YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst muziek ad reinhardt reinhardt literair cultuur design federal art project postpainterly abstraction post-painterly abstraction gottlieb constructieve theodoros stamos post-painterly-abstraction color field new deal color field painters kunststromingen constructivistische kunststroming bradley walker tomlin color field painting constructivistisch constructivisme adolph gottlieb constructieve kunst ad gerritsen django reinhardt ad libitum ad visser taal aaneenschrijven basisregels ad ploeg eerste kabinet-lubbers arma ad arma a. (ad) ploeg ad van denderen derde kabinet-lubbers : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 247 voor - ad reinhardt - in 0.0226600170135498 seconden.
Ad Reinhardt

Ad Reinhardt

Kunstbus - ... ad

                                                                                                                                           

Reinhardt

Kunstbus - Doorverwijspagina ... doorverwijspagina ad

                                                                                                                                           
Federal Art Project
Kunstbus - Het Federal Art Project (FAP) was een Amerikaans banenproject van de New Deal ten tijde van de Grote Depressie in de jaren 30 van de 20e eeuw, specifiek gericht op kunstenaars. Het FAP werd gestart op 29 augustus 1935, en opgeheven op 30 juni 1943 als gevolg van de oorlogsinspanningen. Er namen 48 staten aan deel. Er werden ruim 5000 banen voor kunstenaars geschapen en ruim 225.000 kunstwerken kwamen door het Federal Art Project tot stand. ... toenmalig president roosevelt's new deal was de works progress ad

                                                                                                                                           
color field painting
color field painting
Kunstbus - ... was ook gefocused op de verticale-horizontale lijn met een n ad

                                                                                                                                           
Post-Painterly-Abstraction
Kunstbus - Post Painterly Abstraction of new abstraction ... emotionele stijl van het abstract expressionisme vaarwel h ad

                                                                                                                                           
constructivisme
Kunstbus - Het constructivisme is een omstreeks 1913 in Rusland ontstane kunstrichting van de moderne kunst die voor schilder- en beeldhouwkunst de beperking tot puur geometrische vormen in hun compositie of constructie verlangde. ... van het kubisme, respectievelijk kubofuturisme. wl ad

                                                                                                                                           
Theodoros Stamos
Kunstbus - Amerikaans schilder van Griekse afkomst, geboren 31 december 1922 in New York, gestorven 1997 in New York ... american artists school onder simon kennedy en joseph konzal. n ad

                                                                                                                                           
Adolph Gottlieb

Adolph Gottlieb

Kunstbus - ... ad

                                                                                                                                           
kunststromingen
Kunstbus - 60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; ur, akk ad

                                                                                                                                           

Bradley Walker Tomlin

Kunstbus - Amerikaanse schilder geboren 19 augustus 1899 in Syracuse, gestorven 11 mei 1953 in New York. ... ad

                                                                                                                                           

Ad Gerritsen

Kunstbus - Ad Gerritsen (Arnhem, 1940) ... ad

                                                                                                                                           
Django Reinhardt

Django Reinhardt

Muziekbus - Django Reinhardt Belgische Sinti-gitarist, wiens voorliefde uitging naar de jazz, geboren 23 januari 1910 in Liberchies - overleden 16 mei 1953 in Samois-sur-Seine ( Fontainebleau). Biografie Jean Baptiste ( Django) Reinhardt werd geboren in Liberchies, een dorp in de Belgische gemeente Pont-à-Celles ( Henegouwen), en werd daar op 28 januari gedoopt. ... schrijven van stephane grappelli. toen ze nog tieners waren tr ad

                                                                                                                                           

ad libitum

Muziekbus - Ad Libitum (Lat., Naar believen, of naar vrijheid), afgekort met ad lib., muzikale voordrachtsaanwijzing. dat is: naar eigen artistiek inzicht. Heeft meestal betrekking op tempo of toonlengte, men hoeft zich niet strikt aan het voorgeschreven ritme of tempo te houden. ... ad

                                                                                                                                           

Ad Visser

Muziekbus - Nederlands presentator en artiest, geboren in Amsterdam op 28 april 1947. Ad Visser krijgt nationale bekendheid door het presenteren van het legendarische muziekprogramma AVRO's Toppop van 1970 tot 1985. ... ad

                                                                                                                                           

Ad Arma

Kunstbus - Nederlands beeldhouwer, graficus, etser, schilder, ... ad

                                                                                                                                           

Ad van Denderen

Kunstbus - Ad van Denderen (1943) ... ad

                                                                                                                                           

A. (Ad) Ploeg

Parlement & Politiek - Defensie-woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie, die staatssecretaris van onder meer dierenwelzijn en visserij werd in het eerste kabinet-Lubbers. Vocht als officier mee in de Korea-oorlog. Nadien onder meer docent aan de Hogere Krijgsschool en luitenant-kolonel. ... ( ad

                                                                                                                                           

Wat is juist: ad-hocoplossing, ad hoc-oplossing of adhocoplossing?

Genootschap Onze Taal - Ad-hocoplossing en ad-hoc-oplossing zijn allebei juist; ad hoc-oplossing is onjuist. Op zichzelf is adhocoplossing ook te verdedigen, maar de schrijfwijze met een of meer streepjes is duidelijker, en daarom aan te raden. ... is juist: ad

                                                                                                                                           

Mr. A. (Ad) Nooteboom

Parlement & Politiek - Bekwame fiscalist van hervormden huize die namens het CDA staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt was. Afkomstig uit de kring van de CHU, maar geen uitgesproken politieke figuur. Was voorafgaand aan zijn politieke functie belastingadviseur en hoogleraar belastingrecht in Amsterdam. ... a. ( ad

                                                                                                                                           

A.J. (Ad) Kaland

Parlement & Politiek - Bekende CDA-senator van CHU-huize, die zich tijdens het derde kabinet-Lubbers opwierp als verdediger van het dualisme. Ging als fractievoorzitter enkele keren de confrontatie met premier Lubbers aan over het kabinetsbeleid en keerde zich tegen een uit 'stemvee' bestaande Tweede Kamer. ... ( ad

                                                                                                                                           

ad una corda

Muziekbus - Ad Una Corda op een snaar (bij de piano linkerpedaal). ... ad

                                                                                                                                           

Gradus-Ad-Parnassum

Muziekbus - "Gradus ad Parnassum" is een tot op heden gebruikt leerboek voor de contrapunt. Met zijn degelijke studieboek Gradus ad Parnassum dat de contrapunt behandelt, legde Johann Joseph Fux de basis voor alle daarna verschenen leerboeken over de contrapunt. ... ad

                                                                                                                                           

Drs. A.P.W. (Ad) Melkert

Parlement & Politiek - Gewiekste en ambitieuze PvdA-politicus die in 2002 Wim Kok opvolgde als partijleider, maar direct na de verkiezingsnederlaag aftrad. Aanvankelijk actief in de PPR en begin jaren tachtig secretaris van een jeugdforum. ... a.p.w. ( ad

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze goed van de tongriem gesneden zijn vandaan?
Genootschap Onze Taal - Wie goed van de tongriem gesneden is, is niet op zijn mondje gevallen: hij/zij is welbespraakt en ad rem. ... is niet op zijn mondje gevallen: hij/zij is welbespraakt en ad

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 15