YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: anja hazekamp pvdd partij voor de dieren niko koffeman eerste kamer tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 2017 pink! 5 zetels 2 zetels lijst 2017 1 zetel drs. a.a.h. (anja) hazekamp sp europees parlement marianne thieme socialistische partij dennis de jong fractie europees unitair links/noords groen links confederal group of the european united left - nordic green left anne-marie mineur fractie ep europees unitair links/noords groen links fractie ep gue/ngl europees unitair links/noords groen links sp-delegatie in europees parlement gue/ngl fractie gue/ngl eul/ngl pvdd-delegatie in het europees parlement europese unie aangepaste europese commissie annie schreijer-pierik (cda) raadsformatie anja hazekamp (pvdd) niet met het onderwerp zou moeten bezighouden jan huitema (vvd) gewone wetgevingsprocedure gekwalificeerde meerderheid bas eickhout (gl) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 118 voor - anja hazekamp pvdd - in 0.026885986328125 seconden.

Partij voor de Dieren (PvdD)

Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Politiek leider van de Partij voor de Dieren is Marianne Thieme. ... eerste kamer 2 zetels niko koffeman europees parlement 1 zetel anja

                                                                                                                                           

Drs. A.A.H. (Anja) Hazekamp

Parlement & Politiek - Anja Hazekamp (1968) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement. Zij was lijsttrekker van de Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen. Van 24 januari tot 14 mei 2012 verving zij in de Tweede Kamer Marianne Thieme die met zwangerschapsverlof was. ... a.a.h. ( anja

                                                                                                                                           
Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)
Parlement & Politiek - Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren. ... 1 vansterpartiet (v) - linkse partij nederlandse leden (3) anja

                                                                                                                                           
Visserijbeleid en Maritieme Zaken
Parlement & Politiek - De Europese Commissie vond in 2009 dat het op vijf punten niet goed ging met het visserijbeleid: ... van dalen (cu) annie schreijer-pierik (cda) plaatsvervanger(s) anja

                                                                                                                                           
Beleid voedselveiligheid
Parlement & Politiek - De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... jan huitema (vvd) anne-marie mineur (sp) olaf stuger (pvv) anja

                                                                                                                                           
Landbouwbeleid (GLB)
Parlement & Politiek - Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie heeft in het verleden geleid tot enorme overschotten. De melkplas, de boterberg, volle graanschuren, en recenter de wijnplas; er werd en wordt soms nog steeds te veel geproduceerd. ... nederland zijn de volgende europarlementariers lid: lid/leden anja

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Parlement & Politiek - Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... jan huitema (vvd) anne-marie mineur (sp) olaf stuger (pvv) anja

                                                                                                                                           
Milieubeleid
Parlement & Politiek - De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... jan huitema (vvd) anne-marie mineur (sp) olaf stuger (pvv) anja

                                                                                                                                           

PvdD-delegatie Europees Parlement

Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren is in de periode vanaf 2014 met één lid vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). ... ook de leden van de sp-delegatie vertegenwoordigd zijn. leden anja

                                                                                                                                           

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2010

Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen was de partij ook al met 2 zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Lijsttrekker was Marianne Thieme. ... 2010 (pdf) kandidaten 1 marianne thieme 2 esther ouwehand 3 anja

                                                                                                                                           

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2012

Parlement & Politiek - De PvdD had bij de verkiezingen van 12 september Marianne Thieme als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Hou vast aan je idealen'. ... 2012 1 marianne thieme 2 esther ouwehand 3 frank wassenberg 4 anja

                                                                                                                                           
Huidige Nederlandse leden van het Europees Parlement
Parlement & Politiek - Momenteel heeft Nederland recht op 26 van de 751 zetels in het Europees Parlement. De gegeven indeling is per Europese fractie (van de grootste Nederlandse afvaardiging naar de kleinste, binnen de Europese fractie op achternaam). ... jongerius (pvda) kati piri (pvda) paul tang (pvda) eul/ngl (3) anja

                                                                                                                                           
Mr. M.L. (Marianne) Thieme
Parlement & Politiek - Marianne Thieme (1972) is sinds 30 november 2006 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 2006, 2010, 2012 en 2017 was zij lijsttrekker. Mevrouw Thieme werkte onder meer bij de Stichting Bont voor Dieren en de Stichting Wakker Dier. ... en 15 mei 2012 als tweede kamerlid tijdelijk vervangen door anja

                                                                                                                                           
B. (Boris) van der Ham
Parlement & Politiek - Boris van der Ham (1973) was van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid van D66. Hij was eerder financieel bestuurslid van de Nationale Jeugdraad. Daarvoor was de heer Van der Ham acteur bij diverse toneelgezelschappen en voorzitter van de Jonge Democraten. ... - diende in 2010 samen met naima azough (groenlinks) en anja

                                                                                                                                           

Risk Hazekamp

Kunstbus - Risk Hazekamp (1972) kunstenaar Risk Hazekamp ziet fotografie als het middel bij uitstek om te vertellen wat zij wil. Met statief en self-timer staat ze zelf model. “ Ik vind het vreemd om iemand anders uit te laten drukken wat ik zelfwil overbrengen en daarnaast werk ik graag alleen. ... anja

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

Parlement & Politiek - De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) telt sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden. Na de verkiezingen van 2012 telde de fractie twee leden. ... anja

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren is sinds 2007 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Bij de verkiezingen van 2015 werden 2 zetels behaald, daarvoor was er één vertegenwoordiger. ... anja

                                                                                                                                           
Partij voor de Dieren en Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren (PvdD) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Marianne Thieme als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Plan B - Hou vast aan je idealen'. ... anja

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Parlement & Politiek - Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... anja

                                                                                                                                           
Besluitvorming in politieke partijen
Parlement & Politiek - Politieke partijen spelen een centrale rol bij het uitdragen en ontwikkelen van ideeën, bij het bepalen van standpunten en bij de rekrutering van volksvertegenwoordigers. Daarvoor kennen zij eigen procedures en vormen van organisaties. ... anja

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
Parlement & Politiek - In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... anja

                                                                                                                                           
PINK!
Parlement & Politiek - Deze jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren is in 2006 opgericht. Het is een politieke organisatie van en voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. ... anja

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... anja

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2004 (Nederland)
Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2004 werden CDA en PvdA de grootste Nederlandse partijen in het EP met respectievelijk 24,4 en 23,6 procent van de stemmen, allebei goed voor 7 van de 27 Nederlandse zetels in de periode 2004-2009. ... anja

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12