YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: anneke wezel mr. a.m.t. (anneke) wezel oudhoogduits literair oudengels hoogduits middelnederduits latijn kabinet-den uyl eerste kamer litouws nederduits kabinet-balkenende iv kabinet-balkenende ii pvda tiny kox thom de graaf vvd niek jan van kesteren kabinet-rutte i ben knapen hans-martin don joop atsma marleen barth eerste kamerverkiezingen van 1999 jannette beuving peter schalk loek hermans verkiezingen 1983 - 2015 henk ten hoeve eerste kamerverkiezingen van 2003 eerste kamerverkiezingen in 2011 petra stienen ria oomen-ruiten marjolein faber ruud vreeman tineke strik arda gerkens provinciale staten gekozenen eerste kamer 2015 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 346 voor - anneke wezel - in 0.614054918289185 seconden.

Mr. A.M.T. (Anneke) Wezel EMoC

Anneke Wezel (1975) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de SP. In 2012 was zij Tweede Kamerkandidaat. Mevrouw Wezel is advocaat in Amsterdam en daarvoor was zij plaatsvervangend officier van justitie en senior secretaris megafraude. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2015
Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... plaats twee tot en met vier werden bekleed door senator arda gerkens, oud-wethouder van eindhoven hans-martin don en advocaat anneke wezel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887) ... elske (van: knels = kornelis, dus eigenlijk = kornelisje), pijterke (van pijter = pieter, geschreven: pieterke of: pietertje), janneke (= jantje, van: jan); derkje (van: derk); kloaske (van: klaas); rinske (van: rinze); wilmke (van: willem); frouke (van: vrouw); ... kweteldoos, kweteldeuze, schimpwoord voor: babbelaarster, zeurkous, kwezelaarster. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971) ... graspoep, graspoep, (zelfstandig naamwoord mannelijk), grasmaaier, hannekemaaier. ... hazen en wezels doen. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           

Wezel - (geografische naam)

Wezel (Wijchen, Gl) 1849 Wezel 1, 1899 Wezel 2; Zou een vernoeming kunnen zijn naar Wesel (Dld), 719-739 kopie ca. 1222 Wesele, 1065 vervalst 12e eeuw VVisele, < *Wisilja-, een afleiding van de waternaam *Wisila 3, of anders een samenstelling van germ. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

wezel - (marterachtige) ( Mustela nivalis)

wezel zn. ‘marterachtige’ ( Mustela nivalis) Mnl. wesel in wesselken ‘wezeltje’ [1240; Bern.], in ermelijn ... es van wesels yslachte ‘(de) hermelijn is verwant met de wezel’ [1287; VMNW]. ... pannekeet 399, ew 427, ale vol. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Anneke Grönloh

Anneke Grönloh

Anneke Grönloh Indisch- Nederlandse zangeres, geboren 7 juni 1942 Tondano, Noord-Celebes, Nederlands-Indië. Indisch tieneridool uit Eindhoven dat begin jaren '60 vier nummer 1-hits scoort maar net zo snel weer uit de hitparade verdwijnt als ze binnenkwam. - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Anneke Brassinga

Nederlandse dichteres, prozaschrijfster en vertaalster, geboren 20 augustus 1948 te Schaarsbergen. Anneke Brassinga debuteerde als dichteres relatief laat in 1987 (met de bundel Aurora) en als romanschrijfster in 1993, maar daar staat tegenover dat zij daarvoor al tal van vertalingen had gepubliceerd. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
vison - (in België nerts)
vison [in België nerts] {na 1950} < frans vison < hoogduits Wiesel [wezel, hermelijn] → wezel. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
visse - (bunzing)
visse, fis, fits [bunzing] { visse 1375, fitsau 1287, fits 1658} via noord-fr. < latijn vissio [wezel].<#>visse znw. v. (zuidnl.) ‘bunzing’, mnl. visse, fisse, fitsau, fissau (wvla. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Mr. A.M. (Anneke) Goudsmit

Advocate uit Amsterdam, die in 1967 lid van de eerste fractie van D66 in de Tweede Kamer werd. Had als bekwaam juriste en vasthoudend debatster al snel een goede naam als parlementariër. Pleitbezorgster van vrouwenemancipatie en betrokken bij initiatiefvoorstellen op het gebied van staatkundige vernieuwing. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Esaiasdr., Anneke

- (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
wisent - (Europese bizon ( Bison bonasus))
wisent zn. ‘Europese bizon ( Bison bonasus)’ Onl. wisent, in de plaatsnaam Wisenthurs ‘Alard uit Wezenhorst (Gelderland)’ [1155; ONW]; mnl. alleen bij Van Maerlant, in diverse vormen: in foreeste groot vintmense wale vesone hetemense in dutscher tale ‘in grote wouden zijn er veel, vesone noemt men ze in de volkstaal’ [1287; VMNW], in een later handschrift wesende [ ca. ... het eerste lid kan de wortel *wis- 'stank' van → wezel zijn; de wisent 'de stinkende' is dan genoemd naar zijn geur tijdens de bronsttijd. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

hermelijn - (wezelsoort ( Mustela erminea))

hermelijn zn. ‘wezelsoort ( Mustela erminea)’ Mnl. (h)ermelijn in erminius es .i. ermelijn .j. vte scone dierkin ende es van wesels yslachte ‘(Latijn) erminius is een hermelijn, een alleszins mooi diertje en behoort tot het geslacht der wezels’ [1287; CG II, Nat. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
ulk - (bunzing)
ulk 1 * [bunzing] { ulc, ullic 1517} nederduits ilk, hoogduits Iltis; er zijn diverse verklaringen voor dit woord, die alle onzeker zijn; een luidt dat het een afleiding is van el- [rood, bruin] + een woord voor stank terug te vinden in o. ... wezel; een andere verklaring denkt aan ellende [lett.: uit een ander land, vreemd] + -iso < ∗wiso, van wezen, en dan zou de beteke - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Jans, Anneke

- (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           

Ogiers, Anneke

- (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           

Anneke Brassinga

(1948) Is naast schrijfster van poëzie en proza ook een begenadigd vertaalster (van o.a. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
druppel - (bolletje vloeistof, vochtdeeltje)
druppel zn. ‘bolletje vloeistof, vochtdeeltje’ Mnl. dropel ‘kleine hoeveelheid vocht’ [1240; Bern.], druppele ‘waterdeeltje’ [1265-70; CG II, Lut.K], droppel ‘vochtdeeltje’ [1400-20; MNW-R]; vnnl. ... ming aan (ook nog in het gotisch) en dan ook verkleining, zoals in namen van kleine dieren als → krekel, → hommel, → kwartel, → wezel en in woorden als → korrel, → eikel, → ijzel, → kruimel, → trommel. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
bizon - (herkauwer)
bizon [rundergeslacht] {1824} < frans bison < latijn bison < grieks bisōn [oeros], uit het germ., vgl. wisent.<#>bizon of bison znw. m., eerst nnl. ... wezel). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

De Wezel, Deventer

Huis genaamd De Wezel. Onderkelderd pand met getrapte topgevel; de top met vlechtingen horizontaal geleed door geprofileerde natuurstenen waterlijsten met aan de hoeken consoles, die oorspronkelijk wellicht dragers zijn geweest van pinakels. - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           
wier - (zeegras)
wier zn. ‘zeegras’ Mnl. wier in een seecker kruyd, en geheeten is wier, dat welke te wassen pleech in den Wert vande Zuyderzee ‘een zekere plant die wier wordt genoemd en die groeit op de buitendijkse gebieden langs de Zuiderzee’ [1466; MNW]. ... (zie wezel suppl.), gelijk holthausen if. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Oerhermelijn, wezel en bunzing

Oerhermelijn Mustela palerminea (Petényi, 1864) Wezel Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Bunzing Mustela putorius Linnaeus, 1758 - (bron: Geologie van Nederland)
                                                                                                                                           

Langeveld, Anneke Clasiena

- (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 141