YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst literair cultuur bastiaan van apeldoorn dr. e.b. (bastiaan) van apeldoorn architectuur design europees parlement verdrag van lissabon verdrag van amsterdam voorzitterschap van de europese unie eerste kamercommissie voor europese zaken muziek fotografie herman tjeenk willink louis beel bertus leerkes taal uitdrukkingen en spreekwoorden tweede kamer eerste kamer raad biografisch archief commissie trojka nico schrijver cosac communautair bastiaan van apeldoorn (sp, eerste kamer) eerste kamercommissie conferentie van in europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen tweede kamercommissie voor europese zaken malik azmani (vvd, tweede kamer) meer over de rol van nationale parlementen in het algemeen conference des organes specialises dans les affaires communautaires et europeennes des parlements de l'union europeenne voorzetsels sp tweede kamerverkiezingen evenredige vertegenwoordiging marga klompe : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5149 voor - ate van apeldoorn - in 0.322365999221802 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Dr. E.B. (Bastiaan) van Apeldoorn

Parlement & Politiek - Bastiaan van Apeldoorn (1970) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de SP. Hij is universitair hoofddocent internationale betrekking aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Eerder was de heer Van Apeldorn wetenschappelijk onderzoeker in onder meer Florence en Keulen. ... change institute), vanaf juni 2011 - lid eerste kamer der st ate

                                                                                                                                           

Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (COSAC)

Parlement & Politiek - Elk parlement binnen de Europese Unie heeft een commissie die zich bezighoudt met Europese Zaken. Deze parlementaire commissies komen twee keer per jaar bijeen in de COSAC: de Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden. ... opgericht door de voorzitters van de parlementen van de lidst ate

                                                                                                                                           
Joep van Lieshout

Joep van Lieshout

Kunstbus - Joep van Lieshout (1963) / Atelier van Lieshout Nederlands beeldhouwer, installatie- kunstenaar, maakt 'gebruikskunst'. Sinds 1995 werkt hij met een team onder de naam Atelier van Lieshout. Atelier van Lieshout maakt autonome kunstwerken, maar vooral objecten die zich begeven tussen het grensgebied van beeldende kunst en toegepaste kunst. ... van lieshout joep van lieshout (1963) / ate

                                                                                                                                           

Zeinstra-van-der-Pol

Kunstbus - Zeinstra van der Pol Herman Zeinstra en Liesbeth van der Pol zijn als architect/eigenaar eindverantwoordelijk voor alle werken die door het Atelier Zeinstra van der Pol BV worden gemaakt. Herman Zeinstra (1937) Directeur/ Architect C. ... eindverantwoordelijk voor alle werken die door het ate

                                                                                                                                           
Mart van Schijndel

Mart van Schijndel

Kunstbus - Nederlandse binnenhuisarchitect, industrieel ontwerper, interieurontwerper en meubelontwerper, in 1943 in Hengelo geboren - overleden 30 september 1999 in Utrecht. Het werk van de Utrechtse architect Mart van Schijndel laat zich moeilijk rangschikken onder een eenduidige stilistische noemer. ... voor mart zijn werk. hij experimenteerde graag met nieuwe m ate

                                                                                                                                           

Arthur van Schendel

Kunstbus - Nederlands romanschrijver, geboren Batavia 5 maart 1874, overleden Amsterdam 11 september 1946. Pseudoniemen: U.v.L. en Ubu van Lekkere. Arthur van Schendel zou ingedeeld kunnen worden onder de neo- romantiek, een groep schrijvers rond het jaar 1910, daarom ook wel 'De generatie van 1910' genoemd. ... hij veel, vooral shakespeare en multatuli. aan zijn lot overgel ate

                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)
Parlement & Politiek - Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen inzake de Europese samenwerking, zoals Europese verdragen. Ook overlegt de commissie met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking. ... ate

                                                                                                                                           

Henk van Ulsen

Kunstbus - Nederlands acteur (Kampen, 1927). Henk van Ulsen, geboren in Kampen waar hij leerling was van de dichteres Ida Gerhardt. ( Ida Gerhardt en Henk van Ulsen leerden elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog kennen. ... latijn en huurde een tijdje kamers bij zijn ouders in kampen. l ate

                                                                                                                                           

Mr. W.K.F.P. (Frederik) graaf van Bylandt

Parlement & Politiek - Diplomaat uit een Duitse militaire en adellijke familie, die in 1882 Tweede Kamerlid werd voor de antirevolutionairen. Koos in 1894 de zijde van Lohman. Sprak in de Tweede Kamer vooral over buitenlandse en koloniale zaken. ... 28 september 1879 tot november 1882 - lid tweede kamer der st ate

                                                                                                                                           

Drs. G.M.V. (Gijs) van Aardenne

Parlement & Politiek - Liberaal wis- en natuurkundige met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Speelde in de VVD dertig jaar een belangrijke rol. Voor hij in de landelijke politiek kwam directeur van een ijzergieterij. ... onjuist informeren van de tweede kamer. was in 1994 als inform ate

                                                                                                                                           
Voorzitter Eerste Kamer - wetenswaardigheden
Parlement & Politiek - Hoewel voorzitter van de Eerste Kamer een belangrijke functie is, waren het nooit vooraanstaande politici die dat ambt bekleedden. In 1914 was er enige tijd sprake van dat Abraham Kuyper voorzitter zou worden, maar zijn doofheid verhinderde dat. ... weliswaar bekend, maar hij was dat vooral geworden als inform ate

                                                                                                                                           
Koninkrijk Holland (1806-1810)
Parlement & Politiek - Na het eenhoofdige bestuur van raadpensionaris Schimmelpenninck, waarover keizer Napoleon niet tevreden is, benoemt hij in 1806 zijn broer Lodewijk tot koning. Door het koningschap wordt Nederland nog meer dan in de voorgaande vijf jaren een vazalstaat van het Franse keizerrijk. ... ch.h. ver huell (technocraat) (10 juni 1806 - 8 januari 1808) w ate

                                                                                                                                           
Mr. G. (Gerrit) Holdijk
Parlement & Politiek - Bescheiden, principiële, pijprokende jurist uit Uddel op de Veluwe, die vijfentwintig jaar een alom gerespecteerd Eerste Kamerlid voor de SGP was. Kwam uit een boerengezin. Hij combineerde het Eerste Kamerlidmaatschap achtendertig jaar met de functie van beleidsmedewerker van de SGP-Tweede Kamerfractie. ... van de sgp-tweede kamerfractie. was daarnaast geruime tijd st ate

                                                                                                                                           

Z.M. (koning Willem III) Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau

Parlement & Politiek - Vorst in de tweede helft van de negentiende eeuw. Volgde in 1849 zijn vader pas na enige aarzeling op, omdat hij weinig ingenomen was met de nieuwe liberale Grondwet. Trachtte nog enige jaren zijn macht enigszins te herwinnen. ... zijn ministers, bijvoorbeeld in 1853 (aprilbeweging). verloor l ate

                                                                                                                                           
Cees Andriessen
Kunstbus - Cees Andriessen (Wageningen, 1940) geldt in Nederland als een van de vooraanstaande vertegenwoordigers van de non- figuratieve kunst uit zijn generatie. Zijn oeuvre bestaat uit tekeningen en vooral uit linoleum- en houtsneden, waaronder tal van exlibris. ... is licensed under the gnu free documentation license. it uses m ate

                                                                                                                                           
De huidige Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2015 wonnen D66 (vijf zetels), CDA, SP, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en Partij voor de Dieren die één zetel vooruit gingen. Verliezers waren PvdA (zes zetels), VVD (drie zetels) en PVV en GroenLinks (één zetel). ... ate

                                                                                                                                           
Arian Brekveld
Arian Brekveld
Kunstbus - Nederlandse ontwerper, geboren in 1968 in Apeldoorn. Brekveld heeft naast zijn werkzaamheden voor de ontwerpbureaus Ontwerpwerk en het Jongeriuslab van Hella Jongerius ook altijd zelfstandige producten ontwikkeld. ... bekend om zijn sobere vormgeving, gecombineerd met verrassend m ate

                                                                                                                                           
SVO-volgorde
Kunstbus - De SVO-volgorde ( Subject - Verb - Object) is in de taaltypologie de in de meeste talen, waaronder het Nederlands, meest gebruikelijke volgorde van woorden en zinsdelen in hoofd- en vaak ook bijzinnen. ... op een universele tendens om het object in de zin vooraf te l ate

                                                                                                                                           
J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen
Parlement & Politiek - CDA-politica van antirevolutionairen huize, die na lid te zijn geweest van het Europees Parlement, minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers III werd. Was verantwoordelijk voor het besluit om de Nederlandse Spoorwegen te privatiseren en een goederenverbinding per spoor (Betuwelijn) van Rotterdam naar Duitsland aan te leggen. ... geweest van het europees parlement, minister van verkeer en w ate

                                                                                                                                           
Jurriaan Schrofer
Kunstbus - Nederlands Grafisch ontwerper, beeldhouwer, graficus, typograaf Jurriaan (Willem) Schrofer Geboorteplaats/datum Den Haag 1926-04-15 Sterfplaats/datum Amsterdam 1990-07-01 Jurriaan Schrofer is een van de opvallendste grafisch ontwerpers van na de oorlog. ... letters toe met de bedoeling deze een hoofdrol te l ate

                                                                                                                                           
Mr. E.H. (Edzo) Toxopeus
Parlement & Politiek - In de periode 1963-1969 de gezaghebbende leider van de VVD als opvolger van Oud. Welsprekende, hoffelijke en aimabele zoon van een lutherse dominee. Aanvankelijk advocaat in Breda. Werd al na drie jaar in de Kamer minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Quay. ... begin jaren zestig doorvoerde. voerde tevens de vrije z ate

                                                                                                                                           
BC Epker
Kunstbus - B.C. Epker (Harlingen 1968) Website: kunstenaar B.C. Epker houdt zich bezig met tekenen en fotografie. B.C. Epker studeerde in 1996 af aan de vakgroep Gemengde Media van de AKI in Enschede. Hij exposeerde daarna zowel in Friesland als daarbuiten. ... het is er dor en unheimisch. mensen hebben hun sporen achtergel ate

                                                                                                                                           
Boerenpartij
Parlement & Politiek - De Boerenpartij was een conservatief-liberale belangen- en protestpartij. De partij werd opgericht in 1958 als voortzetting van de 'Vrije Boeren', een organisatie die zich tegen overheidsregulering van de landbouw via publiekrechtelijke organisaties verzette. ... 1963 en 1977 overzicht met affiches, lijsttrekkers, kandid ate

                                                                                                                                           
B. (Bauke) Roolvink
Parlement & Politiek - ARP-politicus. Voormalig metaalarbeider en CNV-bestuurder met een helder verstand, die zich in 1959 door Zijlstra liet overhalen als staatssecretaris toe te treden tot het kabinet-De Quay. Had eerder nog kritiek geuit op de samenstelling van dat kabinet. ... 1963 (benoemd bij k.b. van 13 juni) - lid tweede kamer der st ate

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6