YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: ppr d66 chu ria beckers-de bruijn kvp partij voor de dieren lijsttrekker marianne thieme pvdd vrouwen in de politiek marga klompe piratenpartij ria beckers artikel 1 sylvana simons ancilla van de leest mens en spirit/basisinkomen partij/v-r groenlinks drs. m.b.c. (ria) beckers-de bruijn tweede kamer kabinet vvd psp cpn femke halsema jolande sap verhagen ina brouwer els borst mohamed rabbae terlouw documentatiecentrum nederlandse politieke partijen tweede kamerleden leefbaar nederland edith schippers aov andree van es evangelische volkspartij haitske van de linde anneke smit-boerma : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4979 voor - beckers de bruijn - in 0.34608006477356 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Drs. M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn

Parlement & Politiek - Politiek leider van de PPR en later GroenLinks. Was voor zij in de politiek kwam twaalf jaar lerares klassieke talen in Haarlem en Leiden. In 1974 partijvoorzitter en in 1977 eerste vrouwelijke lijsttrekker in de Nederlandse politiek. ... m.b.c. (ria) beckers

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
Parlement & Politiek - In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... lijsttrekkers - hoofdinhoud in 1977 werd ria beckers

                                                                                                                                           
Politieke Partij Radikalen (PPR)
Parlement & Politiek - De PPR was een radicaal-christelijke partij. De partij werd op 27 april 1968 opgericht door christenradicalen die zich hadden afgesplitst van vooral de Katholieke Volkspartij (KVP ) en in mindere mate de Anti-Revolutionaire Partij (ARP ). ... in de ppr waren jacques aarden, bas de gaay fortman jr. en ria beckers

                                                                                                                                           

Fractievoorzitters Tweede Kamer

Parlement & Politiek - Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... bakker cpn 1963-1982 19 jaar marchant vdb 1916-1933 17 jaar beckers

                                                                                                                                           

Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer

Parlement & Politiek - Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. ... over steun aan het rsv-concern motie van afkeuring ( beckers

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1977

Parlement & Politiek - Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 was de PvdA, die tien zetels won, met de leuze "Kies de minister-president". Ook de VVD (van 22 naar 28 zetels) en D'66 (van zes naar acht) deden het goed. ... d66 jan terlouw ds'70 wim drees jr. gpv bart verbrugh ppr ria beckers

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1986

Parlement & Politiek - Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 behaalde het CDA onder aanvoering van premier Lubbers ("Laat Lubbers z'n karwei afmaken") een grote overwinning. Zij kwam van 45 op 54 zetels. Regeringspartner VVD verloor daarentegen negen zetels. ... hans van mierlo evp cathy ubels-veen gpv gert schutte ppr ria beckers

                                                                                                                                           
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven
Parlement & Politiek - Eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer en na de verkiezingen van 2002 een half jaar politiek leider van de PvdA. Dochter van een meubelmaker uit de Stellingwerven. Was actief bij de Rooie Vrouwen, bibliothecaresse van de Wiardi Beckman Stichting en assistent van partijvoorzitter Max van den Berg, en werd in 1981 Tweede Kamerlid. ... twaalf leden van haar fractie die voor een (verworpen) motie- beckers

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1982

Parlement & Politiek - Onder aanvoering van Ed Nijpels won de VVD bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen tien zetels (van 26 naar 36 zetels). De PvdA herstelde zich van een zware nederlaag bij de Statenverkiezingen van maart en won drie zetels ten opzichte van 1981. ... d66 jan terlouw evp cathy ubels-veen gpv gert schutte ppr ria beckers

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie GroenLinks (GL)

Parlement & Politiek - De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 14 leden. Na de verkiezingen van 12 september 2012 telde de fractie vier leden. ... p.a. (peter) lankhorst 1993-04-21 1994-05-04 m.b.c. (ria) beckers

                                                                                                                                           
VVD en Eerste Kamerverkiezingen 2011
Parlement & Politiek - De VVD haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 23 mei 2011 16 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Loek Hermans. De VVD had voor de verkiezingen 14 zetels in de Eerste Kamer. ... 11 anne-will duthler 12 sybe schaap 13 menno knip 14 henk beckers

                                                                                                                                           
H.G. (Hette) Abma
Parlement & Politiek - Hervormde dominee (Gereformeerdebonder) en SGP-voorman met kenmerkend zwart pak en donkere domineesstem. Kwam in 1963 in de Tweede Kamer en volgde in 1971 Ir. Van Dis op als fractievoorzitter. Bleef daarnaast actief als predikant. ... bijzondere commissie voor het voorstel van wet van het lid beckers

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1981

Parlement & Politiek - Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1981 was D'66. Die partij ging onder aanvoering van Jan Terlouw van acht naar zeventien zetels. De 'grote drie' CDA, PvdA en VVD verloren respectievelijk vijf, negen en twee zetels. ... hans janmaat d66 jan terlouw gpv gert schutte ppr ria beckers

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1989

Parlement & Politiek - Bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen handhaafde het CDA haar positie als grootste partij. Net als in 1986 werden 54 zetels gehaald. De PvdA verloor drie zetels en kwam op 49. Winst was er voor D66 (van negen naar twaalf zetels) en voor het GPV (van één naar twee zetels). ... cda ruud lubbers d66 hans van mierlo gpv gert schutte ppr ria beckers

                                                                                                                                           

Peer de Bruijn

Kunstbus - Nederlandse meubelontwerper, geboren 1 september 1960 in Breda als Petrus Johannus Anna Maria de Bruyn. "Mijn meubelen zijn ruimtelijke objecten die eventueel gebruikt kunnen worden" - ( Peer de Bruijn) Peer de Bruijn studeerde in 1983 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten St Joost in Breda (1978-1983) met drie eikenhouten kasten. ... beckers

                                                                                                                                           

Vrouwen in de politiek

Parlement & Politiek - In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... het aantal toe. meer informatie lijsttrekkers in 1977 werd ria beckers

                                                                                                                                           

De Architekten Cie.

Kunstbus - de Architekten Cie. Internationaal opererend Nederlands architectenbureau. Amsterdam en vormde met Frits van Dongen, Pi de Bruijn en Jan-Dirk Peereboom Voller de Architekten Cie. 1998 Frits van Dongen, Pi de Bruijn, Jan-Dirk Peereboom Voller, Branimir Medic & Pero Puljiz Anno 2001 wordt de Architekten Cie. ... beckers

                                                                                                                                           

R.G. (Reina) de Bruijn-Wezeman

Parlement & Politiek - Reina de Bruijn (1954) is sinds 21 maart 2017 Eerste Kamerlid voor de VVD. Zij was IC-verpleegkundige en daarna bestuurlijk actief in ziekenhuis Bernhoven te Uden, onder meer als secretaris van de Raad van Bestuur. ... beckers

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Parlement & Politiek - Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... uit de eerste kamerfractie van zijn partij. in 1977 werd ria beckers

                                                                                                                                           

Dr. J.Th. de Visser

Parlement & Politiek - Hervormd predikant en vooraanstaand CHU-politicus. Tegenstander van de doleantie en wars van scherpslijperij. Kwam in 1897 voor de kleine Christelijk-Historische Kiezersbond in de Tweede Kamer. In 1918 de eerste minister van Onderwijs in de twintigste eeuw. ... beckers

                                                                                                                                           

De Architekten-Cie.

Kunstbus - de Architekten Cie. Internationaal opererend Nederlands architectenbureau. Amsterdam en vormde met Frits van Dongen, Pi de Bruijn en Jan-Dirk Peereboom Voller de Architekten Cie. 1998 Frits van Dongen, Pi de Bruijn, Jan-Dirk Peereboom Voller, Branimir Medic & Pero Puljiz Anno 2001 wordt de Architekten Cie. ... beckers

                                                                                                                                           
Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper)
Parlement & Politiek - Coreper bestaat uit de permanente vertegenwoordigers (ambassadeurs) die de belangen van hun lidstaten in Brussel bewaken. Deze permanente vertegenwoordigers bereiden de vergaderingen van de verschillende formaties van de Raad van Ministers voor, en stellen de agenda's vast. ... beckers

                                                                                                                                           

Peter de Grote

Kunstbus - Peter I van Rusland Peter Aleksejevitsj ( Moskou, 9 juni 1672 - Sint-Petersburg, 8 februari 1725; oude stijl: 30 mei 1672 - 28 januari 1725), bijgenaamd Peter de Grote, was van 1682 tot 1721 tsaar en tot 1725 keizer van Rusland. ... beckers

                                                                                                                                           

Vrouwelijke Eerste Kamerleden

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer telt op dit moment 26 vrouwen. Dit aantal is verdeeld over 9 politieke partijen. De fracties van de ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren hebben geen vrouwelijke leden. ... beckers

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 18