YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst concrete kunst abstract geometrische kunst concrete schilderkunst abstrakte kunst russische-kunst cultuur informelen informele kunst nederlandse informele groep muziek architectuur constructieve de stijl constructivisme constructieve kunst kunstbeschouwing constructivistische constructivistisch marthe donas ad reinhardt albers josef albers victor servranckx anni albers kasimir malevich theodoros stamos gaston bertrand kazimir malevitsj bert loerakker bernd lohaus wobbe alkema amerikaanse schilderkunst malievitsj malevich kasimir malevitsj lohaus frank stella malevitch lissitsky : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4102 voor - abstract geometrische kunst - in 0.243680000305176 seconden.

concrete kunst

Kunstbus - Door Max Bill geïntroduceerde term voor non-figuratieve uitbeeldingswijzen. De stroming concrete kunst, ook wel absolute kunst, abstract geometrische kunst of constructieve kunst genoemd, kenmerkt zich door een strenge geometrische vormentaal (vierkanten, rechthoeken, cirkels, driehoeken enzovoort), is doorgaans beperkt en beheerst in haar kleurgebruik en ademt planmatigheid, orde, zakelijkheid en rationaliteit. ... de stroming concrete kunst, ook wel absolute kunst, abstract

                                                                                                                                           

abstrakte kunst

Kunstbus - Abstracte Kunst ... kunst abstract

                                                                                                                                           

Russische-kunst

Kunstbus - Russische kunst ... had genoten, was goed op de hoogte van de iconografie en de abstract

                                                                                                                                           

informele kunst

Kunstbus - Informele Kunst ... informele kunst (vormloze kunst, tegenpool van de geometrische abstract

                                                                                                                                           

kunstbeschouwing

Kunstbus - Het beoogde doel bij kunstbeschouwing. Kunst beschouwen kun je leren. Er is een bepaalde houding voor nodig, die in het kort hierin bestaat dat je jezelf oefent je oordeel op te schorten tot je zorgvuldiger hebt gekeken en overwogen. Bij kunstbeschouwing komt het vooral aan op inzicht gevormd door geordend te kijken en te waarderen. De noodzaak dit vermogen bij elk mens tot ontwikkeling te brengen putten we uit de overtuiging dat mensen, die hebben geleerd om zich heen te kijken en een oordeel te vormen over wat ze zien als gevolg daarvan eisen aan hun omgeving zullen gaan stellen. ... non-figuratief - natuurlijk spel <> gestileerd - verhalend <> abstract

                                                                                                                                           
De Stijl
De Stijl
Kunstbus - Vernieuwende kunststroming in de Nederlandse beeldende kunst en architectuur tussen ca 1915-1930, waarbij gestreefd werd naar harmonie en evenwicht d.m.v. een abstract geometrische vormentaal in de primaire kleurvlakken rood, geel en blauw, ook zwart en de tinten wit en grijs, en horizontale en verticale lijnen (later ook diagonalen). ... waarbij gestreefd werd naar harmonie en evenwicht d.m.v. een abstract

                                                                                                                                           
constructivisme
Kunstbus - Het constructivisme is een omstreeks 1913 in Rusland ontstane kunstrichting van de moderne kunst die voor schilder- en beeldhouwkunst de beperking tot puur geometrische vormen in hun compositie of constructie verlangde. ... onder controle staat van de rede. bijgevolg kunnen de objecten abstract

                                                                                                                                           
Ad Reinhardt
Ad Reinhardt
Kunstbus - ... reinhardt 1961 abstract

                                                                                                                                           
Josef Albers
Josef Albers
Kunstbus - ... 25 maart 1976 te new haven connecticut. josef albers maakte abstract

                                                                                                                                           
Victor Servranckx
Victor Servranckx
Kunstbus - Belgisch-Vlaamse kunstenaar, schilder, beeldhouwer, designer, (interieur)architect, theoreticus, kunstcriticus en kunstverzamelaar, (26 juni 1897 Diegem - overleden 11 dec. 1965 Vilvoorde. ... in de jaren twintig de spits af in de belgische beweging rond abstract

                                                                                                                                           
Marthe Donas
Marthe Donas
Kunstbus - ... (1918-1919) en aan der sturm (1920). ze was een van de eerste abstract

                                                                                                                                           
Bert Loerakker
Kunstbus - Bert Loerakker (1948) ... mee naar de gemeentemusea van den haag en arnhem. om hem de abstract

                                                                                                                                           
Bernd Lohaus
Kunstbus - Duits Belgisch kunstenaar, beeldhouwer, Het combineren van sobere, massief sculpturale vormen, beschreven met enigmatische en gebalde taalfragmenten, vormt al jaren het fundament van het werk van Bernd Lohaus. Reeds decennia lang bouwt hij aan een zeer coherent Oeuvre. Hij genoot een opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten van Düsseldorf van 1960 tot 1967, waar hij onder meer les kreeg van een van de boegbeelden van de hedendaagse Europese Kunst: Joseph Beuys. In de loop der jaren groeide Lohaus uit tot een grote, gevestigde naam op internationaal niveau. ... avantgarde. een van die tradities is die van de geometrische abstract

                                                                                                                                           
El Lissitzky
El Lissitzky
Kunstbus - ... van vitebsk. malevitsj is de eerste die een volledig abstract

                                                                                                                                           
Gaston Bertrand
Kunstbus - Belgische abstract schilder, geboren 2 september 1910 in Wonck (provincie Luik) - overleden 1994 in Brussel. ... bertrand belgische abstract

                                                                                                                                           
Kasimir Malevich
Kunstbus - Kazimir Malevich ... kazimir malevitsj is een van de grondleggers van de abstract

                                                                                                                                           

Amerikaanse schilderkunst

Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw ... abstraktie mogelijkheden. toen in 1936 de "society of american abstract

                                                                                                                                           
Theodoros Stamos
Kunstbus - Amerikaans schilder van Griekse afkomst, geboren 31 december 1922 in New York, gestorven 1997 in New York ... actief in de new yorkse avant-garde in de vroege jaren van het abstract

                                                                                                                                           

kunststromingen

Kunstbus - 60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... gabrielle munter, alexej vaon jawlensky, lyonel feiniger e.a. abstract

                                                                                                                                           
Wobbe Alkema
Kunstbus - Nederlandse schilder, graficus, technisch tekenaar, architect en ontwerper, ontwerper van boekbanden, boek- of stofomslagen, tekenaar van figuurvoorstellingen, landschappen en non-figuratief werk. ... en expressionistisch, en vanaf de jaren '20 geometrisch abstract

                                                                                                                                           
Sol Lewitt
Kunstbus - Randomly Looking at Sol LeWitt 1 Amerikaanse object- en conceptkunstenaar, fotograaf en ontwerper, geboren 9 september 1928 in Hartford USA - overleden 8 april 2007 in New York. ... (1931), robert ryman, robert mangold en frank stella het abstract

                                                                                                                                           
Frank Stella
Kunstbus - Amerikaans schilder en graficus, geboren 12 mei 1936 Malden (Boston) Massachusetts. ... jasper johns, barnett newman en mark rothko een geometrische abstract

                                                                                                                                           
Suprematisme
Kunstbus - Het suprematisme is een door Kasimir Malevich ontwikkelde abstracte vorm van schilderkunst. Malevich wilde de radicale emancipatie van de kunstwereld naast de 'echte' wereld via zijn theorie van het suprematisme grondvesten. ... het suprematisme is een door kasimir malevich ontwikkelde abstract

                                                                                                                                           
Piet Warffemius
Kunstbus - Petrus Marcelus Maria Warffemius, Nederlands muurschilder, schilder, zeefdrukker, ceramist, beeldhouwer; zeefdrukken, gouache, olieverf en acryl; Stijl: abstract expressionistisch en lyrisch. ... beeldhouwer; zeefdrukken, gouache, olieverf en acryl; stijl: abstract

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 14