YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek achtste taal etymologie persoonsvorm werkwoord leestekens d/t namen europese unie europese structuurfondsen europese commissie eu 2020-strategie lidstaten europa 2020-strategie europees parlement zevende kaderprogramma voor onderzoek horizon 2020 europese investeringsbank auke zijlstra (pvv) beleid onderzoek en innovatie parlementaire commissie industrie, onderzoek en energie innovatie european fund for strategic investments directoraat-generaal onderzoek & innovatie raadsformatie europees instituut voor innovatie en technologie vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap (ocw) - tweede kamer gemeenschappelijke technologie-initiatieven harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gekwalificeerde meerderheid vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer onderzoeksbeleid meer over het efsi esther de lange (cda) onderzoek- en innovatiebeleid eerste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap (ocw) raad concurrentievermogen: interne markt, industrie en onderzoek europees fonds voor strategische investeringen (efsi) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 157 voor - achtste - in 0.0249080657958984 seconden.

achtste

Muziekbus - Achtste muziekterm - nootteken ter waarde van een achtste deel van een hele noot ... achtste

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De poes nieste ' of 'De poes niesde '?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist; alle naslagwerken vermelden beide vervoegingen. Dat komt doordat zowel niezen als niesen juist is. Niezen - niesde - geniesd is het oudst, maar niesen - nieste - geniest komt ook al lange tijd voor; Van Dale neemt het voor het eerst op in de achtste druk (1961). ... al lange tijd voor; van dale neemt het voor het eerst op in de achtste

                                                                                                                                           
In de namen van de maanden september, oktober, november en december zitten zo te zien Latijnse getallen. Maar dat zijn 7 tot en met 10. Waarom zijn het bij ons dan de maanden 9 tot en met 12?
Genootschap Onze Taal - De namen van de maanden zijn ontleend aan de Latijnse maandnamen. Bij de Romeinen begon het jaar op 1 maart. September was gerekend vanaf maart de zevende maand, oktober de achtste, november de negende en december de tiende (in het Latijn: septem, octo, novem, decem). ... was gerekend vanaf maart de zevende maand, oktober de achtste

                                                                                                                                           
Hoe is het vraagteken ontstaan? En het uitroepteken?
Genootschap Onze Taal - Volgens typografisch expert Karel Treebus is het vraagteken ontstaan in de Karolingische tijd (achtste of negende eeuw). In de kloosterschrijfschool van Tours werd toen het schrift- en tekensysteem geüniformeerd, wat ook nieuwe leestekens opleverde. ... treebus is het vraagteken ontstaan in de karolingische tijd ( achtste

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... kenniseconomie. inmiddels is het voorstel voor het achtste

                                                                                                                                           
Gregoriaans-Koraal
Muziekbus - Gregoriaans Koraal eenstemmig Latijns koorgezang van de katholieke liturgie. Onder het gregoriaanse koraal verstaat men de, in de Roomse Kerk gebruikte vormen van het eenstemmig gezang. Deze eerst niet schriftelijk vastgelegde godsdienstige gezangen werden in hun geordende en gesloten vorm sinds de achtste eeuw in een soort legendevorming aan paus Gregorius toegeschreven. ... gezangen werden in hun geordende en gesloten vorm sinds de achtste

                                                                                                                                           
Octaaf
Muziekbus - [Lat.], achtste toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval. De achtste toon van de toonladder, gerekend van de grondtoon, met dezelfde naam als de eerste. (c' - c''). Een octaaf bevat 12 halve tonen. ... [lat.], achtste

                                                                                                                                           
Swing
Muziekbus - [Eng.], jazzstijl uit de jaren '30. Swing staat voor de jazzstijl uit de jaren '30, toen de grote orkesten, de zogenaamde big bands, in opkomst waren. Eén van de belangrijkste vertegenwoordigers van het swingtijdperk was Benny Goodman, die de bijnaam " King of Swing" kreeg. ... op het ritme en/of timing. in een 'swing' ritme worden de achtste

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... aanduiding die overeenkomstig het bepaalde in het achtste

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... miljard voor het zevende kaderprogramma (2007-2013). voor het achtste

                                                                                                                                           
augustus
Kunstbus - Augustus Augustus kan verwijzen naar:. Imperator Caesar Augustus, de eerste princeps van het Romeinse Rijk. augustus (titel), een titel van deze eerste en latere princeps en keizers van Rome. augustus (maand), de achtste maand van het jaar Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. ... en latere princeps en keizers van rome. augustus (maand), de achtste

                                                                                                                                           
christelijke jaartelling
Kunstbus - De meest verbreide jaartelling is de christelijke jaartelling, die (met terugwerkende kracht) werd geïntroduceerd door de Scytische monnik Dionysius Exiguus die in of kort na het jaar 525 zijn paastabel (zie Dionysius Exiguus’ paastabel), met zijn hierin vervatte nieuwe jaartelling, presenteerde aan officiële vertegenwoordigers van Paus Johannes I, helaas op dat moment zonder succes. ... van historische gebeurtenissen geschiedde echter pas in de achtste

                                                                                                                                           
Penning
Kunstbus - De penning ( -en -ninkje ) 1 kleine munt uit vroegere tijden 2 (in het algem) muntstuk: hij is op de ~ gierig 3 geslagen metalen plaatje ter herinnering Een penning is een voorwerp dat in de numismatiek is omschreven als een niet geldend wettig betaalmiddel maar ter gebruik als herinnering, ter betaling van specifieke diensten of als kunstobject gemaakt. ... werd als munteenheid geintroduceerd in het midden van de achtste

                                                                                                                                           
symfonie
Muziekbus - De symfonie (v.), ~ën Een symfonie ( Grieks: sum = "samen, met", en fonie = "klank, geluid", letterlijk: "samenklank") is een meerstemmig instrumentaal muziekstuk, zonder solisten, voor (vol) symfonieorkest in doorgaans vier, ook wel drie delen, veelal in cyclisch verband tot elkaar staande, het eerste deel qua opbouw gelijk aan de sonate. ... zevende), tweedelig (de dante symfonie van liszt en de achtste

                                                                                                                                           
Orkestmuziek
Muziekbus - Van orkestmuziek in moderne zin, waarbij dus, in tegenstelling tot de kamermuziek, sommige instrumentale partijen (vnl. strijkers) meervoudig bezet zijn, kan men eigenlijk eerst spreken tegen het midden van de 18de eeuw. ... symfonieen van l. van beethoven. de eerste, tweede, vierde, en achtste

                                                                                                                                           
Marijn Simons
Muziekbus - Marijn Simons, Nederlands violist en componist, geboren Geleen 25 december 1982. biografie Marijn Simons begon op vierjarige leeftijd met vioolspelen én componeren. Vanaf zijn achtste jaar kreeg hij vioolles van Davina van Wely aan het Sweelinck Conservatorium en sinds 1997 studeert hij bij Saschko Gawriloff in Keulen. ... vierjarige leeftijd met vioolspelen en componeren. vanaf zijn achtste

                                                                                                                                           
Polonaise
Muziekbus - Van oorsprong Poolse feestelijk-statige volksdans in matige beweging, oorspronkelijk, sinds de 16e eeuw, in twee-delige tweekwartsmaat, later vanaf de 18e eeuw in driedelige driekwartsmaat, met als karakteristiek ritme één achtste, twee zestienden, vier achtsten. ... in driedelige driekwartsmaat, met als karakteristiek ritme een achtste

                                                                                                                                           
Ernest MacMillan
Ernest MacMillan
Muziekbus - (Sir) Ernest Alexander Campbell MacMillan geboren Mimico, Toronto 18-8-1893, gestorven Toronto 6-5-1973 Canadees organist dirigent en componist Ernest MacMillan begon zijn orgelstudies bij Arthur Blakeley in Toronto op zijn achtste jaar en maakte zijn debuut op zijn tiende jaar. ... begon zijn orgelstudies bij arthur blakeley in toronto op zijn achtste

                                                                                                                                           
Gigue
Muziekbus - ( Italiaans: Giga (=viool), Engels: jig of jigg, van oudfrans giguer = dansen), De gigue is oorspronkelijk een snelle Schots- Ierse dans welke in tweedelige maatsoort begon met een opmaat van een kwart of achtste noot. ... in tweedelige maatsoort begon met een opmaat van een kwart of achtste

                                                                                                                                           
Joseph-Hector Fiocco
Muziekbus - Joseph Hector Fiocco geb. Brussel 1703, gest. Brussel 22-6-1741 Belgisch componist, dirigent en klavecimbelspeler Joseph Hector Fiocco was het achtste kind van de Venetiaanse componist Pietro Antonio Fiocco. ... dirigent en klavecimbelspeler joseph hector fiocco was het achtste

                                                                                                                                           
Svjatoslav Richter
Svjatoslav Richter
Muziekbus - Russisch pianist, Svjatoslav Teofilovitsj Richter geboren 20 maart 1915 Schitomir/Oekraïne, gestorven 1 augustus 1997 Moskou Svjatoslav Richter was beroemd om de diepte van zijn interpretaties, zijn virtuoze techniek en zijn enorme repertoire. ... techniek door alle muziek te spelen die hij mooi vond. op zijn achtste

                                                                                                                                           
Marcel Grandjany
Muziekbus - Marcel Grandjany geboren Parijs 3-9-1891, gestorven New York 24-2-1975 Amerikaans harpist en componist van Franse afkomst Marcel Grandjany begon op zijn achtste jaar harp te studeren bij Henriette Renié. ... en componist van franse afkomst marcel grandjany begon op zijn achtste

                                                                                                                                           
Jiddu Krishnamurti
Kunstbus - Jiddu Krishnamurti 1895 - 1986 Korte beschrijving van Krishnamurti’ s levensloop. Jiddu Krishnamurti werd op 12 mei 1895 in Madanapalle in Zuid-India ge­bo­ren als het achtste kind van Jiddu Naraniah, een brahmaanse goe­ver­ne­ments­ amb­te­naar. ... op 12 mei 1895 in madanapalle in zuid-india ge­bo­ren als het achtste

                                                                                                                                           
decanaat
Kunstbus - Een decanaat of dekenaat is een bestuurlijke en territoriale eenheid binnen de rooms katholieke kerk. Het is de bestuurslaag tussen het bisdom en de parochies. Een dekenaat bestaat uit een aantal parochies, en binnen een bisdom zijn er een aantal dekenaten. ... stamt uit de begintijd van de kerstening van onze streek in de achtste

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12