YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek antwoord taal buigings-e bijvoeglijk naamwoord ontkenningen betekenis brief- en e-mailconventies afkortingen hoofdletter of kleine letter uitdrukkingen en spreekwoorden werkwoord apostrof literair tweede kamer eerste kamer thorbecke minister-president moties van agt adres van antwoord wim kok frits bolkestein zalm fractievoorzitters eerste paarse kabinet eerste kabinet-thorbecke groen van prinsterer begrotingen (tijdelijke) kabinet algemene financiele beschouwingen begrotingsbehandeling in de tweede kamer politiek leider algemene politieke beschouwingen stemmingen tweede paarse kabinet een van de plenair beschouwingen balkenende : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 301 voor - antwoord - in 0.0233700275421143 seconden.

antwoord

Muziekbus - Antwoord (Lat.: comes), in een fuga de imitatie van het thema ( dux). In de melodieleer de tweede helft van een voor- of nazin, die op zichzelf zijn opgebouwd uit vraag en antwoord. ... antwoord

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Dat is een afdoend antwoord' of 'Dat is een afdoende antwoord'?

Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Dat is een afdoend antwoord. ... is juist: 'dat is een afdoend antwoord

                                                                                                                                           

Is het antwoord op de vraag 'Heb je geen honger?' nu ja of nee als je geen honger hebt?

Genootschap Onze Taal - Als je geen honger hebt, luidt het antwoord nee. Wie wél honger heeft, antwoordt ja of jawel. ... het antwoord

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld als er RSVP in een uitnodiging of een brief staat?
Genootschap Onze Taal - RSVP (of liever: r.s.v.p. ) betekent dat de afzender graag antwoord ontvangt op zijn brief of uitnodiging. Er wordt mee bedoeld dat de afzender wil weten of je wel of niet naar de gelegenheid (het feest, de bijeenkomst) komt. ... rsvp (of liever: r.s.v.p. ) betekent dat de afzender graag antwoord

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking de plank misslaan vandaan?
Genootschap Onze Taal - Wie de plank misslaat heeft het mis: hij beoordeelt iets verkeerd, geeft een verkeerd antwoord of maakt een opmerking die verkeerd valt. ... het mis: hij beoordeelt iets verkeerd, geeft een verkeerd antwoord

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze dat zit wel snor vandaan?
Genootschap Onze Taal - Dat zit wel snor is vaak een geruststellend antwoord op een vraag of alles goed zal gaan: 'dat komt goed', 'dat lukt zeker'. Het kan ook betekenen 'het is goed, het is in orde', bijvoorbeeld: 'Ben ik je nog benzinegeld schuldig? ... wel snor vandaan? dat zit wel snor is vaak een geruststellend antwoord

                                                                                                                                           
Wat betekent esprit de l'escalier en waar komt deze uitdrukking vandaan?
Genootschap Onze Taal - De uitdrukking esprit de l'escalier (of esprit d'escalier ) betekent letterlijk 'geestigheid op de trap'. Er wordt mee bedoeld dat je pas iets grappigs of gevats te binnen schiet op het moment dat je al bent vertrokken. ... op het moment dat je al bent vertrokken. je grap of gevatte antwoord

                                                                                                                                           
Schrijf je sms'en of sms-en? En hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof. Van de afkorting sms wordt met het achtervoegsel -en een werkwoord gevormd. Omdat sms een afkorting is, kan dat achtervoegsel niet zomaar eraan vast worden geschreven. ... een streepje is wel juist in combinaties als sms-bericht en antwoord

                                                                                                                                           
Algemene Politieke Beschouwingen
Parlement & Politiek - In de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) worden in het parlement de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid besproken. Daarbij wordt meestal veel aandacht besteed aan de overheidsfinanciën en sociaaleconomische onderwerpen. ... die de fractievoorzitters de vorige dag hebben gesteld te be antwoord

                                                                                                                                           
Kabinet-Donker Curtius/De Kempenaer (1848-1849)
Parlement & Politiek - Dit kabinet 'van burgerlijke zin' treedt op 21 november 1848 aan en is gematigd liberaal. Een nieuwe formatie heeft niet plaatsgevonden; er zijn slechts enkele wijzigingen ten opzichte van het vorige (tijdelijke) kabinet. ... via het onder leiding van thorbecke opgestelde adres van antwoord

                                                                                                                                           
een van de
Kunstbus - Een van de Een van de bezoekers die kwam / kwamen Vraag: moet kwam of kwamen worden gebruikt in de zin ' Een van de bezoekers die te laat kwam/kwamen, mocht de toneelzaal niet meer in'? Antwoord De juiste vorm is afhankelijk van de bedoelde betekenis: - Als er van de bezoekers een te laat kwam, slaat die terug op het enkelvoudige een en moet het enkelvoud kwam worden gebruikt. ... die te laat kwam/kwamen, mocht de toneelzaal niet meer in'? antwoord

                                                                                                                                           
Alexander de Grote
Alexander de Grote
Kunstbus - Romeinse kopie buste Alexander door Lysippus 330 v.Chr. Rijk van Alexander de Grote bij zijn dood. Alexander III de Garote (Pella, 26 juli 356 v.Chr. — Babylon, 11 juni 323 v.Chr.), in het Grieks: (Mégas Aléxandros) of (Aléxandros tritos o Makedón) was koning van Macedonië. ... helemaal alleen naar binnen en kwam later tevreden met het antwoord

                                                                                                                                           
stemwijzer
Kunstbus - De Kiesraad heeft 21 december 2016 18 nieuwe partijnamen (aanduidingen) ingeschreven in het register ( https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/tweede-kamer/partijnamen-en-logos/register) voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017. ... onderdeel moet uitmaken van nieuw beleid? ja, ga naar antwoord

                                                                                                                                           
comes
Muziekbus - Comes De tweede en eventueel de vierde inzet in een fuga- expositie. Ook wel: " Antwoord". ... eventueel de vierde inzet in een fuga- expositie. ook wel: " antwoord

                                                                                                                                           
Wat is redekundig ontleden? En hoe doe je dat?
Genootschap Onze Taal - Bij redekundig ontleden wordt een zin verdeeld in zinsdelen. Een zinsdeel is een eenheid die een bepaalde functie heeft in de zin. ... van de zin; dat kan bijvoorbeeld gevonden worden door antwoord

                                                                                                                                           
Karl Popper
Kunstbus - Karl Raimund Popper ( Wenen, 28 juli 1902 – Londen, 17 september 1994) was een invloedrijke 20e eeuwse Oostenrijks- Britse wetenschapsfilosoof en belangrijk sociaal en politiek filosoof. Popper is het bekendst geworden door zijn weerlegging van het logisch positivisme, het klassieke model van wetenschap als een proces van observatie en inductie, zijn pleidooi voor falsifieerbaarheid als criterium om wetenschap van non- wetenschap te scheiden en zijn verdediging van de 'open samenleving'. ... over het minderwaardigheidscomplex. adlers theorie gaf antwoord

                                                                                                                                           
De weg van een wetsvoorstel
Parlement & Politiek - Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... die een verslag maakt. de minister en ambtenaren stellen een antwoord

                                                                                                                                           
André Bloc
Kunstbus - Frans architect, schilder, beeldhouwer en essayist, geboren 1896 Algiers - overleden 1966 New Delhi. In zijn werken poogde hij een synthese te vinden tussen architectuur en kunst. Hiervoor maakte hij gebruik van cement, metaal en marmer maar ook van mozaïeken, glasvensters en tapijten. ... en een heimwee uitdrukken. ze brengen nog geen reeel antwoord

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1966: de Nacht van Schmelzer
Parlement & Politiek - Het slot van de algemene beschouwingen over de begroting voor 1967 in de nacht van 13 op 14 oktober 1966 staat bekend als de Nacht van Schmelzer. Het debat eindigde namelijk met de aanneming van een door KVP-fractievoorzitter Schmelzer ingediende motie, die door het kabinet-Cals als motie van wantrouwen werd uitgelegd en die leidde tot zijn val. ... solider te maken. minister-president cals benadrukte in zijn antwoord

                                                                                                                                           
Bik van der Pol
Kunstbus - (Liesbeth Bik (1959) en Jos van der Pol(1961)) Opleiding: Willem de Kooning Academie / Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam, Websites: kunst in de reguliere betekenis. Zij creëren gebeurtenissen, ontmoetingen en confrontaties op basis van de gegevens die zij op een gastlocatie aantreffen. ... circa 50 mensen uit hun persoonlijk netwerk per telefoon antwoord

                                                                                                                                           
Gouden-Uil
Kunstbus - De Gouden Uil De Gouden Uil is de jaarlijkse boekenprijs voor oorspronkelijk Nederlandstalig werk die zich enerzijds richt op literatuur en anderzijds op kinder- en jeugdboeken. Twee autonome jury's waarin telkens vijf deskundigen zitting hebben, nomineren ieder jaar vijf boeken per categorie. ... humo en letters magazine. de deelnemer die het juiste antwoord

                                                                                                                                           
Muzikaal Gesamtkunstwerk
Muziekbus - Gesamtkunstwerk Term uit de operawereld ter aanduiding van een opera waarin de tekst, muziek, enscenering en vertolking tot één geheel zijn gesmeed (bijvoorbeeld bij Richard Wagner). Websites:. Wagner naar Zwitserland gevlucht na deelname aan de revolutie van 1848. ... naar voren. zijn kunstwerk zou door de dramatische verbeelding antwoord

                                                                                                                                           
Lynyrd-Skynyrd
Muziekbus - Lynyrd Skynyrd 70's Redneck band uit Jacksonville, Florida die zich kenmerkte door hard te werken, lange concerten te geven en het gebruik van drie gitaren in bijna al hun liedjes. Lynyrd Skynyrd scoort in Nederland nooit een hit, maar het bekendste nummer 'Sweet Home Alabama' (een antwoord op Neil Young's 'Southern Man') staat elk jaar weer in de Verrukkelijke 715. ... een hit, maar het bekendste nummer 'sweet home alabama' (een antwoord

                                                                                                                                           
Mr.Dr. G. (Willem) Groen van Prinsterer
Parlement & Politiek - Belangrijk negentiende-eeuws staatsman en geschiedschrijver. Beschouwde zichzelf niet als staatsman, maar als evangeliebelijder. Formuleerde in het boek 'Ongeloof en revolutie' de antirevolutionaire staatsleer. ... 1840 tot de 15 leden die voor een amendement op het adres van antwoord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7