YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur agamemnon agamemnons chryseis chryses literair troje achilleus, hector odyssee achilles trojaanse-oorlog kunst taal griekse mythologie achilles-schilder seneca john collier uitdrukkingen en spreekwoorden lucius annaeus seneca griekse vazenschilder mythologie muziek jacques chailley homerus god jean-auguste-dominique ingres godin jean auguste dominique ingres iain hamilton goden hamilton wim laman ingres godendom : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 16 van 16 voor - agamemnon - in 0.00869297981262207 seconden.

Agamemnon

Kunstbus - Agamemnon (Gr. Ἀγαμέμνων) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van Atreus, koning van Mycene, en Airope. Bij de Trojaanse oorlog, die werd gevoerd voor Menelaos, Agamemnons broer, was Agamemnon legeraanvoerder. ... agamemnon

                                                                                                                                           
Chryseis
Kunstbus - Chryseis ( Grieks Χρύσηίς, Khrysēís) was de dochter van Chryses ( Grieks Χρύσης, Khrýsēs), priester van Apollon uit Chryse, gelegen nabij de stad Troje. Tijdens de Trojaanse oorlog, net voor het begin van het verhaal beschreven in Homeros Ilias, werd zijn dochter Chryseis gevangen genomen door Agamemnon. ... ilias, werd zijn dochter chryseis gevangen genomen door agamemnon

                                                                                                                                           
Achilles
Kunstbus - Achilles ( Latijn) of Achilleus (Oudgrieks: Ἀχιλλεύς / Akhilleús; de naam is waarschijnlijk van niet-Indo- Europese oorsprong en werd, naargelang dit metrisch uitkwam, met één of twee lambda's geschreven, zie Griekse metriek) was een figuur uit de Griekse mythologie. ... briseis, de dochter van brises, buit. later werd deze hem door agamemnon

                                                                                                                                           
Odyssee
Kunstbus - Inhoud In de " Ilias" beschreef Homerus een fase uit het tiende en laatste jaar van de Trojaanse oorlog. De Odyssee is hierop als het ware een vervolg. Het werk vertelt de laatste 41 dagen van de eveneens tien jaren durende omzwervingen van de held Odysseus -degene die de list met "het paard van Troje" heeft bedacht- die zich de haat van de zeegod Poseidon op de hals heeft gehaald. ... het niet meer aankon zonder hem te leven. ook ontmoet odysseus agamemnon

                                                                                                                                           
Trojaanse-Oorlog
Kunstbus - De Trojaanse Oorlog wordt beschreven in diverse werken uit de Grieks- Romeinse oudheid. Het bekendst is de Ilias (Ilium = Troje) van Homerus. Het was een conflict tussen de bewoners van Troje en de Grieken. ... probleem hiermee is dat mycene, volgens homerus de stad van agamemnon

                                                                                                                                           
Achilles-schilder
Achilles-schilder
Kunstbus - De Achilles amfora (weergegeven Achilles, op de overgestelde zijde Briseis), .62 m hoog Een Griekse vazenschilder die tussen 460 en 430 v.Chr. in Attica werkzaam was en aldus wordt genoemd naar een amfora met een voorstelling van de Homerische held Achilles met Briseïs (thans in het bezit van de Vaticaanse Musea). ... was ontvoerd. zij werd zijn lievelingsslavin en liefje. nadat agamemnon

                                                                                                                                           
Waar komt iemand uit zijn tent lokken vandaan?
Genootschap Onze Taal - Iemand uit zijn tent lokken betekent 'iemand ertoe brengen iets te doen of te zeggen, terwijl hij dat eigenlijk niet wil', 'iemand uitdagen iets ondoordachts te doen/zeggen'. ... trojanen. in de ilias wordt verteld over de griekse aanvoerder agamemnon

                                                                                                                                           
Griekse mythologie
Kunstbus - De Griekse mythologie is letterlijk de kennis van de Griekse mythen en sagen. Dit zijn verhalen over goden, halfgoden en de interactie tussen goden en mensen. De mythologie geeft verklaringen voor het ontstaan van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden, het kwaad en ziekten, natuurverschijnselen en de oerelementen aarde, water, vuur en lucht. ... af en toe verteld over mensenoffers, zoals het verhaal waarin agamemnon

                                                                                                                                           
Lucius Annaeus Seneca
Kunstbus - (omstreeks 4 v. Chr. Cordoba - † 65 n. Chr. Rome) biografie Seneca was de zoon van een vermogend lid van de Ridderstand [na de Senatoren de belangrijkste Romeinse stand]. Hij werd geboren omstreeks het begin van onze jaartelling in Corduba (het Spaanse Cordova) en ontving zijn opvoeding te Rome waar zijn [gelijknamige] vader bekendheid genoot als schrijver over retoriek. ... belichaamd in figuren als hercules, medea, oedipus, agamemnon

                                                                                                                                           
John Collier
John Collier
Kunstbus - 1. John Henry Collier Brits- Amerikaanse schrijver (3 mei 1901 – Pacific Palisades (Los Angeles), 6 april 1980), bekend geworden met het publiceren van korte verhalen in het tijdschrift The New Yorker in de jaren dertig, veertig en vijftig. ... stijl schilderden. clytaemnestra nadat haar man (koning agamemnon

                                                                                                                                           
Ingres
Kunstbus - Jean Auguste Dominique Ingres Frans schilder en tekenaar uit het neo- classicisme, geboren 29 augustus 1780 te Montauban - overleden 14 januari in Parijs. Ingres was de bekendste leerling van Jacques Louis David David was, maar van idealen verschilden ze danig. ... hij de prix de rome met achilles ontvangt de afgezanten van agamemnon

                                                                                                                                           
Wim Laman
Muziekbus - Wim Laman geb. Den Haag 22-4-1946 Nederlands componist Hij kreeg op zijn 21ste jaar de eerste muzieklessen aan het Goois Muzieklyceum (AMV en dwarsfluit). Van 1970 tot 1975 studeerde hij filosofie en muziekgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, tijdens welke periode het accent steeds meer kwam te liggen op het componeren (eerste uitvoeringen door studentenensembles). ... aemstel quartet, orkest de volharding en het dufy- kwartet. agamemnon

                                                                                                                                           
Jacques Chailley
Muziekbus - Jacques Chailley geb. Parijs 24-3-1910 - gest. Montpellier 1999 Frans musicoloog, componist en koorleider Jacques Chailly studeerde compositie bij Nadia Boulanger, Delvincourt en Henri Busser en musicologie bij Pirro, Yvonne Rokseth en, tijdens zijn verblijf aan het Maison Descartes in Amsterdam, bij A. ... a. smijers. werken: oa.a toneelmuziek; les perses; antigone; agamemnon

                                                                                                                                           
god
Kunstbus - 1. Bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen. 2. Het Opperwezen, de Schepper, de Geest waardoor en waarin alles is, zoals Hij bij monotheïsten, vooral bij joden en christenen genoemd wordt. Het godendom == de gezamenlijke goden Een god is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen beschouwd wordt als de prima causa (de 'eerste oorzaak') van het universum, of verantwoordelijk geacht wordt voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel. ... wordt wel verteld over mensenoffers, zoals het verhaal waarin agamemnon

                                                                                                                                           
Iain Hamilton
Muziekbus - Iain Ellis Hamilton geboren Glasgow 6-6-1922, gestorven Londen 21-7-2000 Schots componist en pianist Iain Hamilton was een componist wiens stijl zich uitstrekt van lichte muziek tot avant-garde, maar wiens nauwgezetheid voor details, fijne oor voor kleur en begrip van muzikale structuur, in al zijn werken doorklinkt. ... tot het schrijven van twee opera's op zijn eigen libretti, agamemnon

                                                                                                                                           
Homerus
Kunstbus - Homerus, of Homeros, Grieks dichter, leefde tijdens de eerste helft van de 8ste eeuw v. Chr. in de buurt van Smyrna. homerus was waarschijnlijk afkomstig uit Ilonië. Over tijd en persoon van Homerus is vrijwel niets met zekerheid bekend. ... de stad troje of ilion gedurende de tijd dat de aanvoerders agamemnon

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6