YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie europees parlement raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste gewone wetgevingsprocedure lidstaten gekwalificeerde meerderheid eu-landen vicky maeijer (pvv) regionaal beleid europese investeringsbank matthijs van miltenburg (d66) sharon dijksma vervoer bas eickhout (gl) raad vervoer, telecommunicatie en energie violeta bulc melanie schultz van haegen-maas geesteranus transport wim van de camp (cda) directoraat-generaal energie en vervoer raad vervoer tolheffing in duitsland beleid vervoer gele kaart peter van dalen (cu) eerste kamercommissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening (imro) hof van justitie van de europese unie europees agentschap voor maritieme veiligheid bnp karla peijs vaste commissie voor infrastructuur en milieu (i&m) - tweede kamer transeuropese infrastructuurnetwerken uitvoerend agentschap voor het trans-europees vervoersnet europees spoorwegbureau violeta bulc (slovenie) cabotage : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 924 voor - beleid vervoer - in 0.100501775741577 seconden.

Beleid vervoer

De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid informatiemaatschappij

Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Telecommunicatiebeleid

Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Regionaal beleid

Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in Europa. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio's. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Land ... en sefcovic zitten ieder een projectteam voor; een cluster van beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor een of meerdere beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. ... uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tolheffing in Duitsland
Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... snelwegen, en niet voor regionale wegen. meer informatie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Energiebeleid

De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
ISPA
Dit pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid werd gebruikt om kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa voor te bereiden op toetreding tot de Europese Unie. ISPA ( Instrument Structurel de Préadhésion ) gaf specifiek steun op het gebied van milieu en vervoer. ... - hoofdinhoud dit pretoetredingsinstrument voor structuur beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Visserijbeleid en Maritieme Zaken

De Europese Commissie vond in 2009 dat het op vijf punten niet goed ging met het visserijbeleid: ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ondernemingen- en industriebeleid

Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... en industrie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ruimtelijk beleid

Sinds 2007 bestaat in het ruimtelijke-ordeningsrecht de Structuurvisie. De Tweede Kamer kan vragen om parlementaire behandeling van een voorgenomen Structuurvisie, die in plaats is gekomen van de Planologische Kernbeslissing (PKB). ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... met met 69 tegen 68 stemmen aangenomen. als bewindspersoon ( beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?
Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... voor het behoud van cultureel erfgoed') naar boven d dagelijks beleid - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
S.A.M. (Sharon) Dijksma
Sharon Dijksma (1971) is sinds 3 november 2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II. Sinds 23 maart 2017 is zij lid van PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Eerder, van 18 december 2012 tot 3 november 2015, was zij staatssecretaris van Economische Zaken (met name voor landbouw). ... b. het speciaal onderwijs; c. het onderwijsachterstanden beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PTT
PTT is een voormalig staatsbedrijf dat in Nederland de Posterijen, Telegrafie en Telefonie beheerde. De PTT (nu TNT Post B.V.) bestaat sinds 1799. De verschillende onderdelen van de voormalige PTT zijn inmiddels zelfstandige bedrijven:. ... de titel van algemeen secretaris, waardoor zijn invloed op de beleid - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok II (1998-2002)
De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. ... g.m. de vries (vvd) minister voor grotesteden- en integratie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Israël
... en jeruzalem tegen het in arabische ogen pro- zionistische beleid - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
J.W. (Johan) Remkes
Johan Remkes (1951) is sinds 1 juli 2010 Commissaris van de Koning(in) in Noord-Holland. Hij was voorzitter van de JOVD en lid van Gedeputeerde Staten van Groningen. In de perioden oktober 1993-augustus 1998 en november 2006-juni 2010 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. ... met economische zaken, binnenlandse zaken, belastingen, media beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... in hem op te zullen zeggen in verband met zijn visfraude beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Democratisch-Socialisten 1970 (DS'70)
DS'70 was een centrumrechtse sociaaldemocratische partij. De partij werd opgericht in 1970 als afsplitsing van de Partij van de Arbeid, door leden die ontevreden waren over de koers van die partij, zowel op financieel-economisch gebied als bij het buitenlands beleid. ... zowel op financieel-economisch gebied als bij het buitenlands beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Barroso I (2004-2010)
Deze Europese Commissie trad op 22 november 2004* aan en bleef tot 10 februari 2010 in functie. In de commissie zaten voor het eerst leden uit de tien landen die in 2004 tot de Europese Unie waren toegetreden. ... bemoeienis met het tot stand brengen van een gezamenlijk asiel beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1