YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: anneke wezel mr. a.m.t. (anneke) wezel literair kabinet-den uyl eerste kamer pvda vvd kabinet-balkenende ii kabinet-balkenende iv thom de graaf tiny kox kabinet-kok ii henriette prast eerste kamerverkiezingen van 1999 ruud vreeman alexander rinnooy kan eerste kamerverkiezingen in 2011 eerste kamerverkiezingen plasterk kabinet-rutte i provinciale statenverkiezingen 2015 ria oomen-ruiten ronald sorensen provinciale staten tineke strik eerste kamerverkiezingen van 2011 verkiezingen 1983 - 2015 vno-ncw niek jan van kesteren loek hermans marleen barth grondwetswijziging henk ten hoeve nico schrijver pauline krikke ben knapen martin van rooijen jan nagel gekozenen eerste kamer 2015 elco brinkman : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 57 voor - anneke wezel - in 0.0196230411529541 seconden.

Mr. A.M.T. (Anneke) Wezel EMoC

Parlement & Politiek - Anneke Wezel (1975) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de SP. In 2012 was zij Tweede Kamerkandidaat. Mevrouw Wezel is advocaat in Amsterdam en daarvoor was zij plaatsvervangend officier van justitie en senior secretaris megafraude. ... a.m.t. ( anneke

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2015
Parlement & Politiek - Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... oud-wethouder van eindhoven hans-martin don en advocaat anneke

                                                                                                                                           
Anneke Grönloh

Anneke Grönloh

Muziekbus - Anneke Grönloh Indisch- Nederlandse zangeres, geboren 7 juni 1942 Tondano, Noord-Celebes, Nederlands-Indië. Indisch tieneridool uit Eindhoven dat begin jaren '60 vier nummer 1-hits scoort maar net zo snel weer uit de hitparade verdwijnt als ze binnenkwam. ... anneke

                                                                                                                                           

Anneke Brassinga

Kunstbus - Nederlandse dichteres, prozaschrijfster en vertaalster, geboren 20 augustus 1948 te Schaarsbergen. ... anneke

                                                                                                                                           

Mr. A.M. (Anneke) Goudsmit

Parlement & Politiek - Advocate uit Amsterdam, die in 1967 lid van de eerste fractie van D66 in de Tweede Kamer werd. Had als bekwaam juriste en vasthoudend debatster al snel een goede naam als parlementariër. Pleitbezorgster van vrouwenemancipatie en betrokken bij initiatiefvoorstellen op het gebied van staatkundige vernieuwing. ... a.m. ( anneke

                                                                                                                                           
'Schaduwkabinetten' als mislukte opmaat naar een Progressieve Volkspartij
Parlement & Politiek - Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 28 april 1971 presenteerden PvdA, D'66 en PPR een gezamenlijk, alternatief kabinet. In het najaar van 1972 vormden de drie partijen voor de vervroegde verkiezingen een zogenaamd deelkabinet, een lijst van mogelijke kandidaten voor een kabinetspost. ... aarden ppr buitenlandse zaken max van der stoel pvda justitie anneke

                                                                                                                                           
Gekozen minister-president of formateur
Parlement & Politiek - In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... in de bestaande procedures. zo dienden ed van thijn (pvda) en anneke

                                                                                                                                           
Geschiedenis discussie gekozen minister-president of formateur
Parlement & Politiek - Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw laait om de zoveel tijd discussie op over de gekozen minister-president of formateur. In 1971 sneuvelde een initiatiefwetsvoorstel voor een door het volk gekozen formateur. ... in 1970 stelden de tweede kamerleden ed van thijn (pvda) en anneke

                                                                                                                                           
Voortouw Tweede Kamer bij kabinetsformatie
Parlement & Politiek - Sinds de jaren zestig wordt er al gedebatteerd over de gang van zaken bij de kabinetsformatie. Lange tijd benoemde de Koning(in) een (in)formateur. Een aantal partijen vonden dit democratisch niet legitiem. ... motie-kolfschoten in 1970 dienden ed van thijn (pvda), anneke

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1967
Parlement & Politiek - Een spectaculaire winst voor nieuwkomer D'66 (zeven zetels), groei voor de Boerenpartij (winst vier zetels) en flink verlies voor KVP (acht zetels) en PvdA (zes zetels). Dat waren de belangrijkste verschuivingen bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. ... ed van thijn en hans van den doel, voor de cpn joop wolff, anneke

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
Parlement & Politiek - In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... 2003 leefbaar nederland winny de jong 2003 conservatieven.nl anneke

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2002
Parlement & Politiek - Op 15 mei 2002 waren er reguliere (vierjaarlijkse) verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De uitslag gaf een aardverschuiving te zien. Grote winnaar was de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die in één klap 26 zetels veroverde. ... fred teeven 153.055 1,6 2 0 +2 verenigde senioren partij anneke

                                                                                                                                           
Frans Hals
Frans Hals
Kunstbus - Nederlands portretschilder, vermoedelijk geboren in Antwerpen tussen 1580 en 1585, begraven in Haarlem 1 september 1666 ... kloveniersdoelen (1626-27) etc. in 1610 trouwde frans hals met anneke

                                                                                                                                           
Drs. J.M. (Jacques) Aarden
Parlement & Politiek - KVP-dissident die in 1968 medeoprichter was van de PPR. Was jarenlang secretaris van het Centrum voor Staatkundige Vorming, het wetenschappelijk bureau van de KVP en werd in 1962 Tweede Kamerlid. Gedegen woordvoerder op het gebied van binnenlandse zaken. ... diende in januari 1969 met zijn fractiegenoten paul janssen en anneke

                                                                                                                                           
Peter Vos
Kunstbus - Doorverwijspagina ... eigen boeken als 'de 100 reigers', 'klein pulcinellenboek voor anneke

                                                                                                                                           
Geertjan Lubberhuizen
Kunstbus - Uitgever en oprichter van de Bezige Bij, ... van blommestein nam in 1953 ontslag, omdat zijn vrouw, anneke

                                                                                                                                           
Drs. E. (Ed) van Thijn
Parlement & Politiek - Amsterdams, gepassioneerd sociaaldemocraat, die als Joodse jongen de bezetting overleefde en daarna een onvermoeibaar mensenrechtenstrijder werd. Vanuit het wetenschappelijk bureau van de PvdA spoedig raadslid in Amsterdam en Tweede Kamerlid. ... kamer verworpen. (10.361, 10.362) - diende in 1970 samen met anneke

                                                                                                                                           
Jhr.Dr. M. (Marinus) van der Goes van Naters
Parlement & Politiek - 'Rode advocaat' uit Nijmegen. Voor de oorlog justitie-woordvoerder van de SDAP en al snel vooraanstaand fractielid. Volgde in 1945 Drees op als fractievoorzitter en leidde in 1946 ook de eerste PvdA-fractie. ... in jakarta en in wenen - zijn vader was advocaat - zijn vrouw, anneke

                                                                                                                                           
Johannes Acronius
Kunstbus Groningen - Johannes Acronius, (Grimersum, Oost-Friesland 1565 - Haarlem 1627), studeerde theologie in Neustadt (1582) en was gereformeerd predikant in Eilsum (1584), Groningen (1601), Wezel (1611) en Deventer (1614), vervolgens hoogleraar in Franeker (1617) en ten slotte predikant in Haarlem (1619-1627). ... anneke

                                                                                                                                           
Draak
Kunstbus - Draak (fabeldier) ... anneke

                                                                                                                                           
Verenigde Senioren Partij (VSP)
Parlement & Politiek - De VSP was een belangenpartij. De partij ontstond in 2001 na een fusie van de Algemene Senioren Partij en de Ouderenunie. De partij kwam op voor de belangen van senioren in Nederland, zonder dat daarbij het algemeen maatschappelijk belang in het gedrang mocht komen. ... van de partij, in december 2001, gaf partijvoorzitter anneke

                                                                                                                                           
Lily van der Stokker
Kunstbus - Geboren in Den Bosch, 1954. Woont en werkt in Amsterdam en New York. ... in de korenbeurs de muurschildering two i like pieces (i like anneke

                                                                                                                                           
VSB-Poezieprijs
Kunstbus - Op initiatief van De Rode Hoed werd de VSB Poëzieprijs in 1994 ingesteld door het VSBfonds, dat ook de programma's ondersteunt. De prijs bedraagt € 25.000,00 en is bestemd voor een bundel Nederlandstalige poëzie. Deze moet in het voorafgaande jaar voor het eerst in druk zijn verschenen. De prijs en de programma's vormen een belangrijk onderdeel van de landelijke Week van de poëzie.De Groene Amsterdammer is mediapartner van de VSB Poëzieprijs.De prijs, en de programma's rond de prijs, zijn ondergebracht in Stichting VSB Poëzieprijs. ... 'wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen' (2003) • anneke

                                                                                                                                           
Mobilisatie<#>Hongerwinter en bevrijding
Kunstbus Groningen - Op 3 september 1939 werd afgekondigd dat alle militairen moesten opkomen om onze grenzen bij een eventuele aanval te verdedigen. In het raam van de grensbewaking waren te Zuidbroek een honderdtal Nederlandse militairen ondergebracht ter bewaking van de bruggen en te Noordbroek plusminus zestig. ... anneke

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3