YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair aspect taal werkwoord hulpwerkwoord leestekens kunst cultuur muziek willem van konijnenburg cultuurwetenschap cultuurhistorie cultuurwetenschappen culturen kultuur cultuurgeschiedenis franse-muziek sol lewitt literatuur italiaanse kubistisch Über-ich psychoanalyse camille de taeye kubisme franse-opera preraffaellieten pre-raffaelliet kubistische dieptepsychologie zijn calligrafie italiaanse-muziek jan grotenbreg vervoeging dimensionaal meditatieve meditatie dimensie beuys : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 193 voor - aspect - in 0.02752685546875 seconden.

aspect

Kunstbus - Het aspect(en) () zijde, kant van een zaak: de andere aspecten van die kwestie Taalkunde Onder de grammaticale term aspect verstaat men de wijze waarop de werking verloopt die door het werkwoord in de zin wordt uitgedrukt, gezien vanuit het oogpunt van de spreker. ... aspect

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je een puntkomma?
Genootschap Onze Taal - Een puntkomma houdt het midden tussen een punt en een komma. Net als de punt sluit de puntkomma een mededeling af, maar tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat er een directe band is met de volgende mededeling. ... ook prima passen, maar de dubbele punt drukt het verklarende aspect

                                                                                                                                           
Waarom kun je wél zeggen 'Hij loopt te zingen' maar niet 'Hij fietst te zingen'? Fietsen en zingen gaan toch even goed samen als lopen en zingen?
Genootschap Onze Taal - Zeker, maar fietsen kan – in tegenstelling tot lopen – niet gebruikt worden als hulpwerkwoord. Het Nederlands kent maar een paar zelfstandige werkwoorden die wél die functie kunnen hebben. Voor de zinsconstructie waarop u doelt, zijn dat: zitten, liggen, lopen, staan en – in enkele gevallen – hangen. ... term voor deze hulpwerkwoorden is 'hulpwerkwoord van aspect

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... decor en muzikale sfeer getuigt carmen echter van een typisch aspect

                                                                                                                                           
Sol Lewitt
Kunstbus - Randomly Looking at Sol LeWitt 1 Amerikaanse object- en conceptkunstenaar, fotograaf en ontwerper, geboren 9 september 1928 in Hartford USA - overleden 8 april 2007 in New York. Sol Lewitt maakt ruimtelijke structuren, muur- en pentekeningen, foto's, grafiek en kunstenaarsboeken. ... lewitt duidelijk dat hij het concept als het meest belangrijke aspect

                                                                                                                                           
cultuur
Kunstbus - 1 ( culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap 3 ( culturen) stijl 4 ( culturen) kweek: op een voedingsbodem gekweekte micro-organismen 5 ( culturen, cultures) het verbouwen van gewassen De cultuurbarbaar (m) (beledigend) iem. ... handelen, als de producten hiervan omvat. hierin zijn twee aspect

                                                                                                                                           
Willem van Konijnenburg
Willem van Konijnenburg
Kunstbus - Olieverf 1917 - Overgave Beeldend kunstenaar, geboren 11 februari 1868 Den Haag - overleden 28 fbruari 1943 Den Haag. Biografie Willem (Adriaan) van Konijnenburg was de zoon van Willem van Konijnenburg, hoofdinspecteur der directe belastingen, en jkvr. ... ook in zijn werk aan. om te beginnen is er het moralistische aspect

                                                                                                                                           
Hulpwerkwoord
Kunstbus - Het hulpwerkwoord [-en] o Werkwoord dat bij de vervoeging van een ander helpt. Een hulpwerkwoord is een werkwoord dat een betekenis toevoegt aan een ander werkwoord en niet zelfstandig, maar slechts in combinatie met een ander werkwoord kan voorkomen: het is een nadere werkwoordelijke bepaling bij een hoofdwerkwoord. ... van tijd, van modaliteit, van de lijdende vorm, van aspect

                                                                                                                                           
Zijn
Kunstbus - Het zijn is de meest eenvoudige staat van alles en iedereen. Het is de ultieme eigenheid die alle onderscheiden begrippen gemeen hebben, wanneer men abstractie maakt van al hun verdere eigenschappen. Daarom wordt het ook als de ultieme bestaansgrond beschouwd, waarin alles en iedereen verenigd is, in en uit voortkomt. ... ook als puur zijn op zich met sat aangeduid. sat is dan een aspect

                                                                                                                                           
Yoga
Kunstbus - ("verenigen", "in overeenstemming brengen met De Allerhoogste bewuste Persoon") Yoga is de gemeenschappelijke methode waarin de grote Indische wijsgerige en godsdienstige systemen die de uiteindelijke innerlijke bevrijding (svarup) en verlichting (dhyana) van de mens als doel hebben (zoals de samkhya, de vedanta, de vajrayana en de tantra) hun praktische toepassing vinden. ... lezer van zijn boeken informatie krijgt over de persoonlijke aspect

                                                                                                                                           
Jan Grotenbreg
Kunstbus - Website: Nederlands verschijnsel, toch wordt de Hollandse landschapschilderkunst onder andere gekenmerkt door luchten met fabelachtige wolkenpartijen. De schilder Jan Grotenbreg heeft zich volledig toegelegd op deze wolken, niet als onderdeel van een landschap, maar als zelfstandig onderwerp. ... vormen samen met de schitterende grijze tinten een interessant aspect

                                                                                                                                           
Heinz Mack
Kunstbus - A certain aspect of "Helios", a kinetic sculpture by ( Heinz) Mack, located at Dusseldorf airport. Created in 1969, the work was destroyed by fire in 1996 and finally restored in 2004. Heinz Mack's stele located in Poznan (Poland) Duits beeldend kunstenaar, beoefenaar van lichtkunst en kinetische kunst, geboren 8 maart 1931 te Lollar in Hessen. ... mack a certain aspect

                                                                                                                                           
Surinaamse literatuur
Kunstbus - De literatuur van Suriname onderscheidt zich in de Surinaamse orale (mondeling overgeleverde) literatuur en de Surinaamse geschreven literatuur. De orale literatuur is een uiterst vitaal, authentiek en wezenlijk domein van expressie geweest, en is dat goeddeels nog altijd. ... en andere communicatieve uitingen (interacties) die een aspect

                                                                                                                                           
Thriller
Kunstbus - de thriller (m.), ~s Een thriller (Eng. to thrill, in vervoering brengen) is een verhaal, film of toneelstuk, bedoeld om bij de lezer of toeschouwer spanning op te roepen. Psychologische thriller In een psychologische thriller wordt vooral het psychologische aspect belicht. ... in een psychologische thriller wordt vooral het psychologische aspect

                                                                                                                                           
Kubisme
Kunstbus - [van het Lat. 'cubus' = 'dobbelsteen'] Richting in de moderne schilderkunst, die als reactie op het impressionisme de formele contouren en kubistische waarden van de dingen benadrukte en de dingen als constructie van kubistische deeleenheden voorstelde. ... punt, de plaats waaruit men het object beziet, steeds maar een aspect

                                                                                                                                           
Isa Genzken
Isa Genzken
Kunstbus - Duits kunstenares, geboren in 1948, Bad Oldesloe, Duitsland. Vanaf 1996 woont en werkt zij in Berlijn. Isa Genzken werkt al meer dan dertig jaar aan een veelzijdig en complex oeuvre dat bestaat uit beelden, installaties films, video's, schilderijen, werken op papier, foto's en kunstenaarsboeken. ... als een foto: ze kan knettergek zijn, maar ze moet toch een aspect

                                                                                                                                           
vervoeging
Kunstbus - Vormverandering van een werkwoord. Vervoeging of conjugatie is het veranderen van de vorm van een werkwoord om de tijd, persoon, genus, modus of aspect aan te geven. Het veranderen van naamwoorden is hier enigszins mee vergelijkbaar en heet verbuiging. ... de vorm van een werkwoord om de tijd, persoon, genus, modus of aspect

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... apocope apokoinou aposiopesis apostrof archaisch archaisme aspect

                                                                                                                                           
Pre-Raffaelliet
Kunstbus - In 1848 door William-Holman-Hunt, John-Everett Millais en Dante-Gabriel-Rossetti opgerichte antimodernistische kunstenaarsvereniging, die zich spiegelde aan de kunst van de periode voor raphael ( Botticelli, Mantegna e. ... de vormgeving van een schilderij is kleurgebruik een opvallend aspect

                                                                                                                                           
Engelse muziek
Muziekbus - Engelse Muziek In de negentiende eeuw was veel Engelse muziek schatplichtig aan Duitsland, in de achttiende eeuw aan Italië, in de zeventiende aan Frankrijk, in de zestiende aan Italië en Spanje, en in de vijftiende eeuw aan Frankrijk. ... de periode van purcells evolutionaire vlucht zeer verscheidene aspect

                                                                                                                                           
Meditatie
Kunstbus - 1 inwendige beschouwing om de diepste werkelijkheid te ervaren 2 (rooms-katholiek) contemplatieve, vrome overdenking Meditatief ( bijvoeglijk naamwoord) == van de aard van, als in meditatie Er zijn verschillende soorten van meditatie binnen diverse tradities. ... zon de reflectie van maan licht. elke man bevat een vrouwelijk aspect

                                                                                                                                           
Psychoanalyse
Kunstbus - De psychoanalyse is een medische behandeling en stroming, soms als " dieptepsychologie" of "psychodynamische psychologie" aangeduid die de menselijke geest bestudeert door middel van verkenningen van het onderbewustzijn. ... fase. het Über-ich is dus het innerlijke, verbiedende aspect

                                                                                                                                           
Camille De Taeye
Kunstbus - Belgisch schilder, Brussel 1938. Een exponent van het postmodernisme, waarmee de late jaren '80 zich blijken te onderscheiden. Door zijn realistische factuur, waarin tegengestelde wezens en dingen aan elkaar gekoppeld worden, zijn natuurgetrouwe kleuren die plots afwijken, bevindt hij zich op de grens van verschillende stromingen: het van Magritte overgeërfde lyrische aspect van het surrealisme, het symbolisme waarin de vorm de gedachte uitdrukt, de fantastische schilderkunst in de trant van Ensor (De Taeye schildert nogal wat skeletten), Blake, Redon, Khnopff komen beurtelings aan bod in zijn creaties. ... stromingen: het van magritte overgeerfde lyrische aspect

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... muziek voor strijkers. opera recitatieven een opvallend aspect

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 36