YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek air de cour literair architectuur cultuur tragedie-lyrique chanson kunst ballet de cour taal design europese commissie europees parlement europese unie basisregels verdrag van lissabon europese rekenkamer raad van de europese unie lidstaten europees hof van justitie gebouwen architecten peter de cupere europese hof van justitie afbrekingen gemeenschapsrecht film - fotografie europese alexander de grote hof van justitie hof van justitie van de europese unie rekenkamer eca het gerecht voor ambtenarenzaken (opgericht in 2004, opgeheven op 1 september 2016) gijs m. de vries (lid, 2011-2014) cour de justice de l'union europeenne eu-instellingen cour des comptes europeenne : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5067 voor - air de cour - in 0.301080942153931 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

air de cour

Muziekbus - Air de Cour Onder invloed van de in aanzien toenemende klassieke tragedie ( Corneille) begon men naar meer eenheid van handeling te streven, de pastorale ging overheersen. Tot de vocale onderdelen van de balletten behoorde de air de cour. ... air

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... trouvere-traditie voortzetten. hun gedichten hadden een popul air

                                                                                                                                           
Tragedie-Lyrique
Muziekbus - Tragédie Lyrique Typische Franse, ernstige opera, door Lully ontwikkeld, meestal gebaseerd op klassieke onderwerpen. De Tragédie Lyrique bestaat doorgaans uit een ouverture gevolgd door een proloog en 5 actes. ... van enige zuiver franse tradities, nl. het ballet de cour, de air

                                                                                                                                           
Musique-Mesuree
Muziekbus - Musique Mesurée metrische muziek Van een aantal van deze homofone composities was het muzikale metrum gerelateerd aan dat van de tekst; ze vormen de weerslag van de experimenten van een groep dichters en componisten die in 1570 onder patronage van koning Karel IX de Académie de Poésie et de Musique ( Academie voor poëzie en muziek) oprichtten. ... verscheidenheid aan muzikale ritmen, waarbij bin air

                                                                                                                                           
chanson
Muziekbus - Chanson (Fr. " Lied"), zangstuk. In de ruime betekenis: een wereldlijk lied in de volkstaal. Het chanson is ontstaan in de tijd van de trouvères (middeleeuwen). Chanson duidde oorspronkelijk het oud- Franse minnelied van de troubadours aan. ... zetting. verder zien we veel herhaalde noten en overwegend bin air

                                                                                                                                           

air

Muziekbus - Air 1. lied 2. instrumentaal muziekstuk met een overheersend liedachtig, melodieus karakter. 3. Muziekvorm uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Kort, eenvoudig muziekstuk met een vloeiende melodie. Vaak onderdeel van een reeks dansen (" Suite"). ... air

                                                                                                                                           

ballet de cour

Muziekbus - Ballet De Cour De gebuikelijke betiteling voor het hofballet zoals het in Frankrijk vanaf 1581 onder leiding van een dansmeester door, de edellieden werd uitgevoerd. Vanuit Frankrijk verspreidde het genre zich over Europa. ... air

                                                                                                                                           

Air Supply

Muziekbus - Australisch duo, bestaande uit Russell Hitch en Graham Russell dat eind 1980 een hitje scoort met 'All Out Of Love'. Air Supply is in Nederland een eendagsvlieg, maar in de Verenigde Staten bijvoorbeeld hebben de zangers maar liefst acht Top 5-hits op hun naam staan. ... air

                                                                                                                                           

Plein-Air

Kunstbus - En plein air is de Franse aanduiding van open lucht. (In Duitsland freilichtmalerei of Pleinairmalerei genoemd) Het schilderen in de open lucht vond plaats vanaf omstreeks 1860. Het waren de schilders van de School van Barbizon en de Impressionisten die zich van deze nieuwe toepassing bedienden. ... air

                                                                                                                                           
Peter de Cupere

Peter de Cupere

Kunstbus - Peter de Cupere: Air Polluter (Geureninstallatie/Smell Installation) Belgische kunstenaar, geboren in 1970 te Leuven, België. Woont en werkt in Morstel bij Antwerpen. Websites: kunstenaar Peter de Cupere staat bekend als een beeldend kunstenaar die werkt met geur. ... de cupere peter de cupere: air

                                                                                                                                           

Wat zijn de belangrijkste regels voor het afbreken van woorden aan het einde van een regel?

Genootschap Onze Taal - Bij het afbreken van woorden is soms de uitspraak van een woord doorslaggevend, soms de etymologie (de herkomst) en soms de morfologie (de opbouw van een woord). Meestal leiden deze drie principes tot dezelfde opvatting over waar de lettergreepgrens (en dat is vaak de plaats om af te breken) ligt. ... afkomstige woorden als cre-me, pati-ent, stati-on en terti- air

                                                                                                                                           

Bij alle woorden vermeldt het Groene Boekje de plaatsen waar ze kunnen worden afgebroken. Maar bij onder andere mixer staan geen afbreekpuntjes. Waarom is dat?

Genootschap Onze Taal - Mixer mag niet worden afgebroken. Dat heeft te maken met de bijzondere behandeling die de x bij het afbreken krijgt. ... arts·exa·men ata·raxie ata·xie au·to-ex·port auxi·li· air

                                                                                                                                           
Alexander de Grote

Alexander de Grote

Kunstbus - Romeinse kopie buste Alexander door Lysippus 330 v.Chr. Rijk van Alexander de Grote bij zijn dood. Alexander III de Garote (Pella, 26 juli 356 v.Chr. — Babylon, 11 juni 323 v.Chr.), in het Grieks: (Mégas Aléxandros) of (Aléxandros tritos o Makedón) was koning van Macedonië. ... onder philippus had macedonie al diplomatiek en milit air

                                                                                                                                           
Europese Rekenkamer
Parlement & Politiek - De Europese Rekenkamer controleert of de financiële middelen van de Europese Unie correct worden gebruikt en op een efficiënte manier worden ingezet. De Rekenkamer onderzoekt de financiële verslagen van alle Europese instellingen. ... air

                                                                                                                                           

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)

Parlement & Politiek - Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht - moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. ... air

                                                                                                                                           

Roger de la Fresnaye

Kunstbus - Roger Noël François André La Fresnaye (1885-1925) Frans schilder, Leerling van M. Denis en P. Sérusier. Hij heeft alle moderne richtingen van symbolisme tot kubisme doorlopen. Heeft ook sculpturen, lithografieën en boekillustraties gemaakt. ... de salon des independants van 1914 hingen the conquest of the air

                                                                                                                                           

ballet comique de la reine

Muziekbus - Ballet Het ballet dat al eerder aan de Bourgondische en Italiaanse hoven tot bloei was gekomen, werd in Frankrijk aan het eind van de zestiende eeuw geïntroduceerd. Reeds aan het 15de-eeuwse Bourgondische hof had men de entremets gekend, gekostumeerde parades met allegorische motieven, waaraan de muziek niet ontbrak. ... de muziek bestond uit instrumentale dansen, koren, air

                                                                                                                                           
comédie-ballet
Muziekbus - De ballets de cour kregen tegen het midden van de 17de eeuw, onder invloed van de in aanzien toenemende klassieke tragedie ( Corneille), steeds meer literaire pretenties en naderden tot de toen in de mode gerakende pastorales, comédies en chansons, of comédies-ballets, d. ... toenemende klassieke tragedie ( corneille), steeds meer liter air

                                                                                                                                           
Woodstock
Muziekbus - Woodstock Festival, legendarisch open- air- concert in de VS in het jaar 1969. Woodstock is een stad in de Amerikaanse staat New York, in de buurt waarvan van de 15e tot de 17e augustus een legendarisch concert in de openlucht plaatsvond. ... woodstock festival, legendarisch open- air

                                                                                                                                           
Harold van Doren
Harold van Doren
Kunstbus - Air-King radio Amerikaanse ontwerper, geboren 2 maart 1895 in Chicago, Illinois - overleden 3 februari 1957 in Philadelphia. Van Doren was een vooraanstaande ontwerper uit de stroomlijn periode. Biografie Na een studie talen vertrok Harold (Livingston) Van Doren naar Parijs waar hij in het Louvre kwam te werken. ... van doren air

                                                                                                                                           
Paul McCarthy
Paul McCarthy
Kunstbus - Paul McCarthy (Salt Lake City, Utah, 1945) Amerikaanse kunstenaar, Geboren in Salt lake City, Utah, 1945. Woont en werkt in Los Angeles, USA. Sinds het einde van de jaren '60 werkt Paul McCarthy aan een indrukwekkend oeuvre: performances, video's, installaties en tekeningen. ... leeft. in veel van zijn werk maakt hij gebruik van het vocabul air

                                                                                                                                           
Pierre Lescot
Kunstbus - Frans architect, ca. 1510 Parijs - 10.09.1578 aldaar Eerst een opleiding als schilder, maar hij ging al spoedig over tot de architectuur. Zijn eerste opdracht in Parijs is van 1541, een doksaal voor de Saint-Germain-l’Auxerrois. ... air

                                                                                                                                           
Hiroshima
Kunstbus - Little Boy is de koosnaam van de kernbom die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog op 6 augustus 1945 door de Verenigde Staten boven de Japanse stad Hiroshima tot ontploffing werd gebracht om de Japanners tot overgave te dwingen. ... hiroshima, omdat deze stad een belangrijke industriele en milit air

                                                                                                                                           
The Hollies
Muziekbus - The Hollies is, naast de Beatles en de Rolling Stones, een van de bands die in de jaren zestig toonaangevend is in de Engelse popmuziek. Met onder andere Graham Nash in de gelederen brengen ze nummers als 'Busstop', 'Stop Stop Stop', 'The Air That I Breath' en 'He ain't Heavy, He's My Brother'. ... brengen ze nummers als 'busstop', 'stop stop stop', 'the air

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 18