YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal basisregels woordgeslacht bijvoeglijk naamwoord lidwoord buigings-e ontleden werkwoord persoonsvorm aaneenschrijven d/t samenstelling persoonlijk voornaamwoord meewerkend voorwerp enkelvoud/meervoud getallen woordkeuze afleiding verwijswoord koppelwerkwoord trema engels gebiedende wijs alternatieve spelling voorzetsels hulpwerkwoord voegwoord buigings-n dan/als afbrekingen leestekens komma hen/hun tussen-n stijlfiguren trappen van vergelijking stijlfouten oude naamvallen dat/wat/die/wie sterk/zwak werkwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 63 voor - basisregels - in 0.0127310752868652 seconden.
Waarom zeg je een mooi huis en een mooie woning?
Genootschap Onze Taal - Dat komt doordat woning en huis niet hetzelfde woordgeslacht hebben: woning is een de-woord (het is de woning ) en huis is een het-woord (het is het huis ). Voor een de-woord komt er bijna altijd een buigings-e achter het bijvoeglijk naamwoord: een mooie woning (het is ook de mooie woning ). ... weinig goed nieuws, zo'n brutaal nest, zulk mooi weer. op deze basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: het boek wat ik lees of het boek dat ik lees?
Genootschap Onze Taal - Het boek dat ik lees verdient nog steeds de voorkeur, al komt wat heel vaak voor, zoals ook de Algemene Nederlandse Spraakkunst vermeldt. Zeker in de schrijftaal wordt het boek dat hoger gewaardeerd dan het boek wat. ... was het meisje die / dat daar fietst voornaamwoord trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Is het 'Een aantal collega's ging op cursus' of 'Een aantal collega's gingen op cursus'?
Genootschap Onze Taal - Beide zinnen zijn juist. Bij een aantal X'en is zowel een enkelvoud als een meervoud mogelijk. ... een aantal van de mensen die hier wonen / woont trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Red de tijger!' of 'Redt de tijger!'?
Genootschap Onze Taal - 'Red de tijger!' is juist. Red is hier een gebiedende wijs. De gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord; er wordt dus geen t aan toegevoegd. Het maakt niet uit of er één persoon wordt aangesproken ('Margriet, red de tijger! ... / meldt u aan word lid / wordt lid van onze taal trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je eraan en wanneer er aan? En wat als er nog meer woorden bij staan, zoals toe en komen: wat moet er aan elkaar in er aan toe komen?
Genootschap Onze Taal - Het is eraan toekomen. ... ervanaf maken / zich ervan afmaken trefwoorden aaneenschrijven basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: tv programma of tv-programma?
Genootschap Onze Taal - Tv-programma (met streepje) is juist. ... vinexwijk / vinex-wijk / vinexwijk trefwoorden afkortingen basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurd' of 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt'?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt.' Gebeurt is hier een persoonsvorm; wat is het onderwerp. Daarom wordt aan de stam gebeur een t toegevoegd. ... verkeren: verkeerd / verkeert in goede staat trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Komt er wel of geen tussen-s in kwaliteit(s)controle?
Genootschap Onze Taal - Zowel kwaliteitcontrole als kwaliteitscontrole is juist; de vorm met tussen-s is verreweg het gewoonst. ... / drugverslaafde tussen-n: algemene regels trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met het 'gezegde' van een zin? En wat is het verschil tussen het werkwoordelijk gezegde en het naamwoordelijk gezegde?
Genootschap Onze Taal - Het gezegde is het zinsdeel dat aangeeft welke handeling centraal staat in een zin; het geeft aan wie of wat het onderwerp is of doet. Het gezegde bestaat uit minstens één werkwoord, dat soms aangevuld wordt met een naamwoord of met andere werkwoorden. ... persoonsvorm zinsdelen (redekundig ontleden) trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wanneer moet je een komma gebruiken?
Genootschap Onze Taal - Er zijn geen vaste regels te geven voor het gebruik van komma's. Wanneer op welke plaats komma's gebruikt moeten worden, hangt af van het zinsverband. Er zijn echter wel enkele algemene uitgangspunten. ... 'dat' komma voor 'die' en 'dat' komma voor 'en' trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je deze, die, dit of dat?
Genootschap Onze Taal - Bij de keuze tussen deze, die, dit en dat spelen diverse factoren een rol: ... ons uw wensen; wij vertalen ze in een ontwerp. trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is klinkerbotsing?
Genootschap Onze Taal - Klinkerbotsing betekent dat er twee klinkers naast elkaar staan die als één klank gelezen kunnen worden, terwijl ze bij verschillende lettergrepen horen. Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is beïnvloeden. ... wii-en / wiien / wiien trefwoorden aaneenschrijven afleiding basisregels

                                                                                                                                           
Wat is redekundig ontleden? En hoe doe je dat?
Genootschap Onze Taal - Bij redekundig ontleden wordt een zin verdeeld in zinsdelen. Een zinsdeel is een eenheid die een bepaalde functie heeft in de zin. ... woordsoorten (taalkundig ontleden) trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?
Genootschap Onze Taal - Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... tweede kamer-lid / tweede-kamerlid trefwoorden aaneenschrijven basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Er moet veel tijd besteed worden aan nieuwe opdrachten' of 'Er moet veel tijd besteedt worden aan nieuwe opdrachten'?
Genootschap Onze Taal - Juist is 'Er moet veel tijd besteed worden aan nieuwe opdrachten. ... verkeren: verkeerd / verkeert in goede staat trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wanneer is hun juist en wanneer hen?
Genootschap Onze Taal - Hieronder vindt u de algemene regels voor het gebruik van hen en hun. Verderop op deze pagina wordt bij honderden werkwoorden en uitdrukkingen aangegeven of ze met hen of hun moeten worden gecombineerd. ... / zij hebben meewerkend voorwerp ze / hen / hun trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Welke verwijswoorden zijn correct in de zin 'Het team is zo samengesteld dat hij/zij/het al zijn/haar taken goed kan uitvoeren'?
Genootschap Onze Taal - Correct is: 'Het team is zo samengesteld dat het al zijn taken goed kan uitvoeren.' Naar het-woorden (onzijdige woorden), zoals het team, wordt verwezen met het en zijn. ... de-woord woordgeslachten: hoe zijn ze ontstaan trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de term 'koppelwerkwoord'?
Genootschap Onze Taal - Een koppelwerkwoord is een werkwoord dat voorkomt in zinnen met een naamwoordelijk gezegde. In bijvoorbeeld 'Ik ben blij' gaat het om iets wat de 'ik' is (namelijk: blij). In deze zin is ben het koppelwerkwoord; blij is het naamwoordelijk deel van het gezegde. ... werkwoord zinsdelen (redekundig ontleden) trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is taalkundig ontleden en hoe doe je dat?
Genootschap Onze Taal - Bij taalkundig ontleden wordt van elk woord in de zin bepaald welke woordsoort het heeft. De woordsoort geeft aan tot welke categorie een bepaald woord hoort. Van verreweg de meeste woorden ligt de woordsoort vast; hond is altijd een zelfstandig naamwoord, in welke zin het ook gebruikt wordt. ... naamwoord zinsdelen (redekundig ontleden) trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Is hun hebben tegenwoordig ook goed?
Genootschap Onze Taal - Nee, hun als onderwerp ( hun zijn, hun doen, hun zeggen, hun hebben, enzovoort) wordt nog algemeen afgekeurd. Veel mensen vinden een zin als 'Hun hebben dat gedaan' zelfs verschrikkelijk, niet alleen in de schrijftaal, maar ook in de spreektaal. ... was dat heb ik hen / hun horen zeggen hun / hen trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Meld u aan!' of 'Meldt u aan!'?
Genootschap Onze Taal - ' Meld u nu aan voor deze cursus!', met alleen een d, is juist. Meld is een gebiedende wijs, en de gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord. Vervang bij twijfel meld ... aan door geef . ... maar niet bang word lid / wordt lid van onze taal trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat zijn de belangrijkste regels voor het afbreken van woorden aan het einde van een regel?
Genootschap Onze Taal - Bij het afbreken van woorden is soms de uitspraak van een woord doorslaggevend, soms de etymologie (de herkomst) en soms de morfologie (de opbouw van een woord). Meestal leiden deze drie principes tot dezelfde opvatting over waar de lettergreepgrens (en dat is vaak de plaats om af te breken) ligt. ... mi-xer / mix-er slaatje / slatje trefwoorden afbrekingen basisregels

                                                                                                                                           
Wat zijn de Latijnse equivalenten van Nederlandse grammaticale termen?
Genootschap Onze Taal - Voor veel grammaticale begrippen bestaan zowel Nederlandse als op het Latijn gebaseerde termen. In Nederland worden voornamelijk de Nederlandse namen gebruikt, maar in andere talen zijn de termen vaak afgeleid van de Latijnse benamingen. ... ontleden) zinsdelen (redekundig ontleden) trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: u hebt of u heeft?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei goed. U heeft komt iets vaker voor, maar in ons tijdschrift Onze Taal, en op deze website, gebruiken wij de vorm u hebt. ... de klant wil / wilt kwaliteit zoudt u / zou u trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8