

                                                                                                                                           

Drs. H. (Hedy) d' Ancona

Parlement & Politiek - Belangrijk feministe en vooraanstaand PvdA-politica. Werkte bij de VARA en was universitair onderzoeker. Leidde vanaf 1975 een bureau op het gebied van beleidsonderzoek. Politiek actief als Eerste Kamerlid. ... politieke functies - lid tweede kamer, februari 1968 ( ben

                                                                                                                                           

D. (Dilan) Yesilgöz-Zegerius

Parlement & Politiek - Dilan Yesilgöz (1977) is sinds 23 maart 2017 lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Zij was eigenaar/senior adviseur van Bureau DNW in Amsterdam en raadslid in de hoofdstad. Eerder was zij bestuursadviseur veiligheid en zorg van het College van B&W van Amsterdam. ... naar de vvd", trouw, 25 april 2015 - stieven ramdharie, "'ik ben

                                                                                                                                           

Is wordt juist in de zin 'Wat wordt je nu precies kwalijk genomen?'?

Genootschap Onze Taal - Ja, wordt is hier juist. De twijfel in dit soort zinnen wordt veroorzaakt doordat je achter de persoonsvorm staat. Er bestaat immers een regel die zegt: als je onderwerp is en achter de persoonsvorm staat, wordt er geen t toegevoegd. ... word je (= jij) ook zo moe van warm weer? (vergelijk: ben

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Ik wil weten wat dat inhoud ' of ‘Ik wil weten wat dat inhoudt '?

Genootschap Onze Taal - Juist is 'Ik wil weten wat dat inhoudt . ... is hier een vorm van het werkwoord inhouden ('te betekenen heb ben

                                                                                                                                           

Wat zijn de dt-regels voor de tegenwoordige tijd?

Genootschap Onze Taal - Op vrijwel alle werkwoorden zijn voor de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd enkelvoud de volgende regels van toepassing: ... / gij had hoed u / hoedt u voor namaak hou / houd / houdt ik ben

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Liefde vermenigvuldigt zich' of 'Liefde vermenigvuldigd zich'?

Genootschap Onze Taal - 'Liefde vermenigvuldigt zich' is juist. ... met nul is nul'; vermenigvuldigd is voltooid deelwoord) ik ben

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Wordt lid van Onze Taal' of 'Word lid van Onze Taal'?

Genootschap Onze Taal - ' Word lid van Onze Taal' is juist. De gebiedende wijs is altijd gelijk aan de ik-vorm van het werkwoord: 'Word lid!', 'Houd afstand!', 'Red de tijger!', 'Raad maar eens!', 'Maak voort!', 'Kijk uit!', 'Geef hier! ... u aan / meldt u aan red / redt de tijger wees maar niet bang / ben

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Omringd door haar dierbaren is maandag overleden ...' of 'Omringt door haar dierbaren is maandag overleden ...'?

Genootschap Onze Taal - 'Omringd door haar dierbaren is maandag overleden ...' is juist. Omringd is hier het voltooid deelwoord van omringen, en alleen die vorm is hier goed. In zinnen als 'Gesteund door haar dierbaren is maandag overleden . ... deelwoord omringd: een eiland wordt omringd door water. ik ben

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Daar is niemand bij gebaad ' of 'Daar is niemand bij gebaat '?

Genootschap Onze Taal - 'Daar is niemand bij gebaat ' is goed. In de uitdrukking ergens (niet) bij gebaat zijn gaat het om het voltooid deelwoord gebaat van het werkwoord baten. ... het werkwoord baten. baten betekent 'tot voordeel zijn'. 'ik ben

                                                                                                                                           

Partijvoorzitters Vrijheidsbond

Parlement & Politiek - Dirk Fock was van 1927-1933 een bekende voorzitter van Liberale Staatspartij ' de Vrijheidsbond '. Van 1938-1941 was ook Ben Telders voorzitter van deze partij, die zich vanaf 1937 Liberale Staatspartij noemde. ... staatspartij ' de vrijheidsbond '. van 1938-1941 was ook ben

                                                                                                                                           

D-en-T-in-de Nederlandse-spelling

Kunstbus - D en T in de Nederlandse spelling De d/t-regels zijn een verzameling regels voor de spelling van Nederlandse werkwoorden die bepalen of een werkwoordsvorm op een d of een t eindigt. Onvoltooid tegenwoordige tijd Standaard altijd " stam + t" De onvoltooid tegenwoordige tijd, ook wel afgekort tot o. ... worden verdubbeld.. de onregelmatige werkwoorden. hierboven heb ben

                                                                                                                                           
Partijvoorzitter
Parlement & Politiek - Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. Een belangrijke taak van de partijvoorzitter is dus om leiding te geven aan de 'vereniging' die de politieke partij is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor verkiezingen. ... vacant) voorzitter van de vvd. (momenteel vacant) volgde ben

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 240