YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: beel beelen bele bijl bijten berouw kabinet kabinet-de quay kabinet-drees iv beel 1958 1959 meer over kabinetsformatie stephane beel architectuur kabinet-beel kabinet-beel ii 1958-1959 kvp kabinet-beel romme 1948 kabinet-drees of van schaik 1946 beel 1947 meer over kabinetsformatie kabinet-beel i 1946-1948 meer over de indonesische kwestie meer over het regeringsprogramma naoorlogse verkiezingen arp chu kabinet-drees de jong tweede kamer kabinet-schermerhorn of drees marijnen cals kabinet-beel de quay : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 169 voor - beel - in 0.0462148189544678 seconden.

beel - (berouw)

beel, beelen m. (regret, résiliation) resp. ono.w., bij A. Bijns id. + Gr. pheídomai = zich onttrekken, zich onthouden, sparen: met de bet. zích afscheiden van, bij wrt. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Kabinet-Beel II (1958-1959)

Na de val van het kabinet-Drees IV treden de PvdA-ministers af. De Koningin vraagt oud-minister Beel (KVP), lid van de Raad van State, te zoeken naar een uitweg in de impasse. De PvdA blijkt niet meer met de KVP samen te willen werken, de KVP eigenlijk juist wel, uit angst voor de PvdA als oppositiepartij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Stephane Beel

Vlaams, hedendaags architect, geboren 1 november 1955 te Kortrijk. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Kabinet-Beel I (1946-1948)

Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1958: einde Rooms-Rood
Op 11 december 1958 kwam er een einde aan de Rooms-rode-coalitie onder leiding van minister-president Drees. De Tweede Kamer nam een door de KVP'er Lucas ingediend amendement aan waardoor enkele tijdelijke belastingverhogingen niet met twee, maar slechts met één jaar werden verlengd. ... bij de gemeenteraadsverkiezingen in juni zette dat beeld zich voort. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... voorbeelden zijn het kabinet-zijlstra (1966-1967), het kabinet-biesheuvel ii (1972-1973) en het kabinet-van agt iii (1982). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees III (1952-1956)
Drees (PvdA) krijgt de formatieopdracht. De VVD heeft voor de verkiezingen al aangegeven niet meer in te zijn voor een brede samenwerking. Drees laat dan zijn oog vallen op de ARP, en binnen korte tijd is een regeringsprogramma tussen PvdA, KVP, CHU en ARP gemaakt. ... beel 4 augustus 1952 13 5 augustus 1952 benoeming (in)formateur l.a. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. L.J.M. (Louis) Beel

Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vicepresidenten van de Raad van State
De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... frans beelaerts van blokland, tot vicepresident benoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Achtergrond informateurs
Sinds 1951 wordt meestal een informateur bij benoemd bij de aanvang van een kabinetsformatie. De informateur onderzoekt de mogelijkheden om een formatie te vormen. Benoeming van een informateur gebeurt ook vaak als er een tussentijdse crisis is ontstaan. ... 1972 ruppert lid raad van state arp 1971 steenkamp lid eerste kamer kvp 1967 zijlstra demissionair minister-president arp 1966 beel vicepresident raad van state kvp 1965 schmelzer fractievoorzitter tweede kamer kvp 1963 beel vicepresident raad van state kvp 1 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... nederland wilde vooralsnog alleen op termijn (bijvoorbeeld na tien jaar) denken aan zelfstandigheid van indonesie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Katholieke Volkspartij (KVP) (KVP)
De KVP was een christendemocratische partij, die, hoewel zij voor iedereen openstond, vrijwel uitsluitend aanhang had onder de katholieken. De partij was in 1945 de opvolger van de vooroorlogse RKSP. In 1980 fuseerde zij met ARP en CHU tot het CDA. ... bekende personen in de kvp waren romme, beel, klompe, cals, luns, schmelzer, andriessen en van agt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Demissionair kabinet
Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... in 1958 werd feitelijk slechts een nieuwe minister benoemd (namelijk premier beel ). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Biesheuvel II (1972-1973)
Het tweede kabinet-Biesheuvel is de voortzetting van het eerste kabinet-Biesheuvel, maar zonder DS'70. Het kabinet kan worden beschouwd als een overgangskabinet tot de verkiezingen in november 1972. ... het kabinet benoemt ruppert tot vice-president van de raad van state als opvolger van beel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gevolgen kabinetscrisis
Het uitbreken van een kabinetscrisis kan, afhankelijk van de oorzaak, verschillende gevolgen hebben. Enkele ministers (meestal van één partij) kunnen bijvoorbeeld ontslag nemen, ministers kunnen hun portefeuilles ter beschikking stellen, er kan een interim-kabinet komen of het zittende kabinet kan demissionair worden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
bil - (tak die ontspruit aan de voet van een boom, dwarsligger)
bil 2 [tak die ontspruit aan de voet van een boom, dwarsligger] {1842-1865} < frans bille [blok hout, spruit] ( vgl. biel).<#>beel 1, zn.: scherphamer, bilijzer, bilhamer, hamer met twee beitels waarmee de molensteen gescherpt wordt. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
J.J.A. (Jules) Schagen van Leeuwen
Marineofficier en partijloze minister van Marine, die in 1947 uit het kabinet-Beel I stapte, omdat hij vond dat te veel werd toegegeven aan de eisen van de Republiek Indonesia. Werd in Zuid-Afrika geboren waar zijn vader procureur was. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.A. (Jan) Jonkman
Kenner van Nederlands-Indië die Minister van Overzeese Gebiedsdelen was in het kabinet-Beel I en later Eerste Kamervoorzitter. Behoorde in Nederlands-Indië tot de progressieve figuren rond het blad 'De Stuw'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

beel2 - (dial.)

beel 2, zn.: kap, bovenste balk van een stutting. Wellicht Ofr. belin, Fr. bélier ‘ram’. Het Franse woord kreeg trouwens ook de betekenis ‘houten balk’, vgl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

barbeel2 - (dial.)

barbeel, zn.: tand in een slot. Ofr. barbel ‘punt, baardje’, dim. van barbe ‘baard’ < Lat. barba.<#>bar beel (G), zn. m.: tand (van een slot). Fr. barbe. Uit Ofr. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1948
Bij deze Tweede Kamerverkiezingen, die nodig waren vanwege de aanstaande Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië (en daarmee samenhangende grondwetsherziening), kwam de KVP als sterkste uit de bus. Net als in 1946 behaalde zij 32 zetels. ... welter keerde zich tegen de, in zijn ogen te progressieve, koers van de kvp en tegen het indiebeleid van het kabinet-beel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... staatscommissie-teulings/donner 1953 1958 commissie-van eysinga 1950 1951 staatscommissie-van schaik 1950 1954 staatscommissie-beel (1947-1948) 1947 1948 staatscommissie-beel (1946) 1946 1946 staatscommissie-'s jacob/van walsum 1946 1969 staatscommissie-de wi - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137