YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal afleiding literair aaneenschrijven trema samenstelling woordkeuze apostrof aardrijkskundige namen afkortingen hoofdletter of kleine letter meervoudsvorming alternatieve spelling getallen tussen-n verkleinwoord basisregels uitspraak en klemtoon lastige woorden betekenis werkwoord etymologie woordgebruik tussen-s bijvoeglijk naamwoord buigings-n lidwoord barbarisme woordgeslacht buigings-e koppelteken samenkoppeling muziek orkestballade woordvolgorde operaballade achtervoegsel cultuur uitdrukkingen en spreekwoorden engels : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 100 voor - afleiding - in 0.0103049278259277 seconden.

afleiding

Kunstbus - Afleiding Een afleiding of derivatie is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen (gebonden morfemen). Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels (ook wel pre- en suffixen genoemd). ... afleiding

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen een afleiding en een samenstelling?

Genootschap Onze Taal - Kort gezegd: van een samenstelling kunnen alle delen ook zelfstandig voorkomen en van een afleiding niet. ... is het verschil tussen een afleiding

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze: hbo'er of hbo-er?
Genootschap Onze Taal - Hbo'er (met apostrof) is juist. Dit woord is een afleiding van hbo. Aan de afkorting hbo wordt het achtervoegsel -er geplakt. Dat achtervoegsel kan niet zomaar aan hbo vastgeplakt worden; dat zou tot uitspraakverwarring kunnen leiden ('hboer'). ... of hbo-er? hbo'er (met apostrof) is juist. dit woord is een afleiding

                                                                                                                                           
Ik kom vaak het woord bewegwijzering tegen. Is dat wel een goed woord? Is wegbewijzering niet logischer?
Genootschap Onze Taal - Bewegwijzering is een heel gewoon woord. Het hoort bij het werkwoord bewegwijzeren, dat een directe afleiding is van wegwijzer; het betekent '(iets, bijvoorbeeld een route) van wegwijzers voorzien, ergens wegwijzers langs plaatsen'. ... het hoort bij het werkwoord bewegwijzeren, dat een directe afleiding

                                                                                                                                           
Hoe ontstaan nieuwe woorden?
Genootschap Onze Taal - Nieuwe woorden kunnen op verschillende manieren gevormd worden. De gebruikelijkste zijn: afleiding, samenstelling, nieuwvorming en ontlening. ... manieren gevormd worden. de gebruikelijkste zijn: afleiding

                                                                                                                                           
Hoe heet een inwoner van Lelystad?
Genootschap Onze Taal - Een inwoner van Lelystad is een Lelystedeling. Die vorm Lelystedeling is te vergelijken met de woorden stedeling, Randstedeling en hoofdstedeling, die zijn afgeleid van stad, Randstad en hoofdstad. Een vrouwelijke inwoner kan ook een Lelystadse genoemd worden; dat is een afleiding van het bijvoeglijk naamwoord Lelystads. ... inwoner kan ook een lelystadse genoemd worden; dat is een afleiding

                                                                                                                                           
Is een persoon die of een team dat in een halve finale speelt een halve finalist of een halvefinalist?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is halvefinalist. ... zelfstandig naamwoord finale. het achtervoegsel -ist maakt een afleiding

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling van de afkorting van zelfstandige zonder personeel?
Genootschap Onze Taal - Een zelfstandige zonder personeel is een zzp'er - met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof voor het achtervoegsel -er. Het meervoud is zzp'ers. ... is het een achtervoegsel; zzp'er is in zijn geheel een afleiding

                                                                                                                                           
Wat is juist: ideeënloos of ideeëloos?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is ideeëloos correct. Wat ons betreft is ook ideeënloos prima; deze alternatieve vorm is daarom opgenomen in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite. ... onze taal en op onze spellingwebsite spellingsite.nu. afleiding

                                                                                                                                           
Wat is klinkerbotsing?
Genootschap Onze Taal - Klinkerbotsing betekent dat er twee klinkers naast elkaar staan die als één klank gelezen kunnen worden, terwijl ze bij verschillende lettergrepen horen. Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is beïnvloeden. ... klinkerbotsing kan op twee manieren worden verholpen: bij afleiding

                                                                                                                                           
Wat is juist: gsm'etje of gsm-metje? En is het meervoud gsm's?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van gsm is gsm's, en de verkleinvorm luidt gsm'etje. ... of een woord dat een losse letter of cijfer bevat in een afleiding

                                                                                                                                           
Hoe noem je een inwoner van New York?
Genootschap Onze Taal - Een inwoner van New York is een New Yorker. ... new york bevat een spatie. deze spatie blijft staan in de afleiding

                                                                                                                                           
Wat is juist: een 20e-eeuws pand of een 20e eeuws pand?
Genootschap Onze Taal - Een 20e-eeuws pand is juist. Ook 20ste-eeuws en twintigste-eeuws zijn mogelijk. ... zijn mogelijk. een telwoord en een zelfstandig naamwoord (of afleiding

                                                                                                                                           
Is chicheid wel juist geschreven?
Genootschap Onze Taal - Chicheid is juist, maar er is wel iets raars mee: er staan een c en een h achter elkaar die niet als [ch] worden uitgesproken. Voor dit soort gevallen van 'botsende' medeklinkers bestaan geen regels, wat bijvoorbeeld bij klinkerbotsing wel het geval is (een trema in skiën, een streepje in zo-even ). ... trema in skien, een streepje in zo-even ). chicheid is een afleiding

                                                                                                                                           
Wat is juist: de rechtelijke macht of de rechterlijke macht?
Genootschap Onze Taal - Juist is de spelling met een r: de rechterlijke macht. Dit is een verzamelterm voor 'alle instanties die rechtspreken'. ... dale (2005) komt alleen scheidsrechterlijk voor. trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Wat is de juiste vorm: woordvoer dster of woordvoerster?
Genootschap Onze Taal - Woordvoerster is zonder d tussen de r en de s. Woordvoerdster is dus niet goed. ... ). verwante adviezen fietster / fietsster trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Ben je werkloos of ben je werkeloos als je geen baan hebt?
Genootschap Onze Taal - Werkloos (zonder tussen-e) krijgt in dit geval meestal de voorkeur; veel mensen vinden het mooi om alleen deze vorm te gebruiken in de betekenis 'zonder baan'. ... / normen-en-waardenloos zoutloos / zouteloos trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Wat is goed: 'Hij vertelde me alle in's en out's' of 'Hij vertelde me alle ins en outs'?
Genootschap Onze Taal - De schrijfwijze ins en outs is juist: 'Hij vertelde me alle ins en outs. ... nederlandse en. verwante adviezen babies / baby's trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Welk zelfstandig naamwoord hoort bij het werkwoord realiseren: realisatie of realisering?
Genootschap Onze Taal - Zowel realisatie als realisering is mogelijk. De achtervoegsels -ering en -atie passen allebei achter de stam van werkwoorden op -eren. Bijvoorbeeld: classificatie/classificering, isolatie/isolering, enz. ... facturatie / facturering motivering / motivatie trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Is er een betekenisverschil tussen motivering en motivatie?
Genootschap Onze Taal - Motivering en motivatie kunnen allebei 'het motiveren, het aangeven van motieven, onderbouwing' en 'argument, reden' betekenen. ... facturatie / facturering realisering / realisatie trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Wat is juist: norme-en-waardeloos of normen-en-waardenloos?
Genootschap Onze Taal - Normen-en-waardenloos ('zonder normen en waarden') is juist. ... is best opmerkelijk. volgens de officiele spelling krijgen afleiding

                                                                                                                                           
Wat is het verkleinwoord van jongen: jongetje of jongentje?
Genootschap Onze Taal - Het verkleinwoord van jongen is jongetje, zonder n voor de verkleiningsuitgang. ... tong - tongetje zou verwachten, maar jonkie. trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
Waar komt knof in knoflook vandaan?
Genootschap Onze Taal - Knof zelf betekent niets; knoflook is een verbastering van kloflook, dat moeilijk uit te spreken was vanwege de twee l 'en die zo vlak na elkaar staan. Klof- in kloflook is een afleiding van het zelfstandig naamwoord kloof of het werkwoord klieven; het verwijst naar de kleine 'kloofjes' tussen de tenen van een bolletje knoflook. ... l 'en die zo vlak na elkaar staan. klof- in kloflook is een afleiding

                                                                                                                                           
Kun je spreken van de afkeur als je de afkeer bedoelt?
Genootschap Onze Taal - De afkeur is geen gangbaar zelfstandig naamwoord. Het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt de afkeur wel, maar noemt het "dichterlijke stijl". ... auto's', bijvoorbeeld in de combinatie apk-afkeur. trefwoorden afleiding

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5