YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie paul tang lidstaten van de eu margrethe vestager belastingontduiking eu-lidstaten panama papers sophie in 't veld jean-claude juncker luxemburg cora van nieuwenhuizen d66 nederlandse rekenkamer pvda cda vvd pierre moscovici belastingontwijking belastingparadijzen enquetecommissie panama-papers (pana) europese ministers van financien esther de lange belastingontduiking d.m.v. bedrijven in de bahama's belastingfraude belastingparadijs europees parlement raad gekwalificeerde meerderheid van stemmen belastingen en europa vrije verkeer van kapitaal vaste commissie voor financien (fin.) - tweede kamer eerste kamercommissie voor financien (fin.) parlementaire commissie interne markt en consumentenbescherming raadsformatie harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) beleid fiscale aangelegenheden verdrag van rome fiscaal matthijs van miltenburg (d66) eurocommissaris voor economische en financiele zaken, belastingen en douane : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 14 van 14 voor - belastingontduiking - in 0.00944089889526367 seconden.

Aanpak belastingontduiking en -ontwijking

Parlement & Politiek - Een gestolen cd-rom met een enorme hoeveelheid belastende informatie over met name Duitse rekeninghouders in Liechtenstein bracht de strijd tegen belastingontduiking in 2008 in een hogere versnelling. Het feit dat hierbij ook namen van invloedrijke (Europese) maatschappelijke figuren opdoken, maakte dat de zaak des te meer aandacht kreeg. ... belastingontduiking

                                                                                                                                           
Fiscaal beleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie wil voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. ... vraagt. het bankgeheim belemmert vaak het opsporen van belastingontduiking

                                                                                                                                           
Wat zijn blauwe boorden en witte boorden?
Genootschap Onze Taal - De term witte boorden is waarschijnlijk het bekendst: dit verwijst naar mensen met een kantoorbaan, in het bijzonder ambtenaren; vaak worden er vooral hooggeplaatste ambtenaren mee bedoeld. Ook bekend is het woord witteboordencriminaliteit, waarmee bedoeld wordt: 'criminaliteit die kenmerkend is voor personen in administratieve functies, zoals fraude en belastingontduiking' – aldus het Prisma Handwoordenboek (2005). ... is voor personen in administratieve functies, zoals fraude en belastingontduiking

                                                                                                                                           
Trojka Nederland, Slowakije, Malta
Parlement & Politiek - De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen Nederland, Slowakije en Malta werken van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 samen als trojka voor de duur van 18 maanden. Ze stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken. ... en het tegengaan van sociaal onrecht in de vorm van belastingontduiking

                                                                                                                                           
Relatie EU-VS
Parlement & Politiek - Met de beëdiging van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten op 20 januari 2017 lijkt de relatie tussen de EU en de Verenigde Staten van Amerika in een onzekere fase te zijn aanbeland. ... regering-obama tot kritiek. meer over de europese aanpak van belastingontduiking

                                                                                                                                           
Dr. V.V. (Victor) Ponta
Parlement & Politiek - Dr. Victor Ponta (1972) is sinds 7 mei 2012 minister-president van Roemenië. Ook was hij leider van de sociaaldemocratische PSD en van het samenwerkingsverband van PSD en PNL, de Sociaal-liberale Unie (SLU), totdat hij in juli 2015 opstapte als partijleider. ... wordt van witwassen, corruptie, belangenverstrengelingen, belastingontduiking

                                                                                                                                           
Kamerleden in opspraak
Parlement & Politiek - Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. ... opleiding vertrek hamid houda (pvda) 1997 betrokkenheid bij belastingontduiking

                                                                                                                                           
Mr. A. (Ad) Nooteboom
Parlement & Politiek - Bekwame fiscalist van hervormden huize die namens het CDA staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt was. Afkomstig uit de kring van de CHU, maar geen uitgesproken politieke figuur. Was voorafgaand aan zijn politieke functie belastingadviseur en hoogleraar belastingrecht in Amsterdam. ... door het dichten van talrijke mazen in de belastingwetgeving belastingontduiking

                                                                                                                                           
De Griekse crisis
Parlement & Politiek - Net na het aantreden van een nieuwe Griekse regering in oktober 2009 onthulde de minister van Financiën dat zijn voorgangers stelselmatig valse, veel te rooskleurige cijfers over het Griekse begrotingstekort hadden gepresenteerd. ... van de grieken: de nieuwe griekse regering moest belastingontduiking

                                                                                                                                           
Parlementaire commissies Europees Parlement
Parlement & Politiek - Deze commissies bereiden de vergaderingen van het Europees Parlement inhoudelijk voor. Ze bestaan uit leden van het Europees Parlement. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden. ... 22 pana ep-commissie witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking

                                                                                                                                           
Roberto Cavalli
Kunstbus - Italiaans modeontwerper ( Florence, 15 november 1940). Zie ook Rossi maakte onderdeel uit van de impressionistische Macchiaioli-beweging. Zijn werken zijn nog te zien in het Uffizi. Roberto zelf studeerde aan de kunstacademie in Florence waar hij zich specialiseerde in textiel. ... hij werd in 2008 vrijgesproken van de beschuldiging van belastingontduiking

                                                                                                                                           
L. (László) Kovács
Parlement & Politiek - László Kovács (1939) was van november 2004 tot en met februari 2010 lid van de Europese Commissie belast met douane en fiscale zaken. Daarvoor was hij fractievoorzitter van de sociaaldemocraten in het Hongaarse parlement en minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten-Horn en -Medgyessy. ... (met name voor inwoners van grensgebieden), het voorkomen van belastingontduiking

                                                                                                                                           
Ests voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2017 (EU2017EE)
Parlement & Politiek - Van 1 juli 2017 tot en met 31 december vervult Estland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Estland is de opvolger van Malta. Het is de eerste keer dat dit land het voorzitterschap bekleed. ... waarborgen van eerlijke concurrentie door het voorkomen van belastingontduiking

                                                                                                                                           
Justus van Effen
Kunstbus - Noordnederlands proza schrijver, (Utrecht, 21 februari 1684 — 's-Hertogenbosch, 18 september 1735). Justus van Effen studeerde korte tijd aan de universiteit te Utrecht. Hij was meerdere malen gouverneur (huisleraar) bij families van naam, vooral in Den Haag. ... godsdienst- en moraalkwesties, sociale misstanden, toneel, belastingontduiking

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 127