YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal apostrof bezitsvorm getallen bijvoeglijk naamwoord alternatieve spelling meervoudsvorming afleiding afkortingen verkleinwoord engels hoofdletter of kleine letter aaneenschrijven werkwoord persoonlijk voornaamwoord aardrijkskundige namen uitspraak en klemtoon namen buigings-e accenten persoonsvorm lastige woorden oude naamvallen uitdrukkingen en spreekwoorden samenstelling literair trema kabinet-de jong officiele-spelling jan glastra van loon. hans gruijters woordgeslacht j. cals polarisatie koppelteken kvp a.m. donner leestekens d'66. bekkers : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 44 voor - apostrof - in 0.00780582427978516 seconden.

Wat is correct: iets fris of iets fris' (dus met een apostrof na fris )?

Iets fris, zonder apostrof na fris, is juist. ... is correct: iets fris of iets fris' (dus met een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Moet er een apostrof voor het cijfer 70 in de jaren (')70?

Nee, de jaren 70, zonder apostrof, is juist. ... er een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

'We ontmoetten elkaar in een Parijs café .' Moet dat niet een Parijs' café zijn, met een apostrof?

Nee, een Parijs café zonder apostrof is juist. Ook in een Goes huis en een Maassluis meisje komt na de s geen apostrof. ... parijs cafe .' moet dat niet een parijs' cafe zijn, met een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is het Coetzees roman of Coetzee's roman? Wanneer moet of mag er een apostrof voor de bezits-s staan?

Volgens de officiële spelling is alleen Coetzees roman juist. Wat ons betreft is ook Coetzee's roman mogelijk; de eigennaam Coetzee komt door de apostrof duidelijker naar voren. ... coetzees roman of coetzee's roman? wanneer moet of mag er een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Als je ie in plaats van hij gebruikt, schrijf je dat dan los, met een streepje of met een apostrof?

Wij raden het streepje aan: 'Hij liegt dat-ie scheelziet', 'Wat zegt-ie?', 'Zo gaat-ie goed.' Het streepje is het gebruikelijkst omdat ie niet als zelfstandig woord voorkomt. Het ligt daarom het meest voor de hand het met een streepje 'vast te plakken' aan het voorgaande woord. ... gebruikt, schrijf je dat dan los, met een streepje of met een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling van de afkorting van zelfstandige zonder personeel?
Een zelfstandige zonder personeel is een zzp'er - met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof voor het achtervoegsel -er. Het meervoud is zzp'ers. ... is een zzp'er - met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Schrijf je sms'en of sms-en? En hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord?
De juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof. Van de afkorting sms wordt met het achtervoegsel -en een werkwoord gevormd. Omdat sms een afkorting is, kan dat achtervoegsel niet zomaar eraan vast worden geschreven. ... de juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hoe spel je het verkleinwoord van een A4? En van sms?
De juiste schrijfwijzen zijn een A4'tje en een sms'je. Een achtervoegsel, zoals -tje, -je, -ig, -er, wordt met een apostrof gekoppeld aan het cijfer of de afkorting waarmee het één geheel vormt. Andere voorbeelden zijn 65+'er, 55+'er, CDA'er, vmbo'er, cd'tje, dvd'tje en wc'tje. ... een achtervoegsel, zoals -tje, -je, -ig, -er, wordt met een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van baby: baby's of babies?
Het juiste meervoud is baby's. Woorden die eindigen op een y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof plus s. De 'Engelse' meervoudsvorm met -ies ( babies, hobbies, lollies, etc. ... y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: collectors item of collector's item?
Collector's item is juist, met een apostrof + s. De woordgroep collector's item is ongewijzigd uit het Engels in het Nederlands overgenomen. In het Engels is in zo'n geval een apostrof nodig: collector's is in die taal de juiste bezitsvorm en item komt daar los achter. ... item of collector's item? collector's item is juist, met een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je het meervoud van display: als display's of als displays?
De juiste schrijfwijze is displays, zonder apostrof. Als er voor de slot- y van een woord een klinker staat (zoals de a in display ), komt de s in het meervoud direct aan het woord vast. ... of als displays? de juiste schrijfwijze is displays, zonder apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze: hbo'er of hbo-er?
Hbo'er (met apostrof) is juist. Dit woord is een afleiding van hbo. Aan de afkorting hbo wordt het achtervoegsel -er geplakt. Dat achtervoegsel kan niet zomaar aan hbo vastgeplakt worden; dat zou tot uitspraakverwarring kunnen leiden ('hboer'). ... is de juiste schrijfwijze: hbo'er of hbo-er? hbo'er (met apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hoe luidt de bezitsvorm van de naam George? Schrijf je Georges boek, George's boek of George' boek?
Dat hangt af van de uitspraak. ... een letter geschreven wordt ( a, e, i/y, o, u ), dan is er een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: een Breda's museum of een Bredaas museum?
Het is een Bredaas museum ('een museum in/uit Breda') en ook het Bredase museum ('het museum in/uit Breda'). Maar let op: Breda heeft een museum dat Breda's Museum ('het museum van Breda') heet. Daar kan geen lidwoord voor worden geplaatst. ... breda's. vanwege de a, die lang oftewel 'open' is, moet er een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je de bezitsvorm van namen op -th? Is het Keith' moeder of Keiths moeder?
Juist is Keiths moeder: de bezits-s wordt in principe direct aan een naam die eindigt op -th vast geschreven. ... joyce' meesterwerk, boulahrouz' carriere en bush' zoon is een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat zijn de juiste meervoudsvormen en verkleinvormen in de volgende zin? 'In bijna alle eetcafés/eetcafees/eetcafé's waren de satétjes/sateetjes/saté'tjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafétje/cafeetje/café'tje nog wel satés/satees/saté's .'
De juiste zin luidt: 'In bijna alle eetcafés waren de sateetjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafeetje nog wel satés . ... krijgen woorden die eindigen op een enkele klinker meestal apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: bv's of bv'en?
Het meervoud van bv ('besloten vennootschap') is bv's. ... worden, krijgen in het meervoud vrijwel altijd een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: gsm'etje of gsm-metje? En is het meervoud gsm's?
Het meervoud van gsm is gsm's, en de verkleinvorm luidt gsm'etje. ... gsm'etje. het meervoud van een afkorting eindigt altijd op apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 75ste jaargang, 75-ste jaargang of 75'ste jaargang?
75ste jaargang is juist. ... deel niet los kan voorkomen) waarin cijfers voorkomen, is een apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: Jehovah's Getuigen, Jehovahs getuigen of Jehova's Getuigen?
Het kerkgenootschap heet officieel Jehovah's Getuigen; de leden daarvan noemen we Jehova's getuigen of Jehovagetuigen, dus zonder h en met een kleine g. Een informele aanduiding is jehova's. ... is jehovah een (internationalere) variant van jehova. de apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: tapas of tapa's?
Tapas en tapa's zijn beide juist. De vorm tapas komt veruit het meest voor. ... a-klanken. die uitspraak wordt het best weergegeven door de apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hoe vervoeg je het werkwoord dat bij sudoku hoort? Is het hij sudokut, hij sudoku't of hij sudokuut?
Hij sudokuut is juist. Deze spelling sluit aan bij de uitspraak [suu-doo-kuut], die tamelijk algemeen lijkt. Een vergelijkbaar werkwoord is kukelekuen, waarvan de derde persoon enkelvoud hij kukelekuut luidt. ... aan het scheldwoord kut. hij sudoku't is geen juiste vorm. de apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: in hemelsnaam of in 's hemelsnaam?
Het kan allebei. In hemelsnaam lijkt de gewoonste vorm te zijn. In onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu nemen we beide vormen op. ... en bijvoorbeeld in de plaatsnaam 's-hertogenbosch. trefwoorden apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De Iraki worden steeds armer' of 'De Iraki's worden steeds armer'?
'De Iraki's worden steeds armer' is juist. Iraki is een enkelvoud; Iraki's is het bijbehorende meervoud. ... stad of land aan te duiden. trefwoorden aardrijkskundige namen apostrof - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 40