YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal barbarisme woordkeuze stijlfouten woordgebruik werkwoord trappen van vergelijking betekenis woordvolgorde engels voorzetsels persoonsvorm lastige woorden getallen brief- en e-mailconventies afleiding c/k literair stijlfiguur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 33 voor - barbarisme - in 0.00701498985290527 seconden.
Wat is juist: 'De meeste internetgebruikers hebben een of meerdere aliassen' of 'De meeste internetgebruikers hebben een of meer aliassen'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk en komt ook allebei vaak voor. Met meerdere ligt er iets meer nadruk op de afzonderlijke verschillende aliassen. ... / meerdere websites meerdere malen / meermalen trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Bestaat er bezwaar tegen de uitdrukking iets/iemand ernstig nemen?
Genootschap Onze Taal - Volgens sommige taalgebruikers wel: zij zien het als een leenvertaling die in het Nederlands eigenlijk niet door de beugel kan. Volgens kun je beter spreken van iets ernstig opvatten en iemand serieus nemen. ... iets/iemand ernstig nemen ingeburgerd is geraakt. trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Mag je naast 'Dat is duur' ook zeggen: 'Dat kost duur'?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste mensen niet: duur kosten wordt als een fout gezien. Het geldt als een contaminatie (een verhaspeling) van duur zijn en veel kosten. Het is ook weinig kosten of goedkoop zijn, en niet goedkoop kosten. ... adviezen lekker smaken zwaar wegen / veel wegen trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Laatst las ik ergens: 'In spijt van zijn inspanningen werd hij niet toegelaten tot de raad.' Is in spijt van geen letterlijke vertaling van het Engelse in spite of?
Genootschap Onze Taal - Nee, waarschijnlijk is in spijt van niet aan het Engels, maar aan het Frans ontleend. Als u in spijt van liever wilt vermijden, kunt u kiezen voor ondanks of ... ten spijt: 'Ondanks zijn inspanningen werd hij niet toegelaten tot de raad', 'Zijn inspanningen ten spijt, werd hij niet toegelaten tot de raad. ... populariteit wint vanwege het engelse in spite of. trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'Bij de overstromingen zijn drie mensen gedood ' of 'Bij de overstromingen zijn drie mensen omgekomen '?
Genootschap Onze Taal - 'Bij de overstromingen zijn drie mensen omgekomen' wordt door veel mensen nog steeds als het best gezien, maar ook de zin met gedood is mogelijk. Van Dale (2005) vermeldt bij gedood worden in de betekenis 'omkomen' dat dit een betekenisontlening is aan het Engels ( to be killed ). ... zijn slachtoffers gevallen door een overstroming. trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Wat is de juiste zinsvolgorde: 'De afstand die door mij gelopen is ' of 'De afstand die door mij is gelopen '?
Genootschap Onze Taal - Beide volgordes zijn juist. ... werkwoordsvolgorde: is verwend / verwend is trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Patiënten kunnen in meerdere of mindere mate last hebben van bijwerkingen' of 'Patiënten kunnen in meer of mindere mate last hebben van bijwerkingen'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. In meerdere of mindere mate en in meer of mindere mate komen in de praktijk allebei vaak voor. Koenen (1999) vermeldt alleen in meerdere of mindere mate; in de andere woordenboeken wordt deze combinatie niet genoemd. ... / meerdere websites meerdere malen / meermalen trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Zijn de woorden eigengemaakt en eigengebakken germanismen?
Genootschap Onze Taal - Nee. Er is niets mis met eigengemaakte salade en eigengebakken koekjes. Het zijn geen germanismen. Van Dale geeft bij eigen: "als eerste lid in samengestelde verleden deelwoorden". Het woord eigengebakken komt al voor in de allereerste druk van Van Dale (1872). ... maar is al enige decennia volledig ingeburgerd. trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Is toekomstgericht een germanisme?
Genootschap Onze Taal - Nee, tegenwoordig wordt toekomstgericht niet meer als germanisme gezien. ... verwante adviezen eigengemaakt trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Wat is juist: een feestmaal aanrichten of een feestmaal aanrechten?
Genootschap Onze Taal - Aanrichten is hier verreweg het gewoonst. Een feestmaal aanrechten is verouderd. ... aanrechten is in de vergetelheid aan het raken. trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Is het ingebruikneming of ingebruikname?
Genootschap Onze Taal - Ingebruikneming en ingebruikname zijn allebei correcte Nederlandse woorden. Ingebruikname lijkt iets vaker voor te komen. ... in stand houden realisering / realisatie trefwoorden afleiding barbarisme

                                                                                                                                           
Is stopgezet juist in 'De onderhandelingen zijn stopgezet'?
Genootschap Onze Taal - Ja, deze zin is juist. 'De onderhandelingen zijn stilgezet ' is ook juist; ook stilgelegd is mogelijk in deze zin. ... meer afgekeurd. dat geldt ook voor stilleggen. trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Wie na het werk andere kleren aantrekt, kleedt die zich om of verkleedt die zich?
Genootschap Onze Taal - Zowel zich verkleden als zich omkleden is hier goed. Deze werkwoorden zijn synoniemen van elkaar in de betekenis 'andere kleren aandoen'. Zich verkleden kan daarnaast nog 'zich vermommen' betekenen. Dat is waarschijnlijk de reden dat sommigen een voorkeur hebben voor zich omkleden: bij zich verkleden dringt de gedachte aan carnaval of een gekostumeerd bal zich te veel op. ... / met zich brengen / met zich meebrengen trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Is het het meest originele cadeau of het origineelste cadeau?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. De overtreffende trap wordt meestal gevormd door -st achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten: aardig - aardigst, goedkoop - goedkoopst, en dus ook origineel - origineelst. ... en leukst (niet: meest mooi en meest leuk ). trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Is het 'Ken je klassieken' of 'Ken je klassiekers'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. 'Ken je klassieken' is het oudst, maar 'Ken je klassiekers' is daarnaast ook heel gebruikelijk geworden. 'Ken je klassiekers' heeft een iets bredere betekenis. ... dale; het is een gewoon nederlands woord geworden. trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Welke woorden en uitdrukkingen gelden nog als anglicismen? En wat zijn daar de goede Nederlandse alternatieven van?
Genootschap Onze Taal - In de Nederlandse taal kom je vaak woorden en uitdrukkingen tegen die rechtstreeks uit het Engels zijn vertaald. Zulke leenvertalingen heten 'anglicismen' als ze niet algemeen als correct Nederlands beschouwd worden. ... / origineelst een moeder van tien (kinderen) trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik realiseer dat hij ouder is' of 'Ik realiseer me dat hij ouder is'?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Ik realiseer me dat hij ouder is. ... / zich beseffen ik irriteer / erger me aan haar trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik heb het je meermalen gevraagd' of 'Ik heb het je meerdere malen gevraagd'?
Genootschap Onze Taal - In deze zin is het allebei mogelijk. Meerdere malen betekent 'een aantal keer' en meermalen 'vaak, dikwijls'. Deze betekenissen liggen dicht bij elkaar. ... meerdere of mindere mate meer / meerdere websites trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik zal het meteen even doen' of 'Ik zal het gelijk even doen'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist: beide woorden kunnen gebruikt worden in de betekenis 'direct, dadelijk, terstond, onmiddellijk' en 'ook, in één moeite door'. Gelijk past prima in een informele context; meteen is in teksten met een formeler karakter meestal de beste keus. ... heeft zich in het nederlands zelf ontwikkeld. trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Wat is het best: wat betreft of voor wat betreft?
Genootschap Onze Taal - Wat betreft krijgt doorgaans de voorkeur, maar voor wat betreft kan ook. ... voor wat betreft wel degelijk een functie heeft. trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Is meerdere juist in 'Zij beheert meerdere websites'?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste taalgebruikers wel, maar er zijn ook nog steeds mensen die vinden dat meerdere in de betekenis 'meer dan één' afgekeurd moet worden als germanisme. Deze betekenis is namelijk ontleend aan het Duitse mehrere. ... of mindere mate meerdere malen / meermalen trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Is middels juist in: 'Geef u op middels het bijgevoegde formulier'?
Genootschap Onze Taal - Ja, middels is hier mogelijk. De woordenboeken vermelden middels allemaal; het betekent 'door middel van, met'. Toch zullen veel mensen 'Geef u op met het bijgevoegde formulier' of 'Geef u op door middel van het bijgevoegde formulier' mooier vinden. ... dat bij niemand negatieve associaties oproept. trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Wat is juist: de recente verbouwing of de recentelijke verbouwing?
Genootschap Onze Taal - De recente verbouwing heeft de voorkeur. ... in gebruik gekomen; het is helemaal ingeburgerd. trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
Wat is juist: accomodatie of accommodatie?
Genootschap Onze Taal - Accommodatie (met dubbel c en dubbel m ) is juist. Dit woord komt voor in zinnen als 'We zijn op zoek naar een geschikte accommodatie voor het voetbalkamp.' Het gaat meestal om een huis of ander gebouw waar een keuken, slaapplaatsen, douches en wc's aanwezig zijn. ... verwante adviezen akkoord en accorderen trefwoorden barbarisme

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 14