YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur aristoteles etymologie taal woordgeslacht socrates artes liberales scholastici scholastieke septem artes liberales scholastiek zeven vrije kunsten literair kunst metafysische alexander de grote dialectisch thomas kuhn galileo galilei raffaello sanzio raffael giorgio agamben meta-fysica dialektiek plato raphael sanzio metafysica sanzio raphael thomas-van-aquino rafael metafysisch dialectische galilei dialectiek raffaelo sanzio pathetische polygnotus polygnotos dramaturgie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 60 voor - aristoteles - in 0.013131856918335 seconden.

Aristoteles

Kunstbus - Aristoteles (Stageira, 384 v. Chr. - Chalkis, 322 v. Chr.) was een Grieks filosoof en wordt met Socrates en Plato beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie. Hij was lid van Plato's filosofische Akademeia en diens invloed is dan ook permanent aanwezig in Aristoteles' werk. ... aristoteles

                                                                                                                                           
Hoe zijn de woordgeslachten (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) ontstaan?
Genootschap Onze Taal - De onderscheiding in drie woordgeslachten berust op de leer van Aristoteles; ook de benamingen 'mannelijk', 'vrouwelijk' en 'onzijdig' gaan op hem terug. ... onderscheiding in drie woordgeslachten berust op de leer van aristoteles

                                                                                                                                           
Socrates
Kunstbus - Socrates (4 juni 470 - 399 v. Chr.) was de eerste van de drie invloedrijkste filosofen (naast Plato en Aristoteles) uit de Griekse oudheid. Hij was de eerste die het handelen van de mens centraal stelde in zijn wereldbeschouwing vanuit de vraag: hoe moeten wij zo verantwoord mogelijk leven? ... de eerste van de drie invloedrijkste filosofen (naast plato en aristoteles

                                                                                                                                           
scholastiek
Kunstbus - Van het Latijns scholasticus = schools, retorisch, geleerd. Schoolse wijsheid, een combinatie van wijsbegeerte en godgeleerdheid die aan de hogescholen van de middeleeuwen onderwezen werd, vooral aansluitend op Aristoteles. ... van de middeleeuwen onderwezen werd, vooral aansluitend op aristoteles

                                                                                                                                           
Thomas-van-Aquino
Thomas-van-Aquino
Kunstbus - Thomas van Aquino Thomas van Aquino; altaarstuk van Carlo Crivelli (detail) Thomas van Aquino of Thomas Aquinas (kasteel Roccasecca bij Napels, ca. 28 januari 1225 – Fossanova, 7 maart 1274) was een Italiaanse filosoof en theoloog, die tot de scholastici gerekend wordt. ... westen slechts over een beperkt aantal van de hoofdwerken van aristoteles

                                                                                                                                           
Galileo Galilei
Kunstbus - Italiaanse natuurkundige, astronoom en wiskundige, geboren 15 februari 1564 Pisa - overleden 8 januari 1642. Galileo was hoogleraar in Pisa (1589-1592) en Padua (1592-1610). In continentaal Europa wordt hij meestal aangeduid als Galilei, in de Angelsaksische wereld kiest men voor zijn voornaam Galileo. ... waar hij doceerde dat de valversnelling in tegenstelling tot aristoteles

                                                                                                                                           
Alexander de Grote
Alexander de Grote
Kunstbus - Romeinse kopie buste Alexander door Lysippus 330 v.Chr. Rijk van Alexander de Grote bij zijn dood. Alexander III de Garote (Pella, 26 juli 356 v.Chr. — Babylon, 11 juni 323 v.Chr.), in het Grieks: (Mégas Aléxandros) of (Aléxandros tritos o Makedón) was koning van Macedonië. ... ii van macedonie en koningin olympias 343-340 opvoeding door aristoteles

                                                                                                                                           
Metafysica
Kunstbus - Metafysica betekent gemeenlijk: Wat na de natuur (fysica) komt, wat de natuur "overstijgt". 'Meta' kan dan zowel 'na' als 'bovenuit' betekenen. Metafysica is de spil van de filosofie. Metafysica bestudeert het zijnde als zijnde in zijn eigenschappen en in zijn oorzaken. ... rhodos, de eerste uitgever van de persoonlijke geschriften van aristoteles

                                                                                                                                           
Giorgio Agamben
Kunstbus - Giorgio Agamben ( Rome, 22 april 1942) is een hedendaagse Italiaans filosoof, die in Nederland vooral bekend is door zijn boek Homo sacer. Agambens filosofie is diep geïnspireerd door enerzijds Martin Heidegger, bij wie hij seminars volgde en anderzijds Walter Benjamin, wiens werk hij in het Italiaans vertaalde. ... oeuvre zijn: carl schmitt, michel foucault, hannah arendt, aristoteles

                                                                                                                                           
Plato
Kunstbus - Plato (ergens tussen 428 en 423 v. Chr. en ca 348/47 v. Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver. Als leerling van Socrates, leraar van Aristoteles en stichter van de Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het westen, is hij een van de meest invloedrijke denkers in de westerse filosofie. ... filosoof en schrijver. als leerling van socrates, leraar van aristoteles

                                                                                                                                           
Thomas Kuhn
Kunstbus - Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati (Ohio), 18 juli 1922 – Cambridge ( Massachusetts), 17 juni 1996) was een Amerikaans natuurkundige en wetenschapsfilosoof. Kuhn is vooral bekend door zijn boek The Structure of Scientific Revolutions (1962) waarin hij het idee naar voren brengt dat wetenschap niet geleidelijk evolueert maar door paradigmawisselingen sprongsgewijs verandert. ... voor dit boek was kuhns verwondering over het feit dat aristoteles

                                                                                                                                           
Raphael
Raphael
Kunstbus - Raphaël 1506 zelfportret Italiaans schilder, tekenaar en architect, geboren 6 april 1483 op het hertogdom van Urbino, een klein dorpje vlakbij Rome, en gestorven in Rome 6 april 1520. Zie het artikel Aartsengelen voor informatie over de aartsengel Rafaël. ... punt waar allen zich naar richten: het gesprek tussen plato en aristoteles

                                                                                                                                           
dialectiek
Kunstbus - 1 kennisleer die van de dialoogvorm gebruik maakt, het denken vanuit twee polen 2 vaardigheid in het voeren van discussies 3 vaardigheid in het spreken van lokale talen Bij de dialectiek ( dialektiek) worden standpunten tegenover elkaar gezet als these en antithese, die samen dienen vloeien in de synthese, die opnieuw het startpunt voor een discussie zou kunnen zijn, gekoppeld aan een andere, tegengestelde synthese, zodat er sprake is van een hernieuwde these en een hernieuwde antithese, die weer samen kunnen vloeien in een nieuwe synthese. ... dialoog en dialect ("spreektaal"). zeno (van elea) wordt door aristoteles

                                                                                                                                           
Dramaturgie
Kunstbus - De dramaturgie is de leer die het theaterspel bestudeert en beschrijft. Ook is het in praktische zin de toepassing van de leer in het proces van het maken van een toneelspel. De klassieke dramaturgie stoelt op de inzichten van vooral Aristoteles en heeft nauwe banden met de literatuur en de klassieke muziek. ... de klassieke dramaturgie stoelt op de inzichten van vooral aristoteles

                                                                                                                                           
Tijdlijn psychologie
Kunstbus - Voorgeschiedenis rond 1550 v. Chr. - in de Papyrus Ebers wordt depressie aangestipt. rond 390 v. Chr. - Plato onderscheid vier stadia van de menselijke kennisverwerving, stelt dat alle kennis aangeboren is en maakt een onderscheid tussen waarneming en werkelijkheid. ... tussen waarneming en werkelijkheid. rond 350 v. chr. - aristoteles

                                                                                                                                           
Gottlob Frege
Kunstbus - Friedrich Ludwig Gottlob Frege (Wismar, 8 november 1848 – Bad Kleinen, 26 juli 1925) was een Duitse wiskundige, logicus en filosoof. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de moderne, wiskundige logica en de analytische filosofie. ... wordt alom beschouwd als de meest invloedrijke logicus sinds aristoteles

                                                                                                                                           
Polygnotos
Kunstbus - Grieks schilder, (5e eeuw vóór Christus), geboren op het eiland Thasos en vriend Van de Attische staatsman Kimon. Polygnotus werd in Aristoteles' Poëtica (1450-28) “karakterschilder” genoemd. Polygnotos heeft bevruchtend gewerkt op de ontwikkeling van de klassieke stijl van Phidias en zijn kring. ... en vriend van de attische staatsman kimon. polygnotus werd in aristoteles

                                                                                                                                           
Dr. L.M. (Bertus) de Rijk
Parlement & Politiek - Erudiet PvdA-Eerste Kamerlid met veel gevoel voor (verfijnde) humor. Hoogleraar wijsbegeerte in Nijmegen en later in Utrecht en Leiden. Als wijsgerig classicus verlevendigde hij zijn redevoeringen vaak met fraaie beeldspraken, opmerkelijke vergelijkingen en aan de klassieke oudheid of de Middeleeuwen ontleende gebeurtenissen. ... wetenschappen), vanaf 1977 publicaties/bronnen publicaties - " aristoteles

                                                                                                                                           
Isaac Newton
Kunstbus - Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 4 januari 1643 – Kensington, 31 maart 1727) ( Juliaanse kalender: 25 december 1642 – 20 maart 1727) was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist en theoloog. ... samenhang waarmee, anders dan in de fysica van bijv. aristoteles

                                                                                                                                           
Pathetisch
Kunstbus - ( bijvoeglijk naamwoord; pathetischer, meest pathetisch) 1 hartstochtelijk, bewogen. 2 (pejoratief) hoogdravend. Synoniemen: aandoenlijk, aangrijpend, aanstellerig, bombastisch, dramatisch, gezwollen, hartroerend, hartveroverend, hartverscheurend, huilerig, melodramatisch, onnatuurlijk, overdreven, roerend, sentimenteel, theatraal, touchant, treffend, vertederend, zielroerend Pathos (van 'paschein', het Griekse woord voor "lijden" of "emotie") is één van de drie middelen van overtuiging in de filosofische leer Ars Rhetorica van Aristoteles (samen met ethos en logos). ... van overtuiging in de filosofische leer ars rhetorica van aristoteles

                                                                                                                                           
eudemonisme
Kunstbus - Eudemonisme of eudaimonisme is een ethische doctrine ontwikkeld door de Griekse filosoof Aristoteles. De term eudemonisme bestaat uit twee Griekse termen, namelijk eu ("goed") en daimon ("ziel"). Eudemonisme wil zoveel zeggen als het streven naar geluk (naar een "goede ziel"). ... is een ethische doctrine ontwikkeld door de griekse filosoof aristoteles

                                                                                                                                           
bibliotheek
Kunstbus - Bibliotheek Een bibliotheek ( Grieks: bibliothèkè, "boekenbewaarplaats") is van origine een verzameling boeken en andere documenten, of de plaats waar een dergelijke verzameling beheerd wordt. Een "traditionele" bibliotheek verzamelt, ordent en stelt documenten beschikbaar. ... waren de verzamelingen van de staatsman solon en de filosoof aristoteles

                                                                                                                                           
Oedipus
Kunstbus - Oedipus (Lat.) of Oidipous ( Grieks) is een figuur uit de Griekse mythologie, waar hij de zoon van Laios (koning van Thebe) en Iocaste is. Oedipus is de hoofdfiguur in Sophokles' tragedie Koning Oedipus (Oidipous tyrannos) uit 430 v. ... euripides, aischylos, aristophanes, ... ) vermelden oedipus. aristoteles

                                                                                                                                           
Maria Sibylla Merian
Kunstbus - (Anna) Maria Sibylla Merian Duitse natuurliefhebster en illustrator, geboren 2 april 1647 Frankfurt am Main - overleden 13 januari 1717 Amsterdam. Maria Sibylla Merian bestudeerde planten en insecten en daar gedetailleerde tekeningen van vervaardigde. ... door slechts weinigen gewaardeerde dieren, waarvan men sinds aristoteles

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1