YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: afbrekingen taal basisregels engels etymologie samenstelling betekenis verkleinwoord ppr conflict over de grondpolitiek de menten-debatten 1976 en 1977 prins bernhard kabinet-den uyl arp kabinet-van agt i parlementaire basis kvp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 7 van 7 voor - afbrekingen - in 0.00410795211791992 seconden.
Bij alle woorden vermeldt het Groene Boekje de plaatsen waar ze kunnen worden afgebroken. Maar bij onder andere mixer staan geen afbreekpuntjes. Waarom is dat?
Genootschap Onze Taal - Mixer mag niet worden afgebroken. Dat heeft te maken met de bijzondere behandeling die de x bij het afbreken krijgt. ... hieronder staat een lijst woorden met een x en hun afbrekingen

                                                                                                                                           
Wat zijn de belangrijkste regels voor het afbreken van woorden aan het einde van een regel?
Genootschap Onze Taal - Bij het afbreken van woorden is soms de uitspraak van een woord doorslaggevend, soms de etymologie (de herkomst) en soms de morfologie (de opbouw van een woord). Meestal leiden deze drie principes tot dezelfde opvatting over waar de lettergreepgrens (en dat is vaak de plaats om af te breken) ligt. ... voorbeelden: bite, cake, gra-tuit, house, ma-noeu-vre, race. afbrekingen

                                                                                                                                           
Hoe breek je woorden met ck erin af, zoals checken en hockey?
Genootschap Onze Taal - Woorden met ck worden volgens de regels halverwege die klank afgebroken. Checken, blackie, chickie, stickie en hockey worden dus afgebroken als: chec-ken, blac-kie, chic-kie, stic-kie en hoc-key. ... zetten. de afbreking levert namelijk een vreemd woordbeeld op: afbrekingen

                                                                                                                                           
In het Groene Boekje staat slaatje [sla.tje]. Wordt daarmee bedoeld dat zowel slaatje als slatje goed is?
Genootschap Onze Taal - Nee, dat wordt niet bedoeld; slaatje is de enige juiste spelling. De variant tussen vierkante haken geeft aan dat één a vervalt als slaatje aan het eind van een regel afgebroken wordt ( sla-tje ). ... pa-ginaatje respectievelijk pagi-naatje. trefwoorden afbrekingen

                                                                                                                                           
Is het woord leidraad opgebouwd uit leid(en) en raad (geven)?
Genootschap Onze Taal - Nee, leidraad ('handleiding, hulpmiddel') is opgebouwd uit het werkwoord leiden en het zelfstandig naamwoord draad. Een leidraad is dus eigenlijk een draad die gespannen is om iemand te helpen de weg te vinden; van daaruit ontstonden de figuurlijke betekenissen 'richtsnoer' en 'beknopte handleiding'. ... voorrijkosten / voorrijdkosten sieraad / sierraad trefwoorden afbrekingen

                                                                                                                                           
Waar komt het woord balorig vandaan?
Genootschap Onze Taal - Bal- in balorig betekent 'kwaad, slecht'. Vroeger sprak men niet van balorig maar van balhorig; iemand die niet goed wilde luisteren, was balhorig ('slecht horend'). Hieruit is de huidige betekenis van balorig ontstaan: 'niet naar goede raad luisterend, tegendraads, ontevreden'. ... als ba-lorig of balo-rig, niet als bal-orig. trefwoorden afbrekingen

                                                                                                                                           
Kabinet-Den Uyl (1973-1977)
Parlement & Politiek - De kabinetsformatie van 1972-1973 duurde 151 dagen, tot dan toe een record. Uiteindelijk werd het kabinet-Den Uyl gevormd, dat een unieke parlementaire basis had. Voor PvdA en D66 was het kabinet-Den Uyl een parlementair kabinet. ... op in 1974 en 1976. minister van agt wil optreden tegen afbrekingen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6