YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: bcs cdu bond van christen-socialisten bcs (bond van christen-socialisten) communistische partij j.w. (willy) kruyt sdap arp rksp communistische partij holland chu liberale unie sociaal-democratische partij sdp meerderheidsstelsel sp vdw suze groeneweg stelsel van evenredige vertegenwoordiging christen-democratische partij kolthek dr. w. van ravesteyn pb eb voorkeurstemmen bond van vrij-liberalen verkiezingen tweede kamer 1918-2017 verbond democratisering der weermacht vdb plattelandersbond sdp (sociaal-democratische partij) christelijk-sociale partij cdp csp david wijnkoop neutrale partij middenstandspartij pim fortuyn rsap politieke partij : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 6 van 6 voor - bcs - in 0.00399208068847656 seconden.

Bond van Christen-Socialisten (BCS)

Parlement & Politiek - De in 1907 opgerichte Bond van Christen-Socialisten (BCS) was een socialistische partij die de bijbel als uitgangspunt had. De BCS wees het kapitalisme af en was tegenstander van particulier bezit. De klassenstrijd werd aanvaard. ... van christen-socialisten ( bcs

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Partij (SDP)
Parlement & Politiek - De Sociaal-Democratische Partij in Nederland was een communistische partij. Zij ontstond in 1909 na ideologische conflict in de de SDAP. Een groep rond Wijnkoop, Ceton en Gorter wilde de klassenloze maatschappij via revolutionaire ontwikkeling tot stand brengen. ... van ravesteyn. in de tweede kamer vormden zij met kruyt van de bcs

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1918
Parlement & Politiek - De Tweede Kamerverkiezingen van 1918 zijn de eerste waarbij alle mannen mogen meestemmen. Het zijn tevens de eerste verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Er wordt niet meer per district gestemd volgens een meerderheidsstelsel, maar kiezers brengen hun stem uit op een persoon die op een kandidatenlijst van een partij staat. ... neutrale partij 1 +1 middenstandspartij 1 +1 cdp 1 +1 csp 1 +1 bcs

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Parlement & Politiek - Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... met kvp en chu op in het cda. bond van christen-socialisten ( bcs

                                                                                                                                           
Bartolomeüs
Kunstbus - Bartolomeüs of Bartholomeus is een van de twaalf apostelen van Jezus. Zijn volledige naam was waarschijnlijk Natanaël Bar-Tolmai, ervanuit gaande dat hij gelijkgesteld kan worden met Nathanaël over wie in Johannes 1, 45-50 verteld wordt. ... wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/bartolome%c3% bcs

                                                                                                                                           
Matteus
Kunstbus - Matteüs Matteüs was één van de 12 apostelen die door Jezus werden geroepen. Zijn roeping wordt beschreven in het gelijknamige bijbelboek in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 9:9: " Toen Jezus van daar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'volg mij'. ... the wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/matte%c3% bcs

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1