YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur belgie belgische belgisch vlaanderen wallonie elio di rupo guy verhofstadt paul-henri spaak spaak charles michel land belgie de gucht michel de clercq simonet taal woordkeuze muziek europese commissie europees parlement betekenis raad van de europese unie europese raad uitspraak en klemtoon nederland luxemburg malta europese rekenkamer duitsland eu-landen denemarken hoge vertegenwoordiger estland finland zweden letland oostenrijk portugal litouwen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 860 voor - belgie - in 0.0497219562530518 seconden.

Belgie

Kunstbus - België België ( Frans: Belgique, Duits: Belgien), officieel het Koninkrijk België, is een West- Europees land begrensd door de Noordzee in het westen, Nederland in het noorden, Duitsland in het oosten, Luxemburg in het zuidoosten en Frankrijk in het zuiden. ... belgie

                                                                                                                                           
België
Parlement & Politiek - Op 25 mei 2014 waren er verkiezingen, waarbij N-VA flink won en de regeringspartijen (liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten) zich handhaafden ten opzichte van 2010. Na een moeizame formatie bracht de Waalse liberaal Charles Michel in oktober 2014 een kabinet tot stand van liberalen, Vlaamse nationalisten en Vlaamse christendemocraten. ... belgie

                                                                                                                                           
Is er een Algemeen Nederlands woord voor wat in Nederland meestal een pinpas wordt genoemd en in België een bankkaart?
Genootschap Onze Taal - De kaart die je van je bank krijgt – en waarmee je bij geldautomaten geld van je rekening kunt opnemen en in winkels kunt betalen – wordt in Nederland over het algemeen pinpas genoemd. Een wat formelere aanduiding is bankpas. ... voor wat in nederland meestal een pinpas wordt genoemd en in belgie

                                                                                                                                           
agentschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Logo's van EU agentschappen ... agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (eacea, belgie

                                                                                                                                           

Leopold-I-van-Belgie

Kunstbus - Leopold I van België Leopold Joris Christiaan Frederik1 (Coburg, 16 december 1790 – Laken, 10 december 1865), prins van Saksen-Coburg-Saalfeld (later van Saksen-Coburg en Gotha), hertog van Saksen, was van 1831 tot 1865 de eerste Koning der Belgen. ... belgie

                                                                                                                                           
Wat is de juiste uitspraak van therapeut?
Genootschap Onze Taal - Therapeut klinkt in België bijna altijd als [teeraPEUT]; in Nederland zeggen de meeste mensen [teeraPUIT]. Beide uitspraken zijn juist. ... is de juiste uitspraak van therapeut? therapeut klinkt in belgie

                                                                                                                                           

Nationaal-Orkest-van-Belgie

Muziekbus - Nationaal Orkest van België Het Nationaal Orkest van België (NOB; Frans: Orchestre national de Belgique) is het belangrijkste symfonieorkest van België, opgericht in 1936. Het orkest heeft als thuisbasis het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel en wordt gesubsidieerd door de federale overheid. ... belgie

                                                                                                                                           
Voorzitterschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid. ... slovenie 2022 frankrijk tsjechie 2023 zweden spanje 2024 belgie

                                                                                                                                           
Waar ligt de klemtoon in het woord parameter? Is het párameter, parámeter of paraméter?
Genootschap Onze Taal - Parámeter is in ieder geval juist. Daarnaast is volgens de meeste naslagwerken paraméter mogelijk, en in België is párameter juist de gebruikelijkste uitspraak. ... is volgens de meeste naslagwerken parameter mogelijk, en in belgie

                                                                                                                                           
Kun je een jonge voetballer een cadet noemen?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat kan. Vooral in België komt cadet in deze betekenis voor. Een cadet is in België meestal een jong lid (rond twaalf tot vijftien jaar) van een sportvereniging. ... een jonge voetballer een cadet noemen? ja, dat kan. vooral in belgie

                                                                                                                                           
Valt de klemtoon in dementie op -men- of op -tie?
Genootschap Onze Taal - Zowel deméntie als dementíé is juist. In het dagelijks taalgebruik in Nederland is de uitspraak 'dementsíé' het gewoonst; in België 'deménsie'. Ook medici spreken meestal van 'demén(t)sie'. ... in nederland is de uitspraak 'dementsie' het gewoonst; in belgie

                                                                                                                                           
Waar komen de hoofdletters in de Belgische naam patsy van der meeren?
Genootschap Onze Taal - Hoe een Belgische achternaam geschreven wordt, hangt af van de manier waarop hij in het bevolkingsregister is vastgelegd. Als de achternaam vastgelegd is als Van der Meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in België, of de voornaam er nu aan voorafgaat of niet: Patsy Van der Meeren, mevrouw Van der Meeren. ... is als van der meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in belgie

                                                                                                                                           
Waar komt zwarte sneeuw zien of gezien hebben vandaan?
Genootschap Onze Taal - Zwarte sneeuw gezien hebben betekent 'ellende, armoede meegemaakt hebben'. Deze uitdrukking is in België bekender dan in Nederland. In Noord-Brabant komt ook de variant groene sneeuw gezien hebben voor. ... 'ellende, armoede meegemaakt hebben'. deze uitdrukking is in belgie

                                                                                                                                           
Wat is juist als het om de overheid gaat: Rijk of rijk?
Genootschap Onze Taal - Als aanduiding voor 'de centrale overheid in Nederland of België', 'de Nederlandse of Belgische staat' is Rijk juist. De aanduiding is al lange tijd in deze vorm ingeburgerd, ook al is het officieel geen eigennaam. ... als aanduiding voor 'de centrale overheid in nederland of belgie

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Parlement & Politiek - Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... doorliep: jaar nieuwe deelnemers aantal landen 1951 start met: belgie

                                                                                                                                           
Wat is juist: misdaden tegen de mensheid of misdaden tegen de menselijkheid?
Genootschap Onze Taal - In Nederland is misdrijven tegen de menselijkheid de vaste aanduiding van de ernstigste misdrijven die het internationale recht kent. (In de praktijk wordt in plaats van misdrijven vaak misdaden gebruikt, al is dat geen vast begrip in de Nederlandse strafwet. ... al is dat geen vast begrip in de nederlandse strafwet.) in belgie

                                                                                                                                           

De zeven-wonderen-van-Belgie

Kunstbus - De zeven wonderen van België De zeven wonderen van België of De zeven trofeeën van de Belgische kunst is een concept dat in de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd gelanceerd om zeven vooraanstaande kunstvoorwerpen van het Belgische patrimonium beter voor het voetlicht te brengen. ... zeven-wonderen-van- belgie

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen coup, coupe en coupé?
Genootschap Onze Taal - Een coup (meervoud: coups ) is een staatsgreep. Het woord is afgeleid van het Franse coup voor 'slag' en komt vaak voor in de combinatie militaire coup. De woordenboeken vermelden twee uitspraakvarianten: 'koe' (op z'n Frans) en 'koep'. ... volgens het uitspraakwoordenboek (2000) komt 'koe' vooral in belgie

                                                                                                                                           
Waar komt als een olifant in de porseleinkast vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Wie zich als een olifant in de (of een ) porseleinkast gedraagt, heeft geen oog voor de gevoeligheden van anderen. Hij gaat lomp en ontactisch te werk en veroorzaakt daardoor vaak gekwetste gevoelens, verwarring en ruzie. ... variant is als een olifant door een porseleinkast gaan en (in belgie

                                                                                                                                           
Moet overnieuw altijd vervangen worden door opnieuw of over?
Genootschap Onze Taal - Daar is niet iedereen het over eens. Overnieuw is ontstaan als contaminatie van over en opnieuw, maar het heeft zich een plaatsje weten te verwerven in de woordenboeken en zelfs (sinds 2005) in het officiële Groene Boekje. ... het "vooral nederlands-nederlands", wat wil zeggen dat het in belgie

                                                                                                                                           
Amélie Nothomb
Kunstbus - Amélie barones Nothomb (Kobe in Japan, 13 augustus 1967) is een Franstalig Belgische schrijfster. Dankzij haar vader Patrick Nothomb, die ambassadeur van België is, brengt zij haar jeugd achtereenvolgens door in Japan, China, de Verenigde staten, Laos, Birma en Bangladesh. ... dankzij haar vader patrick nothomb, die ambassadeur van belgie

                                                                                                                                           
Renaat Braem
Kunstbus - Vlaams architect, geboren 29 augustus 1910 Antwerpen - overleden 31 januari 2001 Essen. Hij werd beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de moderne architectuur en stedenbouw in België. Dit vanwege zijn markante ontwerpen van gebouwen, maar ook vanwege de ideologische standpunten en stellingnamen waarmee hij zijn praktijk voortdurend heeft begeleid. ... vertegenwoordiger van de moderne architectuur en stedenbouw in belgie

                                                                                                                                           
Anne Ausloos
Kunstbus - earth-paper-water, 2006, 25x40x9cm Anne Ausloos ( België, 1954) kreeg haar opleiding aan de Akademie St. Joost in Breda. Ze geeft les aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, St Lucas, te Gent, en was veelvuldig gastdocent elders. ... ausloos earth-paper-water, 2006, 25x40x9cm anne ausloos ( belgie

                                                                                                                                           
Henry van de Velde
Henry van de Velde
Kunstbus - Belgisch- Vlaamse architect, decorateur, glasschilder, schilder, vormgever, directeur van academie, auteur; onderwerpen genrekunst, landschappen, portretten, stillevens, stadsgezichten ... Geboren 3 april 1863 Antwerpen Belgie - overleden 25 oktober 1957 Oberagen Zwitserland. ... stillevens, stadsgezichten ... geboren 3 april 1863 antwerpen belgie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5