YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet-mackay arp abraham kuyper aeneas mackay antirevolutionairen l.w.ch. keuchenius jhr. a.f. de savornin lohman g. groen van prinsterer aeneas baron mackay j.ph.j.a. graaf van zuylen van nijevelt jhr. p.j. elout van soeterwoude van der brugghen schaepman vrij-antirevolutionaire partij mr. ae. () baron mackay baron mackay roell gijsbert karel van hogendorp jo van der hoeven van doorn van westkapelle ruppert van hogendorp louis beel van panhuys marinus ruppert kroonprins willem herman tjeenk willink scholten kabinet-thorbecke piet hein donner dr. a.a.l. rutgers van lynden van sandenburg van doorn van westcapelle mackay raad van state van swinderen tjeenk willink van reenen donner baron mollerus : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 56 voor - aeneas mackay - in 0.0139021873474121 seconden.
Antirevolutionairen
Antirevolutionair was een 19e-eeuwse politieke stroming, die zich keerde tegen de ideeën van de Franse Revolutie, met name tegen de volkssoevereiniteit. De overheid ontleende haar gezag volgens de antirevolutionairen niet aan het volk, maar aan God. ... de nederlandse politiek van de 19e eeuw speelden. het kamerlid aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. Æ. baron Mackay

Bescheiden, zelfs wat schuchtere antirevolutionair politicus uit een Gelders adellijk geslacht van bestuurders. Was rechter in Zutphen en lange tijd Tweede Kamerlid (en een jaar voorzitter). Formeerde in 1888 het eerste confesssionele kabinet en gold als een bekwaam kabinetsleider. ... minister, lid raad van state, minister van staat voornaam aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vicepresidenten van de Raad van State
De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... benoemde het liberale kabinet-thorbecke de antirevolutionair aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Aeneas

Aeneas (Grieks Aineias) was een mythologische Trojaanse held. Aeneas is de zoon van de godin Aphrodite en een sterfelijke man, Anchises, en kan dus worden beschouwd als een halfgod, hij heeft echter geen bovenmenselijke krachten. ... aeneas - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Mackay Hugh Baillie-Scott

Mackay Hugh Baillie Scott Engelse architect (1865-1945) Biografie Mackay Hugh Baillie Scott, afkomstig uit een rijke aristocratische Schotse familie, studeerde eerst aan het Cirencester Agricultural College, maar ging in 1886 in de leer bij de architect majoor Charles E. ... aeneas - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Minderheidskabinet
Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Mackay (1888-1891)

Dit is het eerste zogenaamde coalitiekabinet, bestaande uit katholieke en antirevolutionaire ministers. Vorming van dit kabinet werd mogelijk door de overwinning van katholieken en ARP bij de Tweede Kamerverkiezingen. ... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman
Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. ... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. ... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. L.W.Ch. Keuchenius
Trouwe volgeling van Groen van Prinsterer, die in Nederlands-Indië onder meer advocaat was en in Nederland secretaris-generaal van Koloniën. In 1866 Tweede Kamerlid. Zijn motie van afkeuring over het aftreden van minister Mijer leidde een periode van conflicten tussen regering en Tweede Kamer in. ... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Katholieken
Pas aan het einde van de 19e eeuw ontstond er een politieke organisatie van katholieken. Toch traden zij al vanaf omstreeks 1870 als groepering in het parlement op. Het zou tot 1883 duren, voordat er 'Proeve van een program van een katholieke partij' kwam en pas in 1897 kwam er een verbond van R. ... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aeneis
De Aeneis (vroeger in het Nederlands: Eneïde)(Aeneis en Aeneas worden correct uitgesproken met klemtoon op de tweede lettergreep) is het heldendicht over de daden van Aeneas dat de (grotendeels fictieve) oorsprong van de Romeinse beschaving beschrijft. Het epos, geschreven in het Latijn door de dichter Vergilius tussen 29 v.Chr. tot aan zijn dood in 19 v.Chr., bestaat uit twaalf boeken met in totaal circa 10.000 verzen in dactylische hexameter. ... de aeneis (vroeger in het nederlands: eneide)(aeneis en aeneas - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. E.J.J.B. (Eppo) Cremers
Gefortuneerde Groninger van katholieken huize wiens eerste beroep minister van Buitenlandse Zaken was. Als aanbeveling voor die benoeming gold behalve dat hij financieel onafhankelijk was, dat hij veel gereisd had en zeven talen sprak. ... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bernardino Pinturicchio
Italiaanse schilder, Perugia ca. 1454 - Siena 1513. Bernardino Pinturicchio, eigenlijk Bernardino di Betto, bekleedt een aparte plaats onder de schilders uit Midden- Italië van het einde van het quattrocento. ... voor de schitterende verzameling verluchte manuscripten van aeneas - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Henry Purcell
Engels componist, geboren waarschijnlijk in 1659 in Londen, gestorven 21 november 1695 in Londen Zijn tijdgenoten prezen hem als " Orpheus Britannicus"; hij wordt beschouwd als de belangrijkste Engelse muziekpersoonlijkheid van de tweede helft van de 17de eeuw. ... eeuw. passacaglia van king arthur - henry purcell dido and aeneas - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. J. Röell
Knap, evenwichtig liberaal jurist uit een vooraanstaande familie van bestuurders. Als oud-griffier van de Staten van Holland goed ingevoerd in het binnenlands bestuur en de waterhuishouding. In 1877 voor het district Utrecht tot Tweede Kamerlid gekozen en in de Kamer breed georiënteerd. ... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Romulus-en-Remus
Romulus en Remus zijn in de Romeinse mythologie de tweelingzonen van Mars en Rhea Silvia (ook Ilia genoemd) en stichters van Rome. De stichting wordt in de legende gedateerd op 21 april 753 v.Chr.. ... romulus en remus zouden de nakomelingen zijn van de trojaan aeneas - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
leden Raad van State 1862-heden
... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Claude Lorrain
Claude Lorrain (ca 1600 - 1682) Zeventiende-eeuwse Franse schilder en graveur, 1600 Chmagne aan de Moezel - 23.11.1682 Rome Claude (le) Lorrain is genoemd naar zijn geboortestreek Lotharingen. ... huis deelde) werken:. de kust van delos en de inscheping van aeneas - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Archibald Knox
Engelse ontwerper, zilversmid en schilder, geboren 9 April 1864, Cronkbourne Village Isle of Man - overleden 22 Februari 1933 Isle of Man. Archibald Knox zette als ontwerper o. ... aeneas - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1888-1918: Antithese
Deze periode wordt beheerst door de zogenaamde Antithese. Deze leer van Abraham Kuyper gaat ervan uit dat er een politieke scheiding bestaat tussen gelovigen en niet-gelovigen. De protestant-christelijken (antirevolutionairen en christelijk-historischen) en katholieken vormen de rechterzijde (ook wel Coalitie), en de liberalen de linkerzijde. ... aeneas - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Magda Szabo
Magda Szabó Hongaarse schrijfster, geboren 5 oktober 1917 Debrecen (Hongarije) - overleden 19 november 2007. Magda Szabo studeerde letteren en promoveerde in Latijnse taal- en letterkunde (filologie), na de tweede wereldoorlog vestigde ze zich in Boedapest. ... verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van de vrouw van aeneas - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 119