YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst abstract abstractie abstraheren stileren stilering abstracte non-figuratief abstract een 1992 abstract expressionisme conceptueel samenvatting theoretisch verbindingslat abstract expressionistisch non figuratief onderdeel abstract expressionistische lat absoluut abstract expressionist tekst latijn abstractum abstract begrip intertekstualiteit metateksten en parateksten synopsis monografie digesta dissertatie instituties en organisaties secundaire literatuur tijdschrift essay academische werkvormen en de letterenstudie open access ab tractor abstract zelfstandig naamwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 584 voor - abstract - in 0.0879809856414795 seconden.

abstract

1 niet als vorm voorstelbaar => conceptueel, immaterieel, onstoffelijk, ontastbaar; in tegenstelling tot concreet. 2 niet door aanschouwing verkregen maar door redenering afgeleid 3 geen verband houdend met de zichtbare werkelijkheid <=> in tegenstelling tot figuratief. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

abstract - uittreksel

abstract [ ebstrekt] {uittreksel} korte samenvatting van een lezing, (wetenschappelijk) artikel of boek.<#>abstract zn. Ontleend aan het Engels. [alg.] = uittreksel, samenvatting, excerpt. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

abstract expressionisme

Het abstract expressionisme is de Amerikaanse verzamelnaam voor een aantal vernieuwende ontwikkelingen in de kunst vanaf het midden van de jaren '40. Zij zou haar naam te danken hebben aan de criticus Clement Greenberg ( 1949). - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

abstract

A: niet concreet 1.0: niet concreet 1.1: een abstract begrip noemend 2.0: theoretisch 3.0: non-figuratief 3.1: abstracte kunst makend B: samenvatting 1.0: samenvatting C: orgelonderdeel 1. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

abstractum - (abstract begrip)

abstractum [abstract begrip] {1824} < latijn abstractum, verl. deelw. van abstrahere ( vgl. abstract). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

abstract

Etym: Lat. abstractum > abstrahere = trekken uit, wegtrekken. Samenvatting van een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift, of van een dissertatie, essay, monografie, enz. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

abstract substantief

1.0: substantief, zelfstandig naamwoord dat iets noemt … abstract substantief 1.0 (taalkunde algemeen [taal]) substantief, zelfstandig naamwoord dat iets noemt wat niet zintuiglijk waarneembaar is, bijvoorbeeld een gebeurtenis, eigenschap of toestand. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

abstract - (niet concreet; non-figuratief)

abstract bn. ‘niet concreet; non-figuratief’ Vnnl. abstract ‘afgezonderd, afgelegen’ [1548; WNT], “afgetrocken” [1650; Hofman]; nnl. ‘niet concreet’ [1824; Weiland], ‘non-figuratief’ [1929; WNT]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

abstract zelfstandig naamwoord

1.0: substantief, zelfstandig naamwoord dat iets noemt … abstract zelfstandig naamwoord 1.0 (taalkunde algemeen [taal]) substantief, zelfstandig naamwoord dat iets noemt wat niet zintuiglijk waarneembaar is, bijvoorbeeld een gebeurtenis, eigenschap of toestand. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

abstract expressionisme

Abstract expressionisme is de revolutionaire en originele kunst van de Amerikaanse Oostkust in de jaren veertig en vijftig. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
absoluut
1.0: niet betrekkelijk 2.0: volstrekt 3.0: beslist 4.0: onbeperkt 4.1: met onbeperkte macht 5.0: gebruikt zonder aanvulling 6.0: zuiver 7.0: niet verwijzend naar iets absoluut 1. ... ergreep fonetische schrijfwijze vaste verbindingen absolute alcohol zie: absolute alcohol absoluut 7.0 (minder gebruikelijk dan abstract.) (gezegd van kunst of een kunsttak) niet verwijzend naar iets buiten de kunst of het kunstwerk; abstract woordsoort type adjec - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

abstract expressionisme

1.0: Amerikaanse moderne schilderstroming binnen de abs … abstract expressionisme 1.0 (kunst) Amerikaanse moderne schilderstroming binnen de abstracte kunst van de 20e eeuw, die gekenmerkt wordt door heftig kleurgebruik, grote contrasten, grove penseelstreken, schilderen vanuit het gevoel en schilderen op grote doeken. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

abstractie - (afgetrokken begrip)

abstractie [afgetrokken begrip] {1532 in de rekenkundige betekenis ‘het aftrekken’; de huidige betekenis 1824} < frans abstraction < latijn abstractionem, 4e nv. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
abstraheren - (in gedachte afzonderen)
abstraheren [in gedachte afzonderen] {1532 in de rekenkundige betekenis ‘aftrekken’; de huidige betekenis 1824} < latijn abstrahere [wegtrekken] ( vgl. abstract). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
ab- - (weg van)
ab- voorv. Dit is oorspr. het Latijnse voorzetsel, bijwoord en voorvoegsel ab(-), voor k en t meestal in de vorm abs-, en voor b, m en v meestal gereduceerd tot ā-. ... voorbeelden van zulke ontleningen zijn (met ab-) → abces, → abnormaal, → abrupt, → abuis, (met abs-) → abstract, → abstinentie, (met a-) → aversie. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
samenvatting
In een samenvatting wordt een tekst in enkele woorden sterk verkort weergegeven. De activiteit zelf wordt excerperen genoemd en het resultaat is de samenvatting, ook wel met de termen uittreksel of resumé aangeduid. ... voor samenvattingen van wetenschappelijke teksten spreekt men vaak van abstract. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
Voornaamwoord
Een voornaamwoord is een woord dat verwijst naar personen, dieren of dingen (concreet of abstract), zonder die met name te noemen. Voornaamwoorden komen dus in feite ‘in de plaats van’ een zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld die in plaats van ‘Andrea’, of het in ‘Ik begrijp het! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
academisch
1.0: van, aan of met betrekking tot een universiteit 2.0: theoretisch 3.0: in navolging van de kunstacademies academisch 1.0 van, aan of met betrekking tot een universiteit; soms ook: van, aan of met betrekking tot een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling; universitair; wetenschappelijk; ook: als aan een universiteit; op universitair niveau; theoretisch-wetenschappelijk. ... rgrotende trap verbogen academischere aca.de.mi.sche.re zelfstandig gebruik op s academisch aca.de.misch woordrelaties synoniem abstract; theoretisch antoniem concreet; populair; praktisch woordvorming type afleiding basisvorm academie woordsoort van de basis subs - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
tractor - (trekker)
tractor zn. ‘trekker’ Nnl. tractor ‘landbouwtrekker’ in de Johnson-tractor, welke machine voor de bewerking van boomgaarden dient [1912; NRC], tractor, die den landarbeid . ... zie ook → abstract, → attractie, → contraheren, → extract, → portret, → trace, → traceren, → trachten, → trainen, → traiteur, → traktaat, → trakte - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
concrete kunst
Door Max Bill geïntroduceerde term voor non- figuratieve uitbeeldingswijzen. De stroming concrete kunst, ook wel absolute kunst, abstract geometrische kunst of constructieve kunst genoemd, kenmerkt zich door een strenge geometrische vormentaal (vierkanten, rechthoeken, cirkels, driehoeken enzovoort), is doorgaans beperkt en beheerst in haar kleurgebruik en ademt planmatigheid, orde, zakelijkheid en rationaliteit. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jackson Pollock
Jackson Pollock (1912-1956; bijgenaamd Jack the Dripper) was een Amerikaanse schilder, abstract-expressionist, voor wie niet het eindresultaat telde, maar de handeling van het schilderen zelf (action painting). - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Helen Frankenthaler
Helen Frankenthaler (1928) Is één van de leidende kunstenaars uit het abstract expressionisme. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Karel Appel
Karel Appel (1921-2006) was een Nederlandse schilder en beeldend kunstenaar van de Cobragroep. ... ijk bijgedragen aan het openen van nieuwe perspectieven voor de naoorlogse beeldende kunst, in het voetspoor van het amerikaans abstract expressionisme. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Yves Tanguy
Yves Tanguy (1900-1955) was een Franse schilder die vanaf 1939 in Amerika woonde. ... belangrijk surrealistische schilder, die grote invloed uitoefende op de abstract-expressionisten in amerika. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137