YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: herman tjeenk willink van reenen van leeuwen beelaerts van blokland roell raad van state aeneas mackay gijsbert karel van hogendorp rutgers dr. a.a.l. rutgers minister opstelten schorer piet hein donner donner frans beelaerts van blokland mackay marinus ruppert gerard veringa discussies rond de raad van state kroonprins willem van doorn van westcapelle baron mollerus tjeenk willink van panhuys mollerus van doorn van westkapelle louis beel beel scholten van lynden van sandenburg jo van der hoeven van swinderen van hogendorp willem scholten kabinet-thorbecke ruppert tweede kamer eerste kamer bestuur in de bataafs-franse tijd (1795-1813) soeverein vorst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 216 voor - baron mollerus - in 0.0194289684295654 seconden.
Vicepresidenten van de Raad van State
De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... twee vicepresidenten waren gijsbert karel van hogendorp en baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
leden Raad van State 1814-1862
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. Deze database is ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Neem voor meer informatie contact op via 170@pdc. ... - hoofdinhoud vicepresidenten doorn van westcapelle, h.j. baron - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           
Periode 1813-1815: Soeverein Vorst Willem
De periode november 1813-juni 1815 is als een overgangsperiode te beschouwen na de tijd waarin Nederland was ingelijfd bij Frankrijk (1810-1813). Erfprins Willem, de zoon van de vroegere stadhouder Willem V, treedt op als staatshoofd (soeverein vorst) en laat een Grondwet ontwerpen. ... (orangist) (7 december 1813 - 6 april 1814) minister: a.w.c. baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1815
Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... c.f. van maanen j.h. mollerus w. queysen jhr. w.f. roell w.r. baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sacha Baron-Cohen

Sacha Baron Cohen ... baron - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Mr. Æ. baron Mackay

Bescheiden, zelfs wat schuchtere antirevolutionair politicus uit een Gelders adellijk geslacht van bestuurders. Was rechter in Zutphen en lange tijd Tweede Kamerlid (en een jaar voorzitter). Formeerde in 1888 het eerste confesssionele kabinet en gold als een bekwaam kabinetsleider. ... ae. baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr.Dr. W.F. baron Röell

Orangistisch Amsterdams regent. Trouw en bescheiden dienaar van Lodewijk Napoleon, die hem aanvankelijk zeer toegenegen was. Was onder meer minister van Buitenlandse Zaken. In 1813 lid van de commissie die de Grondwet ontwierp. ... w.f. baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.K. baron van Goltstein

Onafhankelijk politicus uit een Guliks adellijk geslacht. Was aanvankelijk werkzaam bij het Hoog Militair Gerechtshof en werd in 1840 Tweede Kamerlid. Was toen voorstander van staatkundige hervormingen. ... j.k. baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. H. baron Collot d'Escury

Rotterdamse regentenzoon, die vierentwintig jaar deel uitmaakte van de Tweede Kamer en die twee periodes voorzitter was. Advocaat in Dordrecht en vanaf 1814 lid van de hogere kringen in Den Haag. Had in 1814 zitting in de Notabelenvergadering die over de ontwerp-Grondwet besliste. ... h. baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

M.P.D. baron van Sytzama

Tamelijk onafhankelijk optredend Tweede Kamerlid uit het noorden van Friesland. Grietman (burgemeester) van Idaarderadeel en daarna Gouverneur van Friesland. Weigerde in 1840 een benoeming in de Raad van State. ... baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. F.A. baron van Hall

Belangrijk staatsman uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Als moderaat vertegenwoordiger van de Amsterdamse handels- en bankierswereld, die als behendig politicus zowel vóór als na 1848 een voorname rol speelde. ... f.a. baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waar komen de hoofdletters in de naam nynke van der sluis?
In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der Sluis, mr. ... een adellijke titel krijgt het tussenvoegsel geen hoofdletter: baron - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

J.J.G. baron van Voorst tot Voorst

Fors gebouwde katholieke generaal, met grote witte knevel, uit een Gelders adellijk geslacht, die in vol ornaat de Eerste Kamer voorzat. Beminnelijke, hoffelijke figuur uit een familie die vele officieren voortbracht. ... baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye

Hoge genie-officier die Tweede en Eerste Kamerlid was. Koos bij het conflict over de uitbreiding van het kiesrecht in 1894 de zijde van De Savornin Lohman en werd één van de voormannen van de vrij-Antirevolutionairen. ... baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. W.L. baron de Vos van Steenwijk

Vooraanstaande CHU-senator en Eerste Kamervoorzitter. Kaarsrechte, conservatieve Overijsselse landedelman. Vurig verdediger van de Eerste Kamer, waarvan hij lange tijd en tot op hoge leeftijd voorzitter was. ... w.l. baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

J.F.W. baron van Spaen tot Biljoen

Gelderse orangist, die tijdens de Republiek bestuurder op de Veluwe was en afgevaardigde naar de Staten-Generaal. Keerde, na een periode van ambteloosheid, in 1802 terug in het bestuur en had zitting in het Wetgevend Lichaam onder Lodewijk Napoleon. ... baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye

Tweede Kamerlid en minister onder Willem II, die toen voorstander was van enige hervorming van het staatsbestel. In 1847 Gouverneur van Gelderland. Was in die tijd bevriend met Thorbecke. Deze achtte, toen hijzelf minister was geworden, de in zijn ogen te conservatieve Schimmelpenninck echter ongeschikt om Commissaris des Konings te blijven en ontsloeg hem daarom (zeer tegen de zin van de koning). ... baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezing voorzitter Tweede Kamer
Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... altijd de nummer een voorzitter werd (alleen in 1831 trok o. baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.A.G. baron de Vos van Steenwijk

Behoudende Drents/Overijsselse landeigenaar en telg van een familie van bestuurders, die zes jaar Eerste Kamervoorzitter was. Was aanvankelijk burgemeester van de gemeenten Stad- en Ambt-Vollenhove. In 1846 koos de ridderschap hem tot Statenlid en in 1853 kozen de Staten van Overijssel hem tot Eerste Kamerlid. ... j.a.g. baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

W.R. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen

Utrechts lid van de Ridderschap en tijdens de Republiek leider van de Utrechtse delegatie naar de Staten-Generaal. Maakte in 1814 deel uit van de Grondwetscommissie die onder leiding van Van Hogendorp de eerste Grondwet opstelde en werd daarna lid van de uit één Kamer bestaande Staten-Generaal. ... baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye

In de Eerste Kamer een veelzijdig conservatief lid, die zichzelf later overigens tot de antirevolutionairen rekende. Zoon van de conservatieve minister en Gelderse Gouverneur Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye. ... w.a.a.j. baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
d'Udekem d'Acoz
De voorouders van Prinses Mathilde van België, Hertogin van Brabant Mathilde, Prinses van België Hertogin van Brabant Gravin d'Udekem d' Acoz (1973- ) Vader: Patrick, Graaf d'Udekem d' Acoz Grootvader: Charles; Baron d'Udekem d' Acoz Overgrootvader: Maximilien; Baron d'Udekem d' Acoz Overgrootmoeder: Maria, Jonkvrouw van Eyll, Barones d'Udekem d' Acoz Grootmoeder: Suzanne Jonkvrouw van Outryve d'Ydewalle Barones d'Udekem d' Acoz Overgrootvader: Clément, Ridder van Outryve d'Ydewalle Overgrootmoeder: Madeleine, Jonkvrouw de Thibault de Boessinghe Jonkvrouw van Outryve d'Ydewalle Moeder: Anne, Gravin Komorowska, Gravin d'Udekem d' Acoz Grootvader: Leon, Graaf Komorowska Overgrootvader: Michel, Graaf Komorowska Overgrootmoeder: Maria, Jonkvrouw Zaborowska, Gravin Komorowski Grootmoeder: Vlaamse stamboom De geschiedenis van de plaatsnaam Udekem gaat waarschijnlijk terug tot Udo, een "baron" die in 939 leefde. ... van jan van udekem, vazal van brabant. in 1816 werd de titel baron - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden Eerste Kamerleden
Wat is er te zeggen over Eerste Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste eerste Kamerlid, het oudste Eerste Kamerlid of de eerste vrouw in de Eerste Kamer? ... waren w.l.w. graaf van wassenaer starrenburg met 88,6 jaar en baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Antirevolutionairen
Antirevolutionair was een 19e-eeuwse politieke stroming, die zich keerde tegen de ideeën van de Franse Revolutie, met name tegen de volkssoevereiniteit. De overheid ontleende haar gezag volgens de antirevolutionairen niet aan het volk, maar aan God. ... politiek van de 19e eeuw speelden. het kamerlid aeneas baron - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1