YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: architectuur bouwkunst organische romeinse-architectuur organisch organische-architectuur organische-bouwen groningen scandinavische architectuur groningse architectuur groninger architectuur architectuur in groningen griekse bouwkunst ionische fantasie architectuur neoclassicistische architectuur metabolistische architectuur korinthische bouwstijl corinthische stijl amerikaanse architectuur corinthische zuilen korinthische orde metabolisten corinthische orde callimachus griekse architectuur classicistische architectuur korinthische stijl neo-rationalistische hermann muthesius team-10 peter zumthor structuralisten neostijlen neo-stijl neorationalisme alex van de beld neostijl neorationalistische cottagestijl : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1039 voor - architectuur - in 0.0595870018005371 seconden.
architectuur

architectuur

Kunstbus - Architectuur, ook wel bouwkunst, is een kunsttak die zowel het ontwerpen van bouwwerken als het uitvoeren ervan tot voorwerp heeft. ... architectuur

                                                                                                                                           

Romeinse-Architectuur

Kunstbus - romeinse architectuur, ... architectuur

                                                                                                                                           

Organische-Architectuur

Kunstbus - Organische Architectuur ... architectuur

                                                                                                                                           

Scandinavische architectuur

Kunstbus - Een mystieke band met de natuur gekoppeld aan een no-nonsense benadering van het strenge klimaat en de bijzondere daglichtcondities in het hoge noorden. Het is de combinatie van een zakelijk functionalisme en een verwijzing naar de eeuwigheid die de Scandinavische architectuur een indruk van tijdloosheid geven. ... architectuur

                                                                                                                                           

Groninger architectuur

Kunstbus Groningen - Groningen heeft weinig wereldse architectuur uit de Middeleeuwen. Wel zijn er veel kerken bewaard gebleven in de stijl van de romano-gotiek. ... architectuur

                                                                                                                                           

Amerikaanse architectuur

Kunstbus - Bouwen in de Verenigde Staten ... architectuur

                                                                                                                                           
Griekse bouwkunst
Griekse bouwkunst
Kunstbus - Griekse Architectuur ... bouwkunst griekse architectuur

                                                                                                                                           

Metabolistische architectuur

Kunstbus - Metabolisme ... architectuur

                                                                                                                                           

classicistische architectuur

Kunstbus - In de 19e eeuw bleef de belangstelling voor de klassieke bouwkunst bestaan. De klassieke voorbeelden werden echter niet 'vrij behandeld', zoals in de renaissance en de barok. In plaats daarvan werden de voorbeelden letterlijk gekopieerd, zoals bijvoorbeeld de Arc du Triomphe (1806) in Parijs, door Chalgrin. De bouwkundige elementen uit de klassieke oudheid worden zo zuiver mogelijk toegepast: zuilen worden bijvoorbeeld niet meer als versiering, maar alleen als constructief (dragend) element toegepast. De 19de-eeuwse bouwkunst wordt daarom vaak wel neoclassicistisch genoemd. ... architectuur

                                                                                                                                           

fantasie architectuur

Kunstbus - ... architectuur

                                                                                                                                           
Onix
Kunstbus - Alex van de Beld Onix Architekten op, sinds 2001 bekend als Onix. De ontwerphouding van Onix wordt gekarakteriseerd door een continue zoektocht. Een zoektocht tussen oud en nieuw, tussen verandering en verbetering, tussen neutraal en specifiek, tussen vanzelfsprekendheid en vervreemding en tussen het generieke en het handschrift. Tijdens de zoektocht worden grenzen overschreden waardoor de opgave wordt opgerekt en nieuwe mogelijkheden t.o.v. het gevraagde programma ontstaan. Door tijdens het ontwerpproces te reageren op de veranderende actualiteit worden de ontwerpers uitgedaagd om te improviseren en het maximale uit het ontwerp te halen. De ontwerphouding werkt als een weerstandsmachine tegen het voor de handliggende en leidt tot het éénmalige. Een werk in uitvoering waarbij elke hang naar het verleden en de toekomst wordt afgewezen. De architectuur wordt een product van het nu. ... elke hang naar het verleden en de toekomst wordt afgewezen. de architectuur

                                                                                                                                           
neostijl
Kunstbus - Neostijlen zijn bouwstijlen waarin wordt teruggegrepen op de oude architectuur van de gotiek, de renaissance en de barok. ... zijn bouwstijlen waarin wordt teruggegrepen op de oude architectuur

                                                                                                                                           
Sint-Pietersbasiliek
Kunstbus - De Sint-Pietersbasiliek (Italiaans: Basilica di San Pietro) is een katholieke kerk en Basilica Major in Barokke architectuur in Vaticaanstad. De kerk werd tussen 1506 en 1626 gebouwd op de plek van het vroegere Circus van Nero in Rome, waar ooit de Apostel en eerste Paus, Petrus, gekruisigd en begraven zou zijn. Het is een belangrijk bedevaartsoord voor rooms-katholieken. ... pietro) is een katholieke kerk en basilica major in barokke architectuur

                                                                                                                                           
Amsterdamse School
Kunstbus - De Amsterdamse School is een door Jan Gratama bedachte aanduiding voor een stroming in de architectuur uit de periode 1910-1940 en kenmerkt zich door een expressionistische plastische bouwkunst met een grote variatie in ritme en volumes. De indruk die een gebouw moest opwekken, was vaak belangrijker dan het interieur. De Amsterdamse School bouwde vooral volkswoningbouw en openbare gebouwen. ... door jan gratama bedachte aanduiding voor een stroming in de architectuur

                                                                                                                                           
neorationalisme
Kunstbus - (architectuur 1975-1990) - Op meetkundige vormen geïnspireerde bouwstijl waarbij net als in het 19e eeuwse rationalisme van J.N.L. Durand (1760-1834) een logische en objectieve benadering van ontwerpen wordt betracht waarin de plattegrond de basis is voor architectuur en stedenbouw. ... ( architectuur

                                                                                                                                           
Team-10
Kunstbus - Een internationale groep architecten bracht sinds 1953 de menselijke maat terug in de architectuur. Ondanks dat velen deze verzameling vermaarde ontwerpers vergeten zijn, vormt de groep, die zich Team 10 noemde en de Nederlanders Aldo van Eyck en Jaap Bakema als mede-oprichters had, een bron van inspiratie voor de architecten van nu. ... architecten bracht sinds 1953 de menselijke maat terug in de architectuur

                                                                                                                                           
Peter Zumthor
Kunstbus - Peter Zumthor (Bazel, 26 april 1943) is een Zwitsers architect. Hij was aanvankelijk meubelmaker, maar in de jaren 1960, tegen de tijd, dat het minimalisme in opmars kwam, kwam hij in aanraking met de architectuur en ging hij architectuur studeren op het New York Pratt Institute. Na zijn studie heeft hij zich beziggehouden met historische restauratieprojecten. Sinds 1979 heeft hij een eigen architectenbureau in Haldenstein, Zwitserland. Sinds 1996 is hij professor aan de nieuwe universiteit voor de architectuur in Mendrisio en eervol lid van de Bund Deutscher Architecten. ... het minimalisme in opmars kwam, kwam hij in aanraking met de architectuur

                                                                                                                                           
structuralisme
Kunstbus - Kan verwijzen naar:. De stroming structuralisme in de architectuur (zie hieronder). . Sociaal structuralisme (sociale wetenschap), een stroming in de sociale wetenschappen . Filosofisch structuralisme (filosofie), De wereld is een zinvol geheel dankzij systemen of structuren waarin mensen zich moeten invoegen.. Taalkundig Structuralisme (taalkunde), een stroming in de taalkunde ... kan verwijzen naar:. de stroming structuralisme in de architectuur

                                                                                                                                           
Richard Meier
Kunstbus - Amerikaans architect, geboren op 12 oktober 1934 in Newark, New Jersey, studeerde architectuur aan de Cornell University in Ithaca, New York, en studeerde in 1957 af. Diens overtuiging \ ... geboren op 12 oktober 1934 in newark, new jersey, studeerde architectuur

                                                                                                                                           
Vredeman-de-Vriesprijs
Kunstbus - Vredeman de Vriesprijs is de jaarlijkse prijs genoemd naar Hans Vredeman de Vries. Het ene jaar is het de prijs voor architectuur en het jaar daarop de prijs voor vormgeving, waardoor deze prijzen tweejaarlijks zijn. ... naar hans vredeman de vries. het ene jaar is het de prijs voor architectuur

                                                                                                                                           
Hermann Muthesius
Kunstbus - Hermann Muthesius (1861-1927) was een Duitse architect die een belangrijke rol heeft gespeeld in de verbreiding van de Engelse architectuur. Vooral in zijn publicaties, maar ook in zijn architectuur komt het Engelse landhuis veelvuldig naar voren als voorbeeld voor vernieuwing van de leef-, woon- en bouwvormen. - (organische en het functionele is het uitgangspunt bij uitstek van het functionalistische denken in de architectuur. Voor een hele generatie architecten golden de organisatieprincipes van natuurlijke organismen als leidend principe. Wanneer Hermann Muthesius pleit voor constructieve eerlijkheid, verheft hij de tektoniek van de plantenwereld en de tektoniek van het menselijk lichaam - dat hiermee meteen als een organische entiteit, als onderdeel van de natuur naar voren wordt geschoven - tot na te volgen model. Een analoog idee over het natuurlijke als norm (tegenover het historische als voorbeeld) vindt men bij Henry Van de Velde. Ook in het functionalisme schemert dus de opvatting door dat architecturale principes gebaseerd dienen te zijn op principes die voorkomen in de natuur. Louis Sullivan gaf hiertoe de aanzet met de gedachte dat de vorm op een organische manier moet voortvloeien uit de functie, een 'universele wet' die hij afleidde uit het feit dat de uiterlijke verschijningsvorm van natuurlijke objecten onveranderlijk het innerlijk, het 'aangeboren wezen' uitdrukt. - (www.oxumoron.org) ... rol heeft gespeeld in de verbreiding van de engelse architectuur

                                                                                                                                           
school van Chicago
Kunstbus - Na de grote brand van Chicago in 1871 volgde in deze stad een periode van koortsachtige wederopbouw. In die tijd waren er onder de architecten die in Chicago en St. Louis bouwden, verscheidene die intensief naar een niet-historische, rationele stijl zochten. Ze vonden steun in de mening van Viollet-le-Duc dat een nieuwe architectuur kon ontstaan en dat de toepassing van ijzer daarbij van veel belang kon zijn. Deze rationele stroming wordt de 'school van Chicago' genoemd omdat deze stad er het voornaamste centrum van was. ... van chicago de amerikaanse architectuur

                                                                                                                                           
cottage
Kunstbus - De cottagestijl was gebaseerd op de kleine landhuizen op hun beurt afgeleid van oude boerderijtjes. (vb in Sussex). Een aantal details, zoals rieten daken en erkers in het exterieur en open haarden wat het interieur betreft, werden voor het eerst toegepast in de cottage-architectuur. De cottagestijl is ontstaan in de 19-de eeuw in Engeland als reactie op de Victoriaanse tijd, een periode waarin alle artistieke creaties, zoals architectuur en schilderkunst, slaafs de conservatieve en klassieke regels van de koninklijke academies van beeldende kunst en architectuur volgden. ... betreft, werden voor het eerst toegepast in de cottage- architectuur

                                                                                                                                           
Henri Lacoste
Kunstbus - Belgisch architect (16 januari 1885 Doornik - 28 april 1968 Oudergem (Brussel)) die een originele bijdrage leverde aan de architectuur in het interbellum. ... oudergem ( brussel)) die een originele bijdrage leverde aan de architectuur

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5