YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur adelstand adel adelen adellijk adellijke edelman adeldom taal betekenis lastige woorden uitdrukkingen en spreekwoorden namen brief- en e-mailconventies titulatuur jonkvrouw predikaten predicaten koninklijk koninklijke jonker predikaat hofleverancier predicaat jonkheer muziek literair literatuur grondwet van 1814 willem i woordkeuze algemeen bestuur eerste kamer frans-adam van der duyn van maasdam aanspreekvormen van swinden gijsbert karel van hogendorp grondwetsherziening 1815 aanspreekvorm ridderlijke-duitsche-orde : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 163 voor - adel - in 0.0320589542388916 seconden.

adel

Kunstbus - De adel (m) De stand van de edelen, de gezamenlijke edelen. De adeldom (m) 1 het behoren tot de stand van de edelen 2 edele aard 3 al de edelen van een land tezamen Adelen (overgankelijk werkwoord; adelde, heeft geadeld) 1 in de adelstand verheffen Adellijk ( bijvoeglijk naamwoord; adellijkheid) 1 van, behorende tot de adel, of daarmee overeenstemmend 2 (van vlees van wild) op het punt om tot bederf over te gaan De adel is een gesloten maatschappelijke klasse met een aanzienlijke positie in een standenmaatschappij. ... adel

                                                                                                                                           

In sommige kookwoordenboeken vind je het woord adelijk, vooral in de combinatie adelijk wild. Moet dat niet adellijk zijn? En wat betekent het precies?

Genootschap Onze Taal - Meestal betekent adellijk 'van adel, te maken hebbend met de adel', maar het heeft nog een betekenis. In de combinatie adellijk wild betekent het namelijk 'langere tijd bewaard, nét niet rot’. Adellijk wild was dus niet meteen nadat het was geschoten bereid, maar eerst enige tijd bewaard. ... sommige kookwoordenboeken vind je het woord adel

                                                                                                                                           
Waar komt blauw bloed hebben vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - De uitdrukking blauw bloed hebben betekent 'van adel zijn'. ... betekent het? de uitdrukking blauw bloed hebben betekent 'van adel

                                                                                                                                           

Welke titulatuur hoort bij adellijke personen? En hoe combineer je die met academische titels?

Genootschap Onze Taal - (Burg)graven en -gravinnen worden traditioneel aangeschreven met Hooggeboren heer/vrouwe; baronnen, baronessen, ridders, jonkheren en jonkvrouwen zijn Hoogwelgeboren heer/vrouwe. Tegenwoordig kan een brief aan iemand van adel ook heel goed worden begonnen met Geachte heer/mevrouw [achternaam] – net als bij alle andere mensen. ... titulatuur hoort bij adel

                                                                                                                                           
Predicaat
Kunstbus - Predicaat (van Latijn praedicere) betekent letterlijk 'dat, wat ergens van gezegd wordt': een kwaliteit, eigenschap of gezegde dus. De term predicaat in de taalkunde en in het recht van de adel geeft een nadere beschrijving van een bepaald onderwerp. ... dus. de term predicaat in de taalkunde en in het recht van de adel

                                                                                                                                           
Waar komt het 'verbod' om gebakje te zeggen in plaats van taartje vandaan?
Genootschap Onze Taal - Dit verbod berust niet op taalkundige, maar op sociale normen. In het Standaardnederlands zijn gebakje en taartje beide correct. ... bestaat vooral in de hoogste kringen, bijvoorbeeld bij de adel

                                                                                                                                           
hofdame
Kunstbus - De hofdame (v) Dame die tot de hofhouding van een vorstin behoort. De dame (v)(dames) 1 vrouw (van zekere opvoeding en beschaving). 2 sterkste schaakstuk, dat zowel recht als diagonaal over het hele bord verplaatst mag worden. ... hele bord verplaatst mag worden. een hofdame is een, meestal adel

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt
Parlement & Politiek - Geacht lid van beide Kamers, dat niet zo vaak het woord voerde, maar wel altijd 'het oor' van de vergadering had. Bleef tot op zeer hoge leeftijd Kamerlid. Sympathieke rechter, later rechtbankpresident in Den Bosch die als een wat vaderlijke figuur de rechtszittingen op een ontspannen manier leidde. ... naar de eerste kamer. tevens voorzitter van de hoge raad van adel

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1815
Parlement & Politiek - Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... te splitsen in twee kamers. in een daarvan moest de adel

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1814
Parlement & Politiek - Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... staten. die staten werden gekozen door steden, platteland en adel

                                                                                                                                           
Magna Charta
Kunstbus - Magna Charta of Carta ( Latijn voor Groot Charter of Grote Oorkonde) is de naam van het handvest dat de Engelse koning Jan zonder Land op 15 juni 1215 onder dwang aan de baronnen verleende. De Magna Charta werd in 1216 en 1217 opnieuw, in aangepaste vorm, uitgevaardigd. ... opgesteld in het jaar 1000 door koning henry i dat de engelse adel

                                                                                                                                           
Ridderlijke-Duitsche-Orde
Kunstbus - Ridderlijke Duitsche Orde De Duitse Orde is een ridderorde, ontstaan in 1189 als een gemeenschap van monniken met als doel de verzorging en verpleging van gewonde kruisvaarders. Aan het hoofd van de Duitse Orde stond een Grootmeester, ook Hochmeister genoemd. ... het uitvoeren van de tweede taak wordt een beroep gedaan op de adel

                                                                                                                                           
Nederlandse Middeleeuwse literatuur
Kunstbus - Met de Nederlandse literatuur worden in dit artikel bedoeld de hoofdstromingen en -richtingen in de Nederlandse letterkunde die zich, vanaf het begin tot ca. 1500, in de Nederlanden hebben voorgedaan. Dit artikel beperkt zich tot de Middeleeuwen; het vervolg wordt behandeld in het artikel Nederlandse literatuur. ... (tussen 1100 en 1500) de maatschappij kende drie standen: adel

                                                                                                                                           
aanspreekvorm
Kunstbus - Aanspreekvorm In het Nederlandstalig taalgebied zijn onderstaande aanspreekvormen gebruikelijk (met name in formelere, schriftelijke correspondentie), hoewel zij (met name sinds de jaren zeventig) minder worden gebruikt. ... van koninklijken bloede worden aangesproken met monseigneur. adel

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... er is sprake van een driestandenmaatschappij: geestelijkheid, adel

                                                                                                                                           
Jacob van Eyck
Muziekbus - Jacob van Eyck geb. Heusden 1590, gest. 1657 Nederlands beiaardier en componist Jacob van Eyk werd vermoedelijk in Heusden geboren een klein vestingstadje in de buurtvan 's Hertogenbosch. Zowel zijn vader Goyart van Eyck als zijn moeder Heilwich Bax waren van adel. ... vader goyart van eyck als zijn moeder heilwich bax waren van adel

                                                                                                                                           
Naturalisme
Kunstbus - Zie ook realisme. Realisme (van Lat. realis of res = ding), periode van de Europese literatuur van 1830 tot 1890. De wortels van het realisme gaan terug tot de maatschappelijke ontwikkeling in de eerste helft van de 19e eeuw. ... aan de omstandigheden, erkende de verdere machtspositie van de adel

                                                                                                                                           
Bernard van Clairvaux
Kunstbus - De heilige Bernard of Bernardus van Clairvaux (Fontaine-lès-Dijon (bij Dijon), 1090 - Clairvaux, 20 augustus 1153) was een Franse abt en de belangrijkste promotor van de hervormende kloosterorde van de Cisterciënzers. ... schetste, die al snel het ideaal van de christelijke adel

                                                                                                                                           
Jean-Charles de Castelbajac
Kunstbus - Franse modeontwerper, geboren 28 November 1949 in Casablanca, Marokko. Zie ook adel, heeft internationaal succes genoten met ontwerpen als een jas uit teddyberen gedragen door popster Madonna en supermodel Helena Christensen in de film Prêt-à-Porter. ... geboren 28 november 1949 in casablanca, marokko. zie ook adel

                                                                                                                                           
Within-Temptation
Within-Temptation
Muziekbus - Nederlandse ( Gothic) symfonische rockband uit Waddinxveen. Aanvankelijk vertoont de muziek nogal wat overeenkomsten met die van The Gathering, maar gaandeweg weet de band een eigen geluid te ontwikkelen. ... is in 1996 opgericht door robert westerholt en sharon den adel

                                                                                                                                           
aristocratie
Kunstbus - De aristocratie (v; aristocratieën; aristocratisch, aristocraat) 1. de voorname families van een land of een stad 2. regering van de aanzienlijksten 2. staat die door de aanzienlijksten bestuurd wordt Aristocratie ( Grieks: aristo ("beste") + cratie ("heersen")) is een regeringsvorm waarbij de heerschappij in handen is van een kleine groep, de zogenaamde aristocraten. ... gaat vaak samen met een monarchie. in de historie hebben de adel

                                                                                                                                           
De Medici
Kunstbus - Het geslacht De' Medici (of Dei Medici) was een machtige en invloedrijke familie, die in Florence als grondleggers van het internationale bankwezen gedurende de 15e eeuw op het gebied van kunst een toonaangevende rol speelden. ... gunstig belastingstelsel en de bevordering van de welvaart. de adel

                                                                                                                                           
Rogier Van der Weyden
Rogier Van der Weyden
Kunstbus - Brusselse schilder uit de school der Vlaamse Primitieven, geboren 1399/1400 in Doornik (Tournai) - overleden 18 juni 1464 in Brussel (Hertogdom Brabant). Van der Weyden wordt samen met Jan van Eyck beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse schilders van de 15de eeuw. ... bij het volk en de burgerij dan van eyck die vooral voor de adel

                                                                                                                                           
canon van Nederland
Kunstbus - De canon van Nederland is een lijst van vijftig onderwerpen die chronologisch een samenvatting geeft van de Geschiedenis van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft hierin vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school zouden mogen ontbreken. ... de steden met hun burgers hebben andere belangen dan de adel

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4