YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer cultuur amendement tweede kamer regering minister-president provinciale statenverkiezingen frans muziek taal los, aan elkaar of streepje tweede kamerlid / tweede kamer-lid / tweede-kamerlid jaren-80-muziek / jaren 80-muziek 1-aprilgrap / 1 aprilgrap kabinet-balkenende iv den uyl kabinet-biesheuvel namen samenstelling 230-v-aansluiting / 230v-aansluiting / 230 v-aansluiting arp kabinet-rutte ii kabinet-rutte i 2017 wouter bos beel 2015 kvp wim kok 2003 2007 soorten kabinetten 1995 kabinet-den uyl d66 ds'70 kabinet-lubbers ii 2011 koningin juliana pvda : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2047 voor - alternatief kabinet - in 0.190804004669189 seconden.

'Schaduwkabinetten' als mislukte opmaat naar een Progressieve Volkspartij

Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 28 april 1971 presenteerden PvdA, D'66 en PPR een gezamenlijk, alternatief kabinet. In het najaar van 1972 vormden de drie partijen voor de vervroegde verkiezingen een zogenaamd deelkabinet, een lijst van mogelijke kandidaten voor een kabinetspost. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Rutte II (2012 - )

Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... de ns kreeg de gelegenheid met een alternatief te komen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij van de Arbeid (PvdA)
De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... met de pvda kwamen deze 'progressieve drie' voor de verkiezingen van 1971 met een alternatief kabinet, waarvan den uyl de beoogde leider was. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis discussie gekozen minister-president of formateur
Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw laait om de zoveel tijd discussie op over de gekozen minister-president of formateur. In 1971 sneuvelde een initiatiefwetsvoorstel voor een door het volk gekozen formateur. ... netten in 1971 en 1972 kort voor de tweede kamerverkiezingen van 28 april 1971 presenteerden pvda, d'66 en ppr een gezamenlijk, alternatief kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... feitelijk was er geen alternatief dan overdracht van de soevereiniteit. ... de indonesische kwestie beheerste de eerste naoorlogse jaren en leidde er onder meer toe dat de arp in die jaren buiten het kabinet bleef. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. M. (Jet) Bussemaker
Jet Bussemaker (1961) is sinds 5 november 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. ... ( 27.274) - kwam in juni 2005 met een alternatief voorstel voor de herziening van de wao, dat onder meer uitging van sterkere prikkels voor herintreding en van het aantrekkelijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minderheidskabinet

Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... door het ontbreken van een alternatief, was de tweede kamer daarbij machteloos. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. H. (Hein) Vos
Vooraanstaand sociaaldemocratisch politicus en ideoloog. Ontwierp in de jaren dertig samen met Tinbergen het Plan van de Arbeid, het alternatief van SDAP en NVV voor de bestrijding van de crisis. Werd in 1937 SDAP-Kamerlid en in 1945 minister van Handel en Nijverheid in kabinet-Schermerhorn/Drees. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

schaduwkabinet - (alternatief kabinet van de oppositie)

schaduwkabinet (vert. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Nieuw Links
In 1965 ontstond onder de naam 'Nieuw Links' een vernieuwingsbeweging in de PvdA. Deze groep vernieuwers streefde naar verbetering van de interne partijdemocratie en wilde door een radicaler programma de duidelijkheid in de politiek vergroten. ... hoewel pogingen om nauwer samen te werken met ppr, psp en d'66 deels mislukten, kwam er voor de verkiezingen van 1971 wel een alternatief kabinet van pvda, d'66 en ppr, dat ook een ontwerp-regeringsprogramma presenteerde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Cals/Donner
De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... het referendum werd als alternatief voor de tweede lezing afgewezen, omdat veel onderwerpen van grondwetsherziening zich daarvoor niet leenden, gelet op de geringe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
W.J. (Wilma) Mansveld
Wilma Mansveld (1962) was van 5 november 2012 tot en met 28 oktober 2015 staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II. Zij was in 2011-2012 namens de PvdA gedeputeerde van Groningen, belast met onder meer economische zaken, milieu en klimaat en jeugdzorg. ... de ns werd gevraagd een alternatief te vinden voor het reizigersvervoer over de hsl. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. A.A.M. (Dries) van Agt
CDA-voorman, jurist en premier van KVP-huize. Stond als hoogleraar strafrecht bekend als vernieuwingsgezind en bracht als minister van Justitie belangrijke wetten tot stand. Vicepremier in het kabinet-Den Uyl. ... er 1974 de commissie alternatieve strafrechtelijke sancties (commissie-van andel) in, die moest adviseren over de taakstraf als alternatief voor korte vrijheidsstraffen - verleende vanaf 1974 subsidie aan experimenten met bureau voor rechtshulp. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Democraten 66 (D66)
Democraten 66 (D66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. Sinds zijn verkiezing tot lijsttrekker op 24 juni 2006 is Alexander Pechtold politiek leider. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 door 44 'homines novi', waarvan er 25 eerder bij andere politieke partijen actief waren geweest. ... onder terlouw wilde de partij zich ontwikkelen tot een 'redelijk alternatief' voor de andere partijen. ... d66 nam deel aan een kabinet met cda en vvd en had daarin twee ministers en een staatssecretaris. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
90 jaar Staatkundig-Gereformeerde Partij
PDC, april 2008 ... nde in 1979 met de gpv'er verbrugh een, overigens kansloos, initiatiefwetsvoorstel in over bescherming van ongeboren leven, als alternatief voor de abortusvoorstellen van pvda en d66 en van het kabinet-van agt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. M.H.P. (Martijn) van Dam
Martijn van Dam (1978) is sinds 3 november 2015 staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was van 30 januari 2003 tot 3 november 2015 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij was gemeenteraadslid in Eindhoven en e-business application Consultant bij Philips Lighting. ... ing met de wiardi beckman stichting, het wetenschappelijk bureau van zijn partij, een toekomstplan voor de publieke omroep, als alternatief voor de kabinetsplannen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Charles Ruijs de Beerenbrouck – De eerste roomse premier van Nederland
Mark Rutte is hard op weg de langstzittende premier van Nederland te worden. Als zijn vierde kabinet er komt – en dat lijkt waarschijnlijk, want er is geen alternatief – hoeft hij nog maar een jaar en circa drie maanden in functie te blijven en hij heeft de titel te pakken. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Dr. J.C. (Jan) Terlouw
Natuurkundige, jeugdboekenschrijver en D66-voorman; na Van Mierlo hét gezicht van D66. In 1971 Tweede Kamerlid en in 1973 fractievoorzitter. Wist in 1976 zijn partij te redden en vervolgens naar electoraal succes te leiden. ... kalme, vriendelijke domineeszoon, die als de verpersoonlijking van 'het redelijke alternatief' (de slogan van zijn partij) bekendstond en door velen werd getypeerd als 'de ideale schoonzoon'. ... vicepremier en minister van economische zaken in het tweede kabinet-van agt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête Fyra (2013-2016)
Op 28 oktober 2015 heeft de parlementaire enquêtecommissie een vernietigend rapport ('De reiziger in de kou') uitgebracht over het vervoer over de HSL-Zuid. Er was sprake van een aaneenschakeling van fouten bij NS, kabinet en het toezicht. ... de fyra-treinen en hoe vulden zij die rol in? - hoe kwam het besluit om de fyra-treinen uit dienst te halen tot stand? - is het alternatief vervoer een volwaardig en acceptabel alternatief? de leden van de enquetecommissie madelein van toorenburg (cda), voorzitter ma - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA
PvdA ( Nederland) De Partij van de Arbeid is een sociaal-democratische partij, die zowel lokaal, provinciaal, landelijk als Europees is georganiseerd. Met andere socialistische delegaties uit de Europese landen vormt zij de socialistische fractie in het Europees Parlement. ... sdap en nvv presenteerden in 1935 een alternatief voor het regeringsbeleid: het plan van de arbeid, waarin bevordering van de economische groei door grote overheidsinvesteringen ... honderdduizenden werden werkloos, de koopkracht daalde fors en de kabinetten ruys de beerenbrouck ( 1929-1933) en colijn (1933-1939) reageerden hierop met grootscheepse bezuinigingen ('aanpassingspolit - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Referendum
Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. Over referenda wordt in Nederland al decennia lang gediscussieerd. Voorstanders vinden deze volksstemmingen een goede manier om burgers meer invloed te geven. ... die zouden namelijk vertragend werken, zonder dat er een alternatief geboden wordt wanneer een meerderheid zich tegen een voorstel uitspreekt. ... het initiatiefvoorstel komt op hoofdlijnen overeen met het kabinetsvoorstel dat in 1999 tijdens de nacht van wiegel sneuvelde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
D66 en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1967
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de D66 en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1967. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de D66 deelnam aan de verkiezingen. ... t 1981* verkiezingsprogramma democraten 1981-1985 17 11 regering, kabinet-van agt ii 1977 jan terlouw lijst 1977* het redelijke alternatief 8 5,4 oppositie, kabinet-van agt i 1972 hans van mierlo lijst 1972* keerpunt 1972. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rochussen, Willem Frederik (1832-1912)
... esident van de raad van state het grootkruis in de orde van de nederlandse leeuw als een uitzonderlijker onderscheiding dan het alternatief, het ministerschap van staat. ... politiek achtte hij zich echter te conservatief, zelfs voor een mogelijk kabinet onder leiding van de behoudende c.th. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters PvdA
Sinds januari 2012 is Hans Spekman voorzitter van de PvdA. De leden kozen hem in december 2011 met 81,8 procent van de stemmen. Spekman was eerder ruim vijf jaar Tweede Kamerlid en daarvoor vijf jaar wethouder in Utrecht. ... ontwierp in de jaren dertig samen met tinbergen het plan van de arbeid, het alternatief van sdap en nvv voor de bestrijding van de crisis. ... lilianne ploumen (1962) is sinds 5 november 2012 minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-rutte ii en is sinds 23 maart 2017 lid van de pvda-fractie in de tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134