YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie europees parlement raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste interne markt eenparigheid van stemmen verdrag van maastricht europese raad gewone wetgevingsprocedure lidstaten eu-lidstaten eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) dennis de jong (sp) vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer economisch en sociaal comite matthijs van miltenburg (d66) lambert van nistelrooij (cda) eerste kamercommissie voor europese zaken (euza) vaste commissie voor europese zaken (euza) - tweede kamer europees hof van justitie eu-landen verdrag van rome europol digitale agenda raadpleging parlementaire commissie interne markt en consumentenbescherming harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) beleid informatiemaatschappij europese hof van justitie economische en monetaire unie europese kapitaalmarktunie marianne thyssen henk kamp (vvd, minister van economische zaken) commissie juncker beleid interne markt verdrag van amsterdam profijt interne markt : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1314 voor - beleid interne markt - in 0.133852958679199 seconden.

Beleid interne markt

Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Digitale interne markt

De Europese economie heeft baat bij Europese elektronische handel om te kunnen concurreren met landen als China en de VS. In deze landen draagt een sterke digitale interne markt bij aan economische groei. ... interne markt is onderdeel van het in 2010 geintroduceerde beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Profijt interne markt

Het bewaren van vrede en het creëren van economische voordelen zijn twee hoofddoelen van de Europese Unie. Om beide te bereiken hebben de Europese lidstaten besloten hun markten samen te voegen, waardoor zij afhankelijk werden van elkaar (vrede) en de markt groter werd met meer concurrentie (economische voordelen). ... distributieland, hier het meeste van. meer informatie europees beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid informatiemaatschappij

Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). ... alle eu-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Concurrentiebeleid

Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Maltees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2017 (EU2017MT)
Malta heeft zes prioriteiten gesteld voor het voorzitterschap. Deze prioriteiten zijn deels afgestemd in de trojka met Nederland en Slowakije. Zo bouwen met name de prioriteiten op het gebied van migratie, economie en veiligheid verder op het Nederlands en het Slowaaks voorzitterschap. ... prioriteiten zijn migratie, interne markt, veiligheid, sociaal beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid buurlanden

Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fiscaal beleid

De Europese Unie wil voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Locatie (stad) ... aard organisatie agentschap van de europese unie ondersteuning beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Douanebeleid

Achtergrond en doelstellingen van het beleid ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voor- en nadelen van de Europese Unie
De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... ofwel 9 miljard euro. publicatie cpb "de bijdrage van handels beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De toekomst van Europa
In het debat over meer of minder Europese samenwerking staan drie vragen telkens centraal: ... de europese landen door gezamenlijk, overkoepelend europees beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Buitenlands Beleid

Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Land ... en sefcovic zitten ieder een projectteam voor; een cluster van beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor een of meerdere beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid voedselveiligheid

De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Handelsbeleid

De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ondernemingen- en industriebeleid

Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... en industrie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Akte
De in december 1985 onder de naam Europese Akte overeengekomen aanpassing van het Verdrag van Rome had betrekking op de besluitvorming, de inrichting van de interne markt, het monetaire beleid en de Europese Politieke Samenwerking. ... de inrichting van de interne markt, het monetaire beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening
Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... gepubliceerd. aanloop naar een energie-unie het energie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)
Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. ... en beschermt - een energie unie met een toekomstgericht klimaat beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid uitbreiding Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tolheffing in Duitsland
Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... snelwegen, en niet voor regionale wegen. meer informatie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 40