YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal apostrof bezitsvorm getallen bijvoeglijk naamwoord alternatieve spelling meervoudsvorming afleiding afkortingen verkleinwoord hoofdletter of kleine letter engels aaneenschrijven werkwoord persoonlijk voornaamwoord namen aardrijkskundige namen uitspraak en klemtoon persoonsvorm accenten buigings-e lastige woorden uitdrukkingen en spreekwoorden oude naamvallen samenstelling literair trema staatkundige vernieuwing in de jaren zestig polarisatie nederlandse-spelling kabinet-de quay d'66. woordgeslacht leestekens kvp hypercorrectie kabinet-de jong arp j. cals koppelteken : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 44 voor - apostrof - in 0.00794410705566406 seconden.

Wat is correct: iets fris of iets fris' (dus met een apostrof na fris )?

Genootschap Onze Taal - Iets fris, zonder apostrof na fris, is juist. ... is correct: iets fris of iets fris' (dus met een apostrof

                                                                                                                                           

Moet er een apostrof voor het cijfer 70 in de jaren (')70?

Genootschap Onze Taal - Nee, de jaren 70, zonder apostrof, is juist. ... er een apostrof

                                                                                                                                           

'We ontmoetten elkaar in een Parijs café .' Moet dat niet een Parijs' café zijn, met een apostrof?

Genootschap Onze Taal - Nee, een Parijs café zonder apostrof is juist. Ook in een Goes huis en een Maassluis meisje komt na de s geen apostrof. ... parijs cafe .' moet dat niet een parijs' cafe zijn, met een apostrof

                                                                                                                                           

Is het Coetzees roman of Coetzee's roman? Wanneer moet of mag er een apostrof voor de bezits-s staan?

Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen Coetzees roman juist. Wat ons betreft is ook Coetzee's roman mogelijk; de eigennaam Coetzee komt door de apostrof duidelijker naar voren. ... coetzees roman of coetzee's roman? wanneer moet of mag er een apostrof

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling van de afkorting van zelfstandige zonder personeel?
Genootschap Onze Taal - Een zelfstandige zonder personeel is een zzp'er - met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof voor het achtervoegsel -er. Het meervoud is zzp'ers. ... is een zzp'er - met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof

                                                                                                                                           
Hoe spel je het verkleinwoord van een A4? En van sms?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijzen zijn een A4'tje en een sms'je. Een achtervoegsel, zoals -tje, -je, -ig, -er, wordt met een apostrof gekoppeld aan het cijfer of de afkorting waarmee het één geheel vormt. Andere voorbeelden zijn 65+'er, 55+'er, CDA'er, vmbo'er, cd'tje, dvd'tje en wc'tje. ... een achtervoegsel, zoals -tje, -je, -ig, -er, wordt met een apostrof

                                                                                                                                           

Als je ie in plaats van hij gebruikt, schrijf je dat dan los, met een streepje of met een apostrof?

Genootschap Onze Taal - Wij raden het streepje aan: 'Hij liegt dat-ie scheelziet', 'Wat zegt-ie?', 'Zo gaat-ie goed.' Het streepje is het gebruikelijkst omdat ie niet als zelfstandig woord voorkomt. Het ligt daarom het meest voor de hand het met een streepje 'vast te plakken' aan het voorgaande woord. ... gebruikt, schrijf je dat dan los, met een streepje of met een apostrof

                                                                                                                                           
Schrijf je sms'en of sms-en? En hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof. Van de afkorting sms wordt met het achtervoegsel -en een werkwoord gevormd. Omdat sms een afkorting is, kan dat achtervoegsel niet zomaar eraan vast worden geschreven. ... de juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van baby: baby's of babies?
Genootschap Onze Taal - Het juiste meervoud is baby's. Woorden die eindigen op een y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof plus s. De 'Engelse' meervoudsvorm met -ies ( babies, hobbies, lollies, etc. ... y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof

                                                                                                                                           
Wat is juist: collectors item of collector's item?
Genootschap Onze Taal - Collector's item is juist, met een apostrof + s. De woordgroep collector's item is ongewijzigd uit het Engels in het Nederlands overgenomen. In het Engels is in zo'n geval een apostrof nodig: collector's is in die taal de juiste bezitsvorm en item komt daar los achter. ... item of collector's item? collector's item is juist, met een apostrof

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je het meervoud van display: als display's of als displays?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is displays, zonder apostrof. Als er voor de slot- y van een woord een klinker staat (zoals de a in display ), komt de s in het meervoud direct aan het woord vast. ... of als displays? de juiste schrijfwijze is displays, zonder apostrof

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze: hbo'er of hbo-er?
Genootschap Onze Taal - Hbo'er (met apostrof) is juist. Dit woord is een afleiding van hbo. Aan de afkorting hbo wordt het achtervoegsel -er geplakt. Dat achtervoegsel kan niet zomaar aan hbo vastgeplakt worden; dat zou tot uitspraakverwarring kunnen leiden ('hboer'). ... is de juiste schrijfwijze: hbo'er of hbo-er? hbo'er (met apostrof

                                                                                                                                           
Hoe luidt de bezitsvorm van de naam George? Schrijf je Georges boek, George's boek of George' boek?
Genootschap Onze Taal - Dat hangt af van de uitspraak. ... een letter geschreven wordt ( a, e, i/y, o, u ), dan is er een apostrof

                                                                                                                                           
Wat is juist: een Breda's museum of een Bredaas museum?
Genootschap Onze Taal - Het is een Bredaas museum ('een museum in/uit Breda') en ook het Bredase museum ('het museum in/uit Breda'). Maar let op: Breda heeft een museum dat Breda's Museum ('het museum van Breda') heet. Daar kan geen lidwoord voor worden geplaatst. ... breda's. vanwege de a, die lang oftewel 'open' is, moet er een apostrof

                                                                                                                                           
Wat is juist: gsm'etje of gsm-metje? En is het meervoud gsm's?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van gsm is gsm's, en de verkleinvorm luidt gsm'etje. ... gsm'etje. het meervoud van een afkorting eindigt altijd op apostrof

                                                                                                                                           
Hoe vervoeg je het werkwoord dat bij sudoku hoort? Is het hij sudokut, hij sudoku't of hij sudokuut?
Genootschap Onze Taal - Hij sudokuut is juist. Deze spelling sluit aan bij de uitspraak [suu-doo-kuut], die tamelijk algemeen lijkt. Een vergelijkbaar werkwoord is kukelekuen, waarvan de derde persoon enkelvoud hij kukelekuut luidt. ... aan het scheldwoord kut. hij sudoku't is geen juiste vorm. de apostrof

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je de bezitsvorm van namen op -th? Is het Keith' moeder of Keiths moeder?
Genootschap Onze Taal - Juist is Keiths moeder: de bezits-s wordt in principe direct aan een naam die eindigt op -th vast geschreven. ... joyce' meesterwerk, boulahrouz' carriere en bush' zoon is een apostrof

                                                                                                                                           
Wat is juist: 75ste jaargang, 75-ste jaargang of 75'ste jaargang?
Genootschap Onze Taal - 75ste jaargang is juist. ... deel niet los kan voorkomen) waarin cijfers voorkomen, is een apostrof

                                                                                                                                           
Wat zijn de juiste meervoudsvormen en verkleinvormen in de volgende zin? 'In bijna alle eetcafés/eetcafees/eetcafé's waren de satétjes/sateetjes/saté'tjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafétje/cafeetje/café'tje nog wel satés/satees/saté's .'
Genootschap Onze Taal - De juiste zin luidt: 'In bijna alle eetcafés waren de sateetjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafeetje nog wel satés . ... krijgen woorden die eindigen op een enkele klinker meestal apostrof

                                                                                                                                           
Wat is juist: bv's of bv'en?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van bv ('besloten vennootschap') is bv's. ... worden, krijgen in het meervoud vrijwel altijd een apostrof

                                                                                                                                           
Wat is juist: Jehovah's Getuigen, Jehovahs getuigen of Jehova's Getuigen?
Genootschap Onze Taal - Het kerkgenootschap heet officieel Jehovah's Getuigen; de leden daarvan noemen we Jehova's getuigen of Jehovagetuigen, dus zonder h en met een kleine g. Een informele aanduiding is jehova's. ... is jehovah een (internationalere) variant van jehova. de apostrof

                                                                                                                                           
Wat is juist: tapas of tapa's?
Genootschap Onze Taal - Tapas en tapa's zijn beide juist. De vorm tapas komt veruit het meest voor. ... a-klanken. die uitspraak wordt het best weergegeven door de apostrof

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De Iraki worden steeds armer' of 'De Iraki's worden steeds armer'?
Genootschap Onze Taal - 'De Iraki's worden steeds armer' is juist. Iraki is een enkelvoud; Iraki's is het bijbehorende meervoud. ... stad of land aan te duiden. trefwoorden aardrijkskundige namen apostrof

                                                                                                                                           
Wat is juist: ik smeer hem, ik smeer 'em of ik smeer 'm?
Genootschap Onze Taal - Ik smeer 'm is het gewoonst. ... adviezen d'r haar / der haar / 'r haar je / jij trefwoorden apostrof

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2