YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst jean michel basquiat basquiat julian schnabel schnabel keith haring mark gonzales bad painting popartkunstenaar top-100-kunstenaars-2007 bad-painting kunststromingen postmoderne kunst popart popartkunstenaars gonzales kunststroming design henry dreyfuss : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 10 van 10 voor - basquiat - in 0.00550293922424316 seconden.

Jean Michel Basquiat

Kunstbus - Graffiti-kunstenaar, 1960 Brooklyn (N.Y.) - 1988 New York, ... michel basquiat

                                                                                                                                           
Julian Schnabel
Kunstbus - Amerikaanse schilder, beeldhouwer en filmmaker, geboren 26 oktober 1951, Brooklyn, New York. ... bernie worrell, buckethead en nicky skopelitis. 1996 - basquiat

                                                                                                                                           
Keith Haring
Keith Haring
Kunstbus - ... en de twintigste eeuwse problematiek. (elviera 65) haring en basquiat

                                                                                                                                           
popart
Kunstbus - Afkorting voor het Engelse Popular Art (= volkskunst). Popart is een engelse stroming in de hedendaagse kunst die halverwege de jaren vijftig ontstond en in gelijke mate betrekking heeft op de beeldende kunst en op de amusementsmuziek. De popart is een kunststroming die haar beelden uit de consumptiemaatschappij haalt. In deze maatschappij is de levensstandaard zo verhoogd dat het mogelijk wordt, dat de 'gewone' man allerlei nieuwe producten kan aanschaffen. ... jones. andere vertegenwoordigers van de popart: jean-michel basquiat

                                                                                                                                           
bad painting
Kunstbus - Bad-painting ... of kunstenaars in de graffiti / cartoonstijl als jean-michel basquiat

                                                                                                                                           
Henry Dreyfuss
Kunstbus - Amerikaans industrieel ontwerper, geboren 1904 New York - overleden 5 oktober 1972 South Pasadena, Californië. ... invloed op duizenden andere ontwerpen en ontwerpers. basquiat

                                                                                                                                           
Top-100-kunstenaars-2007
Kunstbus - Top 100 kunstenaars Nederland 2006/2007 ... van rees 609 carlos amorales 610 douwe elias 611 jean michel basquiat

                                                                                                                                           
postmoderne kunst
Kunstbus - Postmoderne kunst kan als historische periode gekarakteriseerd worden. De term wordt voorts ook gebruikt om alle verschillende stromingen te beschrijven die zich afzetten tegen het modernisme. De term postmodernisme kan tenslotte aangewend worden om een wereldbeeld aan te duiden. Het postmodernisme wordt als een conditie beschouwd, een overkoepelende wereldvisie. ... julian schnabel (1951), david salle (1952), jean-michel basquiat

                                                                                                                                           
Mark Gonzales
Kunstbus - Mark Gonzales (Huntington Park, California, 1968) ... behalve beroemde voorgangers zoals keith haring en jean michel basquiat

                                                                                                                                           
kunststromingen
Kunstbus - 60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... francois boisrond, 1980 graffiti, keith haring, jean michel basquiat

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3