YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal werkwoord woordkeuze anders fogh rasmussen hulpwerkwoord a. (anders) fogh rasmussen betekenis aaneenschrijven etymologie voorzetsels stijlfouten stijlfiguren meervoudsvorming tussen-n oude naamvallen uitdrukkingen en spreekwoorden persoonsvorm d/t basisregels samenstelling engels bijvoeglijk naamwoord woordgebruik persoonlijk voornaamwoord ontleden afkortingen uitspraak en klemtoon apostrof leestekens europese unie verdrag van maastricht navo jens stoltenberg west-europese unie (weu) intergouvernementeel vn dirk stikker wat is de navo jaap de hoop scheffer otan : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1100 voor - anders - in 0.0596511363983154 seconden.
Searchterm pehrson does not exist in our database.

'Ik stond in de file, anders had ik wel eerder thuis geweest.' Kun je dat zo zeggen?

Genootschap Onze Taal - Je kunt het wel zeggen, maar had geweest is geen standaardtaal. In het Standaardnederlands wordt geweest met (een vorm van) het hulpwerkwoord zijn gecombineerd: 'Ik stond in de file, anders was ik wel eerder thuis geweest. ... stond in de file, anders

                                                                                                                                           

A. (Anders) Fogh Rasmussen

Parlement & Politiek - Anders Fogh Rasmussen (1953) was in 2009-2014 secretaris-generaal van de NAVO. Tussen 2001 en 2009 leidde hij als minister-president drie opvolgende Deense kabinetten. Rasmussen werd in 1978 voor Venstre, de Deense liberale partij, lid van het Parlement. ... ( anders

                                                                                                                                           
Wat is juist: in arren moede of van armoede?
Genootschap Onze Taal - In arren moede en van armoede hebben een verschillende betekenis. In arren moede betekent 'ten einde raad' en vaak ook 'nadat je tevergeefs bij anderen hebt aangeklopt'. Daarnaast bestaat van armoede of van armoe, dat iets als 'bij gebrek aan beter', 'omdat er niets anders te verzinnen was om de toestand te verbeteren' betekent. ... armoe, dat iets als 'bij gebrek aan beter', 'omdat er niets anders

                                                                                                                                           
Waarom is het meervoud van kaars kaarsen, met een s, en dat van laars laarzen, met een z?
Genootschap Onze Taal - Kaarsen is een uitzondering. Meestal krijgen woorden die eindigen op rs een z in het meervoud, bijvoorbeeld laars - laarzen, baars - baarzen en beurs - beurzen. Dat kaarsen en laarzen anders worden uitgesproken en dus anders worden geschreven, heeft te maken met de etymologie (de ontstaansgeschiedenis) van deze woorden. ... baars - baarzen en beurs - beurzen. dat kaarsen en laarzen anders

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je het voorzetsel na en wanneer gebruik je naar?
Genootschap Onze Taal - Na betekent 'later dan', 'in tijd of ruimte volgend op'. Het is het tegenovergestelde van voor. Met na kun je dus zeggen dat iets later gebeurt dan iets anders, of dat iets of iemand achter iets of iemand anders aan komt. ... voor. met na kun je dus zeggen dat iets later gebeurt dan iets anders

                                                                                                                                           
Hier zet men koffie en over is een voorbeeld van een zeugma. Wat is dat voor stijlfiguur?
Genootschap Onze Taal - Een zeugma is een stijlfiguur waarbij een werkwoord of bijvoeglijk naamwoord wordt verbonden met twee andere woorden, maar eigenlijk slechts op een van beide slaat, of op het een anders betrokken is dan op het ander. ... maar eigenlijk slechts op een van beide slaat, of op het een anders

                                                                                                                                           
Staat standaard altijd aan het volgende woord vast, of mag het er ook los van staan?
Genootschap Onze Taal - Standaard maakt vaak deel uit van een samenstelling, maar het kan ook als los bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. Dat laatste gebeurt vooral als het woord anders lang zou worden, zoals bij standaard doorlooptijd. ... gebruikt worden. dat laatste gebeurt vooral als het woord anders

                                                                                                                                           
Wat is een alloniem?
Genootschap Onze Taal - Een alloniem is een bijzonder pseudoniem. Van Dale vermeldt als betekenis bij alloniem: "de naam van iemand anders als auteursnaam gebruikt". Zo ondertekende Hugo Brandt Corstius sommige van zijn stukken ooit met "Joop den Uyl", en gaan achter 'Joyce & Co. ... dale vermeldt als betekenis bij alloniem: "de naam van iemand anders

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je evengoed/even goed aaneen en wanneer los?
Genootschap Onze Taal - Even goed heeft de letterlijk betekenis 'net zo goed (als iets/iemand anders), in gelijke mate goed'. ... heeft de letterlijk betekenis 'net zo goed (als iets/iemand anders

                                                                                                                                           
Wat is juist: dan wel (twee woorden) of danwel (één woord)?
Genootschap Onze Taal - Dan wel wordt altijd los geschreven. Het betekent meestal 'of' of 'of anders'. ... wordt altijd los geschreven. het betekent meestal 'of' of 'of anders

                                                                                                                                           
Moet het woord doorsnee aan het volgende woord vast worden geschreven, zoals doorsnee( )burger?
Genootschap Onze Taal - Het kan, maar het hoeft niet. Doorsneeburger en doorsnee burger zijn dus allebei juist; daarbij geldt doorsneeburger als iets neutraler. Doorsnee-burger mag ook; een facultatief koppelteken kan worden toegevoegd als een woord anders lastig leesbaar zou zijn (behalve in dictees). ... facultatief koppelteken kan worden toegevoegd als een woord anders

                                                                                                                                           
Wat is juist: geheim agent of geheimagent? En wat is het meervoud?
Genootschap Onze Taal - Geheim agent moet als twee woorden worden geschreven. Geheimagent is niet juist. De hoofdklemtoon in geheim agent ligt op agent; dat wijst erop dat het, anders dan bij het Duitse Geheimagent, in het Nederlands niet om een samenstelling gaat, maar om een woordgroep. ... in geheim agent ligt op agent; dat wijst erop dat het, anders

                                                                                                                                           
Schrijf je sms'en of sms-en? En hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof. Van de afkorting sms wordt met het achtervoegsel -en een werkwoord gevormd. Omdat sms een afkorting is, kan dat achtervoegsel niet zomaar eraan vast worden geschreven. ... hiervan kunnen beide delen zelfstandig voorkomen. anders

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze onder de plak zitten vandaan?
Genootschap Onze Taal - Wie onder de plak zit, heeft weinig te vertellen: hij/zij wordt onderdrukt of overheerst door iemand anders. Deze zegswijze wordt vaak gebruikt om aan te duiden dat in een huwelijk een van de twee echtgenoten (vaak de vrouw) duidelijk de baas speelt over de ander. ... vertellen: hij/zij wordt onderdrukt of overheerst door iemand anders

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'Het hemd is nader dan de rok' vandaan?
Genootschap Onze Taal - 'Het hemd is nader dan de rok' wordt gezegd om uit te drukken dat je vooral je eigen belangen of anders die van je naaste familie laat voorgaan. Voor mensen die verder weg staan, doe je minder moeite. De uitdrukking past bijvoorbeeld in een zin als 'Ik wist wel dat die jeugdtrainer zijn eigen kind sowieso zou opstellen; het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. ... gezegd om uit te drukken dat je vooral je eigen belangen of anders

                                                                                                                                           
Hoe spreek je compromis uit: als [kom-pro- mie] of als [kom-pro- mis]?
Genootschap Onze Taal - Beide zijn juist; compromis kan zowel op zijn Frans als op zijn Nederlands worden uitgesproken. In Nederland is (anders dan in Vlaanderen) de uitspraak met [-mie] het gewoonst. ... als op zijn nederlands worden uitgesproken. in nederland is ( anders

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'We zijn ondertussen alweer drie jaar verder' of 'We zijn intussen alweer drie jaar verder'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Er wordt weleens gezegd dat ondertussen een contaminatie zou zijn van onderwijl en intussen, maar dat is niet het geval. Ondertussen komt al eeuwenlang voor. Zo staat in de Leuvense Bijbel (1548): "Ende hy disputeerde in die synagoge alle sabbothen ondertusschen inbrenghende den naem des Heeren Iesu". ... hier een synoniem van intussen ('inmiddels', 'terwijl er iets anders

                                                                                                                                           
Hoe vervoeg je het werkwoord leasen?
Genootschap Onze Taal - Over de beste vervoeging van leasen bestaat een klein meningsverschil. In onze Spellingwijzer Onze Taal vervoegen we het iets anders dan het volgens de officiële spelling sinds 2005 moet. ... in onze spellingwijzer onze taal vervoegen we het iets anders

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is je in de zin 'Ik heb je gezien'?
Genootschap Onze Taal - Je is hier een persoonlijk voornaamwoord. Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. De vorm hangt af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud of meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan wanneer het een andere functie heeft), of de vorm benadrukt wordt of niet (de zogenoemde volle en gereduceerde vormen) en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). ... (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders

                                                                                                                                           
Wat betekent de uitdrukking 'Spuit elf geeft ook modder' en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - 'Spuit elf geeft ook modder' is een spottende reactie op iets wat iemand anders zojuist heeft gezegd. Vaak wordt er iets mee bedoeld als 'Dat is daarnet al gezegd, sufferd!' Het kan ook iets uitdrukken als: 'Misschien denk je een waardevolle bijdrage te leveren, maar je weet er helemaal niets van, wijsneus! ... geeft ook modder' is een spottende reactie op iets wat iemand anders

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking iets in je schild voeren vandaan?
Genootschap Onze Taal - Iets in je schild voeren betekent: 'een geheim plan hebben, een actie voorbereiden waarover je niemand anders iets hebt verteld'. ... geheim plan hebben, een actie voorbereiden waarover je niemand anders

                                                                                                                                           
Wat is juist: het zei zo of het zij zo? En hoe zit dat zinnetje in elkaar?
Genootschap Onze Taal - Juist is: het zij zo. Zij is hier een aanvoegende wijs; het is een vervoeging van het werkwoord zijn. 'Het zij zo' is een uiting van berusting: 'het is niet anders; we moeten het ermee doen'. ... zijn. 'het zij zo' is een uiting van berusting: 'het is niet anders

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden' vandaan?
Genootschap Onze Taal - Dit spreekwoord is eigenlijk een waarschuwing dat je soms meteen stevig moet ingrijpen om een probleem op te lossen. Ga je te 'zacht' te werk, en neem je bijvoorbeeld halve maatregelen omdat je bang bent dat je anders ruzie krijgt met anderen, dan kan dat ertoe leiden dat de situatie alleen maar erger wordt. ... je bijvoorbeeld halve maatregelen omdat je bang bent dat je anders

                                                                                                                                           
Wat is taalkundig ontleden en hoe doe je dat?
Genootschap Onze Taal - Bij taalkundig ontleden wordt van elk woord in de zin bepaald welke woordsoort het heeft. De woordsoort geeft aan tot welke categorie een bepaald woord hoort. Van verreweg de meeste woorden ligt de woordsoort vast; hond is altijd een zelfstandig naamwoord, in welke zin het ook gebruikt wordt. ... het wel van de zin afhangen tot welke woordsoort ze behoren. anders

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 29