YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair afkorting taal afkortingen hoofdletter of kleine letter brief- en e-mailconventies betekenis titulatuur leestekens afleiding apostrof werkwoord woordgeslacht verkleinwoord getallen woordgebruik lidwoord verwijswoord muziek fff pp enkelvoud/meervoud cultuur samenstelling aaneenschrijven kunst namen basisregels meervoudsvorming bachelor quempas cis popart toon f toon alternatieve spelling symbolen pop-art master design : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 158 voor - afkorting - in 0.0130519866943359 seconden.

afkorting

Kunstbus - 1. In schriftelijk taalgebruik is een afkorting een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). ... afkorting

                                                                                                                                           

Wat is de juiste afkorting van curriculum vitae?

Genootschap Onze Taal - De afkorting van curriculum vitae is cv, met kleine letters en zonder punten. ... is de juiste afkorting

                                                                                                                                           

Wat is de afkorting van de titel meester: Mr., Mr, mr. of mr?

Genootschap Onze Taal - De afkorting van de titel meester krijgt een kleine letter en een punt; mr. is dus de juiste schrijfwijze. ... is de afkorting

                                                                                                                                           

Onder aan een brief zie je soms de afkorting i.a.a. met daarachter een naam. Wat betekent i.a.a.?

Genootschap Onze Taal - I.a.a. betekent 'in afschrift aan'; van de brief is een kopie gestuurd aan de na de afkorting genoemde persoon. ... aan een brief zie je soms de afkorting

                                                                                                                                           

Als een zin eindigt op een afkorting met een punt, komt er dan nog een extra punt aan het einde van de zin?

Genootschap Onze Taal - Nee, aan het einde van de zin komt maar één punt; als de zin op een afkorting met een punt eindigt, vervalt de zinseindepunt. Ook als er aan het einde van de zin een citaat staat dat eindigt op een (afkortings)punt, vervalt de zinseindepunt. ... een zin eindigt op een afkorting

                                                                                                                                           

Wat is de afkorting van de titel doctor: Dr., Dr, dr. of dr?

Genootschap Onze Taal - De afkorting van doctor krijgt een kleine letter en een punt; dr. is dus de juiste schrijfwijze. ... is de afkorting

                                                                                                                                           
Wat is juist: de wc of het wc?
Genootschap Onze Taal - De wc is juist: het is verreweg het gebruikelijkst om wc als mannelijk de-woord op te vatten. Dat is op zichzelf opmerkelijk, omdat wc een afkorting is van watercloset, dat onzijdig is: het is het watercloset. ... op te vatten. dat is op zichzelf opmerkelijk, omdat wc een afkorting

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze: hbo'er of hbo-er?
Genootschap Onze Taal - Hbo'er (met apostrof) is juist. Dit woord is een afleiding van hbo. Aan de afkorting hbo wordt het achtervoegsel -er geplakt. Dat achtervoegsel kan niet zomaar aan hbo vastgeplakt worden; dat zou tot uitspraakverwarring kunnen leiden ('hboer'). ... apostrof) is juist. dit woord is een afleiding van hbo. aan de afkorting

                                                                                                                                           
Schrijf je sms'en of sms-en? En hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof. Van de afkorting sms wordt met het achtervoegsel -en een werkwoord gevormd. Omdat sms een afkorting is, kan dat achtervoegsel niet zomaar eraan vast worden geschreven. ... van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof. van de afkorting

                                                                                                                                           
Hoe spel je het verkleinwoord van een A4? En van sms?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijzen zijn een A4'tje en een sms'je. Een achtervoegsel, zoals -tje, -je, -ig, -er, wordt met een apostrof gekoppeld aan het cijfer of de afkorting waarmee het één geheel vormt. Andere voorbeelden zijn 65+'er, 55+'er, CDA'er, vmbo'er, cd'tje, dvd'tje en wc'tje. ... -er, wordt met een apostrof gekoppeld aan het cijfer of de afkorting

                                                                                                                                           
'Wij kwamen dit overeen d.d. 16 november 2010.' Klopt deze zin?
Genootschap Onze Taal - Nee, d.d. (de afkorting van de dato ) is hier niet goed gebruikt. Het betekent 'van de datum, daterend van' en kan alleen na een zelfstandig naamwoord voorkomen: 'onze overeenkomst d.d. 16 november 2010' is dus wel goed. ... overeen d.d. 16 november 2010.' klopt deze zin? nee, d.d. (de afkorting

                                                                                                                                           
Is het BTW met hoofdletters of btw met kleine letters?
Genootschap Onze Taal - De afkorting van 'belasting over de toegevoegde waarde' is btw, met kleine letters. ... het btw met hoofdletters of btw met kleine letters? de afkorting

                                                                                                                                           
Veel recente woordenboeken en spellinggidsen, waaronder het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal, vermelden bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar het lidwoord de, en geen woordgeslacht. Is het woord dan mannelijk of vrouwelijk?
Genootschap Onze Taal - Als in deze naslagwerken alleen het lidwoord de wordt vermeld, is het woord zowel mannelijk als vrouwelijk. Achter woorden die alleen mannelijk zijn, staat "(m.)", bijvoorbeeld "stam, de (m.)". Voor vrouwelijke woorden wordt de afkorting "(v. ... "stam, de (m.)". voor vrouwelijke woorden wordt de afkorting

                                                                                                                                           
Fff
Muziekbus - Fff afkorting voor fortefortissimo. ... fff afkorting

                                                                                                                                           

Waar staat de afkorting fte voor?

Genootschap Onze Taal - Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 38 uur – een functie van 0,6 x 38 = 22,8 uur. ... staat de afkorting

                                                                                                                                           
Pp
Muziekbus - afkorting voor pianissimo ... afkorting

                                                                                                                                           

Seksueel overdraagbare aandoening wordt afgekort als soa. Wat is de afkorting van het meervoud seksueel overdraagbare aandoeningen? Is dat soa of soa's?

Genootschap Onze Taal - Het meervoud van soa is soa's. In medische vaktaal wordt met soa ook weleens het meervoud bedoeld, maar dat is minder duidelijk. ... overdraagbare aandoening wordt afgekort als soa. wat is de afkorting

                                                                                                                                           

Wat betekent de afkorting c.q.?

Genootschap Onze Taal - C.q. staat voor casu quo, wat in een letterlijke vertaling uit het Latijn 'in welk geval' betekent. In modern Nederlands zouden we zeggen: 'als dat geval zich voordoet', 'als dat nodig is'. Bij het gebruik van c. ... betekent de afkorting

                                                                                                                                           

Wat is de juiste spelling van de afkorting van zelfstandige zonder personeel?

Genootschap Onze Taal - Een zelfstandige zonder personeel is een zzp'er - met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof voor het achtervoegsel -er. Het meervoud is zzp'ers. ... is de juiste spelling van de afkorting

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld als er RSVP in een uitnodiging of een brief staat?
Genootschap Onze Taal - RSVP (of liever: r.s.v.p. ) betekent dat de afzender graag antwoord ontvangt op zijn brief of uitnodiging. Er wordt mee bedoeld dat de afzender wil weten of je wel of niet naar de gelegenheid (het feest, de bijeenkomst) komt. ... niet naar de gelegenheid (het feest, de bijeenkomst) komt. de afkorting

                                                                                                                                           
Wat is juist: Beneluxland of Benelux-land?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen Benelux-land, met een streepje, correct. Wat ons betreft is ook Beneluxland goed te verdedigen. Die vorm is daarom ook opgenomen in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingsite Spellingsite. ... international children's emergency fund ), gestapo (een afkorting

                                                                                                                                           
pop-art
Kunstbus - Afkorting voor het Engelse Popular Art (= volkskunst), stroming in de hedendaagse kunst die rond 1960 in Amerika en Engeland ontstond en in gelijke mate betrekking heeft op de beeldende kunst en op de amusementsmuziek. ... afkorting

                                                                                                                                           
cis
Muziekbus - 1. ( Italiaans: ‘do diesis’; Frans: ‘do of ut dièse’; Engels: ‘C sharp’; Vlaams: ‘do kruis’), naam van een in ieder octaafgebied eenmaal voorkomende noot, de met een halve toon verhoogde C. 2. de afkorting voor de drieklank met Cis als grondtoon, Cis voor de grote drieklank: cis-eis-gis; cis, voor de kleine drieklank cis-e-gis; 3. ... voorkomende noot, de met een halve toon verhoogde c. 2. de afkorting

                                                                                                                                           
Wat is juist: ledlamp, led-lamp of LED-lamp?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is ledlamp. Vergelijkbare woorden zijn ledverlichting, ledkaarsjes, enz. ... raden ( led-kerstboomverlichting, led-dansvloer ). led is een afkorting

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3