YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst stileren non-figuratief abstraheren stilering abstracte abstract abstractie abstract expressionistische abstract expressionist abstract expressionisme abstract expressionistisch abstract geometrische kunst concrete schilderkunst concrete kunst lyrische-abstractie amsterdamse limburgers lyrisch-abstract lyrisch-abstracte muziek marthe donas lataster roger somville arte nucleare van golden mondriaans theodoros stamos ad reinhardt popartkunstenaars chantal grard guston franz kline piet mondriaan constructivistisch nouveau-roman ger lataster kunstbeschouwing popart constructieve art informel : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 357 voor - abstract - in 0.0272910594940186 seconden.

abstract

1 niet als vorm voorstelbaar => conceptueel, immaterieel, onstoffelijk, ontastbaar; in tegenstelling tot concreet. 2 niet door aanschouwing verkregen maar door redenering afgeleid 3 geen verband houdend met de zichtbare werkelijkheid <=> in tegenstelling tot figuratief. ... abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

abstract expressionisme

Het abstract expressionisme is de Amerikaanse verzamelnaam voor een aantal vernieuwende ontwikkelingen in de kunst vanaf het midden van de jaren '40. Zij zou haar naam te danken hebben aan de criticus Clement Greenberg ( 1949). ... abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
concrete kunst
Door Max Bill geïntroduceerde term voor non- figuratieve uitbeeldingswijzen. De stroming concrete kunst, ook wel absolute kunst, abstract geometrische kunst of constructieve kunst genoemd, kenmerkt zich door een strenge geometrische vormentaal (vierkanten, rechthoeken, cirkels, driehoeken enzovoort), is doorgaans beperkt en beheerst in haar kleurgebruik en ademt planmatigheid, orde, zakelijkheid en rationaliteit. ... de stroming concrete kunst, ook wel absolute kunst, abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Lyrische-Abstractie

Lyrische Abstractie Bij lyrische abstractie ging de aandacht met name uit naar de fysieke schilderbeweging. Kunstenaars als Georges Mathieu (1921), Camille Bryen (1907-1977), Hans Hartung (1904- 1984) en Alfred Otto Wolfgang Schulze, beter bekend als Wols (1913-1951) kunnen in deze stroming worden ondergebracht. ... abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Amsterdamse Limburgers
periode 1945- 1970 staat voor een bloeiperiode in de Limburgse schilder- en beeldhouwkunst. Een nieuwe generatie kunstenaars dient zich aan en zal zich afzetten tegen de conservatieve ideologie die vandaag de dag als de Maastrichtse School wordt vermarkt. ... de algehele verloedering in de kunst en ze verfoeiden alle uit abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jack Tworkov
Sea Play, 1958 Pools- Amerikaans schilder, geboren 1900 te Biala Polen, gestorven 1982 Provincetown Massachusetts. Jack Tworkov was een vertegenwoordiger van het abstract expressionisme en de Action Painting. ... massachusetts. jack tworkov was een vertegenwoordiger van het abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Daan van Golden
Relevante verwijzingen: Daan van Golden groeit op in de smeltkroes van emoties die kenmerkend is voor de internationaal getinte sfeer van de roze buurt van Rotterdam. ... met de zen cultuur. hij schilderde in die tijd in een abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
André Masson
Frans schilder, geboren 4 januari 1896 in Balagny (Oise) - overleden 28 oktober 1987, Parijs. Masson wordt beschouwd als een belangrijk vertegenwoordiger van het surrealisme. ... patronen liet vormen. het resultaat was meestal half abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
art informel
l' art-informel (of informele kunst) Het Franse woord 'informel' dient in dit verband als 'vormloos' te worden opgevat. Art-informel of informele kunst is een vorm van abstracte kunst die teruggaat op expressionistische manieren van afbeelden. ... opgevat. art-informel of informele kunst is een vorm van abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Alfred Manessier
Frans abstract schilder, lithograaf en ontwerper van tapijten en gebrandschilderd glas, geboren Saint-Ouen 5 december 1911, gestorven Orléans 1 augustus 1993. ... manessier frans abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Flag van Jasper Johns
De achtenveertig sterren en rood-witte strepen die hier zijn afgebeeld stellen de 'Stars and Stripes' voor, de Amerikaanse vlag uit het jaar dat dit werk werd gemaakt. ... vijftig naar new york, het zenuwcentrum van het amerikaanse abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
constructivisme
Het constructivisme is een omstreeks 1913 in Rusland ontstane kunstrichting van de moderne kunst die voor schilder- en beeldhouwkunst de beperking tot puur geometrische vormen in hun compositie of constructie verlangde. ... onder controle staat van de rede. bijgevolg kunnen de objecten abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Theodoros Stamos
Amerikaans schilder van Griekse afkomst, geboren 31 december 1922 in New York, gestorven 1997 in New York Biografie Theodoros Stamos wordt geboren op 31 december 1922 in New York als zoon van Griekse immigranten. ... actief in de new yorkse avant-garde in de vroege jaren van het abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ad Reinhardt
1961 Abstract Painting no. 4 Smithsonian American Art Museum Amerikaans schilder, geboren 24 december 1913 Buffalo New York - overleden 30 augustus 1967 New York. ... reinhardt 1961 abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hans Hartung
Duits- Frans schilder van het informele ( Dresden/Leipzig, 21.09.1904 - Antibes, 07.12.1989) Hans Hartung werd beschouwd als een van de grondleggers van de Franse Abstraction Lyrique, de schilderkunstige abstractie, de Europese tegenhanger van het Amerikaanse abstract expressionisme waarbij het expressionisme in dit geval duidt op een directe, bijna fysieke manier van schilderen. ... werd beschouwd als een van de grondleggers van de franse abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Philip Guston
Philip Guston (1913-1980) Philip Guston is als Philip Goldstein geboren in Montreal, Januari 1913, Canada, als jongste zoon van Joods- Russische immigranten. ... de kooning en arshille gorky en maakt hij kennis met het abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Franz Kline
Franz Kline (1910-1962) Amerikaans schilder; 23.05.1910 Wilkes-Barre (Pennsylvania) - 13.05.1962 New York; Van 1931 tot 1935 studeerde Kline aan de School of Fine and Applied Arts van de universiteit van Boston. ... schetsen en ziet een uitvergroot detail helemaal anders of abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jakob van Domselaer
Nederlands componist van moderne klassieke muziek, (15 april 1890 - 5 januari 1960). Muzikale vertegenwoordiger van De Stijl. ' de welluidendheid is het listigst in de ruwe dissonant' (Van Domselaer) ' Ik ben een begin; de bloei zal me niet gegeven worden. ... mondriaan en van doesburg steeds verder doordrongen in een abstract - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Jasper Johns
Jasper Johns (1930) Amerikaanse kunstenaar, geboren 15 mei 1930 te Augusta (Georgia), hij groeide op in Allendale ( South-Carolina). De Amerikaanse kunstenaar Jasper Johns wordt samen met Rauschenberg beschouwd als een van de kunstenaars die na het abstract expressionisme baanbrekende veranderingen in de moderne kunst introduceerden. ... rauschenberg beschouwd als een van de kunstenaars die na het abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
action painting
Action painting is een vorm van abstract expressionisme. Zoals in de actiekunst de lichamelijke, spontane uitdrukking op de voorgrond treedt, zo is ook voor de actieschilderkunst de handeling van het aanbrengen van verf, het schilderen als handeling zelf, van algeheel belang. ... painting action painting is een vorm van abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
popart
Afkorting voor het Engelse Popular Art (= volkskunst). Popart is een engelse stroming in de hedendaagse kunst die halverwege de jaren vijftig ontstond en in gelijke mate betrekking heeft op de beeldende kunst en op de amusementsmuziek. ... staat de popart in tegenstelling tot de informele kunst of abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Chaïm Soutine
... hevige persoonlijke expressie en zijn invloed op naoorlogse abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Roger Somville
Roger Somville (1923) Frans- Belgische graficus, schilder, tekenaar en tapijtontwerper. Neo- expressionistische stijl. Geboren in Schaarbeek ( Brussel). Roger Somville (°13-11-1923) is één van de meest prominente kunstenaars en ongetwijfeld de meest bekende uit Franstalig België. ... realisme en keerde zich tegen de academisch- figuratieve en de abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Marthe Donas
Zelfportret 1920 Belgisch schilderes, 26 oktober 1885 Antwerpen - 31 januari 1967 Audregnies. Zij verbleef lange tijd te Parijs, waar zij de invloed van het kubisme onderging. ... (1918-1919) en aan der sturm (1920). ze was een van de eerste abstract - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 23