YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek akkoord doorgaand-akkoord taal gewone wetgevingsprocedure raad van de europese unie verdrag van lissabon c/k verdrag van amsterdam schengen- en visabeleid verdrag van schengen derde landen vrij verkeer van personen schengen onder druk europese gemeenschap secretariaat-generaal van de raad schengenverdrag overzicht schengenlanden schengen-akkoord schengenakkoord schengenovereenkomst kandidaat-lidstaten europese commissie europese unie europese raad raad van ministers mark rutte interne markt voorzitterschap europese unie trojka joegoslavie-tribunaal crisis in oekraine luxemburg eu rutte bankenunie nederlands voorzitterschap schippers slowakije terrorisme : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 306 voor - akkoord - in 0.029184103012085 seconden.

akkoord

Muziekbus - [Lat.], samenklank van meerdere tonen. Men spreekt van een akkoord als drie of meer verschillende tonen zinvol samenklinken. Je kunt een akkoord op een staaf- of toetsinstrument spelen door steeds een toets of staaf over te slaan: c (d) e (f) g. ... akkoord

                                                                                                                                           

Doorgaand-Akkoord

Muziekbus - Doorgaand Akkoord akkoord dat twee hoofdakkoorden verbindt. ... akkoord

                                                                                                                                           

Akkoord van Schengen

Parlement & Politiek - Naar aanleiding van grote hoeveelheden migranten die door de EU trokken, hebben verschillende landen in de loop van 2015 weer controles aan de binnengrenzen ingevoerd. Na terroristische aanslagen in Parijs (november 2015) en Brussel (maart 2016) werden deze grenscontroles geïntensiveerd. ... akkoord

                                                                                                                                           

Waarom is akkoord met twee k 's en is accorderen met twee c 's?

Genootschap Onze Taal - Dat is een keuze geweest van de samenstellers van het officiële Groene Boekje van 1954. De samenstellers van de officiële woordenlijsten van 1995, 2005 en 2015 hebben deze keuze gevolgd. Ook de makers van andere woordenboeken en -lijsten hebben zich aan deze spelling gehouden. ... is akkoord

                                                                                                                                           
Toetreding Montenegro tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Montenegro is sinds 17 december 2010 kandidaat-lidstaat van de EU. In juni 2004 werd Servië-Montenegro, het land waarvan Montenegro op dat moment deel uitmaakte, potentieel kandidaat-lidstaat. Direct nadat Montenegro zich in juni 2006 van Servië onafhankelijk had verklaard, werden de onderhandelingen over het kandidaat-lidmaatschap van de EU gestart. ... op 15 oktober 2007 werd al het stabilisatie en associatie- akkoord

                                                                                                                                           
Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)
Parlement & Politiek - Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. ... indammen van de stroom migranten naar de europese unie. het akkoord

                                                                                                                                           

Akkoord van Ohrid

Parlement & Politiek - Het Akkoord van Ohrid is een vredesakkoord tussen de Macedonische regering en de Albanese rebellen van het UCK-M. Het Akkoord werd op 13 augustus 2001 onder hoede van secretaris-generaal van de NAVO Robertson en de vertegenwoordiger van de Europese Unie Solana getekend in Ohrid. ... akkoord

                                                                                                                                           
Waar komt over zijn eigen schaduw heen springen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Als je over je eigen schaduw heen springt, heb je een beslissing genomen waarbij je je niet liet leiden door eigenbelang of het belang van je organisatie of politieke partij, maar door een hoger belang. ... politieke partij, maar door een hoger belang. politici die een akkoord

                                                                                                                                           

Noneakkoord

Muziekbus - 9- akkoord ... akkoord

                                                                                                                                           
Toetreding Kroatië tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Kroatië is op 1 juli 2013 de achtentwintigste lidstaat van de EU geworden. Het land was sinds juni 2004 kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. In oktober 2005 werden de onderhandelingen met het land geopend. ... toetreding met het tekenen van het stabilisatie- en associatie- akkoord

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
Parlement & Politiek - De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... 104 22 augustus 1994 ontslag verleend koningin beatrix regeer akkoord

                                                                                                                                           
Verdrag
Parlement & Politiek - Toepassingsgebied ... niveau wordt gebruik gemaakt van het interinstitutioneel akkoord

                                                                                                                                           
Toetreding voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft in maart 2004 het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. In december 2005 concludeerden de Europese Raad en de Europese Commissie dat Macedonië voldoende voortgang maakte met het uitvoeren van een vredesakkoord met de Albanese minderheid en werd de status van kandidaat-lidstaat toegekend. ... voldoende voortgang maakte met het uitvoeren van een vredes akkoord

                                                                                                                                           
Associatie-overeenkomst EU-Oekraïne
Parlement & Politiek - Tussen de Europese Unie en Oekraïne is in juni 2014 een associatie-overeenkomst (ook wel 'associatieverdrag') gesloten. Het associatieverdrag zorgt voor verregaande politieke en economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne. ... ook de eerste kamer ging op 30 mei 2017 met ruime meerderheid akkoord

                                                                                                                                           
Walking-Bass
Muziekbus - Walking Bass Letterlijk " lopende bas ". De hoofdtonen uit een baspartij worden ingevuld met de tussenliggende noten. Als je lopende bas speelt, speel je de tonen van het akkoord dat op dat moment gespeeld wordt. ... noten. als je lopende bas speelt, speel je de tonen van het akkoord

                                                                                                                                           
Arpeggio<#>Arpeggio
Muziekbus - Arpeggio<#>It. van arpa = harp, "als op een harp", voordrachtsaanduiding in de muziek. Het snel na elkaar spelen van de akkoordtonen, dus als een gebroken akkoord. het breken van een akkoord 'als op een harp', maar dan toegepast op andere instrumenten; de tonen van een akkoord worden (snel) na elkaar gespeeld, meestal van onder naar boven. ... in de muziek. het snel na elkaar spelen van de akkoord

                                                                                                                                           
accoord
Muziekbus - Accoord muziekterm - zie akkoord ... accoord muziekterm - zie akkoord

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Parlement & Politiek - Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... voor de financiele sector, het zogenoemde basel iii- akkoord

                                                                                                                                           
CETA: Handelsverdrag EU-Canada
Parlement & Politiek - In oktober 2013 bereikten de EU en Canada een akkoord over de hoofdlijnen voor een handelsverdrag. De onderhandelingen over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada begonnen in 2009 onder leiding van Karel de Gucht, de toenmalige eurocommissaris voor handel. ... die investeringen stimuleren en beschermen. het ceta- akkoord

                                                                                                                                           
Stichting van de Arbeid
Parlement & Politiek - De Stichting van de Arbeid is een in mei 1945 opgericht overlegorgaan van de sociale partners (representatieve centrale werknemers- en werkgeversorganisaties). In de Stichting zijn enkele belangrijke sociale akkoorden gesloten, zoals in 1982 het Akkoord van Wassenaar. ... in de stichting zijn enkele belangrijke sociale akkoord

                                                                                                                                           

Septiemakkoord

Muziekbus - Een vierklank, een zogenaamd septiemakkoord, bestaat uit een grondtoon + terts + kwint + septiem. We onderscheiden onderstaande typen: dominant septiem: grondtoon + grote terts + reine kwint + kleine septiem (C E G Bb) ( symbool C7) majeur (of: groot) septiem: grondtoon + grote terts + reine kwint + grote septiem (C E G B) ( symbool Cmaj7) mineur (of: klein) septiem: grondtoon + kleine terts + reine kwint + kleine septiem(C Eb G Bb) ( symbool Cm7) mineur majeur (ook wel naamloos akkoord genoemd) (of: klein groot) septiem: grondtoon + kleine terts + reine kwint + grote septiem (C Eb G B) ( symbool CmMaj7) halfverminderd septiem: grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + kleine septiem (C Eb Gb Bb) ( symbool Cm7b5) verminderd septiem (of: dim): grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + verminderde septiem (C Eb Gb Bbb) ( symbool C°7) dubbelverminderd septiem: grondtoon + verminderde terts + verminderde kwint + verminderde septiem (C Ebb Gb Bbb) (geen symbool want klinkt als omkering van dominant) hardverminderd septiem grondtoon + grote terts + verminderde kwint + kleine septiem (C E Gb Bb) ( symbool C7b5) overmatig septiem: grondtoon + grote terts + overmatige kwint + grote septiem (C E G# B) ( symbool Cmaj7#5) overmatig dominant: grondtoon + grote terts + overmatige kwint + kleine septiem(C E G# Bb) ( symbool C+7) Van deze septiemakkoorden wordt vooral het dominant septiemakkoord veel gebruikt in vrijwel alle muziek na ca 1700. ... akkoord

                                                                                                                                           
Referendum
Parlement & Politiek - Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. Over referenda wordt in Nederland al decennia lang gediscussieerd. Voorstanders vinden deze volksstemmingen een goede manier om burgers meer invloed te geven. ... de uitslag van het referendum te negeren. meer over associatie- akkoord

                                                                                                                                           
anticipatie
Muziekbus - Het vooruit laten klinken van een toon, de toon laten klinken voor het bijbehorende akkoord. het vooruit ten gehore brengen van een toon, die wezenlijk behoort bij een volgend akkoord; meestal klinkt deze vooruit genomen toon dus in een akkoord waarin hij niet thuis hoort. ... van een toon, de toon laten klinken voor het bijbehorende akkoord

                                                                                                                                           
Grote-Terts-Majeur
Muziekbus - Grote Terts Majeur Toongeslacht in de muziek. Men spreekt in verband met grote terts over een toonladder, een akkoord of een toonaard. Bij de majeur- toonladder vormt de derde toon een grote terts. dit in tegenstelling tot de mineur- toonladder met de kleine terts als derde toon. ... spreekt in verband met grote terts over een toonladder, een akkoord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1