YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement andrus ansip maros sefcovic federica mogherini frans timmermans commissie-juncker gunther oettinger valdis dombrovskis kristalina georgieva jyrki katainen voorzitter europese commissie katainen handel eurogroep margrethe vestager mariya gabriel gezondheid en voedselveiligheid alde miguel arias canete begroting en personeelszaken juncker commission pes commissie juncker digitale economie en maatschappij digitale interne markt (vicevoorzitter) landbouw en plattelandsontwikkeling christos stylianides vicevoorzitters marianne thyssen milieu, maritieme zaken en visserij energie unie (vicevoorzitter) nieuwe europese commissie financiele stabiliteit, financiele diensten en kapitaalmarktunie klimaatactie en energie interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf migratie, binnenlandse zaken en burgerschap aecr betere regelgeving, inter-institutionele relaties, duurzame ontwikkeling, rechtsregels en fundamentele rechten (vicevoorzitter) johannes hahn : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 5 van 5 voor - andrus ansip - in 0.00823593139648438 seconden.
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... haar portefeuille digitale economie werd overgenomen door andrus

                                                                                                                                           
Estland
Parlement & Politiek - Estland is het kleinste en meest noordelijke van de drie Baltische staten en omvat ook enkele eilanden. Het land herwon in 1991 zijn onafhankelijkheid, nadat het in 1940 was bezet door, en in 1944 was ingelijfd bij de Sovjet-Unie. ... tijdens de tour de france van 1999 enkele dagen de gele trui. andrus

                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Parlement & Politiek - Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... is de eurocommissaris digitale economie en samenleving: andrus

                                                                                                                                           
Vicevoorzitter Europese Commissie
Parlement & Politiek - De voorzitter van de Europese Commissie mag binnen de Commissie vicevoorzitters benoemen. Tot 2014 was dit vooral een erefunctie. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker bekleden de vicevoorzitters een belangrijke positie. ... ) - valdis dombrovskis ( euro & sociale dialoog ) - andrus

                                                                                                                                           
Eurocommissaris
Parlement & Politiek - Een eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie. ... voor digitale interne markt (vicevoorzitter) a. ( andrus

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 172