YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie europese commissie europees parlement taal betekenis europees hof van justitie uitdrukkingen en spreekwoorden cdu beleid interne markt rutte violeta bulc vrij verkeer van personen beleid vervoer transport spd siim kallas tolheffing autorijden in europa tol duitsland duitse snelwegen europese hof duitse tolheffing schultz van haegen kunst literair mode lidstaten cultuur raad raad van ministers raad van de europese unie raad van europa verdrag van lissabon europese hof van justitie eurocommissarissen bijzondere wetgevingsprocedure europa europees europarlementarier europese : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 14387 voor - autorijden in europa - in 1.54142498970032 seconden.
Zoekterm in is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Tolheffing in Duitsland

Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... wegen. meer informatie beleid interne markt beleid vervoer autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
mode
mode
VanDale: de mode (v.) 1 vrij algemeen maar voorbijgaand gebruik, met name de manier van kleden 2 de opeenvolging van dergelijke gebruiken Kunst & Mode Kleding heeft in de eerste plaats een praktische functie, maar is tegelijkertijd ook een soort taal. ... langer mooi wilden zitten wezen in het salon, maar die wilden autorijden - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Europa

Europa heeft meerdere betekenissen:. Werelddeel Europa; een werelddeel op het noordelijk halfrond, ingeklemd tussen Azië en Afrika (Zie continent Europa). Europese Unie; een intergouvernementele en supranationale organisatie van Europese staten . Zie ook het artikel Europa vanaf 1945. ... autorijden - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Europa en democratie

Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De toekomst van Europa

In het debat over meer of minder Europese samenwerking staan drie vragen telkens centraal: ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

continent Europa

Noord-, Oost-, Zuid-, West-, en Centraal-Europa ... autorijden - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; in het Engels OSCE) is een politieke organisatie van circa 55 landen in Europa, Centraal-Azië en Noord-Amerika, die zich sinds 1973 bezighoudt met samenwerking op het gebied van defensie, economie en humanitair beleid. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europa in de wereld

De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verkiezingsprogramma's 2017 over Europa

De VVD is groot voorstander van een vrije markt in Europa. Open grenzen zijn daarvoor belangrijk en strenge bewaking van de Europese buitengrenzen is noodzakelijk om de markt en onze vrijheid te beschermen. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lesideeën Europese Unie
Europa wordt steeds belangrijker. Maar wat doet Europa eigenlijk? En wie is de baas in Europa? ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waarom wordt de Franse staat ook wel 'de Vijfde Republiek' genoemd?
Een paar jaar na de Franse Revolutie van 1789 is de eerste Franse republiek ingesteld. Die duurde van 1793 tot 1804, toen Napoleon zichzelf tot keizer kroonde. Ook na de liberale omwentelingen in Europa van 1848 was er een paar jaar een republiek (de tweede, tot 1852). ... autorijden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met het Comité van Ministers. De vergadering vertegenwoordigt de politieke bewegingen in Europa en is een platform waar parlementariërs uit 47 Europese landen elkaar kunnen treffen. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europa van Naties en Vrijheid (ENF)

De fractie van Europa van Naties en Vrijheid werd op 16 juni 2015 gevormd door zes rechts-populistische partijen en een onafhankelijke Europarlementariër. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reizen in de Europese Unie

EU-burgers die zich in een andere EU-lidstaat willen vestigen voor een periode van langer dan drie maanden, hoeven sinds 2006 geen verblijfskaart meer aan te vragen. Zij moeten zich gewoon laten inschrijven bij de bevoegde instanties (bijvoorbeeld de gemeente), wanneer het gastland dat noodzakelijk acht. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid

Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD)

In Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD) (Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD)) werken enkele van de eurosceptische partijen in het Europees Parlement samen, waaronder de Britse Independence Party (UKIP) en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wie doet wat: Europese instellingen en organen

Binnen Europa zijn de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden tussen landen: de Europese Unie en de Raad van Europa. Waar de Raad van Europa zich voornamelijk bezighoudt met de mensenrechtensituatie, is de voornaamste doelstelling van de Europese Unie altijd economische samenwerking geweest; in de loop van de tijd is dat verbreed tot meer terreinen zoals migratie, buitenlands beleid, milieu enzovoort. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederlandse partijen in het Europees Parlement 2009-2014

Europarlementariërs die namens een Nederlandse politieke partij in het Europees Parlement komen, maken daar deel uit van een zogenaamde 'delegatie' van hun partij. De Nederlandse partijvertegenwoordigers maken, samen met delegaties van partijen uit andere lidstaten van de Europese Unie, op hun beurt weer deel uit van fracties (groepen) van Europese partijen. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europa vanaf 1945

Nederland staat niet op zichzelf, maar is nauw verbonden met de omliggende landen, die samen Europa vormen. Na de Tweede Wereldoorlog zagen staatslieden van een aantal West- Europese landen in dat de Europese toekomst moest liggen in samenwerking, om te helpen voorkomen dat er weer oorlog zou uitbreken. ... autorijden - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Beleid uitbreiding Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederland over Europa

Nederland stond in de Europese Unie lange tijd bekend als een van de grootste voorstanders van Europese samenwerking. In 2005 leek dat sterk veranderd te zijn toen Nederland in een referendum met een meerderheid van 62% tegen de invoering van de Europese Grondwet stemde. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa

Dit pact moet zorgen voor vrede, democratie, eerbiediging van mensenrechten en welvaart in Zuidoost-Europa, door het bevorderen van regionale samenwerking. Ook biedt het een kader voor internationaal beleid om dit doel te bereiken. ... autorijden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Welke combinaties met euro krijgen een hoofdletter, en welke een kleine letter?

Veel woorden die beginnen met euro krijgen een kleine letter. Sommige combinaties gelden in hun geheel als eigennaam en worden daarom met een hoofdletter geschreven. ... autorijden - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1