YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair archaisch lidwoord sterke-en-onregelmatige werkwoorden grieken archaisch periode griekse grieks hellenen hellas cultuur griekenland bezittelijk voornaamwoord kunst taal erich heckel woordkeuze architectuur aaneenschrijven vraagwoord persoonlijk voornaamwoord amerikaanse schilderkunst brutalisme heckel muziek basisregels ilja leonard pfeijffer oude naamvallen beeldhouwer uitdrukkingen en spreekwoorden hafid bouazza sculpteur bijzin werkwoord hans memling officiele-spelling joelle tuerlinckx tuerlinckx shirin neshat memling : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 24 voor - archaisch - in 0.0190830230712891 seconden.
archaïsch
Kunstbus - ( bijvoeglijk naamwoord; archaïscher, meest archaïsch) behorend tot of betrekking hebbend op een zeer oud tijdperk. (taalkundig) Verouderd, ouderwets, in onbruik geraakt (gezegd van een woord, een uitdrukking of een zinswending) Een archaïsme ( Grieks: oud / uit het verleden) is een stijlfiguur waarbij de schrijver terminologie gebruikt die niet meer gangbaar is. ... archaisch

                                                                                                                                           
sterke-en-onregelmatige werkwoorden
Kunstbus - Dit is een zo volledig mogelijke lijst van alle Nederlandse werkwoorden waarvan de vormen in de onvoltooid verleden tijd (OVT) en/of het voltooid deelwoord afwijken van de meest gebruikelijke manier van vervoegen. ... dierf/dorst/durfde gedurfd (de sterke en onregelmatige vt zijn archaisch

                                                                                                                                           
Lidwoord
Kunstbus - Woordsoort die uitsluitend voorkomt in verbinding met een zelfstandig naamwoord: ‘de’ en ‘het’ zijn lidwoorden van bepaaldheid, ‘een’ is het lidwoord van onbepaaldheid. Een lidwoord (of artikel) is een woord dat kan geplaatst worden voor zelfstandige naamwoorden. ... gebruikt worden, alhoewel het gebruik van de genitief wat archaisch

                                                                                                                                           
Griekenland
Griekenland
Kunstbus - Griekenland ( Grieks: Elláda of Hellas) is een land in Zuid- Europa, bestaande uit het zuidelijkste deel van het Balkanschiereiland en een groot aantal eilanden. Deze eilanden vormen samen ongeveer 20% van het landoppervlak. ... werd veroverd door philippus ii van macedonie in 338 v. chr. archaisch

                                                                                                                                           
bezittelijk voornaamwoord
Kunstbus - Bezittelijk voornaamwoord Het bezittelijk voornaamwoord (afgekort: bez.vnw. ook wel het possessief pronomen) is het voornaamwoord dat de relatie tussen de persoon en een zelfstandig naamwoord aangeeft. ... in de spreektaal voor. haar ('r, d'r): de vrouwelijke vorm. in archaisch

                                                                                                                                           
officiele-spelling
Kunstbus - Officiële spelling Met de term 'officiële spelling' wordt de spelling aangeduid die door de Nederlandse en Vlaamse regeringen wettelijk is voorgeschreven voor onderwijs en overheid. Deze spelling is vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse taal (het 'Groene Boekje'), die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Taalunie is samengesteld. ... volgens hen vaak willekeurig toegepast, de spelling was ook te archaisch

                                                                                                                                           
bijzin
Kunstbus - Een bijzin (ook wel afhankelijke of ondergeschikte zin) is in de redekundige ontleding een zin die de functie verricht van een zinsdeel in een zin, maar die niet de hoofdzin is. Een bijzin kan soms zelf weer worden opgedeeld in nog kleinere bijzinnen, en wordt vaak maar niet altijd ingeleid door een voegwoord. ... worden afgeleid. in het nederlands is dit soort constructies archaisch

                                                                                                                                           
Joëlle Tuerlinckx
Kunstbus - Belgische kunstenares, installatie en videokunstenaar, geboren in 1958 te Brussel, werkt en woont in Brussel. Sommige werken van Joëlle Tuerlinckx lijken op het eerste gezicht erg chaotisch en moeilijk leesbaar. ... klinkt naast de andere drie media wat vreemd en archaisch

                                                                                                                                           
Shirin Neshat
Kunstbus - Shirin Neshat (1957) is Iranese van geboorte en vluchtte na de revolutie aldaar naar de Verenigde Staten. Shirin Neshat woont met haar vriend, de Iraans- Amerikaanse filmer Shoja Y. Azari, bovenin een voormalig fabriekje in Chinatown in New York. ... ons vreemd is en die ons met zijn strenge regels griezelig en archaisch

                                                                                                                                           
Hoe moet de uitdrukking ter leering ende vermaeck precies worden geschreven – met tot/ter, lering/leering, en/ende, vermaak/vermaack/vermaeck?
Genootschap Onze Taal - De gewoonste schrijfwijze is tegenwoordig ter lering en vermaak, gevolgd door tot lering en vermaak. Ook ter lering ende vermaak, met het (opzettelijk) ouderwets aandoende ende, komt nog regelmatig voor. ... ende, komt nog regelmatig voor. wie de uitdrukking een nog wat archaisch

                                                                                                                                           
beeldhouwkunst
Kunstbus - Beeldhouwkunst Beeldhouwkunst: een vorm van beeldende kunst: vervaardigen van vrijstaande beelden, bouwplastiek en reliëfs. In ruimere zin ook beeldsnijkunst ( ivoor, hout), gieten van beelden in brons en bakken van in klei geboetseerde beelden. ... griekse kunst 660 j.v.chr. – de geidealiseerde mens. 660-480 archaisch

                                                                                                                                           
Hans Memling
Kunstbus - Hans Memling (ca 1433 - 1494) Belangrijk Zuid- Nederlands ( Vlaamse) schilder van Duitse afkomst, tekenaar en portrettist uit de late gotiek; portretten, stillevens, religie, Zijn werk wordt bepaald door de gedachte van een onveranderlijke, ideale wereld, hetgeen tot uiting komt in de evenwichtige, ideale schoonheid van zijn figuren en in een statische compositie. ... door musicerende engelen. de gouden lucht is een merkwaardig archaisch

                                                                                                                                           
Horst Antes
Horst Antes
Kunstbus - Two-Eyed Figure Duitse schilder, beeldhouwer en graficus, geboren 28 oktober 1936 in Heppenheim a.d. Bergstrasse Horst Antes is een van de eerste vertegenwoordigers van een nieuwe figuratieve schilderstijl in Duitsland, die aansluit op het l' Art informel, van de jaren vijftig. ... een kernthema in zijn werk is vanaf ca. 1959 de koppotige, een archaisch

                                                                                                                                           
Op het monument voor vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in het kamp Ravensbrück staat het opschrift: 'Voor haar die tot het uiterste neen bleven zeggen tegen fascisme'. Had er in plaats van haar niet hen moeten staan?
Genootschap Onze Taal - In het hedendaagse Nederlands gebruiken we na een voorzetsel (zoals voor ) het persoonlijk voornaamwoord hen (vierde naamval) als het om meer mensen gaat. Toch is haar hier niet fout. Tegenwoordig is er in het meervoud geen onderscheid meer tussen mannelijk en vrouwelijk, maar vroeger was dat er wel. ... gepasseerd had', en vermeldt daarbij dat het hier om een archaisch

                                                                                                                                           
brutalisme
Kunstbus - Stroming in de moderne architectuur om het ruwe materiaal opzettelijk in de constructie te tonen. Door Le Corbusier geïntroduceerd begrip dat oorspronkelijk betrekking had op het gebruik van het ruwe onbeklede beton en in Engeland door de Smithsons werd toegepast. ... onbewerkte materialen, die zich bedient van een primitief of archaisch

                                                                                                                                           
Erich Heckel
Kunstbus - Duits expressionistisch schilder, tekenaar en graficus, geboren 31.07.1883 te Döbeln in Saksen - overleden 27.01. 1970 Radolfzell. Heckel studeerde eerst architectuur te Dresden en legde zich pas later toe op de schilderkunst, mede onder invloed van Kirchner en Schmidt-Rottluff, met wie hij in 1905 de avant-gardistische groep die Brücke stichtte. ... getekend en toch zeer spontaan. de door het medium bepaalde archaisch

                                                                                                                                           
Amerikaanse schilderkunst
Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw Sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw heeft de Amerikaanse kunst, die begonnen is als een anonyme ambachtelijke schilder- en beeldhouwkunst, onder voogdij van Europa gestaan. ... lijnen, verdicht de vorm zich tot een verschijning uit een archaisch

                                                                                                                                           
Vraagwoord
Kunstbus - Vraagwoord / Vraagzin Een vraagwoord is een woord dat een open vraag inleidt. Het kan een vragend voornaamwoord (of interrogatief pronomen) zijn (bijv. wie, wat, welke), een vragend bijwoord (bijv. waar, wanneer, hoe), een vragend voornaamwoordelijk bijwoord (bijv. ... dit boek is leuk. welk trekt jou aan? genitiefvormen in archaisch

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... antropomorfisme apocope apokoinou aposiopesis apostrof archaisch

                                                                                                                                           
Ilja Leonard Pfeijffer
Kunstbus - Ilja Leonard Pfeijffer (1968) Nederlands dichter, essayist, classicus, romancier en polemist, geboren 17 januari 1968 in Rijswijk. ‘ Als een dichter wat zegt, dien je altijd op je hoede te zijn' Pfeijffer is naast dichter ook docent aan de vakgroep Griekse en Latijnse talen en culturen van de Universiteit Leiden, hij is poëziecriticus bij NRC Handelsblad en levert bijdragen aan onder meer het literaire tijdschrift Revisor. ... en promoveert in 1996 als graecus op een dissertatie over de archaisch

                                                                                                                                           
Wat is klinkerbotsing?
Genootschap Onze Taal - Klinkerbotsing betekent dat er twee klinkers naast elkaar staan die als één klank gelezen kunnen worden, terwijl ze bij verschillende lettergrepen horen. Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is beïnvloeden. ... horen: aa - kanaan ae - israel, kafkaesk, yogaen ai - archaisch

                                                                                                                                           
Hafid Bouazza
Hafid Bouazza
Kunstbus - Hafid Bouazza ( 1970) Marokkaans- Nederlandse auteur, geboren 8 Maart 1970, Genres: Novelle, kort verhaal, essays, toneelstukken, vertalingen, bewerkingen, bloemlezingen, Bijzonderheid: Componeert ook klassieke muziek en gebruikt dat om zijn schrijftechniek te verbeteren Zijn bloemrijke taalgebruik is beïnvloed door zowel de sprookjes van 1001 Nacht en Nederlandse literatuur uit de 19e eeuw, w. ... is dat zijn exotisch aandoend vocabulair ontleend is aan archaisch

                                                                                                                                           
Petr Eben
Muziekbus - Tsjechische componist, geboren 1928 - overleden 24 oktober 2007. Eben was een van de belangrijkste hedendaagse Tsjechische componisten. Hij liet een groot oeuvre na, waaronder veel orgelmuziek. Ook schreef hij opera’s, oratoria, balletten en orkestwerk. ... en renaissance literatuur en zijn neiging om zijn muziek archaisch

                                                                                                                                           
Werkwoord
Kunstbus - Het werkwoord [-en] o (verbum) Woord dat de naam noemt van een doen, een zijn, een worden, als werking voorgesteld. Het werkwoord vormt samen met het subject (onderwerp) en eventueel een object (voorwerp) de basis van een zin. ... voorkomen, behoren meestal tot formeel of tot formeel- archaisch

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10