YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst beelaerts van blokland raad van state beel piet hein donner herman tjeenk willink scholten donner van hogendorp tjeenk willink willem scholten louis beel van reenen roell discussies rond de raad van state kabinet-thorbecke dr. a.a.l. rutgers aeneas mackay van leeuwen gijsbert karel van hogendorp ruppert frans beelaerts van blokland van swinderen schorer van lynden van sandenburg kroonprins willem mackay van panhuys van doorn van westkapelle van doorn van westcapelle baron mollerus jo van der hoeven rutgers gerard veringa minister opstelten marinus ruppert mollerus jhr.mr. g.j.th. () beelaerts van blokland g.j.th. beelaerts van blokland kabinet : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12555 voor - beelaerts van blokland - in 0.847060918807983 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Vicepresidenten van de Raad van State

De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... zaken uit het kabinet-ruijs de beerenbrouck iii, jhr. frans beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland

Negentiende-eeuws politicus, gezant en Tweede Kamervoorzitter na de winst van de rechtse coalitie in 1888. Telg uit een geslacht van Dordtse regenten; orthodox protestant. Was ambtenaar op Justitie en enkele malen Tweede Kamerlid voor de antirevolutionairen. ... g.j.th. beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II (1922-1925)
Dit kabinet is een voortzetting van het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck en heeft grotendeels dezelfde samenstelling. Het kabinet krijgt vanaf 1923 te maken met een economische recessie die bezuinigingen noodzakelijk maken. ... november 1923 10 24 november 1923 benoeming (in)formateur f. beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt I (1977-1981)

Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... en ruimtelijke ordening minister: jhr.drs. p.a.c. beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. A.P.J.M.M. (Fons) van der Stee

Goedgemutste Brabantse boerenzoon, die diverse belangrijke politieke functies bekleedde. Van huis uit belastingadviseur en in 1969 Eerste Kamerlid. Was een jaar eerder Aalberse opgevolgd als KVP-voorzitter, in welke functie hij in 1971 minister-president De Jong weinig elegant afdankte als politicus. ... 1979 samen met staatssecretaris wallis de vries en minister beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... 1901-06-17 j.g. gleichman 1891-09-18 1894-03-20 g.j.th. beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. G.M.V. (Gijs) van Aardenne

Liberaal wis- en natuurkundige met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Speelde in de VVD dertig jaar een belangrijke rol. Voor hij in de landelijke politiek kwam directeur van een ijzergieterij. ... lng in nederland (14.626) - bracht in 1978 samen met minister beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.R.H. (Josef) van Schaik

Vooraanstaande katholieke politicus, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Was advocaat. Behoorde als Kamerlid tot de linkervleugel van zijn fractie en was in 1923 aanvoerder van de dissidenten die de Vlootwet torpedeerden. ... vanaf april 1943 (korte tijd) - lid verklaringscommissie- beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

leden Raad van State 1814-1862

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. Deze database is ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Neem voor meer informatie contact op via 170@pdc. ... 1841 netscher, j.th., van 1 februari 1840 tot 1 november 1841 beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           

Mr. W.L. baron de Vos van Steenwijk

Vooraanstaande CHU-senator en Eerste Kamervoorzitter. Kaarsrechte, conservatieve Overijsselse landedelman. Vurig verdediger van de Eerste Kamer, waarvan hij lange tijd en tot op hoge leeftijd voorzitter was. ... marine-staf furstner, de vicepresident van de raad van state beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.G. Gleichman
Voorman van de oud-liberalen en Tweede Kamervoorzitter. Na een loopbaan bij de Nederlandse Bank minister van Financiën in het kabinet-Kappeyne van de Coppello. Uitstekend administrateur en zuinig financier. ... van de voordracht voor het voorzitterschap jhr. g.j.th. beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III (1929-1933)
Tijdens deze kabinetsperiode breekt, na de beurskrach van oktober 1929, een economische wereldcrisis uit. Ook Nederland krijgt hiermee in sterke mate te maken. Het kabinet is genoodzaakt een krachtig bezuinigingsbeleid te voeren en allerlei crisismaatregelen te nemen. ... samenstelling kabinet buitenlandse zaken minister: jhr.mr. f. beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck
Limburgse katholieke staatsman die in het interbellum driemaal minister-president en in twee periodes Tweede Kamervoorzitter was. Na advocaat en ambtenaar van het Openbaar Ministerie te zijn geweest, werd hij Tweede Kamerlid. ... 20 april 1933 tot 25 mei 1933 (na het aftreden van minister beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... en zware vrachtwagens. - bracht in 1979 samen met minister beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Griffier Eerste Kamer
De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de griffier heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. ... 1957-02-19 1980-07-01 block, dr. a.l. de 1935-10-15 1957-02-15 beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. L. (Leendert) Ginjaar
Wat streng ogende, bedachtzame, maar tevens voorkomende en bescheiden scheikundige, die na een loopbaan bij TNO VVD-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I werd. Bracht als minister diverse milieuwetten tot stand, zoals de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Wet geluidhinder. ... (16.529) - bracht in 1981 samen met de ministers tuijnman en beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP)
De RKSP was de voorloper van de KVP en werd formeel op 3 juni 1926 opgericht. Daarvoor waren de katholieken georganiseerd in de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen, die informeel ook al RKSP werd genoemd. ... van de raad van state (van lynden van sandenburg, beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. G.Ph. (Gerrit) Brokx
Brabants KVP- en CDA-bestuurder (gedeputeerde), die enkele keren staatssecretaris van Volkshuisvesting was. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt kruiste hij in de Tweede Kamer regelmatig de degens over het huurbeleid met zijn voorganger, PvdA-woordvoerder Marcel van Dam. ... op te schorten. (16.331) - bracht in 1981 samen met minister beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Geer I (1926-1929)
Dit kabinet kan worden getypeerd als een extraparlementair intermezzokabinet. Er is geen directe band met partijen en er maken zowel personen van links als rechts deel van uit. De ministers zijn met uitzondering van kabinetsleider De Geer hoofdzakelijk afkomstig uit de bestuurlijk-ambtelijke wereld. ... (8 maart 1926 - 1 april 1927) minister: jhr.mr. f. beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1815-1840: onder koning Willem I
Koning Willem I regeert als een verlicht absolutistisch vorst: hij bepaalt het beleid, neemt besluiten en is verantwoordelijk voor de financiën, en hij benoemt en ontslaat de ministers. Die ministers zijn alleen aan hem verantwoording schuldig. ... (10 januari 1837 - 1 juni 1837) minister: jhr.mr.dr. g. beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           

leden Raad van State 1862-heden

... 57 jaar rutgers, dr. a.a.l. 1956-05-16 1959-08-01 71 jaar beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Z.M. (koning Willem I) koning Willem Frederik, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau

De 'Koning-Koopman'. Eerste Nederlandse koning na het herstel van de zelfstandigheid in 1814. Had ervaring als vorst opgedaan in Fulda. Regeerde als verlichte autoritaire vorst en zette zich in voor ontwikkeling van het economisch leven (kanalen! ... toestemmen in het ontslag van de ministers van den bosch en beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
G.H. Kersten
Eerste vertegenwoordiger van de SGP in de Tweede Kamer. Was aanvankelijk onderwijzer, later predikant van een orthodox-gereformeerd kerkgenootschap. Pleitbezorger van een op Bijbelse grondslag geregeerd calvinistisch Nederland zonder bioscoop, sport, vaccinatie en sociale zekerheid. ... uit de tijdelijke staten-generaal door de verklaringscommissie beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
L.L.H. (Lou) de Visser
Communistenleider in het interbellum. Was van eenvoudige komaf en had voor hij de politiek in ging diverse baantjes. Was medeoprichter van het tijdschrift 'De Tribune' en trad in 1909 uit de SDAP. Schuwde als Tweede Kamerlid het gebruik van krasse taal niet en kwam daardoor vaak in aanvaring met de voorzitter. ... tegen chinezen in ons land - interpelleerde in 1932 minister beelaerts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134