YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst appropriation art appropriation louise lawler neoconceptuele-kunst kunststromingen pictures-generation cattelan richard prince fotografie lawler kunststroming maurizio cattelan : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 7 van 7 voor - appropriation - in 0.00410294532775879 seconden.

appropriation art

Kunstbus - Aanduiding voor het werk van jonge Amerikaanse kunstenaars uit de jaren zeventig en tachtig als o.a. jeff koons, Sherrie Levine, Cindy Sherman, Barbara Kruger en Richard Prince. Zij ontlenen afbeeldingen, beeldelementen, voorwerpen en illustraties aan het dagelijkse, Amerikaanse leven. Vooral de werelden van de massacommunicatie, de consumptiecultuur en de reclame spelen hierin een belangrijke rol. Hierbij grijpen ze terug op de aanpak van de Poptical-art uit de jaren '60, met name op het werk en de methoden van Andy Warhol. Hoewel ze niet als groep functioneren, worden ze door een gemeenschappelijke strategie van toe-eigening (appropriation) en reproductie van bestaande film-, reclame- en mediabeelden, wel als zodanig beschouwd. Hun antioriginele en anti-exclusieve kunstpraktijk, die dient ter analyse van codes in de massamedia en de kunst, is van grote invloed geweest op neoconceptuele tendensen in de kunst van de jaren tachtig. De naam pictures generation is ontleend aan een titel van een tentoonstelling waar zij voor het eerst tezamen zijn gepresenteerd: Pictures, in 1977 in New York georganiseerd door de criticus D. Crimp. ... appropriation

                                                                                                                                           
kunststromingen
Kunstbus - 60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... woodrow. 1980 neoconceptuele- kunst of postconceptuele- kunst, appropriation

                                                                                                                                           
Neoconceptuele-Kunst
Kunstbus - Neoconceptuele kunst ... van moderne productievormen (ook wel simulatie en [eng.] appropriation

                                                                                                                                           
Richard Prince
Kunstbus - part 1 Richard Prince \ ... en dusseldorf. 1992 deelname aan documenta 9, kassel. website: appropriation

                                                                                                                                           
Maurizio Cattelan
Kunstbus - Geboren in Padua, Italië. Woont en werkt in Milaan, Londen en New York. Maakt vooral installaties. Cattelans werk is humoristisch of sarcastisch, subversief en steeds briljant. ... om deze als roversbuit te tonen aan het publiek. dit was appropriation

                                                                                                                                           
Pictures-Generation
Kunstbus - pictures-generation ... pictures-generation zie appropriation

                                                                                                                                           
Louise Lawler
Louise Lawler
Kunstbus - Amerikaanse fotografe en kunstenaar, geboren 1947 in Bronxville, New York. Louise Lawler woont in New York City. Zij studeerde aan de Cornell University (BFA 1969). ... werd gemaakt van elders ontwikkelde gedachten, zoals in de appropriation

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3