YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet kabinet-de quay kabinet-drees iv beel ii 1959 1958 kabinet-beel ii (1958-1959) kabinet-beel ii meer over kabinetsformatie 1958 kvp kabinet-balkenende ii romme balkenende ii kabinet-rutte ii arp chu kabinet-rutte i kabinet-lubbers ii kabinet-beel i wouter bos rksp lubbers ii henk kamp kabinet-lubbers iii verkiezingen rutte ii kabinet-drees/van schaik drees ii derde kabinet-drees kabinet-drees ii 1952 1948 beel i kabinet-balkenende iv kabinet-den uyl kabinet-kok ii beel kabinet-balkenende i lubbers kabinet-kok i : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1302 voor - beel ii - in 0.0903780460357666 seconden.

Kabinet-Beel II (1958-1959)

Na de val van het kabinet-Drees IV treden de PvdA-ministers af. De Koningin vraagt oud-minister Beel (KVP), lid van de Raad van State, te zoeken naar een uitweg in de impasse. De PvdA blijkt niet meer met de KVP samen te willen werken, de KVP eigenlijk juist wel, uit angst voor de PvdA als oppositiepartij. ... beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... uitgeschreven na een val van een kabinet. dit was bijvoor beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... zaken af en schrijft het tweede kamerverkiezingen uit. voor beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Demissionair kabinet
Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... slechts een nieuwe minister benoemd (namelijk premier beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke bewindslieden
Anna de Waal was als staatssecretaris de eerste vrouw in het kabinet. Pas in 1956 kwam er een vrouwelijke minister, Marga Klompé, en lange tijd zat er meestal slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal toe. ... 13 8 cals 0 0 0 14 13 marijnen 1 0 1 13 12 de quay 1 0 0 13 11 beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Biesheuvel II (1972-1973)

Het tweede kabinet-Biesheuvel is de voortzetting van het eerste kabinet-Biesheuvel, maar zonder DS'70. Het kabinet kan worden beschouwd als een overgangskabinet tot de verkiezingen in november 1972. ... tot vice-president van de raad van state als opvolger van beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
SGP en de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1946
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de SGP en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de SGP deelnam aan de verkiezingen. ... zandt * verkiezingsprogramma 1946 2 2,1 oppositie, kabinet- beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees II (1951-1952)

Na de val van het kabinet-Drees I wordt de Tweede Kamer niet ontbonden. De Koningin geeft de VVD'er Stikker opdracht informatie in te winnen over de mogelijkheden een kabinet te vormen dat het vertrouwen van de Tweede Kamer heeft. ... (21 november 1951 - 6 december 1951) minister: dr. l.j.m. beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de PvdA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de PvdA deelnam aan de verkiezingen. ... (ea) * verkiezingsprogramma 1946 29 28,3 regering, kabinet- beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boeg beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... 1950 1951 staatscommissie-van schaik 1950 1954 staatscommissie- beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. L.J.M. (Louis) Beel

Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. ... l.j.m. (louis) beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vicepresidenten van de Raad van State
De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... zaken uit het kabinet-ruijs de beerenbrouck iii, jhr. frans beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gevolgen kabinetscrisis
Het uitbreken van een kabinetscrisis kan, afhankelijk van de oorzaak, verschillende gevolgen hebben. Enkele ministers (meestal van één partij) kunnen bijvoorbeeld ontslag nemen, ministers kunnen hun portefeuilles ter beschikking stellen, er kan een interim-kabinet komen of het zittende kabinet kan demissionair worden. ... enkele ministers (meestal van een partij) kunnen bijvoor beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... verschillende ministeries rond. na de formatie van het kabinet- beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
In hoeverre heeft Nederland al een gekozen minister-president?
Naar aanleiding van de discussie over de gekozen minister-president zou men zich de vraag kunnen stellen of Nederland in de praktijk niet al lang een, zij het impliciet, gekozen minister-president heeft. ... in ieder geval wel steeds premier geworden. daarvoor was het beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.R.H. (Josef) van Schaik
Vooraanstaande katholieke politicus, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Was advocaat. Behoorde als Kamerlid tot de linkervleugel van zijn fractie en was in 1923 aanvoerder van de dissidenten die de Vlootwet torpedeerden. ... vanaf april 1943 (korte tijd) - lid verklaringscommissie- beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.A. (Jan) Jonkman
Kenner van Nederlands-Indië die Minister van Overzeese Gebiedsdelen was in het kabinet-Beel I en later Eerste Kamervoorzitter. Behoorde in Nederlands-Indië tot de progressieve figuren rond het blad 'De Stuw'. ... die minister van overzeese gebiedsdelen was in het kabinet- beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. H. (Hein) Vos
Vooraanstaand sociaaldemocratisch politicus en ideoloog. Ontwierp in de jaren dertig samen met Tinbergen het Plan van de Arbeid, het alternatief van SDAP en NVV voor de bestrijding van de crisis. Werd in 1937 SDAP-Kamerlid en in 1945 minister van Handel en Nijverheid in kabinet-Schermerhorn/Drees. ... uit te voeren. daarna minister van verkeer in het kabinet- beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetten 1945-heden
Nederland heeft sinds 1945 tientallen verschillende kabinetten gehad. Drees en Balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl Lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. In onderstaand overzicht staan alle kabinetten sinds 1945. ... kan tevens worden voortgebouwd aan de sociale zekerheid. beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J. (Jan) Schouten
Bijna veertig jaar lid van de Tweede Kamer voor de ARP en drieëntwintig jaar de zeer dominante fractie- en partijvoorzitter, wiens wil in de fractie wet was. Zoon van een haringvisser uit Maassluis die al op jonge leeftijd ging werken. ... sonore stemgeluid tegen de indie-politiek van de kabinetten- beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Louis de Cordier
Belgische kunstenaar, geboren in 1978 in Oostende. Website: sculpturen en installaties die vertrekken vanuit een ruim kosmisch wereldbeeld. Refererend aan architectuur en techniek trachten ze ruimtes te zijn van gedachten en gevoelens. ... en installaties die vertrekken vanuit een ruim kosmisch wereld beel - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Periode 1945-1958: 'Rooms-Rood'
Deze periode wordt gekenmerkt door de samenwerking van KVP en PvdA ('Rooms-Rood'), die de kern vormen van kabinetten waaraan ook andere partijen deelnemen. We spreken ook wel van kabinetten-op-brede-basis. ... is niet alleen in de regering vertegenwoordigd, maar bijvoor beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen
Katholiek politicus die vooral een belangrijke rol speelde in de Indonesische kwestie. Was advocaat en gedeputeerde. Behoorde tot de voorstanders van een personalistisch socialisme. Werd in 1946 als juridisch specialist Tweede Kamerlid voor de KVP. ... september 1948 van mook als luitenant-gouverneur-generaal door beel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 27