YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal afkortingen aardrijkskundige namen hoofdletter of kleine letter samenstelling namen aaneenschrijven betekenis apostrof afleiding titulatuur symbolen brief- en e-mailconventies lidwoord meervoudsvorming verkleinwoord basisregels enkelvoud/meervoud stijlfouten alternatieve spelling woordgeslacht getallen leestekens werkwoord woordgebruik engels persoonsvorm literair cultuur afkorting master letterwoord bachelor engineer abbreviatuur wet 1989/423; publicatieblad: staatscourant (journal officiel neerlandais) ingenieur wet kieswet muziek nummer: 423 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 70 voor - afkortingen - in 0.00999808311462402 seconden.

Wat zijn de juiste afkortingen van de provincienamen?

Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende systemen in omloop, maar hieronder staat een overzicht van de meestgebruikte afkortingen, die bijvoorbeeld ook in de grote Van Dale (2005) staan. ... zijn de juiste afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is de juiste afkorting van curriculum vitae?
Genootschap Onze Taal - De afkorting van curriculum vitae is cv, met kleine letters en zonder punten. ... vitae is cv, met kleine letters en zonder punten. de meeste afkortingen

                                                                                                                                           
Is bommoeder juist? De m in bom ('bewust ongehuwde moeder') betekent toch al 'moeder'?
Genootschap Onze Taal - Er is geen enkel bezwaar tegen het woord bommoeder. Hoewel de m in bom inderdaad 'moeder' betekent en er voluit dus iets als 'bewust-ongehuwde-moeder-moeder' staat, is bommoeder een heel gewoon Nederlands woord. ... en niet 'zij is een bom.' er zijn meer samenstellingen met afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling van de afkorting van zelfstandige zonder personeel?
Genootschap Onze Taal - Een zelfstandige zonder personeel is een zzp'er - met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof voor het achtervoegsel -er. Het meervoud is zzp'ers. ... waarin -er in feite ook geen functie heeft. zoals in de meeste afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is juist: gsm'etje of gsm-metje? En is het meervoud gsm's?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van gsm is gsm's, en de verkleinvorm luidt gsm'etje. ... van een afkorting eindigt altijd op apostrof + s, behalve bij afkortingen

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je onderwijstypen zoals vwo, havo en pabo: met kleine letters of met een of meer hoofdletters?
Genootschap Onze Taal - Alle onderwijstypen krijgen kleine letters. ... fase, voortgezet onderwijs, vrije school; letterwoorden ( afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is de afkorting van de titel meester: Mr., Mr, mr. of mr?
Genootschap Onze Taal - De afkorting van de titel meester krijgt een kleine letter en een punt; mr. is dus de juiste schrijfwijze. ... in de nieuwe versie staat conform het groene boekje dat alle afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is de afkorting van de titel doctor: Dr., Dr, dr. of dr?
Genootschap Onze Taal - De afkorting van doctor krijgt een kleine letter en een punt; dr. is dus de juiste schrijfwijze. ... kleine letter en een punt; dr. is dus de juiste schrijfwijze. afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is juist: ledlamp, led-lamp of LED-lamp?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is ledlamp. Vergelijkbare woorden zijn ledverlichting, ledkaarsjes, enz. ... de uitspraak van led is [let] en niet [el-ee-dee]. zulke afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling: APP, App of app? En is het meervoud met een apostrof of niet?
Genootschap Onze Taal - Het woord app is met kleine letters; het meervoud is apps. ... fitness-sessie klinkerbotsing in samenstellingen meervoud van afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is juist: de lpg of het lpg?
Genootschap Onze Taal - Juist is het lpg. Alle woordenboeken vermelden dit lidwoord. ... 'lpg is goedkoop' dan 'het lpg is goedkoop.' net als de meeste afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze: hbo'er of hbo-er?
Genootschap Onze Taal - Hbo'er (met apostrof) is juist. Dit woord is een afleiding van hbo. Aan de afkorting hbo wordt het achtervoegsel -er geplakt. Dat achtervoegsel kan niet zomaar aan hbo vastgeplakt worden; dat zou tot uitspraakverwarring kunnen leiden ('hboer'). ... kunnen voorkomen. voorbeelden van samenstellingen met afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is juist: gsm of GSM?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is gsm. ... zonder punten) geschreven wordt. vergelijkbare ingeburgerde afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 230-V-aansluiting, 230V-aansluiting of 230 V-aansluiting?
Genootschap Onze Taal - 230V-aansluiting is correct. Een getal en een eenheid, zoals 230 V, worden in combinatie met nog een ander woord aan elkaar vast geschreven: 230V-aansluiting; tussen de eenheid en de rest van de samenstelling moet een streepje staan. ... een streepje staan. eenheden als mhz zijn in feite geen echte afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is juist: Arbodienst, arbodienst, Arbo-dienst of arbo-dienst?
Genootschap Onze Taal - Juist is: arbodienst. ... wet en de naam van een instelling gaat. andere ingeburgerde afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is juist: bv's of bv'en?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van bv ('besloten vennootschap') is bv's. ... bv'en? het meervoud van bv ('besloten vennootschap') is bv's. afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is juist: de wc of het wc?
Genootschap Onze Taal - De wc is juist: het is verreweg het gebruikelijkst om wc als mannelijk de-woord op te vatten. Dat is op zichzelf opmerkelijk, omdat wc een afkorting is van watercloset, dat onzijdig is: het is het watercloset. ... dat deze afkorting staat voor het het-woord watercloset. bij afkortingen

                                                                                                                                           
Is het BTW met hoofdletters of btw met kleine letters?
Genootschap Onze Taal - De afkorting van 'belasting over de toegevoegde waarde' is btw, met kleine letters. ... maar een gewoon woord. ten tweede worden veelgebruikte afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is juist: tv programma of tv-programma?
Genootschap Onze Taal - Tv-programma (met streepje) is juist. ... en c-sleutel, krijgen eveneens een streepje, ook als het geen afkortingen

                                                                                                                                           
Wat is juist: hiv-virus of hivvirus?
Genootschap Onze Taal - Hiv-virus komt het vaakst voor en is de duidelijkste schrijfwijze, maar voor hivvirus is ook wel wat te zeggen. ... is een afkorting, namelijk van human immunodeficiency virus. afkortingen

                                                                                                                                           
Seksueel overdraagbare aandoening wordt afgekort als soa. Wat is de afkorting van het meervoud seksueel overdraagbare aandoeningen? Is dat soa of soa's?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van soa is soa's. In medische vaktaal wordt met soa ook weleens het meervoud bedoeld, maar dat is minder duidelijk. ... weleens het meervoud bedoeld, maar dat is minder duidelijk. afkortingen

                                                                                                                                           
Waar staat de afkorting fte voor?
Genootschap Onze Taal - Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 38 uur – een functie van 0,6 x 38 = 22,8 uur. ... wordt uitgesproken (we zeggen [ef-tee-ee]). vergelijkbare afkortingen

                                                                                                                                           
Noem je het alfabet het ABC of het abc? En worden losse letters in een zin ( van a tot z/van A tot Z ) of een samenstelling ( a-status/A-status ) als kleine letter of als hoofdletter geschreven?
Genootschap Onze Taal - Het is het abc. Losse letters zijn alleen hoofdletters als daar een speciale reden voor is. ... veel eerbied wil uitdrukken; zie verder dit advies. voor afkortingen

                                                                                                                                           
Hoe moet de eenheid megahertz verkort worden aangeduid?
Genootschap Onze Taal - Het juiste symbool voor megahertz is MHz. ... is mhz. megahertz is een eenheid, en bij eenheden horen geen afkortingen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5