YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek basso ostinato ostinato passacaglia chaconne muziekgeschiedenis cultuur italiaanse barok in de muziek italiaanse-opera italiaanse-muziek kunst engelse muziek romeinse-opera romeinse variatievorm basso continuo col basso ligbas simeon ten holt continuo franse-muziek jean-baptiste loeillet symfonieorkest lodovico viadana triosonate division interview simeon ten holt obstinaat romanesca bas cantilena motet leonardo sonate giulio caccini franse leonardo leo franse kerkmuziek christine schornsheim piet kee : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 70 voor - basso ostinato - in 0.019658088684082 seconden.

basso ostinato

Muziekbus - Zie ook ostinato. Ook wel ostinate bas; lett. hardnekkige bas. Een thema of thematische figuur in de bas dat een aantal achtereenvolgende malen terugkeert, dat "zich niet laat verdringen". ... basso

                                                                                                                                           

Ostinato

Muziekbus - [It., v.h. Lat. obstinatus = hardnekkig], steeds terugkerend, in melodie en ritme gelijkblijvend thema, vooral in de bas (' basso ostinato'). Muzikale vormen als chaconne en passacaglia zijn bijvoorbeeld op een ostinato gebouwd. ... in melodie en ritme gelijkblijvend thema, vooral in de bas (' basso

                                                                                                                                           
Passacaglia
Muziekbus - (It.) of passacaille (Fr.) een toonstuk in dansritme en 3/4 maat, een soort van chaconne in langzame tripelmaat en met basso ostinato. (afkomstig van het It."passo di gallo", 'hanen-tred'). 17/18e eeuwse variatie-vorm boven een basso ostinato, meestal in mineur en 3/4 maat. ... 3/4 maat, een soort van chaconne in langzame tripelmaat en met basso

                                                                                                                                           
chaconne
Muziekbus - Chaconne (Fr.)In het Italiaans: ciacona. Aanvankelijk Spaanse boerendans, die vooral in de 16e eeuw veel werd gespeeld met luit en vihuela, waarin een steeds herhaald thema van steeds nieuwe tegenstemmen wordt voorzien. ... in de kunstmuziek terecht. daar werd het een contrapuntische basso

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... bereiken in de barok een hoogtepunt in hun ontwikkeling. basso

                                                                                                                                           
barok in de muziek
Muziekbus - Barok Het begrip dat oorspronkelijk uit het gebied van de beeldende kunst en vooral van de architectuur komt, werd ook door de muziekgeschiedenis overgenomen. Het is hier echter niet zo duidelijk te definiëren. ... en de partituren krijgen vaste vormen ( concerto grosso, basso

                                                                                                                                           
Italiaanse-Opera
Muziekbus - Italiaanse Opera Zie voor de voorgeschiedenis Italiaanse Opera het artikel Italiaanse muziek. renaissance Spaanse en vooral Italiaanse wereldlijke composities (de lauden en frottolen) nemen de ontwikkeling van de homofone stijl over en in Frankrijk ontstaat ca 1530 een type chanson dat mogelijk door de frottole beïnvloed is en eveneens homofoon is. ... in ongenade gevallen meerstemmige vormen ondergaan: het nam de basso

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... akkoordinstrument noodzakelijker werd. hier deed dus ook de basso

                                                                                                                                           
Engelse muziek
Muziekbus - Engelse Muziek In de negentiende eeuw was veel Engelse muziek schatplichtig aan Duitsland, in de achttiende eeuw aan Italië, in de zeventiende aan Frankrijk, in de zestiende aan Italië en Spanje, en in de vijftiende eeuw aan Frankrijk. ... jenkins componeerde o.a. twaalf sonates voor twee violen en basso

                                                                                                                                           
Romeinse-opera
Muziekbus - De opera, in de eerste jaren van haar bestaan nog als dramma per musica of favola in musica aangeduid, vond na haar eerste verwezenlijking te Florence ook aanhangers en beoefenaars in andere steden. Te Rome onderging zij de invloed van de strenge en contrareformatorische geest die daar heerste, zodat de nog renaissancistische Grieks-mythologische gegevens het veld moesten ruimen voor meer stichtelijke en moraliserende onderwerpen, zoals reeds in 1600 Emilio dei Cavalieri's Rappresentazione di anima e di corpo, Aggazzari's Eumelio (1606) en Stefano Landi's San Alessio (1634). ... melodieus en voornamelijk strofisch waren, hoewel sommige een basso

                                                                                                                                           
Variatievorm
Muziekbus - Thema, gevolgd door variaties. In de Renaissance werd de variatievorm zeer populair. Een bekende melodie wordt hier als uitgangspunt genomen. In dit genre neemt het aantal noten bij elke volgende variatie toe. ... steeds herhaald wordt. komt altijd voor in de bas en wordt ook basso

                                                                                                                                           

basso continuo

Muziekbus - Basso Continuo (afgekort b.c.): akkoordschrift. Letterlijk: doorlopende bas. Ook wel generale bas of becijferde bas. Systeem van cijferaanduiding boven een basso continuo waaruit de bovenliggende harmonie kan worden afgelezen, derhalve een soort van verkorte notatie van akkoorden. ... basso

                                                                                                                                           

col basso

Muziekbus - Col Basso Aanwijzing in een partituur: met de bassen meespelen. ... basso

                                                                                                                                           
Ligbas
Muziekbus - zie ' basso continuo ... zie ' basso

                                                                                                                                           
Simeon ten Holt
Simeon ten Holt
Muziekbus - Simeon ten Holt februari 2006 Nederlands componist en pianist, (Bergen (Noord- Holland), 24 januari 1923), Simeon ten Holt is vooral bekend geworden door een aantal grote werken voor vier vleugels, geschreven in diatonisch systeem, met een repetitief karakter, waaronder Canto ostinato (1977/1979), Lemniscaat (1983), Horizon (1985) en Incantatie IV (1990). ... basso

                                                                                                                                           
continuo
Muziekbus - Continuo 1. verkorting van basso continuo. 2. groep van instrumenten in het ensemble dat de basso continuo ten gehore brengt. ... continuo 1. verkorting van basso

                                                                                                                                           
Symfonieorkest
Muziekbus - ensemble bestaande uit strijkorkest, houten en koperen blaasinstrumenten, alsmede slagwerk. Het symfonieorkest Orkest, dat bestaat uit strijkorkest, houten en koperen blaasinstrumenten en slagwerk. Een symfonieorkest is een groot orkest dat doorgaans klassieke muziek ten gehore brengt (bijv. ... het samenspel en de harmonieen werden bepaald door de basso

                                                                                                                                           
Jean-Baptiste Loeillet
Muziekbus - Jean-Baptiste Loeillet geboren Gent, 18-11-1680, gestorven Londen 19-7-1730 Belgisch componist en fluitist Jean-Baptiste Loeillet de oudere broer van Jacques Loeillet is de meest bekende vertegenwoordiger uit een Gentse familie van musici. ... voornamelijk frisse, bevallige sonates voor fluit en basso

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... het ritme kreeg een meer expressieve functie. ca 1640 deed de basso

                                                                                                                                           
Lodovico Viadana
Muziekbus - Lodovico Grossi da Viadana, Italiaans componist, geboren Viadana, bij Parma 1560 of 1564 - gestorven Gualtieri, bij Parma 1627 of 1645, Lodovico Viadana was een leerling van Porta. Hij werkte als kapelmeester aan de Dom te Mantua (tot 1609) en vervolgens in soortgelijke betrekkingen te Fano en Venetië. ... geschiedenisboeken dicht men viadana de 'uitvinding' van de basso

                                                                                                                                           
Triosonate
Muziekbus - Speelstuk voor twee (gelijkwaardige) melodie-instrumenten in sopraanregister (bijv. viool, fluit, hobo, kornet) die in dialoog tegenover elkaar staan. Een derde instrument (meestal clavecimbel, cembalo of orgel) neemt daarbij met akkoorden de harmonische ondersteuning op zich en wordt soms versterkt door nog een basinstrument (fagot of viola da gamba), de zgn. ... door nog een basinstrument (fagot of viola da gamba), de zgn. basso

                                                                                                                                           
cantilena motet
Muziekbus - Het cantilena motet is een bijzondere vorm van een motet. Het is de eenvoudigste uitbreidingsvorm van het weinigstemmige basso continuo motet. ... het is de eenvoudigste uitbreidingsvorm van het weinigstemmige basso

                                                                                                                                           
Sonate
Muziekbus - Aanvankelijk, i.t.t. de cantate, een instrumentaal speelstuk. Vaak waren deze sonates geschreven als triosonate voor 2 violen en b.c. of als solosonate voor viool. Rond 1700 ontstaat de kerksonate (sonata da chiesa), met als delen: langzaam, snel, langzaam, snel, en de kamersonate (sonata da camera), die vaak, als de suite, invloeden heeft van dansvormen. ... groep (van doorgaans twee tot vier) instrumenten met een basso

                                                                                                                                           
Giulio Caccini
Muziekbus - Giulio Caccini geb. Rome ca 1545 - gest. Florence 10-12-1610 Italiaans componist, zanger, luitist en harpist Caccini kwam uit Rome en werd al op zijn veertiende werkzaam aan het Florentijnse Hof van de Medici als zanger. ... een reeds iets oudere organistenpraktijk, de becijferde bas ( basso

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9