YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst appropriation appropriation art fotografie kunststroming kunststromingen cattelan maurizio cattelan richard prince lawler louise lawler pictures-generation conceptkunstenaar conceptuele kunst concept art op-art conceptual art optical-art design body art mail-art body-art art deco art & language michel tapie arte nucleare artautre l'art-informel art informel informel art and language art en language nederlandse grondwet grondwet - volledige tekst art nouveau grondwet (volledige tekst) muziek art rotterdam art+garfunkel outsider-art : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1430 voor - appropriation art - in 0.0791680812835693 seconden.

appropriation art

Kunstbus - Aanduiding voor het werk van jonge Amerikaanse kunstenaars uit de jaren zeventig en tachtig als o.a. jeff koons, Sherrie Levine, Cindy Sherman, Barbara Kruger en Richard Prince. Zij ontlenen afbeeldingen, beeldelementen, voorwerpen en illustraties aan het dagelijkse, Amerikaanse leven. Vooral de werelden van de massacommunicatie, de consumptiecultuur en de reclame spelen hierin een belangrijke rol. Hierbij grijpen ze terug op de aanpak van de Poptical-art uit de jaren '60, met name op het werk en de methoden van Andy Warhol. Hoewel ze niet als groep functioneren, worden ze door een gemeenschappelijke strategie van toe-eigening (appropriation) en reproductie van bestaande film-, reclame- en mediabeelden, wel als zodanig beschouwd. Hun antioriginele en anti-exclusieve kunstpraktijk, die dient ter analyse van codes in de massamedia en de kunst, is van grote invloed geweest op neoconceptuele tendensen in de kunst van de jaren tachtig. De naam pictures generation is ontleend aan een titel van een tentoonstelling waar zij voor het eerst tezamen zijn gepresenteerd: Pictures, in 1977 in New York georganiseerd door de criticus D. Crimp. ... appropriation

                                                                                                                                           
kunststromingen
Kunstbus - 60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... woodrow. 1980 neoconceptuele- kunst of postconceptuele- kunst, appropriation

                                                                                                                                           
Maurizio Cattelan
Kunstbus - Geboren in Padua, Italië. Woont en werkt in Milaan, Londen en New York. Maakt vooral installaties. Cattelans werk is humoristisch of sarcastisch, subversief en steeds briljant. ... om deze als roversbuit te tonen aan het publiek. dit was appropriation

                                                                                                                                           
Pictures-Generation
Kunstbus - pictures-generation ... pictures-generation zie appropriation

                                                                                                                                           
Richard Prince
Kunstbus - part 1 Richard Prince \ ... en dusseldorf. 1992 deelname aan documenta 9, kassel. website: appropriation

                                                                                                                                           
Louise Lawler
Louise Lawler
Kunstbus - Amerikaanse fotografe en kunstenaar, geboren 1947 in Bronxville, New York. Louise Lawler woont in New York City. Zij studeerde aan de Cornell University (BFA 1969). ... werd gemaakt van elders ontwikkelde gedachten, zoals in de appropriation

                                                                                                                                           

Optical-Art

Kunstbus - Op Art ... appropriation

                                                                                                                                           

concept art

Kunstbus - conceptual art ... appropriation

                                                                                                                                           
art deco

art deco

Kunstbus - Art Déco ... appropriation

                                                                                                                                           

Mail-Art

Kunstbus - Mail-art ... appropriation

                                                                                                                                           

body-art

Kunstbus - Body-art ... appropriation

                                                                                                                                           

art & language

Kunstbus - Joseph Kosuth en de art & language kunstenaars Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin, Harold Hurrell, Ian Burn, Mel Ramsden, Philip Pilkington en David Rushton hebben zich vanaf 1969 toegelegd op een theoretische kunstvorm die ze \ ... appropriation

                                                                                                                                           

art informel

Kunstbus - l'art-informel (of informele kunst) ... appropriation

                                                                                                                                           
art nouveau

art nouveau

Kunstbus - Art Nouveau of Jugendstil ... appropriation

                                                                                                                                           
Grondwet (volledige tekst)
Parlement & Politiek - Art. ... appropriation

                                                                                                                                           

Art Rotterdam

Kunstbus - International Art Fair of the Netherlands ... appropriation

                                                                                                                                           

Art+Garfunkel

Muziekbus - Art Garfunkel Amerikaanse singer/songwriter en acteur die tot 1970 deel uitmaakt van het duo Simon & Garfunkel. Art Garfunkel scoort in de zomer van 1979 een nummer 1-hit met 'Bright Eyes', een muzikale bijdrage aan de tekenfilm Watership Down. ... appropriation

                                                                                                                                           

minimal art

Kunstbus - Minimal-art is een non-figuratieve kunststroming (1956-ca.1977) in de beeldhouw- en objectkunst, die zich bedient van zeer eenvoudige primaire basisvormen en de eigen, neutrale kleur van het (industriële) materiaal en een mathematische ordening. In de theorie over de 'minimal art' wordt gesteld dat het niet gaat om het minimale kunstwerk zelf, maar om zijn relatie met de beschouwer en de omringende ruimte. ... appropriation

                                                                                                                                           

art brut

Kunstbus - Een in 1947 door dubuffet in het leven geroepen Franse term, die zoveel betekent als 'primitieve kunst' en die betrekking heeft op kunst waar in het Engels vaak naar verwezen wordt met de term outsider art. ... appropriation

                                                                                                                                           

Live-Art

Kunstbus - Live Art is in essentie een term voor nieuwe performanceculturen zonder respect voor kunstvormgrenzen en zonder begrip voor conceptuele grenzen. Meer dan een kunstvorm is het een strategie om ideeën tot uitdrukking te brengen. Hun concepten zijn belangrijker dan vragen als 'is dit kunst?' Bovendien ontwikkelen hun vragen zich om wat kunst kan zijn, wat het kan doen of zeggen. Live Art is het perfecte voorbeeld van de verdwijning van kunst zoals we die kenden. Het is kunst zonder grenzen en categorieën. In plaats daarvan richt het zich op concepten van interdisciplinariteit en samenwerking die verder reiken dan de kunstwereld. ... appropriation

                                                                                                                                           

land art

Kunstbus - Land art is een richting in de moderne kunst, waarbij door artistieke activiteiten, landschappelijke veranderingen plaatsvinden. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van materialen die vreemd zijn aan de natuur of door veranderingen aan te brengen in de oorspronkelijke structuur, bijv. het graven van grachten, het bouwen van wallen enz. De Land art is zodoende een vorm van actiekunst die meestal slechts voor korte tijd gerealiseerd kan worden en die zich zo aan de commercie in de kunst probeert te onttrekken. ... appropriation

                                                                                                                                           

Outsider-Art

Kunstbus - Onder Outsider Art of Spontane Kunst gaat een waaier aan kunstuitingen schuil: intuïtieve kunst, visionaire kunst, hedendaagse volkskunst en kunst van mediums. Daaruit volgt, dat ook de beoefenaren van Outsider Art een zeer diverse achtergrond hebben. Van psychiatrische patiënten, mediums (die 'het licht' hebben gezien), en mensen die het syndroom van down hebben, tot mensen die tegendraadse kunst maken. ... appropriation

                                                                                                                                           
Walker-Art-Center

Walker-Art-Center

Kunstbus - Walker Art Center ... appropriation

                                                                                                                                           

analytical art

Kunstbus - ... appropriation

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3