YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur antropologische antropologie james george frazer culturen max scheler cultuurwetenschappen max ferdinand scheler cultuurwetenschap cultuurhistorie kultuur cultuurgeschiedenis literair kunst jean-jacques rousseau theoloog theologie joris luyendijk levi-strauss godgeleerdheid theologische claude levi-strauss cultus antropometrie antropometrische godsleer keith sonnier muziek design theodoros stamos psychologisch radical-design deconstructie ingo gunther psychologe sociologisch rene girard anti-design peter forgacs sociologie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 29 voor - antropologie - in 0.0170121192932129 seconden.

antropologie

Kunstbus - Antropologie is een gedragswetenschap. Ze behelst de studie of leer van de mens (zie aldaar voor de etymologie). Deze studie houdt zich zowel bezig met alle mensen als met alle dimensies van menselijkheid. ... antropologie

                                                                                                                                           
James George Frazer
Kunstbus - Schots antropoloog, geboren in Glasgow, 1 januari 1854 — overleden 7 mei 1941. Sir James George Frazer is een van de voorlopers van de moderne culturele antropologie. Biografie Frazer begon zijn studies aan de universiteit van Glasgow. ... frazer is een van de voorlopers van de moderne culturele antropologie

                                                                                                                                           
cultuur
Kunstbus - 1 ( culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap 3 ( culturen) stijl 4 ( culturen) kweek: op een voedingsbodem gekweekte micro-organismen 5 ( culturen, cultures) het verbouwen van gewassen De cultuurbarbaar (m) (beledigend) iem. ... disciplines als godsdienstwetenschappen, taalkunde, culturele antropologie

                                                                                                                                           
Max Scheler
Kunstbus - Max Ferdinand Scheler ( München 1874 – Frankfurt am Main 1928) was een Duits-joodse filosoof bekend voor zijn werk in de fenomenologie en de wijsgerige antropologie. " Het kapitalisme is zo'n plaag, dat de hem bestrijdende arts reeds aan hem te gronde gaat, nog voordat hij de aan het kapitalisme lijdende patiënt zelfs maar heeft kunnen benaderen. ... bekend voor zijn werk in de fenomenologie en de wijsgerige antropologie

                                                                                                                                           
Keith Sonnier
Kunstbus - Amerikaans kunstenaar, geboren 31 juli 1941 in Mamou Louisiana. Keith Sonnier is een minimalistische, performance-, video- en lichtkunstenaar. Biografie Keith Sonnier wordt op 31 juli 1941 geboren in Mamou Louisiana. ... cajun gemeenschap. vanaf 1959 studeert sonnier kunst en antropologie

                                                                                                                                           
Claude Lévi-Strauss
Kunstbus - Frans etnoloog ( Brussel, 28 november 1908), wordt beschouwd als een van de grote denkers van de twintigste eeuw. Hij heeft het structuralisme in de sociale wetenschappen grotendeels vormgegeven. Hij is van Joodse afkomst. ... in de jaren na de oorlog werkte hij zijn structurele antropologie

                                                                                                                                           
antropometrie
Kunstbus - Antropometrie is toegepaste antropologie. Het woord betekent letterlijk "het meten van mensen" en houdt zich bezig met het vaststellen van afmetingen en verhoudingen van het menselijk lichaam. Antropometrie speelt een belangrijke rol in industrieel ontwerpen, ergonomie en architectuur, waar de statistische data over de verdeling van de lichaamsmaten gebruikt worden om een product, werkpost of ruimte te optimaliseren. ... antropometrie is toegepaste antropologie

                                                                                                                                           
Joris Luyendijk
Kunstbus - Joris Cornelis Luyendijk ( Amsterdam, 30 december 1971) is een Nederlandse journalist, gespecialiseerd in de Arabische en islamitische wereld. Luyendijk werd bekend als verslaggever vanuit diverse standplaatsen in het Midden- Oosten. ... studeerde politicologie, geschiedenis, arabische en religieuze antropologie

                                                                                                                                           
theologie
Kunstbus - Theologie betekent letterlijk godsleer. 'Theos' is Grieks voor ' God'; 'logos' is 'leer,' 'kennis' of 'verhandeling'. De term theologie is afkomstig uit de christelijke traditie en wordt daarom overwegend gebruikt voor de (studie van de) geloofsinhoud van het christendom. ... de messias, het laatste oordeel, een nieuwe wereld, enzovoort. antropologie

                                                                                                                                           
cultus
Kunstbus - de cultus (m) Een cultus is de verering van een bepaalde godheid, voorwerp of idool. In de antropologie is een cultus een organisatie voor de beoefening van rituelen, magie of andere godsdienstige naleving. ... de verering van een bepaalde godheid, voorwerp of idool. in de antropologie

                                                                                                                                           
Jean-Jacques Rousseau
Kunstbus - Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Frans schrijver, filosoof en componist, Jean-Jacques Rousseau stond aan de wieg van de Verlichting, maar later ook van de Romantiek. Rousseau komt in 1712 ter wereld in de stadstaat Genève. ... houdt hem voor de grote grondlegger van de culturele antropologie

                                                                                                                                           
Rene Girard
Kunstbus - René Girard René Noël Girard (25 december 1923 te Avignon) is een Franse filosoof en antropoloog. Hij wordt als een van de grootste vernieuwers in de hedendaagse menswetenschappen beschouwd. Girard studeerde paleografie en Middeleeuwse geschiedenis aan de École Nationale des Chartes te Parijs, nadat hij eerder zijn baccalaureaat in de filosofie gehaald had. ... naar het belang van zondebokfenomenen in de culturele antropologie

                                                                                                                                           
Plinius
Kunstbus - . Plinius de Oudere, Romeins schrijver en wetenschapper (23-79), auteur van Naturalis Historia (De wereld).. Plinius de Jongere, Romeins schrijver en staatsman (63-ca. 113), auteur van de 'Epistulae' = 'brieven'. ... over natuurwetenschappen, astronomie, aardrijkskunde, antropologie

                                                                                                                                           
anti-design
Kunstbus - Anti- Design Een beweging die opgang maakte in Italië in navolging van Ettore Sottsass's meubeltentoonstelling in Milaan in 1966. Sottsass was de voorloper van verschillende kleinere individuele groeperingen die in 1980 in de memphis beweging samensmolten. ... die avantgarde. sottsass hield zich in deze periode bezig met antropologie

                                                                                                                                           
Giuseppe Sinopoli
Muziekbus - Italiaans dirigent en componist, geboren Venetië 2 november 1946, gestorven Berlijn 20 April 2001 biografie Giuseppe Sinopoli groeit op in Messina Sicilië, waar hij op zijn twaalfde orgel en harmonie studeert aan het conservatorium aldaar. ... wens studeert hij tegelijkertijd medicijnen, psychiatrie en antropologie

                                                                                                                                           
Ingo Günther
Kunstbus - Geboren: 1957 Bad Eilsen (Hannover) Duitse video- en multimedia kunstenaar, Gunther behoort tot de derde generatie videokunstenaars en onderzoekt in zijn sculpturale videowerken de technische mogelijkheden van het manipuleren van gegevens. ... van dusseldorf, studeerde hij etnologie en culturele antropologie

                                                                                                                                           
Tracy Chapman
Muziekbus - Tracy Chapman (30 maart 1964) is een Amerikaans singer-songwriter, bekend van hits als Fast Car, Talkin' Bout A Revolution en Give Me One Reason. Tracy Chapman werd geboren op 30 maart 1964 in Cleveland (Ohio). ... in medford (ma), waar ze in 1986 een major haalde in de antropologie

                                                                                                                                           
Sociologie
Kunstbus - Sociologie is de leer van de menselijke samenleving en haar verschijnselen. Daarbij staan vooral de inrichting en veranderingen daarvan, alsmede problemen en sociale conflicten centraal. De sociologie bestudeert mensen en hun gedrag in hun sociale omgeving, in relatie tot de heersende moraal en ethiek en in verband met politieke en filosofische gedragscodes. ... cultuurwetenschappen, psychologie, filosofie, economie, antropologie

                                                                                                                                           
Albert Helman
Kunstbus - Albert Helman In Suriname geboren Nederlands dichter, prozaschrijver en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, geboren Paramaribo, 7 november 1903, overleden Amsterdam, 7 oktober 1996 Albert Helman (1903-1996) was Nederlands eerste belangrijke migrantschrijver. ... boeken en artikelen beweegt hij zich op tal van terreinen: antropologie

                                                                                                                                           
Zora Neale Hurston
Kunstbus - Amerikaans schrijfster en antropologe / ethnografe, geboren 7 januari 1891 Notasulga, Alabama, overleden 28 januari 1960 Ft. Pierce, Florida. Haar eigenzinnige opvattingen over de Amerikaanse rassenpolitiek, haar antropologische geschriften, onder andere over obeah en voodoo, en haar romans zijn van grote invloed geweest voor de Afro- Amerikaanse cultuur in deze eeuw. ... zora neale bleef schrijven en studeerde, onder franz boaz, antropologie

                                                                                                                                           
filosofisch materialisme
Kunstbus - Materialisme is de filosofie die de werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk brein, uiteindelijk herleidt tot materie, dit in tegenstelling tot het idealisme of het spiritualisme. ... is niet alleen een thema uit de filosofie of wijsgerige antropologie

                                                                                                                                           
psychologie
Kunstbus - Psychologie is de wetenschap van het innerlijk leven (denken, kennen, voelen en streven) en het gedrag en handelen van de mens: wie we zijn en waarom wij bepaalde beslissingen wel of niet nemen. Vaak lijkt menselijk gedrag voorspelbaar. ... cultuurpsychologie. hier overlapt de psychologie sterk met de antropologie

                                                                                                                                           
M. Vasalis
Kunstbus - Nederlandse dichteres en psychiater, geboren Den Haag, 13 februari 1909, overleden Roden 16 oktober 1998. M. Vasalis is het pseudoniem van Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans. Vasalis is de Latijnse vertaling van Leenmans. ... lyceum in den haag. vasalis studeerde geneeskunde en antropologie

                                                                                                                                           
Peter Forgacs
Kunstbus - Peter Forgács Hongaarse filmmaker en mediakunstenaar. Peter Forgács geldt als een specialist op het gebied van de bewerking van found footage-materiaal. Over zijn bijzondere bewerking van found footage zegt Forgács: " Ik stel mijn films samen als muziekstukken. ... is door een criticus eens omschreven als 'een mengeling van antropologie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8